Seretide

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Seretide Inhaler 25 mikrograma + 50 mikrograma u jednoj dozi stlačeni inhalat, suspenzija
 • Doziranje:
 • 25 mikrograma + 50 mikrograma/dozi
 • Farmaceutski oblik:
 • stlačeni inhalat, suspenzija
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna inhalacijska doza sadržava 25 mikrograma salmeterola u obliku salmeterolksinafoata i 50 mikrograma flutikazonpropionata
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Glaxo Wellcome S.A., Aranda de Duero, Burgos, Španjolska; Glaxo Wellcome Production, Evreux, Francuska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Seretide Inhaler 25 mikrograma + 50 mikrograma u jednoj dozi stlačeni inhalat, suspenzija
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 1 inhalator sa 120 doza, u kutiji [HR-H-513256189-01] Urbroj: 381-12-01/70-15-05

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-513256189
 • Datum autorizacije:
 • 12-03-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku: sastav, indikacije, doziranje, nuspojave, interakcija, trudnoća, dojenje

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Seretide Inhaler 25 mikrograma + 50 mikrograma u jednoj dozi stlačeni inhalat, suspenzija

Seretide Inhaler 25 mikrograma + 250 mikrograma u jednoj dozi stlačeni inhalat, suspenzija

salmeterol, flutikazonpropionat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika.

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

Što je Seretide Inhaler i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Seretide Inhaler?

Kako primjenjivati Seretide Inhaler?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Seretide Inhaler?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Seretide Inhaler i za što se koristi?

Seretide Inhaler sadržava dva djelatna sastojka: salmeterol i flutikazonpropionat.

Salmeterol je bronhodilatator dugog djelovanja. Djeluje tako da opušta mišiće u stijenkama malih

dišnih puteva tj. u plućima, čime dovodi do otvaranja dišnih puteva i olakšanog disanja. Ovaj učinak

obično traje najmanje 12 sati.

Flutikazonpropionat je kortikosteroid koji smanjuje oticanje i iritaciju u plućima.

Liječnik Vam je propisao ovaj lijek radi sprječavanja stanja otežanog disanja, kao što je astma.

Seretide Inhaler morate uzimati svakodnevno, onako kao što Vam je Vaš liječnik preporučio. To će osigurati

pravilnu primjenu terapije u ostvarivanju kontrole Vaše astme.

Seretide pomaže zaustaviti pojavu teškog disanja i piskanja. MeĎutim, Seretide Inhaler se ne smije

primjenjivati za olakšanje iznenadnog napadaja teškog disanja ili piskanja. Ako se to dogodi, trebate

uzeti brzodjelujući lijek kao što je salbutamol. Uvijek trebate imati uza se Vaš brzodjelujući lijek.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Seretide Inhaler?

Nemojte primjenjivati Seretide Inhaler:

Ako ste alergični na salmeterol, flutikazonpropionat ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u

dijelu 6.).

H A L M E D

22 - 12 - 2017

O D O B R E N O

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku prije nego primijenite Seretide Inhaler ako imate:

srčanu bolest uključujući nepravilni ili brzi ritam otkucaja srca,

stanje preaktivne štitnjače,

visoki krvni tlak,

šećernu bolest jer Seretide može povećati razine šećera u krvi,

nisku razinu kalija u krvi,

tuberkulozu pluća (TBC), bilo imate li ju sada ili ste je imali prije, ili ostale plućne infekcije.

Djeca

Ovaj lijek se ne preporučuje za primjenu u djece mlaĎe od 4 godine.

Drugi lijekovi i Seretide Inhaler

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge

lijekove uključujući lijekove za liječenje astme i one koje ste nabavili bez recepta. U nekim slučajevima,

Seretide možda nije prikladno koristiti s drugim lijekovima.

Prije uzimanja lijeka Seretide Inhaler, napomenite liječniku, ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

beta blokatore (npr. atenolol, propranolol i sotalol). Beta blokatori se najčešće koriste kod povišenog

krvnog tlaka ili drugih srčanih bolesti.

lijekove za liječenje infekcija (poput ketokonazola, itrakonazola i eritromicina) uključujući neke lijekove

za liječenje HIV-a (poput ritonavira, lijekove koji sadrže kobicistat). Neki od tih lijekova mogu povećati

količinu flutikazonpropionata ili salmeterola u Vašem tijelu. To može povećati rizik za pojavu nuspojava

uključujući nepravilne srčane otkucaje ili može pogoršati nuspojave. Vaš liječnik će Vas možda htjeti

pažljivo pratiti.

kortikosteroide (kroz usta ili putem injekcije). Ako ste nedavno liječeni tim lijekovima, to može povećati

rizik utjecaja ovog lijeka na Vašu nadbubrežnu žlijezdu.

diuretike (poznate kao „tablete za vodu“) koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka.

ostale lijekove koji šire dišne puteve (bronhodilatatore), poput salbutamola.

lijekove koji sadrže ksantin. Često se koriste za liječenje astme.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku

ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da će Seretide Inhaler utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

3.

Kako primjenjivati Seretide Inhaler?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s

Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uzimajte Vaš Seretide Inhaler svaki dan, dok Vam Vaš liječnik ne savjetuje da prestanete.

Nemojte uzeti više od preporučene doze. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste

sigurni.

Nemojte prestati uzimati Seretide Inhaler ili smanjivati dozu prije nego se savjetujete sa svojim

liječnikom.

Seretide Inhaler mora se inhalirati kroz usta u pluća.

H A L M E D

22 - 12 - 2017

O D O B R E N O

Odrasli i adolescenti od 12 godina na dalje:

Seretide 50 Inhaler:

Dva udaha dva puta na dan.

Seretide 250 Inhaler:

Dva udaha dva puta na dan.

Djeca u dobi od 4 do 12 godina:

Seretide 50 Inhaler:

Dva udaha dva puta na dan.

Seretide Inhaler se ne preporučuje za primjenu u djece mlaĎe od 4 godine.

Kad se postigne kontrola astme dozom lijeka Seretide Inhaler dva puta na dan, liječnik može odlučiti

smanjiti dozu na jedanput na dan. To može biti ili

jednom navečer, ako imate noćne simptome astme, ili

jednom ujutro, ako imate dnevne simptome.

Iznimno je važno da se pridržavate uputa liječnika o tome koliko udaha lijeka trebate uzeti i koliko često

trebate koristiti Seretide Inhaler.

Ako uzimate Seretide Inhaler za astmu, Vaš liječnik će redovito kontrolirati Vaše simptome.

Ako Vam se astma ili disanje pogoršaju odmah obavijestite svog liječnika. Možete npr. češće osjećati

jače piskanje, češće težinu u prsima, ili trebate češće uzimati bronhodilatator kratkog djelovanja. Ako Vam

se nešto od toga dogodi, morate nastaviti uzimati Seretide Inhaler, ali ne povećavati broj udaha. Stanje Vaših

pluća se može pogoršati i mogli biste se ozbiljno razboljeti. Posjetite liječnika jer Vam je možda potrebna

dodatna terapija.

Upute za upotrebu

Vaš liječnik, medicinska sestra ili ljekarnik pokazat će Vam kako koristiti inhalator. Oni trebaju s

vremena na vrijeme provjeriti kako ga koristite. Neispravno korištenje lijeka Seretide Inhaler ili ne

pridržavanje propisane doze neće pomoći u kontroli astme kako bi trebalo.

Lijek se nalazi u spremniku pod tlakom s plastičnim nastavkom za usta.

Na stražnjoj strani spremnika nalazi se brojač koji pokazuje koliko je doza još preostalo. Nakon svakog

pritiska, otpušta se doza lijeka iz spremnika te se broj na brojaču smanjuje za jedan.

Pazite da Vam inhalator slučajno ne ispadne iz ruku, jer bi to moglo uzrokovati odbrojavanje brojača.

Provjera inhalatora

1. Prije prve uporabe potrebno je provjeriti inhalator. Skinite poklopac s nastavka za usta nježnim pritiskom

na stranice poklopca sa palcem i kažiprstom i povucite naprijed.

H A L M E D

22 - 12 - 2017

O D O B R E N O

. Kako bi se uvjerili da inhalator radi, dobro ga protresite, usmjerite nastavak za usta dalje od Vas i pritisnite

na spremnik kako bi izašla doza “maglice” s lijekom u zrak. Ponovite ove korake, protresajući inhalator prije

svakog otpuštanja doze “maglice”s lijekom, dok se na brojaču ne pojavi brojka 120.

Ako niste koristili inhalator tjedan dana ili duže, ispustite dvije doze “maglice” s lijekom u zrak.

Upotreba inhalatora

Važno je da započnete disati što je sporije moguće neposredno prije primjene inhalatora.

Koristite inhalator dok stojite ili sjedite uspravno.

Skinite poklopac s nastavka za usta (kao što je prikazano na prvoj slici). Provjerite iznutra i izvana je li

nastavak za usta čist i da nema stranih predmeta.

Protresite inhalator 4 do 5 puta kako bi osigurali da su se otpuštene čestice odstranile te da je sadržaj

inhalatora ravnomjerno izmiješan.

Držite inhalator uspravno kako je pokazano, s palcem na dnu ispod nastavka za usta. Izdahnite sve do

granice neugode.

Postavite nastavak za usta u usta, izmeĎu zuba, i zatvorite usnice oko nastavka, ali ga nikako nemojte

zagristi.

Udahnite kroz usta polako i duboko. Trenutak nakon što počnete udisati kroz usta, čvrsto pritisnite gornji

dio inhalatora kako biste ispustili dozu. Istodobno udišite jednolično i duboko.

Zadržavajući dah, izvadite inhalator iz usta i maknite prst s vrha inhalatora. Zadržite dah nekoliko

sekundi sve do granice neugode.

Pričekajte otprilike pola minute prije uzimanja druge doze te ponovite korake od 3 do 7.

H A L M E D

22 - 12 - 2017

O D O B R E N O

Nakon toga, isperite usta vodom i vodu ispljunite i/ili operite Vaše zube. To će pomoći u sprječavanju

nastanka gljivične infekcije u ustima i promuklosti.

Nakon primjene uvijek vratite poklopac na nastavak za usta kako biste ga zaštitili od prašine. Poklopac

će napraviti ”klik” prilikom pravilnog povratka na poziciju. Ako ne napravi ”klik” tada je potrebno

okrenuti poklopac na drugu stranu i pokušati ponovno. Nikako nemojte upotrijebiti suviše snage za

navedeni pokret.

Ne žurite s koracima 4, 5, 6 i 7. Važno je da dišete najsporije koliko možete neposredno prije uporabe Vašeg

inhalatora. Prvih nekoliko puta trebate koristiti Vaš inhalator ispred ogledala. Ako uočite “maglicu” kako

izlazi iz vrha Vašeg inhalatora ili strana Vaših usta, trebate pokušati ponovno od koraka 3.

Kao i kod svih inhalatora roditelj treba osigurati da dijete uzima propisani Seretide Inhaler ispravnom

tehnikom inhalacije kako je opisano gore.

U slučaju da Vi ili Vaše dijete imate poteškoće s uporabom inhalatora, Vaš liječnik ili medicinska sestra ili

drugi zdravstveni djelatnik mogu Vam preporučiti uporabu naprave sa zračnom komorom poput Volumatica

s Vašim inhalatorom. Vaš liječnik, medicinska sestra, ljekarnik ili drugi zdravstveni djelatnik trebaju Vam

pokazati kako da koristite napravu s Vašim inhalatorom; kako je održavati te da Vam odgovore na bilo koje

pitanje koje ćete možda imati. Ako koristite napravu sa zračnom komorom s Vašim inhalatorom, važno je da

je ne prestanete koristiti prije nego razgovarate sa svojim liječnikom. Ako prestanete koristiti napravu sa

zračnom komorom ili promijenite tip naprave koju koristite, Vaš liječnik će možda trebati promijeniti dozu

lijeka potrebnu za kontrolu Vaše astme.

Uvijek razgovarajte sa svojim liječnikom prije nego bilo što promijenite u liječenju astme.

Starija djeca ili osobe slabije snage mogu lakše držati inhalator s obje ruke. Stavite oba kažiprsta na vrh

inhalatora i oba palca na dno ispod nastavka za usta.

Kada brojač prikaže broj 020 trebali biste nabaviti novu dozu lijeka. Prestanite koristiti inhalator kada brojač

pokaže 000 jer Vam potisnuta “maglica” s lijekom, koja izlazi iz inhalatora, ne može pružiti optimalnu tj.

potpunu

dozu.

Nikad

pokušavajte

promijeniti

brojeve

brojaču

odvojiti

brojač

metalnog

spremnika.

Čišćenje Vašeg inhalatora

Kako biste spriječili blokadu inhalatora, važno ga je čistiti barem jednom tjedno.

Kako bi očistili svoj inhalator:

Skinite poklopac s nastavka za usta.

Nemojte odvajati metalnu bočicu od plastičnog kućišta.

Obrišite unutarnji i vanjski dio nastavka za usta i plastičnog kućišta suhom krpicom ili maramicom.

Vratite poklopac za nastavak za usta na mjesto. Poklopac će napraviti ”klik” prilikom pravilnog

povratka na poziciju. Ako ne napravi ”klik” tada je potrebno okrenuti poklopac na drugu stranu i

pokušati ponovno. Nemojte upotrijebiti suviše snage za navedeni pokret.

Metalnu bočicu ne stavljajte u vodu.

H A L M E D

22 - 12 - 2017

O D O B R E N O

Ako uzmete više lijeka Seretide Inhaler nego što ste trebali

Važno je da koristite inhalator kako Vam je liječnik propisao. Ako slučajno ipak uzmete veću dozu od

propisane, recite svom liječniku ili ljekarniku. Možete primijetiti da Vam srce lupa brže nego obično i da

osjećate drhtavicu. TakoĎer možete imati omaglicu, glavobolju, slabost u mišićima i bolne zglobove.

Ako ste uzimali više doze tijekom dugog razdoblja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku što prije za

savjet. Veće doze lijeka Seretide mogu smanjiti izlučivanje steroidnih hormona iz nadbubrežne žlijezde.

Ako ste zaboravili uzeti Seretide

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Uzmite sljedeću dozu, kako Vam je

propisano.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ako prestanete uzimati Seretide

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Vrlo je važno da uzimate Seretide svaki dan kako Vam je propisano. Nastavite tako sve dok Vam liječnik

ne kaže da prestanete. Nemojte naglo prestati s uzimanjem ili naglo smanjiti Vašu dozu. To bi moglo

pogoršati Vaš problem s disanjem.

Dodatno, ako naglo prekinete uzimati Seretide Inhaler ili smanjite dozu lijeka Seretide Inhaler to može

(veoma rijetko) uzrokovati probleme s nadbubrežnom žlijezdom (adrenalna insuficijencija) koji katkad mogu

uzrokovati pojavu nuspojava.

Te nuspojave mogu uključivati bilo što od navedenog:

bol u želucu,

umor i gubitak apetita, osjećaj bolesti,

mučninu i proljev,

gubitak na težini,

glavobolju ili omamljenost,

smanjenje razina šećera u Vašoj krvi,

smanjenje krvnog tlaka i napadaje.

Kada je Vaše tijelo u stanju stresa zbog npr. povišene temperature, traume (npr. nakon prometne nesreće),

infekcije ili operacije, funkcija nadbubrežne žlijezde može se pogoršati i možete imati bilo koju od gore

navedenih nuspojava.

Ako Vam se pojavi bilo koja nuspojava razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom. Za sprječavanje

pojave tih simptoma Vaš liječnik Vam može dodatno propisati kortikosteroide u tabletama (kao npr.

prednizolon).

Ako imate bilo kakva dodatna pitanja u vezi uporabe ovog lijeka, pitajte svog liječnika, medicinsku sestru ili

ljekarnika.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće pojaviti kod svakoga.

H A L M E D

22 - 12 - 2017

O D O B R E N O

Kako bi smanjio vjerojatnost nuspojava, liječnik će Vam propisati najnižu dozu

lijeka Seretide koja

kontrolira Vašu astmu.

Alergijske reakcije: možda ćete primijetiti da Vam se odmah nakon primjene lijeka Seretide naglo

pogoršalo disanje. Možete osjetiti jako piskanje i počnete kašljati ili imati otežano disanje. TakoĎer, možda

ćete primijetiti svrbež, osip (koprivnjaču) ili oticanje (najčešće lica, usana, jezika ili grla) ili možete naglo

osjetiti jako ubrzan rad srca ili osjećate nesvjesticu i ošamućenost (koji mogu dovesti do kolapsa ili gubitka

svijesti). Ako primijetite bilo koju od tih pojava ili one nastupe iznenada nakon uzimanja lijeka

Seretide prekinite uzimanje lijeka Seretide i odmah se javite liječniku. Alergijske reakcije na Seretide su

manje česte (javljaju se u manje od 1 na 100 bolesnika).

Ostale nuspojave su navedene niže:

Vrlo česte (javljaju se u više od 1 na 10 bolesnika)

glavobolja - obično prestaje tijekom nastavka liječenja.

veća učestalost prehlada u bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB).

Česte (javljaju se u do 1 na 10 bolesnika)

gljivice (bolna, žućkasta, uzdignuta područja) u ustima i grlu. TakoĎer, bolan jezik te promukli glas i

iritacija grla. U tom slučaju može pomoći ispiranje usta vodom koju treba odmah ispljunuti i/ili pranje

zuba nakon svake doze lijeka. Liječnik može propisati lijek za liječenje gljivičnih infekcija.

bolni, otečeni zglobovi i bolovi u mišićima

grčevi u mišićima.

U bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB) zabilježene su i sljedeće nuspojave:

upala pluća i bronhitis (infekcija pluća). Javite se liječniku ako primijetite neke od sljedećih simptoma:

pojačana produkcija sline (sputuma), promjena boje sline, vrućica, zimica, pojačani kašalj, pojačane

teškoće s disanjem.

modrice i prijelomi kostiju

upala sinusa (osjećaj napetosti ili začepljenja nosa, obraza i područja iza očiju, ponekad uz probadajuću

bol)

smanjena količina kalija u krvi (koja može izazvati nejednake otkucaje srca te slabost i grčeve u

mišićima).

Manje česte (javljaju se u do 1 na 100 bolesnika)

povišena razina šećera (glukoze) u krvi (hiperglikemija). Ako imate šećernu bolest, možda će biti

potrebno češće kontrolirati razinu šećera u krvi te po potrebi prilagoditi Vašu uobičajenu terapiju za

šećernu bolest.

siva mrena u oku (katarakta)

vrlo brzi srčani ritam (tahikardija)

drhtavica (tremor) i brz ili neujednačen srčani ritam (palpitacije) – ove nuspojave su uglavnom

bezopasne i smanjuju se kako se liječenje nastavlja.

bol u prsima

osjećaj zabrinutosti (ovaj učinak uglavnom se javlja u djece)

poremećaji spavanja

alergijski osip na koži.

H A L M E D

22 - 12 - 2017

O D O B R E N O

Rijetke (javljaju se u do 1 na 1000 bolesnika)

teškoće s disanjem ili piskanje pri disanju koje se pogoršava odmah nakon primjene lijeka

Seretide. Ako se to dogodi, prestanite uzimati Seretide Inhaler. Uzmite inhalacijski lijek brzog

djelovanja za ublažavanje simptoma, da bi mogli lakše disati i odmah se javite svom liječniku.

Seretide može utjecati na normalno stvaranje steroidnih hormona u tijelu, osobito prilikom dugotrajnog

uzimanja visokih doza lijeka Seretide. Posljedični učinci obuhvaćaju:

zaostajanje u rastu djece i adolescenata,

stanjivanje kostiju,

povišen očni tlak (glaukom),

porast tjelesne težine,

zaokruženo (ili mjesečasto) lice (Cushingov sindrom).

Vaš liječnik će redovito provjeravati mogući nastup tih nuspojava i održavati kontrolu astme najnižom

potrebnom dozom lijeka Seretide.

promjene u ponašanju, uključujući hiperaktivnost i razdražljivost (ti se učinci uglavnom javljaju u djece).

nejednaki srčani ritam ili srce ima dodatni otkucaj (aritmija). Javite se liječniku, ali nemojte prestati

uzimati ovaj lijek, osim ako Vam liječnik kaže da prestanete.

gljivična infekcija u ezofagusu (jednjaku), koja može uzrokovati teškoće pri gutanju.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka):

depresija ili agresija. Ti su učinci vjerojatniji u djece.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Seretide Inhaler?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i naljepnici inhalatora

iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25

Metalna bočica sadrži tekućinu pod tlakom. Ne izlažite je temperaturi višoj od 50

C i zaštitite od izravne

sunčeve svjetlosti. Nemojte je bušiti ili spaljivati čak ni kad je prazna.

Kao i kod većine inhalacijskih lijekova u spremnicima pod tlakom, terapijski učinak lijeka može oslabiti

kada je spremnik hladan.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti

lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Seretide Inhaler sadrži?

Djelatne tvari su 25 mikrograma salmeterola (u obliku salmeterolksinafoata) i 50 ili 250 mikrograma

flutikazonpropionata.

Drugi sastojak je potisni plin: norfluran (HFA 134a).

H A L M E D

22 - 12 - 2017

O D O B R E N O

Kako Seretide Inhaler izgleda i sadržaj pakiranja?

Seretide Inhaler je odmjerno-dozni inhalator koji oslobaĎa Vaš lijek u obliku stlačene suspenzije za

inhalaciju kroz usta u pluća.

Metalna bočica pod tlakom sadrži bijelu do bjelkastu suspenziju inhalata.

Spremnici su smješteni u plastične raspršivače s anatomski oblikovanim nastavkom za usta koji je

opremljen poklopcem.

Lijek je pakiran u kutiji s 1 inhalatorom.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač:

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

GlaxoSmithKline d.o.o.

Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 15

10020 Zagreb

ProizvoĎači:

Glaxo Wellcome Production

Zone Industrielle No. 2, 23 Rue Lavoisier, la madeleine, 27000 Evreux

Francuska

Glaxo Wellcome S.A.

Avenida de Extremadura, 3 - 09400, Aranda de Duero, Burgos

Španjolska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u prosincu 2017.

Ostali izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskim stranicama Agencije za lijekove i

medicinske proizvode na http://www.halmed.hr

H A L M E D

22 - 12 - 2017

O D O B R E N O