Septolete

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Septolete zelena jabuka 1,2 mg pastile
 • Doziranje:
 • 1,2 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • pastila
 • Sastav:
 • Urbroj: svaka pastila sadrži 1,2 mg cetilpiridinijevog klorida
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Krka d.d., Novo mesto, Slovenija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Septolete zelena jabuka 1,2 mg pastile
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 18 pastila u blisteru, u kutiji [HR-H-368882380-01] Urbroj: 381-12-01/30-17-02

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-368882380
 • Datum autorizacije:
 • 28-07-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Septolete zelena jabuka 1,2 mg pastile

cetilpiridinijev klorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik

ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon

3 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što su Septolete zelena jabuka i za što se koriste?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Septolete zelena jabuka?

Kako uzimati Septolete zelena jabuka?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Septolete zelena jabuka?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što su Septolete zelena jabuka i za što se koriste?

Septolete zelena jabuka imaju lokalno antimikrobno djelovanje. Sadrže antiseptik cetilpiridinijev

klorid koji djeluje protiv mnogih bakterija i gljivica, te u odreĎenoj mjeri, sprječava razvoj virusa.

Pastile

djeluju antiseptički u usnoj

šupljini

ždrijelu.

Septolete

zelena jabuka

imaju ugodan i

osvježavajući okus zelene jabuke.

Septolete zelena jabuka se kratkotrajno primjenjuju za antiseptičko liječenje pri blažim infekcijama u

usnoj šupljini i ždrijelu koje se mogu manifestirati kao grlobolja uslijed prehlade i gripe, upala desni i

sluznice usta i neugodan zadah.

Septolete zelena jabuka su namijenjene za primjenu u odraslih, adolescenata i djece starije od 6

godina.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana primjene

ovog lijeka.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Septolete zelena jabuka?

Nemojte uzimati Septolete zelena jabuka

ako ste alergični na cetilpiridinijev klorid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu

6.).

Pastile se ne smiju primjenjivati u djece mlaĎe od 6 godina.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Septolete zelena jabuka.

Budite oprezni sa Septoletama zelena jabuka:

ako imate otvorene rane u usnoj šupljini jer cetilpiridinijev klorid usporava cijeljenje rana.

ako imate teške infekcije praćene visokom temperaturom, glavoboljom i povraćanjem. Obratite

se liječniku, posebno ako se stanje nakon 3 dana ne poboljša.

H A L M E D

28 - 07 - 2017

O D O B R E N O

ako imate šećernu bolest, trebate imati na umu da svaka pastila sadrži oko 1 g maltitola. Zbog

spore hidrolize i apsorpcije u probavnom traktu maltitol ima slab učinak na razinu šećera u krvi.

Djeca i adolescenti

Pastile nisu namijenjene za djecu mlaĎu od 6 godina.

Drugi lijekovi i Septolete zelena jabuka

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Nije poznato utječu li Septolete zelena jabuka na djelovanje drugih lijekova.

Septolete zelena jabuka s hranom i pićem

Ne preporučuje se uzimanje pastila neposredno prije ili tijekom obroka, uzimanja tekućine ili zajedno

s mlijekom.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

S obzirom na ograničenost podataka o sigurnosti primjene tijekom trudnoće i dojenja, primjena ovog

lijeka za vrijeme trudnoće i dojenja se ne preporučuje.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije poznato da ovaj lijek utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Važni podaci o nekim sastojcima Septoleta zelena jabuka

Pastile sadrže prirodnu boju te stoga njihova boja može izblijedjeti s vremenom ako su izložene

svjetlosti, ali to nema nikakvog utjecaja na njihovu učinkovitost.

Septolete zelena jabuka sadrže tekući maltitol i maltitol

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati

ovaj lijek posavjetujete se sa Vašim liječnikom.

3.

Kako uzimati Septolete zelena jabuka?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik

ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli i djeca starija od 12 godina

Uobičajena doza je do 8 pastila na dan. Otopite 1 pastilu u ustima svaka 2 do 3 sata.

Djeca u dobi od 10 do 12 godina

Preporučena doza iznosi do 6 pastila na dan. Jednu pastilu treba otopiti u ustima svaka 3 do 4 sata.

Djeca u dobi od 6 do 10 godina

Preporučena doza iznosi do 4 pastile na dan. Otopite 1 pastilu u ustima svaka 3 do 4 sata.

Za primjenu u usta i ždrijelo. Polako otopiti pastilu u ustima. Nemojte uzimati pastile neposredno prije

ili tijekom obroka, uzimanja tekućine ili zajedno s mlijekom.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

H A L M E D

28 - 07 - 2017

O D O B R E N O

Ako uzmete više Septoleta zelena jabuka nego što ste trebali

Vezano uz količinu djelatnih tvari u jednoj pastili, mogućnost predoziranja je minimalna. Pri uzimanju

veće količine pastila može doći do želučano-crijevnih tegoba, mučnine, povraćanja i proljeva. U

takvom slučaju, prestanite s uzimanjem, popijte puno vode ili mlijeka i zatražite savjet liječnika ili

ljekarnika.

Ako ste zaboravili uzeti Septolete zelena jabuka

Nemojte uzimati dvostruku dozu kako bi nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u svezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

mučnina i povraćanje mogu se javiti kod uzimanja doza koje su veće od propisanih, osobito u

osjetljivih osoba zbog podraživanja sluznice probavnih organa.

Vrlo rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

reakcije preosjetljivosti (iritacija, osip).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti

Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Septolete zelena jabuka?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Septolete zelena jabuka sadrže?

Djelatna tvar je cetilpiridinijev klorid. Svaka pastila sadrži 1,2 mg cetilpiridinijevog klorida.

Drugi

sastojci

maltitol;

tekući

manitol;

levomentol;

eterično

ulje

limuna;

glicerol;

djevičansko ricinusovo ulje; bezvodni, koloidni silicijev dioksid; magnezijev stearat; povidon;

capol 600; titanijev dioksid (E171); maltitol; aroma jabuke; boja zelena (E141); boja žuta

(E100).

Kako Septolete zelena jabuka izgledaju i sadržaj pakiranja?

Pastile su zelene, okrugle i blago izbočene, promjera 14-15,2 mm.

H A L M E D

28 - 07 - 2017

O D O B R E N O

Septolete zelena jabuka su dostupne u perforiranim blisterima po 9 pastila, a svaka kutija sadrži

ukupno 18 pastila.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb

Proizvođač:

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo

lijekovima.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u srpnju 2017.

H A L M E D

28 - 07 - 2017

O D O B R E N O