Septolete

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Septolete divlja trešnja 1,2 mg pastile
 • Doziranje:
 • 1,2 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • pastila
 • Sastav:
 • Urbroj: svaka pastila sadrži 1,2 mg cetilpiridinijevog klorida
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Krka d.d., Novo mesto, Slovenija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Septolete divlja trešnja 1,2 mg pastile
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 18 pastila u blisteru, u kutiji [HR-H-392717814-01] Urbroj: 381-12-01/30-17-02

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-392717814
 • Datum autorizacije:
 • 28-07-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Septolete divlja trešnja 1,2 mg pastile

cetilpiridinijev klorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik

ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon

3 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što su Septolete divlja trešnja i za što se koriste?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Septolete divlja trešnja?

Kako uzimati Septolete divlja trešnja?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Septolete divlja trešnja?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što su Septolete divlja trešnja i za što se koriste?

Septolete divlja trešnja imaju lokalno antimikrobno djelovanje. Sadrže antiseptik cetilpiridinijev klorid

koji djeluje protiv mnogih bakterija i gljivica, te u odreĎenoj mjeri, sprječava razvoj virusa. Pastile

djeluju antiseptički u usnoj šupljini i ždrijelu. Septolete divlja trešnja imaju ugodan i osvježavajući

okus divlje trešnje.

Septolete divlja trešnja se kratkotrajno primjenjuju za antiseptičko liječenje pri blažim infekcijama u

usnoj šupljini i ždrijelu koje se mogu manifestirati kao grlobolja uslijed prehlade i gripe, upala desni i

sluznice usta i neugodan zadah.

Septolete divlja trešnja su namijenjene za primjenu u odraslih, adolescenata i djece starije od 6 godina.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana primjene

ovog lijeka.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Septolete divlja trešnja?

Nemojte uzimati Septolete divlja trešnja

ako ste alergični na cetilpiridinijev klorid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu

Pastile se ne smiju primjenjivati u djece mlaĎe od 6 godina.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Septolete divlja trešnja.

Budite oprezni sa Septoletama divlja trešnja:

ako imate otvorene rane u usnoj šupljini jer cetilpiridinijev klorid usporava cijeljenje rana.

ako imate teške infekcije praćene visokom temperaturom, glavoboljom i povraćanjem. Obratite

se liječniku, posebno ako se stanje nakon 3 dana ne poboljša.

H A L M E D

28 - 07 - 2017

O D O B R E N O

ako imate šećernu bolest, trebate imati na umu da svaka pastila sadrži oko 1 g maltitola. Zbog

spore hidrolize i apsorpcije u probavnom traktu maltitol ima slab učinak na razinu šećera u krvi.

Djeca i adolescenti

Pastile nisu namijenjene za djecu mlaĎu od 6 godina.

Drugi lijekovi i Septolete divlja trešnja

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Nije poznato utječu li Septolete divlja trešnja na djelovanje drugih lijekova.

Septolete divlja trešnja s hranom i pićem

Ne preporučuje se uzimanje pastila neposredno prije ili tijekom obroka, uzimanja tekućine ili zajedno

s mlijekom.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

S obzirom na ograničenost podataka o sigurnosti primjene tijekom trudnoće i dojenja, primjena ovog

lijeka za vrijeme trudnoće i dojenja se ne preporučuje.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije poznato da ovaj lijek utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Važni podaci o nekim sastojcima Septoleta divlja trešnja

Pastile sadrže prirodnu boju te stoga njihova boja može izblijedjeti s vremenom ako su izložene

svjetlosti, ali to nema nikakvog utjecaja na njihovu učinkovitost.

Septolete divlja trešnja sadrže tekući maltitol i maltitol

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati

ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom.

3.

Kako uzimati Septolete divlja trešnja?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik

ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli i djeca starija od 12 godina

Uobičajena doza je do 8 pastila na dan. Otopite 1 pastilu u ustima svaka 2 do 3 sata.

Djeca u dobi od 10 do 12 godina

Preporučena doza iznosi do 6 pastila na dan. Jednu pastilu treba otopiti u ustima svaka 3 do 4 sata.

Djeca u dobi od 6 do 10 godina

Preporučena doza iznosi do 4 pastile na dan. Otopite 1 pastilu u ustima svaka 3 do 4 sata.

Za primjenu u usta i ždrijelo. Polako otopiti pastilu u ustima. Nemojte uzimati pastile neposredno prije

ili tijekom obroka, uzimanja tekućine ili zajedno s mlijekom.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

H A L M E D

28 - 07 - 2017

O D O B R E N O

Ako uzmete više Septoleta divlja trešnja nego što ste trebali

Vezano uz količinu djelatnih tvari u jednoj pastili, mogućnost predoziranja je minimalna. Pri uzimanju

veće količine pastila može doći do želučano-crijevnih tegoba, mučnine, povraćanja i proljeva. U

takvom slučaju, prestanite s uzimanjem, popijte puno vode ili mlijeka i zatražite savjet liječnika ili

ljekarnika.

Ako ste zaboravili uzeti Septolete divlja trešnja

Nemojte uzimati dvostruku dozu kako bi nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

mučnina i povraćanje mogu se javiti kod uzimanja doza koje su veće od propisanih, osobito u

osjetljivih osoba zbog podraživanja sluznice probavnih organa.

Vrlo rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

reakcije preosjetljivosti (iritacija, osip).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti

Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Septolete divlja trešnja?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Septolete divlja trešnja sadrže?

Djelatna tvar je cetilpiridinijev klorid. Svaka pastila sadrži 1,2 mg cetilpiridinijevog klorida.

Drugi

sastojci

tekući

maltitol;

manitol;

levomentol;

eterično

ulje

limuna;

glicerol;

djevičansko ricinusovo ulje; bezvodni, koloidni silicijev dioksid; magnezijev stearat; povidon;

capol 600; titanijev dioksid (E171); maltitol; aroma divlje trešnje; boja ljubičasta (E120).

Kako Septolete divlja trešnja izgledaju i sadržaj pakiranja?

Pastile su ljubičaste, okrugle i blago izbočene, promjera 14-15,2 mm.

H A L M E D

28 - 07 - 2017

O D O B R E N O

Septolete divlja trešnja su dostupne u perforiranim blisterima po 9 pastila, a svaka kutija sadrži ukupno

18 pastila.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb

Proizvođač:

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo

lijekovima.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u srpnju 2017.

H A L M E D

28 - 07 - 2017

O D O B R E N O