Rupurut

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Rupurut 500 mg tablete za žvakanje
 • Doziranje:
 • 500 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • tableta za žvakanje
 • Sastav:
 • Urbroj: svaka tableta za žvakanje sadrži 500 mg hidrotalcita
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Bayer Bitterfeld GmbH, Bitterfeld-Wolfen, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Rupurut 500 mg tablete za žvakanje
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 20 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-535102960-01] Urbroj: 381-12-01/38-16-08

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-535102960
 • Datum autorizacije:
 • 07-09-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

RUPURUT

500 mg

tablete za žvakanje

hidrotalcit

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš

liječnik ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.

primijetite

bilo

koju

nuspojavu,

potrebno

obavijestiti

liječnika

ili ljekarnika.

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 14 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je

RUPURUT

i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati

RUPURUT

Kako uzimati

RUPURUT

Moguće nuspojave

Kako čuvati

RUPURUT

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

ŠTO JE RUPURUT

I ZA ŠTO SE KORISTI?

Djelatna tvar lijeka RUPURUT je hidrotalcit koji pripada skupini lijekova koji se zovu

antacidi. To su lijekovi koji smanjuju suvišnu kiselinu u želucu.

Rupurut 500 mg tablete za žvakanje upotrebljavaju se za simptomatsko liječenje poremećaja

kod kojih je potrebno neutralizirati kiselost želuca:

žgaravica i loša probava zbog prekomjernog lučenja želučane kiseline

čir želuca i dvanaesnika (želučani čir i duodenalni čir)

Rupurut 500 mg tablete namijenjene su liječenju odraslih i adolescenata starijih od 12 godina.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 14

dana.

2.

ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI RUPURUT?

Nemojte uzimati RUPURUT

- ako ste alergični na djelatnu tvar ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

- ako imate teško oštećenje bubrega,

- ako imate nisku razinu fosfata u krvi (hipofosfatemiju),

- ako imate miasteniju gravis (mišićna bolest).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete RUPURUT.

H A L M E D

07-09-2016

O D O B R E N O

Odmah potražite savjet liječnika ako imate crnu stolicu ili primijetite krv u stolici ili u slučaju

povraćanja krvi, zato što to mogu biti znakovi ozbiljne bolesti.

Kao i kod ostalih antacida, ovaj lijek može prikriti simptome zloćudne bolesti želuca.

Bolesnici koji imaju uporne simptome i nakon 2 tjedna liječenja i/ili im se simptomi često

ponavljaju moraju se pregledati kako bi se isključio rizik od ozbiljnog poremećaja koji izaziva

te simptome, kao što je neprepoznati čir (vrijed) na želucu ili dvanaesniku ili zloćudna bolest.

Liječenje lijekom RUPURUT stoga ne smije trajati dulje od 14 dana bez savjetovanja s

liječnikom.

Bolesnici s oštećenom funkcijom bubrega (klirens kreatinina ≥ 30 ml/min) smiju s oprezom

uzimati lijek RUPURUT samo pod uvjetom da u redovitim intervalima provjeravaju razinu

magnezija i aluminija u serumu. Razina aluminija ne smije biti veća od 40

g/l.

U bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega i u bolesnika koji kronično uzimaju visoke doze

može se povisiti razina magnezija i serumska razina aluminija. Dugotrajna uporaba lijeka

RUPURUT zahtijeva redovite provjere razine aluminija u tih bolesnika.

Bolesnici

oštećenom

funkcijom bubrega stoga moraju izbjegavati dugotrajnu uporabu

visokih doza.

Dugotrajna

uporaba

visokih

doza

dijeta

siromašna

fosfatima

(npr.

slaba

prehrana

pothranjenost) mogu izazvati smanjenje količine fosfata u tijelu uz rizik od osteomalacije

(stanje u kojemu zbog nedostatne pohrane minerala kosti postaju savitljivije, mekane i lako

pucaju, a najčešći simptomi su bolovi u leđima i udovima).

U bolesnika s Alzheimerovom bolešću ili drugim oblicima demencije treba izbjegavati visoke

doze i dugotrajno izlaganje lijeku RUPURUT.

Bolesnici koji boluju od čira na želucu ili dvanesniku moraju napraviti pregled na bakteriju

H. pylori.

U slučaju da nalaz bude pozitivan liječnik mora razmotriti uzimanje eradikacijske

terapije.

Djeca

RUPURUT se ne smije koristiti za liječenje djece mlađe od 12 godina, jer ne postoji

odgovarajuće iskustvo s primjenom lijeka u ove dobne skupine.

Drugi lijekovi i RUPURUT

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate,ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti

bilo koje druge lijekove.

RUPURUT može smanjiti apsorpciju, pa tako i djelotvornost drugih tvari. To je osobito važno

u slučaju uzimanja određenih antibiotika (npr., derivata tetraciklina ili kinolona kao što su

ciprofloksacin, ofloksacin i norfloksacin), tvari koje se koriste za povećavanje minutnog

volumena srca (srčani glikozidi), kao i blokatora H

receptora, kumarinskih derivata,

natrijevog flourida i kenodeoksi-kolata.

Pozornost također valja posvetiti mogućem utjecaju RUPURUT na topljivost lijekova koji se

izlučuju mokraćom, npr., salicilata i kinidina.

Drugi se lijekovi stoga uvijek moraju uzimati 1-2 sata prije ili nakon uzimanja lijeka

RUPURUT.

H A L M E D

07-09-2016

O D O B R E N O

RUPURUT s hranom i pićem

Istodobna primjena lijeka RUPURUT i pića koja sadrže kiseline (npr. voćni sok, vino i dr.)

uzrokuje neželjeno povećanje apsorpcije aluminija iz crijeva te se stoga takva hrana smije

uzimati samo 1-2 sata prije ili nakon uzimanja lijeka RUPURUT. I šumeće tablete sadrže

kiseline koje mogu povećati apsorpciju aluminija.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se

svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ovaj se lijek tijekom trudnoće smije uzimati samo kratko vrijeme kako bi se smanjio rizik

mogućeg nakupljanja aluminija u tkivima ploda.

Nakon izlaganja koje uslijedi za trajanja trudnoće, izlučivanje aluminija u majčinu mlijeku

privremeno je povećano.

Spojevi aluminija izlučuju se u majčino mlijeko. Vjerojatnost rizika za novorođenče gotovo

ne postoji, jer se apsorbiraju samo izrazito male količine.

Upravljanje vozilima i strojevima

Učinak na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima nije primijećen.

RUPURUT sadrži manitol

Ovaj lijek sadrži manitol koji može imati blagi laksativni učinak.

3.

KAKO UZIMATI RUPURUT?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš

liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina

Osim ako liječnik nije propisao drugačije, preporučena doza je 1-2 tablete za žvakanje (što

odgovara dozi od 500 do 1000 mg hidrotalcita) nekoliko puta na dan po potrebi, između

obroka i prije odlaska na spavanje.

Dnevna doza ne smije biti veća od 12 tableta za žvakanje, što odgovara dozi od 6 g

hidrotalcita.

Način primjene:

Kroz usta. Tablete za žvakanje se trebaju prožvakati prije gutanja.

Ovaj lijek se ne smije uzimati istodobno s pićima koja sadrže kiseline (vino, voćni sokovi i

dr.).

Trajanje liječenja

Nije za primjenu dulju od 14 dana bez savjetovanja s liječnikom. Ako simptomi uporno traju i

nakon 2 tjedna liječenja, morate potražiti savjet liječnika.

Primjena u djece

RUPURUT

ne smije koristiti za liječenje djece mlađe od 12 godina, jer ne postoji

odgovarajuće iskustvo s primjenom lijeka u ove dobne skupine.

Ako uzmete više lijeka RUPURUT

nego što ste trebali

Morate obavezno potražiti savjet liječnika. Ako je moguće, ponesite tablete, ovu uputu o

lijeku ili kutiju kako biste pokazali liječniku što ste uzeli.

H A L M E D

07-09-2016

O D O B R E N O

Predoziranje može izazvati promjene u probavnim navikama, kao što su mekana i učestala

stolica.

Ako ste zaboravili uzeti RUPURUT

Nemojte sljedeći put uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu; jednostavno

nastavite liječenje propisanom dozom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Slijedeće nuspojave temelje se na spontanim prijavama za sve oblike hidrotalcita nakon stavljanja

lijeka na tržište:

Nepoznata učestalost (ne mogu se procijeniti iz dostupnih podataka)

Poremećaji probavnog sustava

Visoke doze mogu uzrokovati

mekane stolice i /ili učestale stolice/proljev i povraćanje

Zatvor.

Poremećaji imunološkog sustava:

Alergijske reakcije

Sljedeće nuspojave temelje se na teorijskim razmatranjima, ali nisu zabilježene:

Poremećaji metabolizma i prehrane:

Primjena lijekova koji sadrže magnezij i aluminij, kao što je RUPURUT, u bolesnika s teško

oštećenom funkcijom bubrega može prouzročiti povišenje razine magnezija u krvi i serumska

razina aluminija.

U bolesnika s oštećenjem funkcije bubrega koji dugoročno uzimaju visoke doze može doći do

odlaganja aluminija, osobito u koštano tkivo (može nastati osteomalacija) i u tkivo mozga

(može nastati encefalopatija).

Također može doći do snižene razine fosfora u serumu.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

KAKO ČUVATI RUPURUT?

Ovaj lijek

čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek

se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nisu potrebni posebni uvjeti za čuvanje ovog lijeka.

H A L M E D

07-09-2016

O D O B R E N O

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika

kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

SADRŽAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE

Što RUPURUT

sadrži?

Djelatna tvar je hidrotalcit.

1 tableta za žvakanje sadrži 500 mg hidrotalcita.

Pomoćne tvari su

manitol; kukuruzni škrob; magnezijev stearat; natrijev saharin; aroma

peperminta; aroma banane.

Kako RUPURUT

izgleda i sadržaj pakiranja?

Tablete za žvakanje su okrugle, bijele, promjera 16 mm, s natpisom Rupurut na jednoj strani i

oznakom BAYER na drugoj strani.

Pakiranje sadrži 20 (2 x 10) tableta za žvakanje u blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

Proizvođač

Bayer Bitterfeld GmbH, Ortsteil Greppin, Salegaster Chaussee 1, 06803 Bitterfeld-Wolfen,

Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo

lijekovima

Ova uputa je zadnji puta revidirana u rujnu 2016.

H A L M E D

07-09-2016

O D O B R E N O