Rupafin

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Rupafin 10 mg tablete
 • Doziranje:
 • 10 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 tableta sadržava 10 mg rupatadina (u obliku fumarata)
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni neponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • J. Uriach y Compania, S.A., Palau-solita i Plegamans, Barcelona, Španjolska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Rupafin 10 mg tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 3 tablete u blisteru, u kutiji [HR-H-009571007-01]; 7 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-009571007-02]; 10 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-009571007-03]; 15 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-009571007-04]; 20 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-009571007-05]; 30 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-009571007-06]; 50 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-009571007-07]; 100 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-009571007-08] Urbroj: 381-12-01/30-17-03

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-009571007
 • Datum autorizacije:
 • 06-04-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Rupafin 10 mg tablete

rupatadin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Rupafin i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete uzimati Rupafin

Kako uzimati Rupafin

Moguće nuspojave

Kako čuvati Rupafin

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Rupafin i za što se koristi

Rupatadin je antihistaminik.

Rupafin ublažava simptome alergijskog rinitisa kao što su kihanje, curenje nosa, svrbež u očima i

nosu.

Rupafin je takoĎer namijenjen za ublažavanje simptoma povezanih s urtikarijom (alergijskim osipom

kože) kao što su svrbež i koprivnjača (lokalizirano crvenilo kože i oticanje).

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Rupafin

Nemojte uzimati Rupafin

Ako ste alergični na rupatadin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete lijek Rupafin.

Ako imate zatajivanje bubrežne ili jetrene funkcije, obratite se svom liječniku za savjet. Uporaba Rupafin

10 mg tableta trenutačno se ne preporučuje u bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega ili jetre.

Ako imate niske razine kalija u krvi i/ili ako imate abnormalan srčani ritam (ustanovljeni produljeni

QTc interval na EKG-u) koji se može javiti u nekih oblika srčane bolesti, upitajte liječnika za savjet.

Ako ste stariji od 65 godina, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Djeca

Ovaj lijek ne smije se davati djeci mlaĎoj od 12 godina.

Drugi lijekovi i Rupafin

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

H A L M E D

06 - 04 - 2017

O D O B R E N O

Ako uzimate Rupafin, ne uzimajte lijekove koji sadržavaju ketokonazol ili eritromicin.

Ako uzimate depresore središnjeg živčanog sustava ili statine, prije uzimanja Rupafina obratite se

svom liječniku za savjet.

Rupafin s hranom, pićem i alkoholom

Rupafin se ne smije uzimati zajedno sa sokom od grejpa jer to može povećati razine Rupafina u

Vašem tijelu.

Ako se uzima u preporučenoj dozi (10 mg), Rupafin ne povećava omamljenost koju uzrokuje alkohol.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Pri preporučenim dozama ne očekuje se utjecaj Rupafina na sposobnost upravljanja vozilima ili rada

na strojevima. MeĎutim, ako po prvi put uzimate Rupafin, prije upravljanja vozilima ili rada na

strojevima provjerite kako lijek djeluje na Vas.

Rupafin sadrži laktozu.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog

lijeka.

3.

Kako uzimati Rupafin

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom

ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Rupafin je namijenjen za adolescente (od navršenih 12. godine nadalje) i odrasle. Uobičajena doza je

jedna tableta (10 mg rupatadina) jednom dnevno koja se uzima sa ili bez hrane. Tabletu progutajte s

dovoljnom količinom tekućine (npr. čašom vode).

Vaš liječnik će Vam reći koliko dugo morate uzimati Rupafin.

Ako uzmete više Rupafina nego što ste trebali

Ako slučajno uzmete previše lijeka, odmah se obratite svom liječniku ili ljekarniku.

Ako ste zaboravili uzeti Rupafin

Uzmite dozu što prije i potom nastavite uzimati tablete u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku

dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Česte nuspojave (

mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba

) su pospanost, glavobolja, omaglica, suha

usta, osjećaj slabosti i umora. Manje česte nuspojave (

mogu se javiti u do 1 na 100 osoba

) su pojačan

apetit, razdražljivost, poteškoće s koncentracijom, krvarenje iz nosa, suhoća nosa, bol u grlu, kašalj,

suho grlo, hunjavica, mučnina, bol u trbuhu, proljev, loša probava, povraćanje, zatvor, osip, bol u

leĎima, bol u zglobovima, bol u mišićima, žeĎ, opća nelagoda, vrućica, abnormalni nalazi funkcije

jetre i povećanje težine.

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba) uključuju palpitacije, ubrzanu srčanu

frekvenciju i alergijske reakcije (svrbež, koprivnjača i oticanje lica, usnica, jezika ili grla)

H A L M E D

06 - 04 - 2017

O D O B R E N O

Ako bilo koja nuspojava postane ozbiljna ili ako primijetite bilo koju nuspojavu koja nije navedena u

ovoj uputi, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika ili medicinsku

sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete

prijaviti izravno putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Rupafin

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Blistere čuvajte u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Rupafin sadrži

Djelatna tvar je rupatadin. Jedna tableta sadrži 10 mg rupatadina (u obliku fumarata).

Drugi sastojci su prethodno geliran kukuruzni škrob, mikrokristalična celuloza, crveni željezov

oksid (E172), žuti željezov oksid (E172), laktoza hidrat i magnezijev stearat.

Kako Rupafin izgleda i sadržaj pakiranja

Rupafin su okrugle, svijetlonarančaste tablete pakirane u blisterima od 3, 7, 10, 15, 20, 30, 50 i 100

tableta. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač:

J. Uriach y Compañia, S.A.

Av. Camí Reial, 51-57

E-08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona - Španjolska)

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku:

Clinres Nova d.o.o.

Kneza Višeslava 11,

10 000 Zagreb

Ovaj lijek registriran je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim

nazivima:

Rupatall 10 mg tablete

Belgija, Luksemburg

Rinialer 10 mg tablete

Portugal, Malta

Rupafin 10 mg tablete

Austrija, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Danska,

Estonija,Njemačka, Grčka, Island, Italija, Irska, Latvija,

Lihtenštajn, Litva, Nizozemska, Norveška, Poljska, Slovenija,

Slovačka, Španjolska

Rupatadine 10 mg tablete

Ujedinjeno Kraljevstvo

Wystamm 10 mg tablete

Francuska

Tamalis 10 mg tablete

MaĎarska, Češka, Rumunjska

Pafinur 10 mg tablete

Finska, Švedska

H A L M E D

06 - 04 - 2017

O D O B R E N O

Način i mjesto izdavanja lijeka:

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

travnju 2017.

H A L M E D

06 - 04 - 2017

O D O B R E N O