Rudakol

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Rudakol 135 mg obložene tablete
 • Doziranje:
 • 135 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna obložena tableta sadrži 135 mg mebeverinklorida
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni neponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Rudakol 135 mg obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 50 tableta u bočici, u kutiji [HR-H-329027418-01] Urbroj: 381-12-01/70-17-09

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-329027418
 • Datum autorizacije:
 • 17-11-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

RUDAKOL 135 mg obložene tablete

mebeverinklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što su RUDAKOL tablete i za što se koriste?

Što morate znati prije nego počnete uzimati RUDAKOL tablete?

Kako uzimati RUDAKOL tablete?

Moguće nuspojave

Kako čuvati RUDAKOL tablete?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što su RUDAKOL tablete i za što se koriste?

RUDAKOL

tablete

sadrže

mebeverinklorid.

Ovaj

lijek

pripada

skupini

lijekova

koji

nazivaju

spazmolitici, lijekovi koji smanjuju ili sprečavaju grčenje glatkog mišićja u crijevima.

RUDAKOL se primjenjuje u liječenju simptoma iritabilnog crijeva (sindrom iritabilnog kolona) i sličnih

stanja poput zatvora praćenog grčevima u trbuhu.

Crijevo je u osnovi dugačka mišićna cijev kroz koju prolazi hrana, kako bi se mogla probaviti. Ako se

crijevo počne snažno grčiti i stiskati, tada se pojavljuje bol. Način djelovanja ovog lijeka je ublažavanje

grčeva, bolova i ostalih simptoma koji prate sindrom iritabilnog crijeva.

Glavni simptomi koji prate sindrom iritabilnog crijeva jesu:

bol i grčevi u trbuhu

osjećaj nadutosti i puštanje vjetrova

proljev (sa ili bez zatvora stolice)

oskudne, tvrde stolice u obliku kuglica ili trakica.

Simptomi mogu biti različiti od osobe do osobe.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati RUDAKOL tablete?

Nemojte uzimati RUDAKOL tablete:

ako ste alergični na mebeverin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete RUDAKOL tablete:

ako imate 40 ili više godina

ako ste ikada imali krv u stolici

ako Vam je mučno ili povraćate

ako ste blijedi i iscrpljeni

ako patite od vrlo izraženog zatvora stolice

H A L M E D

17 - 11 - 2017

O D O B R E N O

ako imate visoku tjelesnu temperaturu

ako ste nedavno putovali u inozemstvo

ako ste trudni ili sumnjate da ste trudni

ako imate neuobičajeno vaginalno krvarenje ili iscjedak

ako imate poteškoće ili bolove pri mokrenju.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili pak niste sigurni, javite se svom liječniku.

Vaša prehrana i životne navike također mogu pomoći u liječenju simptoma iritabilnog crijeva.

Ako primijetite da odreĎena hrana potiče simptome, tada tu hranu nemojte jesti.

Hrana bogata vlaknima može pomoći Vašem stanju. Savjetujte se o tome s liječnikom koji će Vam pružiti

više informacija.

Nekim

ljudima

ublažavanje

simptoma

pomažu

metode

opuštanja.

pomoći

može

biti

svakodnevno pronaĎete nekoliko trenutaka za opuštanje.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek se ne smije davati djeci i adolescentima mlaĎim od 18 godina.

Drugi lijekovi i RUDAKOL tablete

Obavijestite Vašeg liječnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Ovo uključuje i lijekove koje ste nabavili bez recepta, kao i biljne lijekove.

Nisu poznate interakcije s drugim lijekovima.

RUDAKOL tablete s hranom, pićem i alkoholom

RUDAKOL tablete uzmite 20 minuta prije obroka, kad god je to moguće.

Tablete uzmite sa čašom vode.

Tijekom terapije s RUDAKOL tabletama možete konzumirati alkoholna pića.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Tijekom trudnoće ne preporučuje se primjena RUDAKOL tableta.

Tijekom dojenja ne preporučuje se primjena RUDAKOL tableta.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da ovaj lijek može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

RUDAKOL tablete sadrže šećere laktozu i saharozu.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

3.

Kako uzimati RUDAKOL tablete?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli i starije osobe

Uzimati 1 tabletu tri puta na dan.

Broj tableta se može smanjiti ukoliko doĎe do poboljšanja simptoma.

Nemojte uzeti više od 3 tablete na dan.

Obavezno se obratite liječniku ako se simptomi ne poboljšaju ili ako se pojave novi simptomi ili ako ste

zabrinuti zbog postojećih simptoma.

H A L M E D

17 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Primjena u djece i adolescenata

Ovaj lijek se ne smije davati djeci i adolescentima mlaĎim od 18 godina.

Način primjene

RUDAKOL tablete uzmite 20 minuta prije obroka.

Tablete treba uzeti cijele sa čašom vode.

Tablete nemojte žvakati.

Ako uzmete više RUDAKOL tableta nego što ste trebali

Ako ste uzeli više RUDAKOL tableta nego što ste trebali, odmah obavijestite Vašeg liječnika ili se

uputite u najbližu hitnu službu. Ponesite sa sobom preostalu količinu lijeka ili ovu uputu kako bi

medicinsko osoblje znalo točno koji ste lijek uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti RUDAKOL tablete

Ako ste propustili uzeti jednu dozu RUDAKOL tableta, učinite to čim se sjetite, osim ako se već

približilo vrijeme za sljedeću dozu lijeka.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati RUDAKOL tablete

Nemojte prestati uzimati lijek bez da se posavjetujete sa svojim liječnikom, čak i ako se osjećate bolje.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Moguće su alergijske reakcije poput:

otekline lica, usnica ili jezika

crveni kožni osip, svrbež, upaljena koža.

U slučaju pojave alergijske reakcije, prestanite uzimati ovaj lijek i odmah se uputite liječniku.

Ostale moguće nuspojave povezan s primjenom ovog lijeka su: glavobolja, omaglica, mučnina, vjetrovi,

nadimanje trbuha/rastezanje trbuha, probavne tegobe /smetnje, suha usta, bol u trbuhu, zatvor.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku

moguću

nuspojavu

koja

nije

navedena

ovoj

uputi.

Nuspojave

možete

prijaviti

izravno

putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.*

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati RUDAKOL tablete?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

H A L M E D

17 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti

lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što RUDAKOL tablete sadrže?

Djelatna tvar u RUDAKOL tabletama je mebeverinklorid.

Jedna obložena tableta sadrži 135 mg mebeverinklorida.

Pomoćne tvari su:

Jezgra tablete: laktoza hidrat, kukuruzni škrob, povidon, talk, magnezijev stearat.

Ovojnica tablete: saharoza, talk, želatina, arapska guma, karnauba vosak.

Kako izgledaju RUDAKOL tablete i sadržaj pakiranja?

RUDAKOL tablete su bijele obložene tablete, promjera 11 mm.

Pakirane su u smeĎoj staklenoj bočici s 50 obloženih tableta, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u studenom 2017.

H A L M E D

17 - 11 - 2017

O D O B R E N O