Rosalgin

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Rosalgin 1 mg/ml otopina za rodnicu
 • Doziranje:
 • 1 mg/ml
 • Farmaceutski oblik:
 • otopina za rodnicu
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 ml otopine sadrži 1 mg benzidaminklorida
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni neponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A , Ancona, Italija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Rosalgin 1 mg/ml otopina za rodnicu
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 5 bočica sa 140 ml otopine, u kutiji [HR-H-642743366-01] Urbroj: 381-12-01/70-17-11

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-642743366
 • Datum autorizacije:
 • 28-04-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Rosalgin 1 mg/ml otopina za rodnicu

benzidaminklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Rosalgin 1 mg/ml otopina za rodnicu i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Rosalgin 1 mg/ml otopinu za rodnicu?

Kako primjenjivati Rosalgin 1mg/ml otopinu za rodnicu?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Rosalgin 1 mg/ml otopinu za rodnicu?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Rosalgin 1 mg/ml otopina za rodnicu i za što se koristi?

Rosalgin otopina za rodnicu sadrži djelatnu tvar benzidamin, koja djeluje protiv upale i ublažava bolove.

Primjenjuje se kod liječenja simptoma upale rodnice različitog uzroka, uključujući upalna stanja nakon

terapije zračenjem

Lijek je namijenjen za odrasle žene (starije od 18 godina).

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Rosalgin 1mg/ml otopinu za rodnicu?

Nemojte primjenjivati Rosalgin otopinu

ako ste alergični na benzidaminklorid ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku prije nego primijenite Rosalgin otopinu za rodnicu.

Liječnik Vam može propisati dodatno liječenje kada utvrdi uzročnika bolesti (npr. bakterije,

gljivice).

U slučaju dulje primjene možete postati preosjetljivi (alergični) na lijek. U tom slučaju, potrebno

je prekinuti s primjenom lijeka i posavjetovati se s liječnikom, koji će propisati odgovarajuću

terapiju.

U slučaju pojave krvarenja i/ili bijelog pranja iz rodnice, obratite se svom liječniku.

Lijek sadrži benzalkonijev klorid koji može uzrokovati iritaciju.

Drugi lijekovi i Rosalgin otopina

Obavijestite Vašeg liječnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

H A L M E D

28 - 04 - 2017

O D O B R E N O

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek. Rosalgin se tijekom trudnoće i dojenja smije koristiti

samo nakon liječničke procjene mogućeg rizika za dijete i koristi za majku u svakom pojedinačnom

slučaju.

Upravljanje vozilima i strojevima

Primjena Rosalgin otopine za rodnicu nema utjecaj na upravljanje vozilima ili rad na strojevima.

3.

Kako primjenjivati Rosalgin 1 mg/ml otopinu za rodnicu?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom

ako niste sigurni.

Doziranje i način primjene

Rosalgin otopinom treba ispirati rodnicu jednom do dva puta dnevno, tijekom najviše 7 dana, prema

uputama liječnika. Za jedno ispiranje primjenjuje se jedna bočica Rosalgin otopine.

Uputa za primjenu lijeka i rukovanje s plastičnim nastavkom za primjenu

Otopina za rodnicu koristi se pri sobnoj temperaturi ili se može zagrijati držanjem zatvorene bočice pod

mlazom tople vode.

Za otvaranje bočice čvrsto primiti izbočeni prsten i okretati poklopac dok

sigurnosni spoj ne pukne.

Izvući cjevčicu za ispiranje dok ne sjedne na svoje mjesto.

Napomena: Samo će potpuno izvučena cjevčica omogućiti izlazak otopine.

3. Nježno uvesti cjevčicu u rodnicu i stisnuti otopinu sve dok se bočica ne isprazni. Pražnjenje može biti

postepeno i regulirano po želji, budući da specijalan zaklopac sprječava povratak otopine u bočicu.

Kada je moguće, ispirati u ležećem položaju. Najbolji terapijski rezultati se postižu kada se tekućina

zadrži u rodnici nekoliko minuta.

Otopina se može koristiti i za vanjsko ispiranje genitalnog područja.

Ako nakon kraćeg vremena primjene lijeka nije vidljivo poboljšanje, potrebno je obratiti se liječniku.

Primjena u djece i adolescenata

Ovaj lijek nije namijenjen za primjenu u bolesnica mlađih od 18 godina.

Ako primijenite više Rosalgina nego što ste trebali

Predoziranje lijekom Rosalgin, kada se koristio na način opisan u ovoj uputi, do sada nije zabilježeno.

Ako nehotice progutate nešto lijeka, odmah se obratite liječniku ili ljekarniku za savjet ili potražite hitnu

pomoć.

Mogu

pojaviti

simptomi

što

omaglica,

uznemirenost,

tjeskoba,

razdražljivost,

H A L M E D

28 - 04 - 2017

O D O B R E N O

žgaravica, nadražaj ždrijela, povraćanje, mučnina i bol u trbuhu.

Ako ste zaboravili primijeniti Rosalgin

Ako ste zaboravili primijeniti Rosalgin otopinu za ispiranje rodnice, nemojte primijeniti dvostruku dozu

da biste nadoknadili zaboravljenu.

Ako prestanete uzimati Rosalgin

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Povremeno se mogu javiti kožne iritacije, osobito kod dulje primjene Rosalgin otopine.

Moguća je pojava reakcija preosjetljivosti nakon izlaganja sunčevom svjetlu, stoga je nakon primjene

potrebno oprati ruke. Učestalost pojavljivanja nuspojave nije poznata.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Rosalgin 1mg/ml otopinu za rodnicu?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti odnosi

se na zadnji dan navedenog mjeseca. Taj datum vrijedi za neotvoren proizvod, pravilno čuvan i

skladišten.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što sadrži Rosalgin otopina?

Djelatna tvar je benzidaminklorid. 1 ml otopine sadrži 1 mg benzidaminklorida.

Pomoćne tvari: benzalkonijev klorid; dinatrijev edetat; etanol (96 postotni); polisorbat 20; ružino ulje;

pročišćena voda.

Kako Rosalgin otopina izgleda i sadržaj pakiranja?

Svaka plastična bočica s plastičnim nastavkom za primjenu otopine sadrži 140 ml otopine.

Po 5 bočica pakirano je u kutiju.

H A L M E D

28 - 04 - 2017

O D O B R E N O

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Clinres Nova d.o.o.

Kneza Višeslava 11

10000 Zagreb

Proizvođač:

A.C.R.A.F. S.p.A.

Via Vecchia del Pinocchio, 22, 60131 Ancona

Italija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji put revidirana u travnju 2017.

H A L M E D

28 - 04 - 2017

O D O B R E N O