Rinolan

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Rinolan 10 mg tablete
 • Doziranje:
 • 10 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna tableta sadrži 10 mg loratadina
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Rinolan 10 mg tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 30 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-249856544-01] Urbroj: 381-12-01/14-17-03

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-249856544
 • Datum autorizacije:
 • 28-06-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Rinolan 10 mg tablete

loratadin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Rinolan i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Rinolan?

Kako uzimati Rinolan?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Rinolan?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Rinolan i za što se koristi?

Što je Rinolan

Rinolan tablete sadrže djelatnu tvar loratadin, koja pripada skupini lijekova poznatih pod nazivom

"antihistaminici".

Kako Rinolan djeluje

Rinolan

pomaže

olakšavanju

alergijskih

simptoma

sprječavajući

učinke

tvari

nazivom

"histamin", koja se stvara u organizmu kad ste na nešto alergični.

Kada je potrebno uzimati Rinolan

Rinolan tablete ublažavaju simptome povezane s alergijskim rinitisom (npr. kod peludne groznice),

poput kihanja, curenja ili svrbeža nosa, peckanja ili svrbeža očiju u odraslih i djece starije od 2 godine

čija je tjelesna težina veća od 30 kg.

Rinolan tablete se takoĎer mogu primijeniti za ublažavanje simptoma koprivnjače (svrbež, crvenilo te

brojnost i veličina osipa).

Učinak Rinolan tableta traje cijeli dan i to bi Vam trebalo pomoći da nastavite s normalnim dnevnim

aktivnostima i da normalno spavate.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Rinolan?

Nemojte uzimati Rinolan:

ako ste alergični na loratadin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete Rinolan:

ako imate bolest jetre

ako ste naručeni na neki kožni test za alergije. Nemojte uzimati Rinolan dva dana prije

testiranja, zato što to može utjecati na rezultate testa.

H A L M E D

28 - 06 - 2017

O D O B R E N O

Ako se išta od gore navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), obratite se Vašem liječniku,

ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete Rinolan.

Djeca

Nemojte davati Rinolan tablete djeci mlaĎoj od 2 godine ili djeci u dobi od 2 do 12 godina tjelesne

težine manje od 30 kg. Postoje druge formulacije koje su pogodnije za djecu u dobi od 2 do 12 godina

tjelesne težine manje od 30 kg.

Drugi lijekovi i Rinolan

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Nuspojave Rinolan tableta mogu se pogoršati kada se Rinolan uzima zajedno s lijekovima koji

mijenjaju djelovanje nekih enzima odgovornih za metabolizam lijekova u jetri. MeĎutim, u kliničkim

ispitivanjima nije opaženo pogoršavanje nuspojava prilikom primjene loratadina kada se uzima s

lijekovima koji utječu na djelovanje tih enzima.

Rinolan tablete s hranom, pićem i alkoholom

Tablete možete uzimati uz obrok ili neovisno od obroka. Rinolan nije pokazao pojačavanje učinka

alkoholnih pića.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Preporučuje se, kao mjeru predostrožnosti, izbjegavati primjenu lijeka Rinolan tijekom trudnoće.

Ako dojite, nemojte uzimati Rinolan. Loratadin se izlučuje u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

U kliničkim ispitivanjima u kojima se procjenjivala sposobnost upravljanja vozilima nije primijećen

negativan utjecaj u bolesnika koji su primali loratadin. Ako se uzme u preporučenoj dozi, ne očekuje

se da će loratadin izazvati omamljenost ili smanjenje opreznosti. MeĎutim, vrlo rijetko neki ljudi

osjete omamljenost, što može utjecati na njihovu sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

Rinolan sadrži laktozu

Rinolan tablete sadrže laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera,

prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se s Vašim liječnikom.

3.

Kako uzimati Rinolan?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Urez koji se nalazi na jednoj strani tablete nije namijenjen za lomljenje tablete.

Koliko lijeka uzeti

Odrasli i djeca starija od 12 godina:

Uzmite jednu tabletu jedanput na dan uz čašu vode, s hranom ili bez nje.

Djeci u dobi od 2 do 12 godina, doza se određuje prema tjelesnoj težini:

Tjelesna težina veća od 30 kg:

Uzmite jednu tabletu jedanput na dan uz čašu vode, s hranom ili bez nje.

Tjelesna težina 30 kg ili manja:

Nemojte davati Rinolan tablete. Postoje druge formulacije (npr. Rinolan sirup) koje su pogodnije za

djecu u dobi od 2 do 12 godina tjelesne težine 30 kg ili manje.

H A L M E D

28 - 06 - 2017

O D O B R E N O

Lijek se ne smije davati djeci mlaĎoj od 2 godine ili tjelesne težine manje od 30 kg.

Odrasli i djeca s teškim problemima s jetrom:

Odrasli i djeca tjelesne težine veće od 30 kg:

Uzmite jednu tabletu svaki drugi dan uz čašu vode, s hranom ili bez nje. MeĎutim, prije nego što

uzmete ovaj lijek, morate se obratiti Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ako uzmete više Rinolana nego što ste trebali

Ako ste uzeli dozu veću od preporučene, odmah se obratite Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ne očekuju se ozbiljni problemi, meĎutim, možete imati glavobolju, ubrzano kucanje srca ili osjetiti

pospanost.

Ako ste zaboravili uzeti Rinolan

Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka na vrijeme, uzmite je čim se sjetite i nastavite s redovnim

uzimanjem lijeka. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Najčešće nuspojave u odraslih bolesnika i djece u dobi iznad 12 godina su:

omamljenost

glavobolja

pojačan apetit

poteškoće sa spavanjem.

Najčešće nuspojave u djece u dobi od 2 do 12 godina su:

glavobolja

nervoza

umor

Sljedeće vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba) takoĎer su opažene

nakon stavljanja loratadina u promet:

jake alergijske reakcije (uključujući oticanje)

omaglica, napadaji (konvulzije)

ubrzani srčani ritam (tahikardija), osjećaj lupanja srca (palpitacije)

mučnina, suha usta, tegobe sa želucem (gastritis)

teboge s jetrom

osip, gubitak kose

umor

Prijavljivanje nuspojava

primijetite

bilo

koju

nuspojavu,

potrebno

obavijestiti

Vašeg

liječnika,

ljekarnika

medicinsku sestru.

uključuje

i svaku

moguću

nuspojavu

koja

nije

navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u

Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Rinolan?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

H A L M E D

28 - 06 - 2017

O D O B R E N O

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji ili blisteru iza

oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere će pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Rinolan sadrži?

Djelatna tvar je loratadin. Jedna tableta sadrži 10 mg loratadina.

Pomoćne tvari su laktoza hidrat; kalcijev hidrogenfosfat; mikrokristalična celuloza; umrežena

karmelozanatrij; natrijev laurilsulfat; koloidni, bezvodni silicijev dioksid; talk; hidrogenirano

biljno ulje, vrste I; magnezijev stearat.

Kako Rinolan izgleda i sadržaj pakiranja?

Rinolan 10 mg tablete su bijele, okrugle, bikonveksne tablete (debljine 3,1 mm i promjera 7 mm) s

urezom na jednoj strani i natpisom PLIVA na drugoj strani tablete. Urez nije namijenjena za

lomljenje tablete.

Rinolan 10 mg tablete dostupne su u pakiranju od 30 tableta u blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač:

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa zadnji je put revidirana u lipnju 2017.

H A L M E D

28 - 06 - 2017

O D O B R E N O