Rinolan

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Rinolan 1 mg/ml sirup
 • Doziranje:
 • 1 mg/ml
 • Farmaceutski oblik:
 • sirup
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 ml sirupa sadrži 1 mg loratadina
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni neponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Rinolan 1 mg/ml sirup
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 100 ml sirupa u boci i mjerna žličica, u kutiji [HR-H-048562849-01] Urbroj: 381-12-01/14-17-03

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-048562849
 • Datum autorizacije:
 • 28-06-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Rinolan 1 mg/ml sirup

loratadin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Rinolan i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Rinolan?

Kako uzimati Rinolan?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Rinolan?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Rinolan i za što se koristi?

Rinolan

sadrži

djelatnu

tvar

loratadin,

koja

pripada

skupini

lijekova

poznatih

nazivom

antihistaminici.

Rinolan

pomaže

ublažavanju

simptoma

alergije

sprječavajući

djelovanje

tvari

nazivom

histamin, koja se stvara u organizmu kad ste na nešto alergični.

Rinolan ublažava simptome povezane s alergijskim rinitisom (primjerice peludne hunjavice) poput

kihanja, curenja iz nosa ili svrbeža nosa te peckanja ili svrbeža očiju u odraslih i djece starije od 2

godine.

Rinolan se može primjenjivati i za ublažavanje simptoma koprivnjače (svrbež, crvenilo te brojnost i

veličina osipa).

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Rinolan?

Nemojte uzimajte Rinolan:

ako ste alergični na loratadin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete Rinolan

ako imate bolest jetre

ako ste naručeni na neki kožni test za alergije. Nemojte uzimati Rinolan dva dana prije

testiranja, zato što to može utjecati na rezultate testa.

Djeca

Nemojte davati Rinolan djeci mlađoj od 2 godine.

H A L M E D

28 - 06 - 2017

O D O B R E N O

Drugi lijekovi i Rinolan

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez recepta.

Nuspojave lijeka Rinolan mogu se pogoršati kada se Rinolan uzima zajedno s lijekovima koji

mijenjaju djelovanje nekih enzima odgovornih za metabolizam lijekova u jetri. Međutim, u kliničkim

ispitivanjima nije opaženo pogoršavanje nuspojava prilikom primjene loratadina kada se uzima s

lijekovima koji utječu na djelovanje tih enzima.

Rinolan s hranom, pićem i alkoholom

Sirup možete uzimati uz obrok ili neovisno od obroka. Alkohol ne pojačava djelovanje Rinolan

sirupa.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Preporučuje se, kao mjeru predostrožnosti, izbjegavati primjenu lijeka Rinolan tijekom trudnoće.

Ako dojite, nemojte uzimati Rinolan. Loratadin se izlučuje u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

U kliničkim ispitivanjima u kojima se procjenjivala sposobnost upravljanja vozilima nije primijećen

negativan utjecaj u bolesnika koji su primali loratadin. Ako se uzme u preporučenoj dozi, ne očekuje

se da će Rinolan izazvati omamljenost ili smanjenje opreznosti. Međutim, vrlo rijetko neki ljudi osjete

omamljenost, što može utjecati na njihovu sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

Važne informacije o sastojcima sirupa

Rinolan sirup sadrži saharozu. Ako vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera,

obratite se Vašem liječniku prije nego počnete uzimati ovaj lijek.

3.

Kako uzimati Rinolan?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

Odrasli i djeca starija od 12 godina:

Uzmite dvije žličice od 5 ml (10 ml) jedanput na dan.

Djeci u dobi od 2 do 12 godina, doza se određuje prema tjelesnoj težini:

Tjelesna težina veća od 30 kg:

Uzmite dvije žličice od 5 ml (10 ml) jedanput na dan.

Tjelesna težina 30 kg ili manja:

Dajte jednu žličicu od 5 ml jedanput na dan.

Rinolan se ne preporučuje u djece mlađe od 2 godine.

Odrasli i djeca s teškim problemima s jetrom:

Odrasli i djeca tjelesne težine veće od 30 kg:

Uzmite dvije žličice od 5 ml (10 ml) jedanput svaki drugi dan.

Djeca tjelesne težine 30 kg ili manje:

Dajte jednu žličicu od 5 ml jedanput svaki drugi dan.

Međutim,

prije

nego

što

uzmete

ovaj

lijek, morate

obratiti

Vašem

liječniku, ljekarniku ili

medicinskoj sestri.

Ako uzmete više lijeka Rinolan nego što ste trebali

Ako ste uzeli dozu veću od preporučene,odmah se obratite Vašem liječniku ili ljekarniku. Ne očekuju

se ozbiljni problemi, međutim, možete imati glavobolju, ubrzano kucanje srca ili osjetiti pospanost.

H A L M E D

28 - 06 - 2017

O D O B R E N O

Ako ste zaboravili uzeti Rinolan

Ako ste zaboravili uzeti dozu sirupa na vrijeme, uzmite je čim se sjetite i nastavite s redovnim

uzimanjem lijeka. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Najčešće prijavljene nuspojave u odraslih i djece u dobi iznad 12 godina su:

omamljenost

glavobolja

pojačan apetit

poteškoće sa spavanjem.

Najčešće prijavljene nuspojave u djece u dobi od 2 do 12 godina su:

glavobolja

nervoza

umor.

Sljedeće vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba) također su opažene

nakon stavljanja loratadina u promet:

jake alergijske reakcije (uključujući oticanje)

omaglica

konvulzije

ubrzani ili nepravilni otkucaji srca

mučnina

suha usta

nelagoda u želucu

tegobe s jetrom

ispadanje kose

osip

umor.

Prijavljivanje nuspojava

primijetite

bilo

koju

nuspojavu,

potrebno

obavijestiti

Vašeg

liječnika,

ljekarnika

medicinsku sestru.

uključuje

i svaku moguću

nuspojavu

koja

nije

navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u

Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Rinolan?

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Upotrijebiti u roku od 30 dana nakon otvaranja bočice.

Ovaj lijek

se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake

„EXP“. Rok valjanosti se odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

H A L M E D

28 - 06 - 2017

O D O B R E N O

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Rinolan sirup sadrži?

Djelatna tvar je loratadin.

1 ml sirupa sadrži 1 mg loratadina.

1 žličica (5 ml) sirupa sadrži 5 mg loratadina.

Pomoćne tvari su: natrijev benzoat (E211); bezvodna limunska kiselina (E330); propilenglikol;

glicerol; saharoza; aroma caramel orange; pročišćena voda.

Kako Rinolan sirup izgleda i sadržaj pakiranja?

Rinolan sirup je bistra, bezbojna do žuta otopina s mirisom karamele i naranče.

Rinolan sirup je dostupan u pakiranju od jedne staklene bočice (koja sadrži 100 ml sirupa) i plastične

žlice zapremine 5 ml, u kutiji. Bočica je smeđe boje i ima aluminijski zavor.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač:

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u lipnju 2017.

H A L M E D

28 - 06 - 2017

O D O B R E N O