Rexocef

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Rexocef 100 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 100 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna filmom obložena tableta sadrži 100 mg cefpodoksima u obliku cefpodoksimproksetila
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni neponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Alkaloid - int d.o.o., Ljubljana, Slovenija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Rexocef 100 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 10 tableta u perforiranom blisteru djeljivom na jedinične doze, u kutiji [HR-H-455090120-01]; 20 tableta u perforiranom blisteru djeljivom na jedinične doze, u kutiji [HR-H-455090120-02] Urbroj: 381-12-01/70-17-05

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-455090120
 • Datum autorizacije:
 • 14-09-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

REXOCEF 100 mg filmom obložene tablete

REXOCEF 200 mg filmom obložene tablete

cefpodoksim

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Rexocef i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Rexocef?

Kako uzimati Rexocef?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Rexocef?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Rexocef i za što se koristi?

Rexocef sadrži djelatnu tvar koji se naziva cefpodoksim. On pripada skupini antibiotika koji se zovu

cefalosporini.

Koristi se za liječenje infekcija uzrokovanih bakterijama. To uključuje infekcije:

nosa, sinusa (kao što je sinusitis);

grla (kao što je tonzilitis, faringitis)

prsa i pluća (kao što je bronhitis, upala pluća);

kože (kao što su apscesi, čirevi, inficirane rane, upaljeni folikuli kose, gnojni čirevi, grozdovi

gnojnih čireva, infekcije oko noktiju, vrsta infekcije koja se zove celulitis);

mokraćnog sustava (kao što su cistitis i upale bubrega);

spolno prenosiva bolest - gonoreja.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Rexocef?

Nemojte uzimati Rexocef:

ako ste alergični na cefpodoksim, bilo koji drugi antibiotik uključujući penicilin ili neki drugi

sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.). Simptomi alergijske reakcije uključuju: osip,

probleme s gutanjem ili disanjem, oticanje usana, lica, grla i jezika.

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od navedenog na Vas, potražite savjet liječnika ili ljekarnika prije

uzimanja lijeka ovog lijeka.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Rexocef:

ako ste ikada imali kolitis,

ako imate problema s bubrezima.

H A L M E D

14 - 09 - 2017

O D O B R E N O

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od navedenog na Vas, potražite savjet liječnika ili ljekarnika prije

uzimanja ovog lijeka.

Djeca

Savjetujte se s liječnikom prije primjene ovog lijeka u djece.

Drugi lijekovi i Rexocef

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Ovo je osobito važno ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

antacide (protiv želučane kiseline) ili lijekove za liječenje čira na želucu ili dvanaesniku (kao što

su cimetidin ili ranitidin). Antacide i lijekove za liječenje čira (kao što su cimetidin i ranitidin)

potrebno je uzeti 2-3 sata nakon Rexocefa. Vaš liječnik je s time upoznat i može odgoditi

liječenje ako smatra da je to nužno;

tablete ili injekcije za izbacivanje vode (mokraće) (diuretike);

aminoglikozidne antibiotike (za liječenje infekcija);

probenecid (koristi se s lijekom cidofovirom za sprječavanje oštećenja bubrega);

lijekove za razrjeĎivanje krvi (kumarinske antikoagulanse kao što je varfarin).

Laboratorijske pretrage

Ako morate napraviti neke pretrage (krvi, urina ili dijagnostiku) za vrijeme uzimanja ovog lijeka

molimo obavijestite liječnika da uzimate Rexocef.

Rexocef s hranom i pićem

Potrebno je uvijek uzeti ovaj lijek s hranom jer ona pomaže apsorpciju lijeka u tijelu.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nemojte dojiti ako uzimate ovaj lijek. To je zbog toga što mala količina lijeka prelazi u majčino

mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

Možete osjetiti vrtoglavicu za vrijeme uzimanja ovog lijeka. Ako se to dogodi nemojte voziti niti

upravljati strojevima.

Rexocef filmom obložene tablete sadrže laktozu.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog

lijeka.

3. Kako uzimati Rexocef?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uzimanje lijeka

Uzmite ovaj lijek kroz usta.

Uzmite ovaj lijek za vrijeme ili odmah nakon obroka.

Važno je uzimati lijek uvijek u isto vrijeme.

Koliko lijeka uzeti?

Doza Rexocef filmom obloženih tableta ovisi o Vašem stanju i bolesti koja se liječi.

H A L M E D

14 - 09 - 2017

O D O B R E N O

Uobičajene doze za odrasle, ovisno o vrsti infekcije koja se liječi, su od 100 do 200 mg dvaput

dnevno.

Vaš liječnik će Vam reći koja je doza lijeka prikladna za Vaše liječenje.

Primjena u osoba s oštećenjem bubrega

Vaš liječnik će Vam možda propisati manju dozu.

Krvne pretrage

Ako uzimate lijek duže od 10 dana Vaš liječnik će možda zatražiti krvne pretrage što je rutinski

postupak, ne brinite zbog toga.

Primjena u djece

Prije primjene u djece morate se posavjetovati s liječnikom.

U djece, doza se računa prema kilogramu tjelesne težine, a doza iznosi 8 mg po kilogramu tjelesne

težine na dan, u dvije podijeljene doze.

Djeci tjelesne težine iznad 25 kg mogu se dati tablete.

Ako uzmete više Rexocefa nego što ste trebali

Ako ste uzeli preveliku količinu lijeka odjednom, odmah potražite liječničku pomoć.

Mogu se javiti sljedeći učinci: smetenost, bezvoljnost i tjelesna i psihička uznemirenost.

Ako ste zaboravili uzeti Rexocef

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka, uzmite ju čim se sjetite osim ako se vrijeme uzimanja sljedeće

doze približilo.

Ako prestanete uzimati Rexocef

Nemojte prekinuti uzimanje lijeka bez savjetovanja s liječnikom. Ne smijete prekinuti uporabu lijeka

zato što se osjećate bolje. To je zbog toga što se infekcija može vratiti ili opet pogoršati.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Sljedeće nuspojave su važne i zahtijevaju trenutno djelovanje ako se pojave. Odmah prestanite s

uzimanjem lijeka Rexocef i javite se liječniku ako se pojave sljedeće nuspojave:

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

oticanje lica, jezika i dušnika što može uzrokovati otežano disanje;

nagla reakcija preosjetljivosti s otežanim disanjem, osipom, šištanjem u grudima i padom

krvnog tlaka;

teški, opsežni osip s pojavom mjehura.

Nuspojave nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

teški vodenasti proljev koji može biti i krvav.

Primijećene su i nuspojave navedene u nastavku:

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

mučnina;

povraćanje;

bol u trbuhu;

H A L M E D

14 - 09 - 2017

O D O B R E N O

nadimanje, vjetrovi;

proljev;

gubitak apetita.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

osip kože, svrbež kože, koprivnjača;

glavobolja;

trnci i žmarci;

vrtoglavica;

zvonjenje u ušima (tinitus);

opća slabost ili malaksalost.

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

promjene u nalazima krvi koji pokazuju kako radi Vaša jetra;

lako dobivanje modrica ili krvarenje;

anemija koja uzrokuje nedostatak zraka ili blijedost;

povećana sklonost infekcijama.

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

problemi s jetrom;

promjene u nalazima krvi koji pokazuju kako rade Vaši bubrezi.

Nuspojave nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

infekcije uzrokovane bakterijama i organizmima koji nisu osjetljivi na primjenu ovog lijeka.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnik ili ljekarnika. To uključuje

i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Rexocef?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake

''EXP''. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne voda ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Rexocef sadrži?

Djelatna tvar je cefpodoksim.

Rexocef 100 mg filmom obložene tablete

Jedna filmom obložena tableta sadrži 100 mg cefpodoksima u obliku cefpodoksimproksetila.

Rexocef 200 mg filmom obložene tablete

Jedna filmom obložena tableta sadrži 200 mg cefpodoksima u obliku cefpodoksimproksetila.

Drugi sastojci su:

Jezgra tablete: laktoza hidrat, magnezijev stearat, karmelozakalcij, nisko supstituirana

hidroksipropilceluloza, natrijev laurilsulfat.

Film-ovojnica: boja Opadry white 03A28718: hipromeloza 2910/6 cp, titanijev dioksid

H A L M E D

14 - 09 - 2017

O D O B R E N O

(E171), talk.

Kako Rexocef izgleda i sadržaj pakiranja?

Rexocef 100 mg filmom obložene tablete

Bijele do svijetlo krem, okrugle, bikonveksne filmom obložene tablete s oznakom „100“ otisnutom na

jednoj strani i ravnom drugom stranom. Promjer svake tablete iznosi 8,5 mm.

Rexocef 200 mg filmom obložene tablete

Bijele do svijetlo krem, okrugle, bikonveksne filmom obložene tablete s oznakom „200“ otisnutom na

jednoj strani i ravnom drugom stranom. Promjer svake tablete iznosi 11 mm.

10 (1x10) filmom obloženih tableta u perforiranom Al/Al blisteru, djeljivom na jedinične doze u kutiji.

20 (2x10) filmom obloženih tableta u perforiranom Al/Al blisteru, djeljivom na jedinične doze u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač

Nositelj odobrenja:

Alkaloid d.o.o.

Ulica grada Vukovara 226 F

10 000 Zagreb

Tel: +385 1 6311 920

Fax: +385 1 6311 922

e-mail: alkaloid@alkaloid.hr

ProizvoĎač:

ALKALOID-INT d.o.o.

Šlandrova ulica 4

1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u rujnu 2017.

H A L M E D

14 - 09 - 2017

O D O B R E N O