Reseligo

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Reseligo 10,8 mg implantat u napunjenoj štrcaljki
 • Doziranje:
 • 10,8 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • implantat (u napunjenoj štrcaljki)
 • Sastav:
 • Urbroj: jedan implantat sadrži 10,8 mg goserelina (u obliku goserelinacetata)
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ograničeni recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • AMW GmbH Arzneimittelwerk Warngau, Warngau, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Reseligo 10,8 mg implantat u napunjenoj štrcaljki
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 1 vrećica s implantatom u napunjenoj štrcaljki, u kutiji [HR-H-863040656-01]; 3 vrećice s implantatom u napunjenoj štrcaljki, u kutiji [HR-H-863040656-02] Urbroj: 381-12-01/70-15-04

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-863040656
 • Datum autorizacije:
 • 11-11-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Reseligo 10,8 mg implantat u napunjenoj štrcaljki

goserelin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi

znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Reseligo i za što se koristi

Što morate znati prije nego primijenite Reseligo

Kako će Vam se primijeniti Reseligo

Moguće nuspojave

Kako čuvati Reseligo

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Reseligo i za što se koristi

Reseligo sadrži djelatnu tvar goserelin. Ona pripada skupini lijekova koji se nazivaju „LHRH analozima” (od

engl. Luteinizing Hormone Releasing Hormone).

Reseligo koristi za liječenje raka prostate. Djeluje na način da smanjuje količinu testosterona (hormona)

kojeg proizvodi Vaš organizam. Reseligo 10,8 mg je oblik lijeka Reseligo s dugim djelovanjem i primjenjuje

se svakih 12 tjedana.

2.

Što morate znati prije nego primijenite Reseligo

Nemojte primjenjivati Reseligo

ako ste alergični na goserelin ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

ako ste žena.

Odnosi li se bilo što od navedenoga na Vas, nemojte primjenjivati Reseligo. Ako niste sigurni, obratite se

svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Reseligo.

Upozorenja i mjere opreza

Prije primjene lijeka Reseligo obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri ako:

imate bilo kakvih tegoba s mokrenjem ili tegoba s leĎima;

bolujete od šećerne bolesti;

imate povišeni krvni tlak;

imate neko od stanja koje utječe na čvrstoću Vaših kostiju, posebice ako pijete veće količine alkohola,

pušite, ako netko od članova Vaše obitelji ima osteoporozu (stanje koje utječe na čvrstoću kostiju) ili

uzimate antikonvulzive (lijekove za epilepsiju ili konvulzije) ili kortikosteroide (steroide);

imate bilo kakvo stanje s srcem ili krvnim žilama, uključujući probleme sa srčanim ritmom (aritmiju) ili

ako uzimate lijekove za liječenje tih stanja. Rizik od pojave problema sa srčanim ritmom može biti

povećan tijekom primjene lijeka Reseligo.

H A L M E D

17 - 01 - 2018

O D O B R E N O

U bolesnika koji su primjenjivali Reseligo prijavljeni su slučajevi depresije, koja može biti ozbiljna. Ako

primjenjujete Reseligo i počnete se osjećati potišteno, obavijestite o tome svog liječnika.

Lijekovi ove vrste mogu uzrokovati smanjenje sadržaja kalcija u kostima (tj. stanjivanje kostiju).

Ako odete u bolnicu, obavijestite zdravstveno osoblje da primjenjujete Reseligo.

Djeca

Reseligo se ne smije davati djeci.

Drugi lijekovi i Reseligo

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge

lijekove.

Reseligo bi mogao stupiti u meĎudjelovanje s nekim lijekovima koji se koriste za liječenje problema sa

srčanim ritmom (npr. kinidin, prokainamid, amiodaron i sotalol) ili bi mogao povećati rizik od problema sa

srčanim ritmom prilikom istodobne primjene s nekim drugim lijekovima (npr. metadon (koristi se za

ublažavanje boli i kao dio detoksikacije kod ovisnosti o drogi), moksifloksacin (antibiotik), antipsihotici koji

se koriste za ozbiljne mentalne bolesti).

Upravljanje vozilima i strojevima

Reseligo ne bi trebao utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

3.

Kako će Vam se primijeniti Reseligo

Reseligo 10,8 mg implantat će Vam se injicirati pod kožu u područje trbuha svakih 12 tjedana. To će

napraviti Vaš liječnik ili medicinska sestra..

Važno je da liječenje lijekom Reseligo nastavite čak i ako se osjećate dobro.

S liječenjem nastavite sve dok Vaš liječnik ne odluči da je potreban prestanak liječenja.

Vaš sljedeći posjet liječniku

Reseligo injekciju trebate primiti svakih 12 tjedana.

Liječnika ili medicinsku sestru uvijek podsjetite da Vam zakaže termin za sljedeću injekciju.

Ako ste na iduću injekciju naručeni prije ili po isteku 12 tjedana od zadnje injekcije, obavijestite svog

liječnika ili medicinsku sestru.

Ako je od Vaše zadnje injekcije prošlo više od 12 tjedana, kontaktirajte svog liječnika ili medicinsku

sestru, kako biste sljedeću injekciju dobili što prije.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Alergijske reakcije:

Ovakve reakcije su rijetke. Simptomi uključuju naglu pojavu:

osipa, svrbeža ili koprivnjače (urtikarije) na koži

oticanja lica, usana ili jezika ili drugih dijelova tijela

nedostatka zraka, piskanja pri disanju ili otežanog disanja.

Dogodi li Vam se to, odmah se javite liječniku.

Druge moguće nuspojave:

bolovi u donjem dijelu leĎa ili tegobe s mokrenjem. Dogodi li se to, obratite se svom liječniku.

bolovi u kostima na početku liječenja. Dogodi li se to, obratite se svom liječniku.

navale vrućine i znojenje

smanjenje spolne želje (libida) i impotencija

stanjivanje kostiju

porast razine šećera u krvi

trnci u prstima ruku ili nogu

H A L M E D

17 - 01 - 2018

O D O B R E N O

osipi na koži

gubitak kose

povećanje tjelesne težine

bol, modrice, krvarenje, crvenilo ili oticanje na mjestu ubrizgavanja goserelina

bol u zglobovima

oslabljena funkcija srca ili srčani udar

promjene krvnoga tlaka

oticanje i bolnost dojki

promjene raspoloženja (uključujući depresiju)

promjene u rezultatima krvnih pretraga

tegobe s jetrom

krvni ugrušak u plućima koji uzrokuje bolove u prsištu ili nedostatak zraka

upala pluća. Simptomi mogu biti slični penumoniji (poput osjećaja nedostatka zraka i kašlja).

psihijatrijski problemi koji se nazivaju „psihotični poremećaji“, a koji mogu uključivati halucinacije

(možete vidjeti, osjećati ili čuti stvari koje ne postoje), nesreĎene misli i promjene osobnosti. Spomenute

nuspojave se dogaĎaju vrlo rijetko.

razvoj tumora hipofize. Ako već imate tumor hipofize, goserelin može izazvati njegovo krvarenje ili

kolaps. Ova pojava je vrlo rijetka. No ako se pojavi, može prouzročiti teške glavobolje, mučninu ili

povraćanje, gubitak vida i nesvjesticu.

promjene u EKG-u (produljenje QT intervala).

Nemojte biti zabrinuti zbog ovog popisa mogućih nuspojava. Moguće je da ne dobijete niti jednu od njih.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno

putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Reseligo

Vaš liječnik će Vam dati recept, kako biste lijek mogli podići u ljekarni te ga zatim uručiti liječniku na

sljedećem posjetu.

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza oznake „EXP“.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Lijek čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage i nemojte slomiti zaštitu.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Reseligo sadrži

Djelatna tvar je goserelin.

Jedan implantat sadrži 10,8 mg goserelina (u obliku goserelinacetata).

Drugi sastojci su poli(D,L-laktid) i poli(D,L-laktid-ko-glikolid) 75:25.

Kako Reseligo izgleda i sadržaj pakiranja

Bijela do bjelkasta cilindrična šipka (približne dimenzije: promjer 1,5 mm, dužina 13 mm, težina 44 mg),

ugraĎena u biološki razgradljivu polimernu matricu.

Štrcaljka za jednokratnu primjenu, koja se sastoji od 3 glavna dijela: tijelo s dijelom za držanje implantata,

mandren i igla. Štrcaljka je pakirana zajedno s kapsulom kao sredstvom za sušenje u vrećici koja se sastoji

od 3 laminarna sloja (počevši s vanjskim slojem): PETP-film, aluminijski sloj, PE-film. Vrećice su uložene u

kartonsku kutiju.

Reseligo je dostupan u kartonskim kutijama koje sadrže 1 ili 3 vrećice s implantatom u napunjenoj štrcaljki.

H A L M E D

17 - 01 - 2018

O D O B R E N O

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Alvogen IPCo S.àr.l.

5, Rue Heienhaff, L-1736

Senningerberg

Luksemburg

Proizvođač:

AMW GmbH Arzneimittelwerk Warngau

Birkerfeld 11, Warngau

83627 Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Alvogen d.o.o.

Av. Većeslava Holjevca 40

HR-10000 Zagreb

Tel: + 385 1 6641 830

Fax: + 385 1 6641 853

E-mail: info.croatia@alvogen.com

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod sljedećim

nazivima:

Portugal

Reseligo

Bugarska

Резелиго 10.8 mg имплантат в предварително напълнена спринцовка

Hrvatska

Reseligo 10,8 mg implantat u napunjenoj štrcaljki

Češka Republika

Reseligo 10,8 mg

Estonija

Reseligo

MaĎarska

Reseligo 10,8 mg implantátum előretöltött fecskendőben

Island

Reseligo 10.8 mg vefjalyf

Latvija

Reseligo 10,8 mg implants pilnšļircē

Litva

Reseligo 10,8 mg implantas

Poljska

Reseligo

Rumunjska

Reseligo 10,8 mg implant in seringă pre-umplută

Slovačka Republika

Reseligo 10,8 mg

Slovenija

Reseligo 10,8 mg implantat v napolnjeni injekcijski brizgi

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u studenom 2017.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskim stranicama Agencije za lijekove i

medicinske proizvode na http://www.halmed.hr

H A L M E D

17 - 01 - 2018

O D O B R E N O