Purevax FeLV

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Purevax FeLV
 • Koristi za:
 • Životinje
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Purevax FeLV
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • mačke
 • Područje terapije:
 • Imunološke za felidae
 • Terapijske indikacije:
 • Aktivna imunizacija mačaka starijih od 8 tjedana protiv mačje leukemije radi sprečavanja perzistirajuće viremije i kliničkih znakova povezane bolesti. Otkrivanje imuniteta pokazalo se 2 tjedna nakon primarnog cijepljenja. Trajanje imuniteta je jedna godina nakon posljednjeg cijepljenja.

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/V/C/000056
 • Datum autorizacije:
 • 13-04-2000
 • EMEA koda:
 • EMEA/V/C/000056
 • Zadnje ažuriranje:
 • 24-02-2018

Uputu o lijeku

B. UPUTA O VMP

UPUTA O VMP:

Purevax FeLV

Suspenzija za injekcije

1.

NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET I

NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORNOG ZA PUŠTANJE

PROIZVODNE SERIJE, AKO JE RAZLIČITO

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

F-69007 LYON

FRANCUSKA

Nositelj odobrenja za proizvodnju odgovoran za puštanje proizvodne serije

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l'Aviation

F-69800 SAINT PRIEST

FRANCUSKA

2.

NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Purevax FeLV

Suspenzija za injekcije

3.

NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI I DRUGIH SASTOJAKA

Svaka doza od 1 ml sadrži:

FeLV rekombinantni virus boginja kanarinca (vCP97)

≥ 10

CCID50 (količina virusa koja zarazi

50 % stanica kulture u koju je dodan virus)

4.

INDIKACIJE

Aktivna imunizacija mačaka starih 8 tjedana i starijih protiv leukemije mačaka za sprječavanje trajne

viremije i kliničkih znakova bolesti.

Početak imuniteta: 2 tjedna nakon prvog cijepljenja.

Trajanje imuniteta: 1 godinu nakon posljednjeg cijepljenja.

5.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primjenjivati na gravidnim životinjama. Ne preporučuje se primjena tijekom laktacije.

6.

NUSPOJAVE

Privremeni mali (< 2 cm) čvorić se može pojaviti na mjestu injiciranja koji se povlači tijekom 1 do 4

tjedna

Može se javiti prolazna letargija i hipertermija koja traje 1, iznimno 2 dana.

U izuzetnim okolnostima može se javiti hipersenzibilna reakcija, koja može zahtijevati odgovarajući

simptomatski tretman.

Ako zamijetite ozbiljne nuspojave ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o VMP, molimo da se

javite veterinaru.

7.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Mačke

8.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI)

PRIMJENE

Subkutana primjena

Injicirajte jednu dozu 1ml cjepiva u skladu sa slijedećim rasporedom cijepljenja:

Prvo cijepljenje

prva injekcija: od 8 tjedana starosti,

druga injekcija: 3 do 5 tjedna kasnije.

Docjepljivanje:

godišnje

9.

SAVIJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Prije primjene dobro protresite.

Podaci o neškodljivosti i djelotvornosti su dostupni, što je dokaz da ovo cjepivo smije biti pomiješano

i primijenjeno s paletom neadjuviranih cjepiva tvrtke Merial (različite kombinacije komponenti protiv

virusnog rinotraheitisa, kaliciviroze, panleukopenije i klamidioze mačaka.

10.

KARENCIJA

Nije primjenjivo

11.

POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ČUVANJE

Čuvati izvan dosega i pogleda djece.

Čuvati i prevoziti rashlađeno (2 C – 8 C),

Zaštiti od svjetla.

Čuvati od zamrzavanja.

Primijeniti odmah nakon otvaranja.

Ne koristiti poslije isteka roka valjanosti naznačenog na etiketi.

12.

POSEBNO(A) UPOZORENJE(A)

Cijepiti samo zdrave životinje.

Preporučuje se provesti testiranje na FeLV antigenemiju prije cijepljenja.

Cijepljenje mačaka pozitivnih na FeLV nema korisnog učinka.

U slučaju nehotičnog samo-injiciranja, odmah potražiti pomoć liječnika i pokazati mu uputu o VMP

ili etiketu

Podaci o neškodljivosti i djelotvornosti su dostupni, što je dokaz da ovo cjepivo smije biti

primijenjeno istoga dana, ali ne pomiješano s adjuviranim cjepivima tvrtke Merial (različite

kombinacije komponenti protiv virusnog rinotraheitisa, kaliciviroze, panleukopenije i bjesnoće

mačaka).

Podaci o neškodljivosti i djelotvornosti su dostupni, što je dokaz da ovo cjepivo smije biti pomiješano

s neadjuviranim cjepivima tvrtke Merial (različite kombinacije komponenti protiv virusnog

rinotraheitisa, kaliciviroze, panleukopenije i klamidioze mačaka) i/ili primijenjeno istog dana, ali ne

pomiješano s adjuviranim cjepivom protiv bjesnoće tvrtke Merial.

Nisu primijećene nikakve druge nuspojave osim onih spomenutih u odjeljku “Nuspojave” nakon

primjene nekoliko doza.

Ne miješati s drugim cjepivima ili imunološkim proizvodima osim s paletom neadjuviranih cjepiva

tvrtke Merial.

13.

POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENOG

PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlagati otpadne materijale uranjanjem u kipuću vodu, spaljivati, uranjati u prikladno dezinfekcijsko

sredstvo ili odgovarajuće kanale, odobreno za upotrebu od strane nadležnog tijela.

14.

DATUM KADA JE UPUTA O VMP ZADNJI PUTA ODOBRENA

Detaljne informacije o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu su dostupne na web stranici Europske

agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu/

15.

OSTALE INFORMACIJE

Cjepivo protiv leukemije mačaka.

Soj cjepiva je rekombinant virusa boginja kanarinca koji izražava

env

gag

gene virusa FeLV-A. U

uvjetima na terenu samo je podgrupa A infektivna, te imunizacija protiv podgrupe A osigurava

potpunu zaštitu od A, B i C. Nakon inokulacije virusi izražavaju zaštitne proteine, ali se u mački ne

množe. Posljedica toga je da cjepivo inducira aktivni imunitet na virus leukemije mačaka.

Plastična kutija koja sadrži 10, 20 ili 50 bočica

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.