Protecta

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Protecta 20 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 20 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna filmom obložena tableta sadrži 20 mg simvastatina
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Protecta 20 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 28 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-694489524-01]; 56 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-694489524-02] Urbroj: 381-12-01/70-16-04

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-694489524
 • Datum autorizacije:
 • 30-09-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

PROTECTA 10 mg filmom obložene tablete

PROTECTA 20 mg filmom obložene tablete

PROTECTA 40 mg filmom obložene tablete

simvastatin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako

su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je PROTECTA i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek PROTECTA?

Kako uzimati lijek PROTECTA?

Moguće nuspojave

Kako čuvati lijek PROTECTA?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je PROTECTA i za što se koristi?

PROTECTA sadrži djelatnu tvar simvastatin.

PROTECTA

lijek

koji

snižava

razinu

ukupnog

kolesterola,

"štetnog"

kolesterola

(LDL

kolesterol) i masnih tvari, koje se nazivaju trigliceridi, u krvi. PROTECTA također povisuje

razinu "korisnog" kolesterola (HDL kolesterol). PROTECTA pripada skupini lijekova koji se

zovu statini.

Kolesterol je jedna od nekoliko masnih tvari koje se nalaze u krvotoku. Vaš ukupni kolesterol

sastoji se uglavnom od LDL i HDL kolesterola.

LDL kolesterol često se naziva "štetnim" kolesterolom zato što se može nakupljati u stjenkama

arterija i stvarati plak. Nakupljeni plak naposljetku može dovesti do suženja arterija. Suženje

arterija može usporiti ili prekinuti protok krvi do vitalnih organa kao što su srce i mozak. Takav

prekid protoka krvi može rezultirati srčanim ili moždanim udarom.

kolesterol

često

naziva

"korisnim"

kolesterolom

zato

što

pomaže

sprječavanju

nakupljanja štetnog kolesterola u arterijama i štiti od srčane bolesti.

Trigliceridi su još jedan oblik masti u krvi koji mogu povećati Vaš rizik od srčane bolesti.

Za vrijeme uzimanja ovog lijeka nastavite s dijetom za snižavanje kolesterola.

PROTECTA se uzima kao dodatak dijeti za snižavanje kolesterola ako imate:

H A L M E D

30-09-2016

O D O B R E N O

povišene vrijednosti kolesterola u krvi (primarna hiperkolesterolemija) ili povišene masnoće

u krvi (miješana hiperlipidemija)

nasljednu bolest (homozigotna obiteljska hiperkolesterolemija) koja povisuje vrijednosti

kolesterola u Vašoj krvi. Možda ćete primijeniti i drugi oblik liječenja.

koronarnu bolest srca ili povećan rizik za nastanak koronarne bolesti srca (zbog toga jer

imate šećernu bolest ili ste imali moždani udar ili drugu bolest krvnih žila). PROTECTA

Vam može produljiti život jer smanjuje rizik za nastanak bolesti srca, bez obzira na

vrijednosti kolesterola u Vašoj krvi.

Simptomi povišenih vrijednosti kolesterola u većine ljudi nisu odmah vidljivi. Liječnik može

jednostavnim testom izmjeriti vrijednosti kolesterola u krvi. Redovito posjećujte svog liječnika i

pratite vrijednosti kolesterola u krvi. Razgovarajte sa svojim liječnikom o ciljevima liječenja

koje trebate ostvariti.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek PROTECTA?

Nemojte uzimati lijek PROTECTA:

ako ste alergični na simvastatin ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

ako trenutno imate tegobe s jetrom

ako ste trudni ili dojite

ako uzimate lijek(ove) s jednom ili više sljedećih djelatnih tvari:

itrakonazol,

ketokonazol,

posakonazol

vorikonazol

(primjenjuje

liječenje

gljivičnih infekcija)

eritromicin, klaritromicin ili telitromicin (primjenjuju se za liječenje infekcija)

inhibitore HIV proteaze kao što su indinavir, nelfinavir, ritonavir ili sakvinavir (inhibitori

HIV proteaze primjenjuju se za liječenje HIV infekcije)

boceprevir ili telaprevir (primjenjuju se za liječenje infekcije virusnog hepatitisa C)

nefazodon (primjenjuje se za liječenje depresije)

gemfibrozil (primjenjuje se za snižavanje kolesterola)

ciklosporin (često ga uzimaju bolesnici sa presađenim organom)

danazol (sintetski hormon za liječenje endometrioze, stanja kod kojeg sluznica maternice

raste izvan maternice)

ako uzimate ili ste u proteklih 7 dana uzeli ili Vam je dat lijek koji se zove fusidatna kiselina

(primjenjuje se za liječenje bakterijske infekcije).

Nemojte uzimati lijek Protecta u dozi višoj od 40 mg na dan ako uzimate lomitapid (primjenjuje

se za liječenje ozbiljne i rijetke nasljedne bolesti kolesterola).

Ako niste sigurni uzimate li koji od navedenih lijekova, upitajte svog liječnika.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete lijek PROTECTA:

ako primijenite ili ste u proteklih 7 dana primijenili lijek koji se zove fusidatna kiselina bilo

kroz usta ili injekcijom (lijek za liječenje bakterijske infekcije). Kombinacija fusidatne

kiseline i lijeka PROTECTA može dovesti do ozbiljnih mišićnih problema (rabdomioliza).

Obavijestite svog liječnika:

o svim zdravstvenim stanjima koja imate, uključujući alergije

ako pijete znatne količine alkohola

H A L M E D

30-09-2016

O D O B R E N O

ako ste imali bolest jetre. PROTECTA možda nije lijek za Vas.

ako planirate operativni zahvat. Možda

ćete

nakratko trebati prekinuti uzimanje lijeka

PROTECTA.

ako ste azijskog porijekla, zato što bi za Vas mogle vrijediti drugačije doze.

Vaš liječnik treba napraviti krvne pretrage prije uzimanja lijeka PROTECTA te ako imate bilo

kakve simptome koji ukazuju na tegobe s jetrom, treba napraviti krvne pretrage i za vrijeme

uzimanja lijeka PROTECTA. Na ovaj način će provjeriti kako radi Vaša jetra.

Vaš liječnik može ponoviti krvne pretrage nakon što počnete uzimati lijek PROTECTA kako bi

provjerio kako radi Vaša jetra

.

Dok uzimate ovaj lijek, liječnik će Vas pažljivo pratiti ako imate šećernu bolest ili postoji rizik

od razvoja šećerne bolesti. Vjerojatno postoji rizik od razvoja šećerne bolesti ako imate visoke

razine šećera i masnoća u krvi, prekomjernu tjelesnu težinu i povišen krvni tlak.

Obavijestite svog liječnika ako imate tešku bolest pluća.

Osjetite li bol, osjetljivost (na dodir) ili slabost u mišićima nepoznatog uzroka, odmah se

obratite svom liječniku. Tegobe s mišićima u rijetkim slučajevima mogu postati ozbiljne te

mogu uzrokovati i razgradnju mišićnog tkiva s posljedičnim oštećenjem bubrega, a vrlo

rijetko su bili zabilježeni smrtni ishodi.

Rizik od razgradnje mišićnog tkiva povećan je kad se uzimaju više doze lijeka PROTECTA,

osobito kod doze od 80 mg. Rizik od razgradnje mišićnog tkiva povećan je i u određenih

bolesnika. Obavijestite svog liječnika ako se nešto od spomenutog odnosi na Vas:

ako uzimate znatne količine alkohola

ako imate tegobe s bubrezima

ako imate tegobe sa štitnjačom

ako imate 65 ili više godina

ako ste ženskog spola

ako ste imali tegobe s mišićima u vrijeme liječenja lijekovima za snižavanje kolesterola koji

se zovu „statini“ ili „fibrati“

ako Vi ili član Vaše uže obitelji imate nasljedni mišićni poremećaj.

Također obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako imate konstantnu mišićnu slabost. Možda

će biti potrebni dodatni testovi i lijekovi kako bi se to dijagnosticiralo i liječilo.

Djeca i adolescenti

Sigurnost i djelotvornost primjene simvastatina bili su ispitani u dječaka u dobi od 10 do

17 godina i u djevojčica koje su prvu mjesečnicu (menstruaciju) dobile prije više od godine dana

(vidjeti dio 3

.

Kako uzimati lijek PROTECTA?). Primjena lijeka nije ispitivana u djece mlađe od

10 godina. Za dodatne informacije obratite se svom liječniku.

Drugi lijekovi i PROTECTA

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo

koje druge lijekove.

H A L M E D

30-09-2016

O D O B R E N O

Posebno je važno da obavijestite svog liječnika ako uzimate lijek(ove) koji sadrže jednu ili više

niže nabrojenih djelatnih tvari. Uzimanje lijeka PROTECTA s bilo kojim od tih lijekova može

povećati rizik od nastanka tegoba u mišićima (neki od ovih lijekova već su spomenuti u dijelu

Nemojte uzimati lijek PROTECTA

ciklosporin (često ga uzimaju bolesnici s presađenim organima)

danazol (sintetski hormon za liječenje endometrioze, stanja kod kojeg sluznica maternice

raste izvan maternice)

lijekovi

koji

sadrže

djelatne

tvari

što

itrakonazol,

ketokonazol,

flukonazol,

posakonazol ili vorikonazol (primjenjuju se za liječenje gljivičnih infekcija)

fibrati koji sadrže djelatne tvari kao što su gemfibrozil i bezafibrat (primjenjuju se za

snižavanje kolesterola)

eritromicin, klaritromicin, telitromicin ili fusidatna kiselina

(primjenjuju se za liječenje

bakterijskih infekcija)

inhibitori HIV proteaze kao što su indinavir, nelfinavir, ritonavir i sakvinavir (primjenjuje se

za liječenje HIV infekcije)

boceprevir ili telaprevir (primjenjuju se za liječenje infekcije virusnog hepatitisa C)

nefazodon (primjenjuje se za liječenje depresije)

lijekovi koji sadrže djelatnu tvar kobicistat

amiodaron (primjenjuje se za liječenje nepravilnih otkucaja srca)

verapamil, diltiazem ili amlodipin (primjenjuju se za liječenje visokog krvnog tlaka, boli u

prsima povezane s bolešću srca ili drugih srčanih tegoba)

lomitapid (primjenjuje se za liječenje ozbiljnog i rijetkog nasljednog poremećaja kolesterola)

kolhicin (primjenjuje se za liječenje gihta).

**

Ako trebate uzimati oralni oblik fusidatne kiseline za liječenje bakterijskih infekcija,

privremeno morate prestati uzimati ovaj lijek. Vaš liječnik će Vam savjetovati kada možete

ponovo započeti terapiju lijekom PROTECTA. Uzimanje lijeka PROTECTA s fusidatnom

kiselinom rijetko može dovesti do mišićne slabosti, osjetljivosti ili boli (rabdomioliza).

Vidite više informacija o rabdomiolizi u dijelu 4.

Osim o spomenutim lijekovima obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko uzimate ili ste

nedavno uzimali bilo koje druge lijekove uključujući i one koje ste nabavili bez recepta. Posebno

je važno da obavijestite svog liječnika ako uzimate lijek(ove) koji sadrže sljedeće djelatne tvari:

lijekove koji sadrže djelatne tvari koje sprječavaju zgrušavanje krvi kao što su varfarin,

fenprokumon ili acenokumarol (antikoagulansi)

fenofibrat (također se primjenjuje za snižavanje kolesterola)

niacin (također se primjenjuje za snižavanje kolesterola)

rifampicin (primjenjuje se za liječenje tuberkuloze).

Liječniku koji Vam propisuje novi lijek također morate reći da uzimate lijek PROTECTA.

PROTECTA s hranom i pićem

Sok od grejpa sadrži jedan ili više sastojaka koji utječu na metabolizam nekih lijekova,

uključujući i lijek PROTECTA. Trebate izbjegavati uzimanje soka od grejpa.

Trudnoća i dojenje

Nemojte uzimati lijek Protecta ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili pokušavate

zatrudnjeti.

Zatrudnite li dok uzimate lijek PROTECTA, odmah ga prestanite uzimati i obavijestite svog

liječnika.

H A L M E D

30-09-2016

O D O B R E N O

Nemojte uzimati lijek PROTECTA ako dojite, jer nije poznato izlučuje li se lijek u majčino

mlijeko.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

PROTECTA

trebala

utjecati

Vašu

sposobnost

upravljanja

vozilima

rada

strojevima. Ipak, vodite računa o tome da je nakon uzimanja lijeka PROTECTA u nekih osoba

prijavljena omaglica.

PROTECTA sadrži laktozu.

PROTECTA tablete sadrže šećer koji se zove laktoza. Ako Vam

je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog

lijeka.

3.

Kako uzimati lijek PROTECTA?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s

Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Vaš liječnik će odrediti odgovarajuću dozu tablete za Vas, ovisno o Vašem stanju, trenutnom

liječenju te osobnom riziku.

U vrijeme liječenja lijekom PROTECTA trebate nastaviti s odgovarajućom prehranom za

snižavanje kolesterola.

Preporučena doza je jedna PROTECTA tableta od 10 mg, 20 mg ili 40 mg, jedanput na dan, kroz

usta.

Odrasli

Uobičajena početna doza je 10 mg, 20 mg ili u nekim slučajevima, 40 mg na dan. Nakon 4 tjedna

Vaš liječnik može Vam povisiti dozu lijeka do najviše doze od 80 mg na dan.

Nemojte uzimati

više od

80 mg na dan.

Liječnik Vam može propisati i nižu dozu, osobito ako istodobno uzimate neke od prethodno

nabrojenih lijekova ili imate problema s bubrezima.

Doza od 80 mg preporučuje se samo odraslim bolesnicima s vrlo visokim vrijednostima

kolesterola i s visokim rizikom za razvoj bolesti srca koji nisu postigli ciljnu vrijednost

kolesterola uzimajući niže doze.

Primjena u djece i adolescenata

Preporučena uobičajena početna doza za djecu (od 10 do 17 godina) je 10 mg na dan, navečer.

Najviša preporučena doza je 40 mg na dan.

Način primjene

Lijek PROTECTA uzmite navečer. Možete ga uzimati s hranom ili bez nje. Nastavite uzimati

lijek PROTECTA sve dok Vam liječnik ne kaže da prestanete.

H A L M E D

30-09-2016

O D O B R E N O

Ako Vam je liječnik propisao lijek PROTECTA zajedno s drugim lijekom za snižavanje

kolesterola koji sadrži neki odstranjivač žučnih kiselina, lijek PROTECTA morate uzimati

najmanje 2 sata prije ili 4 sata nakon uzimanja odstranjivača žučnih kiselina.

Urez služi samo da Vam pomogne prelomiti tabletu, ako je ne možete progutati cijelu.

Ako uzmete više lijeka PROTECTA nego što ste trebali

Molimo Vas obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ako ste zaboravili uzeti lijek PROTECTA

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Sutradan samo uzmite

uobičajenu dozu lijeka PROTECTA prema uobičajenom rasporedu.

Ako prestanete uzimati lijek PROTECTA

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku jer se vrijednosti kolesterola mogu ponovo povisiti.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Sljedeći izrazi opisuju koliko su često bile prijavljene pojedine nuspojave:

rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba

vrlo rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba

nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka.

Prijavljene su sljedeće rijetke ozbiljne nuspojave.

Pojavi li se bilo koja od niže nabrojenih nuspojava prestanite uzimati lijek i odmah

obavijestite svog liječnika ili se javite hitnoj službi u najbližoj bolnici.

bol, osjetljivost (na dodir), slabost ili grčevi u mišićima. U rijetkim slučajevima tegobe s

mišićima

mogu

postati

ozbiljne

mogu

uzrokovati

razgradnju

mišićnog

tkiva

posljedičnim oštećenjem bubrega, a vrlo rijetko bili su zabilježeni smrtni ishodi.

reakcije preosjetljivosti (alergijske reakcije) uključujući:

oticanje lica, jezika i grla koje može uzrokovati otežano disanje

jaku bol u mišićima, obično u ramenima i kukovima

osip i slabost u mišićima ruku, nogu i vrata

bol ili upalu zglobova (

polymyalgia reumatica

upalu krvnih žila (vaskulitis)

nastanak neuobičajenih modrica, osip i oticanje kože (dermatomiozitis), koprivnjaču,

osjetljivost na sunce, vrućicu te crvenilo uz osjećaj vrućine

nedostatak zraka (dispneju) i loše osjećanje

simptome bolesti slične lupusu (uključujući osip, tegobe sa zglobovima i promjene u

krvnoj slici)

H A L M E D

30-09-2016

O D O B R E N O

upala jetre sa sljedećim simptomima: žućkasta boja kože i bjeloočnica, svrbež, tamno obojeni

urin ili svijetla stolica, osjećaj umora ili slabosti, gubitak apetita, zatajenje jetre (vrlo rijetko)

upala gušterače često s jakim bolovima u trbuhu.

Rijetko su prijavljene i sljedeće nuspojave:

smanjeni broj crvenih krvnih stanica (anemija)

utrnulost ili slabost ruku i nogu

glavobolja, trnci, omaglica

probavne smetnje (bol u trbuhu, zatvor, vjetrovi, loša probava, proljev, mučnina, povraćanje)

osip, svrbež, gubitak kose

slabost

poteškoće sa spavanjem (vrlo rijetko)

slabo pamćenje (vrlo rijetko), gubitak pamćenja, smetenost.

Prijavljene su i sljedeće nuspojave, ali se njihova učestalost ne može procijeniti iz dostupnih

podataka (nepoznata učestalost):

erektilna disfunkcija

depresija

upala pluća koja uzrokuje otežano disanje, uključujući dugotrajni kašalj i/ili nedostatak zraka

ili vrućicu

tegobe s tetivama, ponekad komplicirane puknućem tetive.

Dodatne moguće nuspojave koje su zabilježene s nekim statinima:

poremećaji spavanja, uključujući noćne more

poremećaji spolne funkcije

šećerna bolest. Vjerojatnost nastanka šećerne bolesti veća je ako imate visoke razine šećera i

masnoća u krvi, prekomjernu tjelesnu težinu i povišen krvni tlak. Liječnik će Vas pratiti

tijekom uzimanja ovog lijeka.

bol u mišićima, osjetljivost (na dodir) ili mišićna slabost koja je konstantna i ne prestaje

unatoč prekidu liječenja lijekom PROTECTA (učestalost nepoznata).

Laboratorijski nalazi

Kod nekih laboratorijskih krvnih pretraga zapažen je porast vrijednosti jetrenih enzima i enzima

u mišićima (kreatin kinaza).

Prijavljivanje nuspojava

primijetite

bilo

koju

nuspojavu,

potrebno

obavijestiti

liječnika

ljekarnika.

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati lijek PROTECTA?

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25ºC.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

H A L M E D

30-09-2016

O D O B R E N O

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika

kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što PROTECTA sadrži?

Djelatna tvar je simvastatin.

PROTECTA 10 mg filmom obložene tablete: jedna tableta sadrži 10 mg simvastatina.

PROTECTA 20 mg filmom obložene tablete: jedna tableta sadrži 20 mg simvastatina.

PROTECTA 40 mg filmom obložene tablete: jedna tableta sadrži 40 mg simvastatina.

Pomoćne tvari su:

PROTECTA 10 mg filmom obložene tablete:

Tabletna jezgra: laktoza hidrat; mikrokristalična celuloza; prethodno geliran škrob; citratna

kiselina hidrat; askorbatna kiselina; butilhidroksianizol (E320); magnezijev stearat.

Film ovojnica: hidroksipropilceluloza; hipromeloza; titanijev dioksid (E171); talk; crveni i žuti

željezov oksid (E172).

PROTECTA 20 mg filmom obložene tablete:

Tabletna jezgra: laktoza hidrat; mikrokristalična celuloza; prethodno geliran škrob; citratna

kiselina hidrat; askorbatna kiselina; butilhidroksianizol (E320); magnezijev stearat.

Film ovojnica: hidroksipropilceluloza; hipromeloza; titanijev dioksid (E171); talk; crveni, žuti i

crni željezov oksid (E172).

PROTECTA 40 mg filmom obložene tablete:

Tabletna jezgra: laktoza hidrat; mikrokristalična celuloza; prethodno geliran škrob; citratna

kiselina hidrat; askorbatna kiselina; butilhidroksianizol (E320); magnezijev stearat.

Film ovojnica sadržava: hidroksipropilceluloza; hipromeloza; titanijev dioksid (E171); talk;

crveni i crni željezov oksid (E172).

Kako PROTECTA izgleda i sadržaj pakiranja?

PROTECTA 10 mg filmom obložene tablete: ovalne, bikonveksne, filmom obložene tablete boje

breskve s urezanim znakom “10” na jednoj strani i urezom na drugoj strani.

PROTECTA 20 mg filmom obložene tablete: ovalne, bikonveksne, filmom obložene tablete

žućkastosmeđe boje, s urezanim znakom “20” na jednoj strani i urezom na drugoj strani.

PROTECTA 40 mg filmom obložene tablete: ovalne, bikonveksne, filmom obložene tablete

crvene boje, s urezanim znakom “40” na jednoj strani i urezom na drugoj strani.

Urez služi samo kako bi se olakšalo lomljenje tablete radi lakšeg gutanja, a ne da bi se podijelila

na jednake doze.

PROTECTA 10 mg filmom obložene tablete: 28 (1x28) tableta u PVC/PE/PVDC//Al blisteru, u

kutiji.

PROTECTA

filmom

obložene

tablete:

(2x14)

(4x14)

tableta

PVC/PE/PVDC//Al blisteru, u kutiji.

PROTECTA 40 mg filmom obložene tablete: 28 (2x14) tableta u PVC/PE/PVDC//Al blisteru, u

kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

Ulica Danica 5

H A L M E D

30-09-2016

O D O B R E N O

48 000 Koprivnica

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u rujnu 2016.

H A L M E D

30-09-2016

O D O B R E N O