Prospan

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Prospan meke pastile
 • Doziranje:
 • 26 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • meka pastila
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 meka pastila sadrži 26 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Hedera helix L., folium (bršljanov list) (5–7,5 : 1). Ekstrakcijsko otapalo: 30 % etanol m/m
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Engelhard Arnzneimittel GmbH & Co. KG, Niederdorfelden, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Prospan meke pastile
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 20 pastila u blisteru, u kutiji [HR-H-027525605-01] Urbroj: 381-12-01/38-18-03

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-027525605
 • Datum autorizacije:
 • 20-03-2018
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Prospan meke pastile

suhi ekstrakt bršljanovog lista

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik

ili ljekarnik

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika.

To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije

nakon 7 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što su Prospan meke pastile i za što se koriste?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Prospan meke pastile?

Kako uzimati Prospan meke pastile?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Prospan meke pastile?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su Prospan meke pastile i za što se koriste?

Prospan

meke pastile su biljni lijek s učinkom na dišni sustav.

Prospan meke pastile se koriste

za olakšano iskašljavanje kod bolesti dišnog sustava praćenih produktivnim kašljem u odraslih,

adolescenata i djece starije od 6 godina.

Kako djeluju Prospan meke pastile

Prospan

razrjeĎuje gustu bronhalnu sluz i pospješuje iskašljavanje kod bolesti dišnog sustava praćenih

obilnim stvaranjem sekreta.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Prospan meke pastile?

Nemojte uzimati Prospan meke pastile

ako ste alergični na djelatnu tvar, neku drugu biljku iz porodice Araliaceae (bršljanovke) ili neki drugi

sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku prije nego uzmete Prospan meke pastile u sljedećim slučajevima:

U slučaju smetnji disanja (kratak dah), povišene temperature kao i gnojnog ili krvavog

iskašljaja odmah potražite savjet liječnika.

U slučaju da bolujete od gastritisa ili čira na želucu (vrijeda), potražite savjet liječnika.

Djeca

Prospan meke pastile nisu namijenjene za korištenje u djece mlaĎe od 6 godina starosti.

H A L M E D

20 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Drugi lijekovi i Prospan meke pastile

Za sada nisu poznate interakcije s drugim lijekovima.

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Ne preporučuje se istodobna primjena ovog lijeka s opijatnim antitusicima – opijatni lijekovi

koji sprječavaju kašalj (npr. kodein, dekstrometorfan).

Prospan meke pastile s hranom, pićem i alkoholom

Nema posebnih zahtjeva.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

S obzirom na to da nema raspoloživih podataka o neškodljivosti tijekom trudnoće i dojenja, Prospan

meke pastile ne preporučuju se tijekom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu potrebne posebne mjere opreza.

Važne informacije o nekim sastojcima Prospan mekih pastila

Lijek sadrži sorbitol. Sorbitol je izvor fruktoze. Ako Vam je liječnik rekao da Vi (ili Vaše dijete) ne

podnosite (podnosi) neke šećere ili ako Vam je dijagnosticirano nasljedno nepodnošenje fruktoze,

rijetki nasljedni poremećaj kod kojeg bolesnik ne može razgraditi fruktozu, obratite se liječniku prije

nego Vi (ili Vaše dijete) uzmete (uzme) ili primite (primi) ovaj lijek.

Lijek sadrži maltitol. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije

uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Prospan meke pastile?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik

ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

Odrasle osobe i adolescenti stariji od 12 godina otapaju u ustima 1 pastilu 4 puta na dan što odgovara

104 mg suhog ekstrakta bršljanovog lista.

Djeca od 6 do 12 godina otapaju u ustima 1 pastilu 2 puta na dan što odgovara 52 mg suhog ekstrakta

bršljanovog lista.

Način primjene

Kroz usta, otapanjem u ustima.

Pastile otopite u ustima nakon jela (ne u ležećem položaju).

Kako dugo smijete uzimati Prospan meke

pastile

U slučaju da Vaši simptomi traju dulje od tjedan dana tijekom primjene ovog lijeka, potrebno je javiti

se liječniku.

U slučaju nastanka otežanog disanja, vrućice, gnojnog ili krvavog iskašljaja, odmah potražite savjet

liječnika.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

H A L M E D

20 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Ako uzmete više Prospan mekih

pastila nego što ste trebali

Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti. Primjena većih količina može izazvati mučninu,

povraćanje, proljev i uznemirenost. U tom slučaju javite se liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Prospan meke pastile

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Nastavite uzimati Prospan

meke pastile kao što je gore opisano ili kako Vas je uputio Vaš liječnik.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Prekinite uzimanje lijeka i odmah obavijestite liječnika ako primijetite sljedeće nuspojave:

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

ozbiljne alergijske reakcije kao što je angioedem (Quinckeov edem), koje dovode do oticanja

lica, jezika i grla te otežanog disanja.

Ostale moguće nuspojave su:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

probavne smetnje: mučnina, povraćanje i proljev

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

alergijske reakcije: koprivnjača (vrsta osipa), kožni osip, proširenje kapilara na licu što dovodi

do crvenila kože, otežano disanje

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Prospan meke

pastile?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nemojte čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Prospan meke pastile sadrže?

Djelatna tvar je suhi ekstrakt bršljanovog lista.

1 meka pastila sadrži 26 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Hedera helix L., folium (bršljanov

list) (5–7,5 : 1). Ekstrakcijsko otapalo: 30 % etanol m/m.

H A L M E D

20 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Drugi sastojci su: tekući maltitol, tekući, nekristalizirajući sorbitol, arapska guma, bezvodna

citratna kiselina, acesulfamkalij, trigliceridi srednje duljine lanaca, aroma naranče, aroma

mentola, pročišćena voda.

Kako Prospan meke

pastile izgledaju i sadržaj pakiranja?

Prospan meke pastile su savitljive, smeĎe obojene šesterokutne pastile s okusom naranče i mentola te

mogu sadržavati mjehuriće zraka.

Prospan meke pastile dostupne su u pakiranju s 20 pastila.

Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač

Nositelj odobrenja

Salveo d.o.o.

Zavrtnica 17, 10000 Zagreb

ProizvoĎač

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

Herzbergstrasse 3, 61138 Niederdorfelden, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo

lijekovima.

Ova uputa je posljednji put revidirana u ožujku 2018.

H A L M E D

20 - 03 - 2018

O D O B R E N O