Prospan

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Prospan akut šumeće tablete
 • Doziranje:
 • 65 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • šumeća tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 šumeća tableta sadrži 65 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Hedera helix L., folium (bršljanov list) (5–7,5 : 1); ekstrakcijsko otapalo: etanol 30 % m/m
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, Niederdorfelden, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Prospan akut šumeće tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 10 tableta u stripu, u kutiji [HR-H-955150144-01] Urbroj: 381-12-01/38-18-03

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-955150144
 • Datum autorizacije:
 • 28-02-2018
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Prospan akut šumeće tablete

suhi ekstrakt bršljanovog lista

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš

liječnik ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon

7 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što su Prospan akut šumeće tablete i za što se koriste?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Prospan akut šumeće tablete?

Kako uzimati Prospan akut šumeće tablete?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Prospan akut šumeće tablete?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što su Prospan akut šumeće tablete i za što se koriste?

Prospan akut šumeće tablete su biljni lijek s učinkom na dišni sustav.

Prospan akut šumeće tablete se koriste

Za olakšano iskašljavanje kod bolesti dišnog sustava praćenih produktivnim kašljem

u odraslih,

adolescenata i djece starije od 6 godina.

Kako djeluju Prospan akut šumeće tablete

Prospan akut šumeće tablete razrjeđuju gustu bronhalnu sluz i pospješuju iskašljavanje kod bolesti

dišnog sustava praćenih obilnim stvaranjem sekreta.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Prospan akut šumeće tablete?

Nemojte uzimati Prospan akut šumeće tablete

ako ste alergični na djelatnu tvar, neku drugu biljku iz porodice Araliaceae (bršljanovke) ili neki

drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku prije nego uzmete Prospan akut šumeće tablete u sljedećim slučajevima:

U slučaju smetnji disanja (kratak dah), povišene temperature kao i gnojnog ili krvavog

iskašljaja, morate odmah potražiti savjet liječnika.

Ako bolujete od gastritisa ili čira na želucu, prije primjene lijeka obratite se Vašem liječniku.

Djeca

Prospan akut šumeće tablete ne smiju uzimati djeca mlađa od 6 godina.

H A L M E D

28 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Drugi lijekovi i Prospan akut šumeće tablete

Za sada nisu poznate interakcije s drugim lijekovima.

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Ne preporučuje se istodobna primjena ovog lijeka s opijatnim antitusicima – opijatni lijekovi

koji sprječavaju kašalj (npr. kodein, dekstrometorfan).

Prospan akut šumeće tablete s hranom, pićem i alkoholom

Nema posebnih zahtjeva.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

S obzirom na to da nema raspoloživih podataka o neškodljivosti tijekom trudnoće i dojenja, Prospan

akut šumeće tablete ne preporučuju se tijekom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu potrebne posebne mjere opreza.

Važna upozorenja o ostalim sastojcima Prospan akut šumećih tableta

Svaka šumeća tableta sadrži 6,58 mmol (ili 151,33 mg) natrija. To se mora uzeti u obzir ako ste na

dijeti sa smanjenim unosom natrija.

Prospan akut šumeće tablete sadrže sorbitol. Sorbitol je izvor fruktoze. Sorbitol je izvor fruktoze. Ako

Vam je liječnik rekao da Vi (ili Vaše dijete) ne podnosite (podnosi) neke šećere ili ako Vam je

dijagnosticirano nasljedno nepodnošenje fruktoze, rijetki nasljedni poremećaj kod kojeg bolesnik ne

može razgraditi fruktozu, obratite se liječniku prije nego Vi (ili Vaše dijete) uzmete (uzme) ili primite

(primi) ovaj lijek.

Svaka šumeća tableta sadrži 0,2 mg makrogolglicerolhidroksistearata koji može uzrokovati nadražaj

želuca i proljev.

Aroma naranče sadrži laktozu. Svaka Prospan akut šumeća tableta sadrži 29,7 mg laktoze. Ako Vam je

liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

3.

Kako uzimati Prospan akut šumeće tablete?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik

ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

Pojedinačna doza

Ukupna dnevna doza

Odrasli i adolescenti

stariji od 12 godina

Ujutro:

1 šumeća tableta

(odgovara 65 mg suhog

ekstrakta bršljanovog lista)

Navečer:

½ šumeće tablete

(odgovara 32,5 mg suhog

ekstrakta bršljanovog lista)

1 šumeća tableta ujutro i ½ šumeće

tablete navečer (odgovara 97,5 mg

suhog ekstrakta bršljanovog lista)

Djeca između 6 i 12

godina

½ šumeće tablete (odgovara

32,5 mg suhog

ekstrakta bršljanovog lista)

2 x ½ šumeće tablete (odgovara 65 mg

suhog ekstrakta bršljanovog lista)

H A L M E D

28 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Način primjene

Kroz usta.

Šumeće tablete se mogu prepoloviti.

Šumeće tablete se otope u čaši vode (oko 1 do 2 dl) i uzimaju ujutro i navečer. Za otapanje tableta

može se upotrijebiti hladna ili topla voda.

Koliko dugo smijete uzimati Prospan akut šumeće tablete?

U slučaju da Vaši simptomi traju dulje od tjedan dana tijekom primjene ovog lijeka, potrebno je javiti

se liječniku.

U slučaju nastanka otežanog disanja, vrućice, gnojnog ili krvavog iskašljaja, odmah potražite savjet

liječnika.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

Ako uzmete više Prospan akut šumećih tableta nego što ste trebali

Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti. Primjena većih količina može izazvati mučninu,

povraćanje, proljev i uznemirenost. U tom slučaju javite se liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Prospan akut šumeće tablete

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu. Nastavite uzimati Prospan

akut šumeće tablete kao što je gore opisano ili kako Vas je uputio Vaš liječnik.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Prekinite uzimanje lijeka i odmah obavijestite liječnika ako primijetite sljedeće nuspojave:

Vrlo rijetko :

ozbiljne alergijske reakcije kao što je angioedem (Quinckeov edem), koje dovode do oticanja

lica, jezika i grla te otežanog disanja.

Ostale moguće nuspojave su:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

probavne smetnje kao što su mučnina, povraćanje i proljev.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

alergijske reakcije kao što su koprivnjača (vrsta osipa), kožni osip, proširenje kapilara na licu

što dovodi do crvenila kože, otežano disanje.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Prospan akut šumeće tablete?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

H A L M E D

28 - 02 - 2018

O D O B R E N O

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Prospan akut šumeće tablete sadrže?

Djelatna tvar je suhi ekstrakt bršljanovog lista.

Jedna šumeća tableta sadrži 65 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Hedera helix L., folium

(bršljanov list) (5–7,5 : 1); ekstrakcijsko otapalo: etanol 30 % m/m.

Drugi sastojci su bezvodna citratna kiselina, natrijev hidrogenkarbonat, bezvodni natrijev

karbonat, manitol, simetikon, saharinnatrij, natrijev ciklamat, natrijev citrat, sorbitol, trigliceridi,

srednje duljine lanca, makrogolglicerolhidroksistearat, aroma naranče (sadrži laktozu).

Kako Prospan akut šumeće tablete izgledaju i sadržaj pakiranja?

Prospan akut šumeće tablete su smećkasto mramoraste, okrugle tablete promjera 20 mm i visine oko

4,4 mm s urezom za lomljenje koji olakšava podjelu tablete na jednake doze.

Prospan akut šumeće tablete dostupne su u pakiranju od 10 (5x2) šumećih tableta u stripu, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač

Nositelj odobrenja

Salveo d.o.o.

Zavrtnica 17, 10000 Zagreb

ProizvoĎač

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo

lijekovima.

Ova uputa je posljednji put revidirana u veljači 2018.

H A L M E D

28 - 02 - 2018

O D O B R E N O