Propofol

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Propofol 20 mg/ml MCT Fresenius emulzija za injekciju/infuziju
 • Doziranje:
 • 20 mg/ml
 • Farmaceutski oblik:
 • emulzija za injekciju/infuziju
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 ml emulzije sadrži 20 mg propofola
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ograničeni recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Fresenius Kabi AB, Uppsala, Švedska; Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz, Austrija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Propofol 20 mg/ml MCT Fresenius emulzija za injekciju/infuziju
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 10 bočica s 50 ml emulzije, u kutiji [HR-H-936593514-01] Urbroj: 381-12-01/30-17-05

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-936593514
 • Datum autorizacije:
 • 14-12-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Propofol 20 mg/ml MCT Fresenius emulzija za injekciju/infuziju

propofol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili medicinskoj sestri.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili medicinsku

sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte

dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Propofol MCT Fresenius i za što se koristi?

2. Što morate znati Prije nego počnete primjenjivati Propofol MCT Fresenius?

3. Kako primjenjivati Propofol MCT Fresenius?

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati Propofol MCT Fresenius?

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Propofol MCT Fresenius i za što se koristi?

Propofol MCT Fresenius sadrži djelatnu tvar propofol koja spada u skupinu lijekova koji se zovu opći

anestetici. Opći anestetici koriste se za izazivanje stanja gubitka svijesti (uspavljivanje) kako bi se

mogli izvršiti kirurški ili drugi operativni postupci. Mogu se takoĎer koristiti i da vas sediraju (tako da

ste pospani, ali ne spavate).

Propofol MCT Fresenius će Vam dati liječnik u obliku injekcije.

Kod odraslih i djece starije od 3 godine, ovaj se lijek koristi za:

uspavljivanje prije operacije ili drugog postupka.

održavanje stanja uspavanosti tijekom operacije ili drugog postupka.

sedaciju tijekom dijagnostičkih i kirurških postupaka, sam ili u kombinaciji s lokalnom ili

regionalnom anestezijom.

Kod bolesnika starijih od 16 godina, takoĎer se koristi za:

sedaciju tijekom primanja umjetnog disanja na odjelu intenzivne njege.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Propofol MCT Fresenius?

Nemojte primjenjivati Propofol MCT Fresenius

ako ste alergični na propofol ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

ako ste alergični na kikiriki ili soju jer Propofol MCT Fresenius sadrži sojino ulje (vidjeti

Propofol MCT Fresenius sadrži sojino ulje i natrij na kraju dijela 2.).

ako ste trudni (vidjeti dio „Trudnoća i dojenje“).

za bolesnike stare 16 godina ili mlaĎe za sedaciju u jedinicama intenzivne njege.

Ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas, ne smijete primiti Propofol MCT Fresenius i trebate

reći Vašem liječniku, anesteziologu ili medicinskoj sestri. Ako niste sigurni, razgovarajte s nekim od

navedenih osoba prije nego primite Propofol MCT Fresenius.

H A L M E D

14 - 12 - 2017

O D O B R E N O

Upozorenja i mjere opreza

Ne preporučuje se primjena Propofola 20 mg/ml MCT Fresenius kod djece mlaĎe od 3 godine.

Prije nego primite ovaj lijek, recite svom liječniku, anesteziologu ili medicinskoj sestri:

ako ste ikada imali napadaj ili konvulziju

ako Vam je ikada rečeno da imate visoke razine masnoća u krvi.

ako Vam je ikada rečeno da Vaše tijelo ima poteškoća pri iskorištavanju masti.

ako je Vaše tijelo izgubilo velike količine vode (dehidrirani ste).

ako imate bilo kakvih drugih zdravstvenih problema, poput problema sa srcem, disanjem,

bubrezima ili jetrom

ako se već neko vrijeme općenito loše osjećate

ako imate bolest mitohondrija.

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenoga na Vas, obratite se Vašem liječniku ili

medicinskoj sestri prije nego primite Propofol MCT Fresenius.

Drugi lijekovi i Propofol 20 mg/ml MCT Fresenius

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Posebice trebate reći liječniku, anesteziologu ili medicinskoj sestri ako uzimate sljedeće lijekove:

rifampicin (za liječenje tuberkuloze)

valproat (za liječenje epilespije)

- analgetici (lijekovi protiv bolova)

- lijekovi koji opuštaju mišiće, npr. suksametonij

- benzodiazepini (lijekovi protiv tjeskobe)

- lijekovi koji utječu na mnoge od unutarnjih tjelesnih funkcija kao što je puls, npr.

atropin

- jaki analgetici, npr. fentanil

- alkohol

- neostigmin (lijek za mišićnu slabost)

- ciklosporin (koristi se za sprečavanje odbacivanje transplantata)

Uzimanje hrane i pića s Propofolom MCT Fresenius s hranom, pićem i alkoholom

Nakon što ste primili Propofol MCT Fresenius, ne smijete piti alkohol dok se potpuno ne oporavite.

Trudnoća i dojenje

Ne uzimajte Propofol MCT Fresenius ako ste trudni.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nakon primanja Propofola MCT Fresenius možete se još neko vrijeme osjećati pospano. Nemojte

upravljati vozilima ili bilo kakvim alatima ni strojevima dok ne budete sigurni da su učinci nestali.

Ako možete ići kući ubrzo nakon primanja Propofola MCT Fresenius, nemojte upravljati

vozilom niti se koristiti bilo kakvim alatima ni strojevima.

Upitajte Vašeg liječnika kada možete ponovno početi obavljati ove aktivnosti te kada se možete

vratiti na posao.

Propofol MCT Fresenius sadrži sojino ulje i natrij

Ovaj lijek sadrži sojino ulje. Ako ste alergični na kikiriki ili soju, nemojte uzimati ovaj lijek.

H A L M E D

14 - 12 - 2017

O D O B R E N O

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmola (23 mg) natrija po jednoj dozi, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako primjenjivati Propofol MCT Fresenius?

Propofol MCT Fresenius će Vam dati liječnik i to injekcijom u venu. Ova injekcija se obično daje u

vanjski (dorzalni) dio šake ili područje podlaktice.

Liječnik će Vam dati injekciju putem tanke plastične cjevčice koja se zove „kanila“.

Liječnik takoĎer može upotrijebiti električnu pumpu za kontrolu brzine davanja injekcije.

Ovo se može napraviti ako Vaša operacija dugo traje ili ako ste u jedinici intenzivne njege.

Doza Propofola MCT Fresenius razlikuje se od bolesnika do bolesnika. Potrebna količina Propofola

MCT Fresenius ovisit će o Vašoj dobi, veličini, fizičkoj kondiciji i razini sediranosti ili uspavanosti

koja je u Vašem slučaju potrebna

Liječnik će Vam dati točnu dozu kojom se započinje i održava anestezija ili kojom se postiže potrebna

razina sedacije tako što će pažljivo pratiti Vaše reakcije i vitalne znakove (puls, krvni tlak, disanje itd.)

Možda ćete trebati nekoliko različitih lijekova da Vas održe usnulima ili pospanima, bez osjećaja boli,

da dišete na zdrav način i da Vam održe krvni tlak nepromijenjenim. Liječnik će odlučiti koje lijekove

trebate te kada ih trebate.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Nuspojave koje se mogu javiti tijekom anestezije

Sljedeće nuspojave mogu se pojaviti tijekom anestezije (dok vam se daje injekcija ili kada ste pospani

ili zaspite). Vaš će Vas liječnik nadzirati za slučaj takvih nuspojava. Ako se pojave, Vaš će Vam

liječnik dati odgovarajuću terapiju.

Vrlo česte (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

osjećaj boli na mjestu injiciranja (tijekom davanja injekcije, prije nego zaspete).

Česte (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

nizak krvni tlak,

promjene u obrascu Vašeg disanja,

usporeni otkucaji srca.

Rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)

trzanje i tresenje Vašeg tijela ili napadaji (takoĎer moguće i kada se probudite),

Vrlo rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

alergijska reakcija,

prestanak kucanja srca,

nakupljanje tekućine u plućima, koje može uzrokovati nedostatak zraka (može se takoĎer

dogoditi kada se probudite).

neobična boja mokraće (takoĎer moguća i kada se probudite).

Nepoznate (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

plitko disanje.

Nuspojave koje se mogu javiti nakon anestezije

Sljedeće nuspojave mogu se javiti nakon anestezije (dok se budite ili nakon što se probudite).

H A L M E D

14 - 12 - 2017

O D O B R E N O

Česte (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

mučnina,

povraćanje,

glavobolja.

Manje česte (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

oticanje i crvenilo duž vene ili krvni ugrušci.

Vrlo rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

seksualna uzbuĎenost,

visoka temperatura (vrućica),

crvenilo ili bolnost na mjestu davanja injekcije,

gubitak

svijesti

nakon

operacije

ovakvim

slučajevima,

bolesnici

oporavljaju

problema),

oštećenje tkiva.

Nepoznate: (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

bol na mjestu davanja injekcije,

oticanje na mjestu davanja injekcije.

Ostale moguće nuspojave

Sljedeće su nuspojave zabilježene kada je propofol davan u jedinicama intenzivne njege u dozama

većima od preporučenih.

Vrlo rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

zatajenje srca,

upala gušterače (pankreatitis) koja izaziva jaku bol u želucu,

previše kiseline u krvi. Zbog ovog možete ubrzano disati.

povišena razina kalija u krvi,

visoke razine vrste masti koja se zove lipidi u krvi,

abnormalni otkucaji srca,

povećana jetra,

zatajenje bubrega.

Sljedeće su nuspojave zabilježene kod djece u odjelima intenzivne njege prilikom naglog prekida

primjene propofola.

Česte (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

„simptomi ustezanja“. Oni uključuju neobično ponašanje, znojenje, tresenje i osjećaj tjeskobe;

navale crvenila kože.

Neka Vas ne zabrinjava ovaj popis mogućih nuspojava. Možda ne dobijete nijednu od njih.

Nepoznate: (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

euforično raspoloženje,

nevoljni pokreti,

zloporaba lijekova i ovisnost o propofolu, većinom kod zdravstvenih djelatnika,

abnormalan EKG,

razgradnja mišićnih stanica (rabdomioliza).

Ako mislite da imate nuspojavu ili primijetite neku nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, recite

Vašem liječniku ili medicinskoj sestri.

H A L M E D

14 - 12 - 2017

O D O B R E N O

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili medicinsku sestru. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Propofol MCT Fresenius?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Ne zamrzavati.

Nakon otvaranja lijek se mora odmah upotrijebiti. Ukoliko se ne primijeni odmah vrijeme i uvjeti

čuvanja u primjeni prije uporabe su odgovornost korisnika.

Sustav za primjenu nerazrijeĎenog Propofola 20 mg/ml MCT Fresenius treba zamijeniti 12 sati nakon

otvaranja bočica.

Pakiranja se moraju protresti prije uporabe.

Ako su dva sloja taloga vidljiva nakon mućkanja lijeka, emulzija se ne smije koristiti.

Smiju se koristiti samo homogene otopine i neoštećena pakovanja

Za jednokratnu uporabu. Svaka neiskorištena emulzija mora se baciti.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Propofol 20 mg/ml MCT Fresenius sadrži ?

- Djelatna tvar je propofol.

1 ml emulzije sadrži 20 mg propofola.

Jedna bočica s 50 ml emulzije sadrži 1000 mg propofola.

Druge pomoćne tvari su: pročišćeno sojino ulje, trigliceridi, srednje duljine lanca, pročišćeni fosfatidi

jaja, glicerol, oleatna kiselina, natrijev hidroksid, voda za injekcije

Kako Propofol MCT Fresenius izgleda i sadržaj pakiranja?

Propofol MCT Fresenius je bijela emulzija, tipa ulje u vodi za injekciju/infuziju.

Propofol MCT Fresenius je dostupan u staklenim bočicama. Staklene bočice su začepljene gumenim

čepovima.

Veličine pakiranja:

Pakiranje koje sadrži 10 staklenih bočica s 50 ml emulzije.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

H A L M E D

14 - 12 - 2017

O D O B R E N O

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač

Nositelj odobrenja:

Fresenius Kabi d.o.o.

Strojarska cesta 20, Zagreb

ProizvoĎači:

Fresenius Kabi Austria GmbH

A-8055 Graz, Hafnerstrasse 36

Austrija

Fresenius Kabi AB

S-75174 Uppsala, Rapsgatan 7

Švedska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u prosincu 2017.

Informacije koje slijede su namijenjene samo medicinskom i zdravstvenom osoblju:

Za jednokratnu upotrebu. Preostalu količinu lijeka treba baciti.

Spremnike treba promućkati prije uporabe.

Ako se nakon mućkanja mogu uočiti dva sloja, emulzija se ne smije koristiti.

Upotrijebiti samo homogene pripravke i neoštećene spremnike.

Prije uporabe, očistiti grlić ampule ili gumeni čep raspršivanjem alkohola ili vatom natopljenom u

alkohol. Nakon uporabe, spremnici se moraju baciti.

Propofol MCT Fresenius smije se davati samo u bolnicama ili primjereno opremljenim dnevnim

ambulantnim jedinicama od strane liječnika obučenih za primjenu anestezije ili za liječenje bolesnika

u intenzivnoj skrbi.

Sedaciju za vrijeme kirurških i dijagnostičkih postupaka Propofol MCT Fresenius ne smije primijeniti

ista osoba koja provodi kirurški i dijagnostički postupak.

Cirkulatorne i respiratorne funkcije trebaju stalno biti nadzirane (npr. EKG, pulsna oksimetrija), te u

svako doba treba imati na raspolaganju opremu za održavanje zračnih puteva bolesnika, umjetnu

ventilaciju i drugu opremu za oživljavanje.

Propofol 20 mg/ml MCT Fresenius ne smije se miješati s drugim otopinama za infuziju ili injekciju.

5%-tna intravenska infuzijska otopina glukoze, 0,9%-tna intravenska infuzijska otopina natrijevog

klorida

0,18%-tni

natrijev

klorid

4%-tna

intravenska

infuzijska

otopina

glukoze

mogu

primijeniti istim infuzijskim setom.

Istodobna

primjena

drugih

lijekova

tekućina

dodanih

infuzijskom

sustavu

Propofol

Freseniusa mora biti blizu mjestu na kojem je postavljena kanila uz upotrebu

Y-konektora ili

trokrakog ventila.

Propofol Fresenius MCT 20 mg / ml se ne preporučuje za opću anesteziju kod djece mlaĎe od 3

godine, jer je teško titrati zbog izuzetno malog volumena.

U djece izmeĎu 1 i 3 godine treba uzeti u obzir uporabu Propofol Fresenius MCT 10 mg / ml.

H A L M E D

14 - 12 - 2017

O D O B R E N O

Propofol MCT Fresenius je lipidna emulzija bez antimikrobnih konzervansa što može omogućiti brz

rast mikroorganizama.

Emulziju treba aseptično povući u sterilnu štrcaljku ili infuzijski set odmah nakon otvaranja ampule ili

skidanja zaštitne kapice s bočice. Nakon toga lijek valja odmah primijeniti.

Aseptične uvjete treba tijekom infuzije održavati kako za Propofol MCT Fresenius tako i za infuzijsku

opremu. Propofol MCT Fresenius se ne smije primjenjivati preko mikrobiološkog filtra.

Kada se primjenjuje Propofol MCT Fresenius preporučuje se uvijek rabiti opremu za kontrolu brzine

infuzije, kao što su birete, brojač kapi, pumpa za štrcaljku ili volumetrijska infuzijska pumpa.

Kao što je uobičajeno za sve masne emulzije, infuzija Propofol MCT Fresenius ne smije se

primjenjivati jednim infuzijskim sistemom duže od 12 sati. Infuzijski set za Propofol MCT Fresenius

treba zamijeniti svakih 12 sati.

Kako bi se smanjila bol na mjestu injiciranja, Propofol 20 mg/ml MCT Fresenius se treba primijeniti u

veću venu ili se može se neposredno prije uvoĎenja u anesteziju može dati injekcija lidokaina.

Lidokain se ne smije davati bolesnicima s nasljednom akutnom porfirijom.

Ako se isti injekcijski sustav korišten za Propofol MCT Fresenius, koristi i za injekciju mišićnih

relaksansa (npr. atrakurij i mivakurij), injekcijski sustav se mora najprije isprati.

H A L M E D

14 - 12 - 2017

O D O B R E N O