Pregabalin

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Pregabalin Belupo 150 mg tvrde kapsule
 • Doziranje:
 • 150 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • kapsula, tvrda
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna tvrda kapsula sadrži 150 mg pregabalina
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Pregabalin Belupo 150 mg tvrde kapsule
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 14 kapsula u blisteru, u kutiji [HR-H-847204765-01]; 28 kapsula u blisteru, u kutiji [HR-H-847204765-02]; 56 kapsula u blisteru, u kutiji [HR-H-847204765-03]; 70 kapsula u blisteru, u kutiji [HR-H-847204765-04]; 84 kapsula u blisteru, u kutiji [HR-H-847204765-05]; 98 kapsula u blisteru, u kutiji [HR-H-847204765-06] Urbroj: 381-12-01/14-16-06

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-847204765
 • Datum autorizacije:
 • 30-06-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku: sastav, indikacije, doziranje, nuspojave, interakcija, trudnoća, dojenje

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Pregabalin Belupo 75 mg tvrde kapsule

Pregabalin Belupo 150 mg tvrde kapsule

Pregabalin Belupo 300 mg tvrde kapsule

pregabalin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Moţda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ovaj lijek je propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Moţe im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Pregabalin Belupo i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Pregabalin Belupo?

Kako uzimati Pregabalin Belupo?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Pregabalin Belupo?

Sadrţaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Pregabalin Belupo i za što se koristi?

Pregabalin Belupo pripada skupini lijekova koja se koristi za liječenje epilepsije, neuropatske boli i

generaliziranog anksioznog poremećaja (GAP) u odraslih osoba.

Periferna i centralna neuropatska bol:

Pregabalin Belupo se koristi za liječenje dugotrajne boli uzrokovane oštećenjem ţivaca. Perifernu

neuropatsku bol mogu uzrokovati različite bolesti, primjerice šećerna bolest ili herpes zoster. Osjet bola

moţe se opisati kao vrućina, ţarenje, pulsirajuća bol, sijevajuća bol, probadanje, oštra bol, grčevi, stalna

tupa bol, trnci, utrnulost, bockanje. Periferna i centralna neuropatska bol mogu biti povezane i s

promjenama raspoloţenja, poremećajem spavanja te umorom (iscrpljenošću), a mogu utjecati na tjelesno i

socijalno funkcioniranje i ukupnu kvalitetu ţivota.

Epilepsija:

Pregabalin

Belupo

koristi

liječenje

nekih

oblika

epilepsije

(parcijalnih

napadaja

sekundarne generalizacije) u odraslih osoba. Liječnik će Vam propisati lijek Pregabalin Belupo za

liječenje epilepsije kada lijekovi koje ste do sada uzimali bolest ne drţe pod kontrolom.

Lijek Pregabalin Belupo morate uzimati kao dodatak postojećim lijekovima. Pregabalin Belupo nije

namijenjen za samostalnu primjenu, nego se uvijek mora uzimati u kombinaciji s drugim antiepileptičkim

lijekovima.

Generalizirani anksiozni poremećaj:

Pregabalin Belupo se koristi za liječenje generaliziranog anksioznog poremećaja (GAP). Simptomi GAP-

a su dugotrajna prekomjerna tjeskoba i zabrinutost koje je teško kontrolirati. GAP moţe uzrokovati i

nemir ili osjećaj napetosti ili bezizlaznosti, brzo iscrpljivanje (umaranje), poteškoće s koncentracijom ili

prisjećanjem, razdraţljivost, napetost mišića ili poremećaj spavanja. To se razlikuje od stresa i napetosti u

svakodnevnom ţivotu.

H A L M E D

11 - 01 - 2018

O D O B R E N O

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Pregabalin Belupo?

Nemojte uzimati Pregabalin Belupo:

ako ste alergični na pregabalin ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Pregabalin Belupo:

Neki bolesnici koji su uzimali lijek Pregabalin Belupo prijavili su simptome koji ukazuju na

alergijsku reakciju. Ti simptomi uključuju oticanje lica, usana, jezika i grla, kao i prošireni osip koţe.

Ako se pojavi neka od tih reakcija, morate se odmah javiti svom liječniku.

Liječenje lijekom Pregabalin Belupo povezuje se s pojavom omaglice i pospanosti, što moţe povećati

broj slučajnih ozljeda (padova) u starijih bolesnika. Stoga, morate biti oprezni dok se ne naviknete na

sve moguće učinke lijeka.

Pregabalin Belupo moţe uzrokovati zamagljen vid, gubitak vida ili druge promjene vida, od kojih su

mnoge privremene. Morate odmah obavijestiti svog liječnika ako primijetite bilo kakve promjene

vida.

Nekim bolesnicima sa šećernom bolešću koji dobiju na teţini dok uzimaju pregabalin će moţda

trebati promijeniti terapiju lijekovima protiv šećerne bolesti.

Neke nuspojave, poput pospanosti, mogu se javljati češće jer bolesnici s ozljedom leđne moţdine

moţda uzimaju druge lijekove za liječenje, primjerice, boli ili grčeva, koji imaju slične nuspojave kao

pregabalin. Ove nuspojave mogu biti teţe kada se ti lijekovi uzimaju zajedno.

U nekih je bolesnika pri uzimanju lijeka Pregabalin Belupo prijavljeno zatajenje srca; radilo se

uglavnom o starijim bolesnicima s postojećim bolestima srca i krvoţilja. Prije uzimanja ovog lijeka

morate obavijestiti svog liječnika ako ste bolovali od neke bolesti srca.

U nekih je bolesnika pri uzimanju lijeka Pregabalin Belupo prijavljeno zatajenje bubrega. Ako

tijekom uzimanja lijeka Pregabalin Belupo primijetite da manje mokrite, morate o tome obavijestiti

svog liječnika jer se prekidom primjene lijeka to moţe poboljšati.

Mali broj ljudi koji se liječe antiepileptičkim lijekovima kao što je Pregabalin Belupo razmišljali su o

samoozljeđivanju ili samoubojstvu. Ako Vas u bilo kojem trenutku obuzmu takve misli, odmah se

javite svom liječniku.

Kada se Pregabalin Belupo uzima s drugim lijekovima koji mogu uzrokovati zatvor (kao što su neke

vrste lijekova protiv bolova), moguće je da se pojave probavne tegobe (primjerice zatvor, blokada ili

paraliza crijeva). Obavijestite svog liječnika ako imate zatvor, pogotovo ako ste skloni toj tegobi.

Prije uzimanja ovog lijeka morate obavijestiti svog liječnika ako ste imali problema s alkoholizmom,

zlouporabom lijekova ili ovisnošću. Ne uzimajte više lijeka nego što Vam je propisano.

Za vrijeme uzimanja ili nedugo nakon prestanka uzimanja lijeka Pregabalin Belupo prijavljene su

konvulzije. Ako doţivite konvulzije, odmah se javite liječniku.

Prijavljeno je smanjenje moţdane funkcije (encefalopatija) u nekih bolesnika koji su uzimali lijek

Pregabalin Belupo, a bolovali su i od drugih bolesti. Obavijestite svog liječnika ako ste bolovali od

neke ozbiljne bolesti, uključujući bolesti jetre ili bubrega.

Djeca i adolescenti

Sigurnost i djelotvornost u djece i adolescenata (mlađih od 18 godina) nisu ustanovljene te stoga

pregabalin ne treba koristiti u ovoj dobnoj skupini.

Drugi lijekovi i Pregabalin Belupo

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Pregabalin Belupo i neki drugi lijekovi mogu djelovati jedni na druge (interakcija). Kada se uzima s

nekim drugim lijekovima, Pregabalin Belupo moţe pojačati nuspojave tih lijekova, uključujući zatajenje

disanja i komu.

Omaglica, pospanost i smanjenje koncentracije mogu se pojačati ako se Pregabalin Belupo uzima zajedno

s lijekovima koji sadrţe:

H A L M E D

11 - 01 - 2018

O D O B R E N O

Oksikodon - (koristi se protiv bolova)

Lorazepam - (koristi se za liječenje tjeskobe)

Alkohol.

Pregabalin Belupo se moţe uzimati s oralnim kontraceptivima.

Pregabalin Belupo s hranom, pićem i alkoholom

Pregabalin Belupo kapsule mogu se uzimati s hranom ili bez nje.

Preporučuje se da ne pijete alkohol dok uzimate lijek Pregabalin Belupo.

Trudnoća i dojenje

Pregabalin Belupo se ne smije uzimati tijekom trudnoće ili dojenja, osim ako Vam liječnik nije rekao

drugačije. Ţene reproduktivne dobi moraju koristiti učinkovitu kontracepciju.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku

ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Pregabalin Belupo moţe izazvati omaglicu, pospanost i smanjenu koncentraciju. Ne biste trebali voziti,

rukovati sloţenim strojevima ni poduzimati druge potencijalno opasne aktivnosti dok ne utvrdite utječe li

ovaj lijek na Vašu sposobnost da to činite.

3.

Kako uzimati Pregabalin Belupo?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Vaš će liječnik odrediti koja doza je prikladna za Vas.

Pregabalin Belupo je namijenjen samo za primjenu kroz usta.

Periferna i centralna neuropatska bol, epilepsija ili generalizirani anksiozni poremećaj:

Uzmite onoliko kapsula koliko Vam je odredio liječnik.

Doza, koja je prilagođena Vama i Vašoj bolesti, u pravilu će iznositi između 150 mg i 600 mg svakoga

dana.

Liječnik će Vam reći da uzmete lijek Pregabalin Belupo dva puta ili tri puta na dan. Ako lijek Pregabalin

Belupo uzimate dva puta na dan, uzmite jednu dozu ujutro te jednu navečer, svakoga dana otprilike u isto

vrijeme. Ako lijek Pregabalin Belupo uzimate tri puta na dan, uzmite jednu dozu ujutro, jednu dozu

poslijepodne te jednu navečer, svakoga dana otprilike u isto vrijeme.

Ako Vam se čini da je djelovanje lijeka Pregabalin Belupo prejako ili preslabo, porazgovarajte sa svojim

liječnikom ili ljekarnikom.

Ako ste bolesnik u starijoj dobi (iznad 65 godina), lijek Pregabalin Belupo trebate uzimati normalno,

osim ako imate problema s bubrezima.

Ako imate problema s bubrezima, liječnik Vam moţe propisati drugačiji raspored doziranja i/ili dozu.

Kapsule progutajte cijele s vodom.

Nastavite uzimati lijek Pregabalin Belupo dok Vam liječnik ne kaţe da prestanete.

Ako uzmete više lijeka Pregabalin Belupo nego što ste trebali

Odmah nazovite svog liječnika ili otiđite u hitnu sluţbu najbliţe bolnice. Uzmite sa sobom kutiju ili

bočicu Pregabalin Belupo kapsula. Kao posljedica uzimanja previše Pregabalin Belupo kapsula moţete

biti pospani, zbunjeni, uznemireni ili nemirni. Prijavljeni su također i napadaji.

H A L M E D

11 - 01 - 2018

O D O B R E N O

Ako ste zaboravili uzeti Pregabalin Belupo

Vaţno je da Pregabalin Belupo kapsule uzimate redovito, svakoga dana u isto vrijeme.

Ako ste zaboravili uzeti dozu, uzmite je čim se sjetite, osim ako nije vrijeme za sljedeću dozu. U tom

slučaju samo nastavite sa sljedećom dozom kao i obično. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste

nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati lijek Pregabalin Belupo

Nemojte prestati uzimati lijek Pregabalin Belupo ako Vam to ne kaţe liječnik. Ako se liječenje prekida, to

treba učiniti postupno tijekom najmanje tjedan dana.

Morate znati da nakon prekida dugotrajnog i/ili kratkotrajnog liječenja lijekom Pregabalin Belupo mogu

nastupiti određene nuspojave. One uključuju poteškoće sa spavanjem, glavobolju, mučninu, osjećaj

tjeskobe, proljev, simptome nalik gripi, konvulzije, nervozu, depresiju, bol, znojenje i omaglicu. Ti

simptomi mogu biti češći ili ozbiljniji ako ste lijek Pregabalin Belupo uzimali dulje vrijeme.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom Pregabalin Belupo tvrdih kapsula, obratite se

svom liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek moţe uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Vrlo često: mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

Omaglica, omamljenost, glavobolja.

Često: mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba

pojačan tek

ushićenje, smetenost, dezorijentiranost, smanjenje seksualne ţelje, razdraţljivost

poremećaj paţnje, nespretnost, poremećaj pamćenja, gubitak pamćenja, nevoljno drhtanje (tremor),

poteškoće pri govoru, osjećaj trnaca, utrnulost, sedacija, letargija, nesanica, umor, neuobičajeno

osjećanje

zamagljen vid, dvoslike

vrtoglavica, poteškoće s ravnoteţom, pad

suha usta, zatvor, povraćanje, vjetrovi, proljev, mučnina, otečen trbuh

poteškoće s erekcijom

oticanje tijela, uključujući udove

osjećaj pijanosti, neuobičajen način hodanja

porast tjelesne teţine

grčevi u mišićima, bol u zglobovima, bol u leđima, bol u udovima

grlobolja.

Manje često: mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba

gubitak teka, gubitak tjelesne teţine, niska razina šećera u krvi, visoka razina šećera u krvi

promijenjena slika o sebi, nemir, depresija, uznemirenost, promjene raspoloţenja, poteškoće u

pronalaţenju riječi, halucinacije, neuobičajeni snovi, napadaj panike, apatija, agresija, povišeno

raspoloţenje, slabljenje mentalnih sposobnosti, poteškoće pri razmišljanju, povećanje seksualne ţelje,

tegobe sa spolnom funkcijom uključujući nemogućnost postizanja orgazma, odgođena ejakulacija

promjene vida, neuobičajeni pokreti očiju, promjene vida uključujući gubitak perifernog vida (kao da

gledate kroz cijev), bljeskovi svjetla, trzajni pokreti, smanjeni refleksi, pojačana aktivnost, omaglica

pri ustajanju, osjetljivost koţe, gubitak osjeta okusa, osjećaj pečenja, nevoljni pokreti pri kretanju,

smanjena svijest, gubitak svijesti, nesvjestica, pojačana osjetljivost na buku, loše osjećanje

suhe oči, oticanje očiju, bol u oku, slabost očiju, suzne oči, nadraţenost očiju

poremećaji srčanog ritma, ubrzani puls, nizak krvni tlak, visok krvni tlak, promjene otkucaja srca,

zatajenje srca

navale crvenila, navale vrućine

H A L M E D

11 - 01 - 2018

O D O B R E N O

oteţano disanje, suhoća nosne sluznice, začepljen nos

pojačano stvaranje sline, ţgaravica, utrnulost oko usta

znojenje, osip, zimica, vrućica

trzanje mišića, oticanje zglobova, ukočenost mišića, bol uključujući bol u mišićima, bol u vratu

bol u dojkama

oteţano ili bolno mokrenje, inkontinencija

slabost, ţeđ, stezanje u prsištu

promjene u rezultatima pretraga krvi i jetre (povišene vrijednosti kreatin fosfokinaze u krvi, povišene

vrijednosti alanin aminotransferaze, povišene vrijednosti aspartat aminotransferaze, smanjen broj

krvnih pločica, smanjen broj neutrofila, povećanje kreatinina u krvi, sniţene vrijednosti kalija u krvi)

preosjetljivost, oticanje lica, svrbeţ, koprivnjača, curenje iz nosa, krvarenje iz nosa, kašalj

hrkanje

bolne mjesečnice

hladnoća šaka i stopala.

Rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba

neuobičajen osjet mirisa, nemogućnost fokusiranja slike, promijenjena percepcija dubine, osjećaj

svjetline pri gledanju, gubitak vida

proširene zjenice, ukriţene oči

hladan znoj, stezanje u grlu, oticanje jezika

upala gušterače

oteţano gutanje

usporeni ili umanjeni pokreti tijela

poteškoće pri pravilnom pisanju

nakupljanje tekućine u trbuhu

tekućina u plućima

konvulzije

promjene na elektrokardiogramu (EKG-u) koje odgovaraju poremećajima srčanog ritma

oštećenje mišića

iscjedak iz dojke, neuobičajen rast dojki, rast dojki u muškaraca

prekid menstrualnog ciklusa

zatajenje bubrega, smanjen volumen mokraće, zadrţavanje mokraće

smanjen broj bijelih krvnih stanica

neprilagođeno ponašanje

alergijske reakcije (koje mogu obuhvaćati oteţano disanje, upalu očiju (keratitis) i ozbiljne koţne

reakcije koje obiljeţavaju osip, mjehurići, ljuštenje koţe i bol).

Primijetite li oticanje lica ili jezika, ili se na koži pojavi crvenilo, mjehurići ili ljuštenje, morate

odmah potražiti savjet liječnika.

Neke nuspojave, poput pospanosti, mogu se javljati češće jer bolesnici s ozljedom leđne moţdine moţda

uzimaju

druge

lijekove

liječenje,

primjerice,

boli

grčeva,

koji

imaju

slične

nuspojave

pregabalin. Ove nuspojave mogu biti ozbiljnije kada se ti lijekovi uzimaju zajedno.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku

moguću

nuspojavu

koja

nije

navedena

ovoj

uputi.

Nuspojave

moţete

prijaviti

izravno

putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava moţete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Pregabalin Belupo?

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

H A L M E D

11 - 01 - 2018

O D O B R E N O

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti

lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Pregabalin Belupo sadrži?

Djelatna tvar je pregabalin. Jedna tvrda kapsula sadrţi 75 mg, 150 mg ili 300 mg pregabalina.

Druge pomoćne tvari su: prethodno gelirani škrob (kukuruzni), talk, titanijev dioksid (E171), ţelatina i

crna tinta za označavanje (koja sadrţi šelak, crni ţeljezov oksid (E172) i propilenglikol). Kapsule od

75 mg i 300 mg sadrţe još i crveni ţeljezov oksid (E172).

Kako Pregabalin Belupo izgleda i sadržaj pakiranja?

Pregabalin Belupo 75 mg tvrde kapsule su neprozirne, tvrde, ţelatinske kapsule veličine 4, s crno

otisnutim oznakama “PRG” iznad “75” na bijelom tijelu kapsule te bez oznaka na tamno narančastoj

kapici. Prašak unutar kapsule je bijele do gotovo bijele boje.

Pregabalin Belupo 150 mg tvrde kapsule su bijele, neprozirne, tvrde, ţelatinske kapsule veličine 2, s crno

otisnutim oznakama “ PRG ” iznad “150” na tijelu kapsule te bez oznaka na kapici. Prašak unutar kapsule

je bijele do gotovo bijele boje.

Pregabalin Belupo 300 mg tvrde kapsule su neprozirne, tvrde, ţelatinske kapsule veličine 0, s crnim

oznakama “ PRG ” iznad “300” na bijelom tijelu kapsule te bez oznaka na tamno narančastoj kapici.

Prašak unutar kapsule je bijele do gotovo bijele boje.

Pregabalin Belupo 75 mg, 150 mg i 300 mg tvrde kapsule dostupne su u pakiranju od 14, 28, 56, 70, 84 ili

98 kapsula u PVC/PCTFE//Al blisterima.

Na trţištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u rujnu 2017.

H A L M E D

11 - 01 - 2018

O D O B R E N O

7-10-2011

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

With effect from 5 March 2012, the reimbursement is changed for certain medicinal products for treatment of depression and anxiety (antidepressants and anxiolytics). Based on the Reimbursement Committee's recommendation, the Danish Medicines Agency has decided that in future the general rule is that treatment with inexpensive medicines (e.g. sertraline and citalopram) must be attempted before reimbursement can be granted for more expensive medicines (e.g. escitalopram, duloxetine, pregabalin and agomelat...

Danish Medicines Agency

7-3-2019

Pregabalin Accord (Accord Healthcare S.L.U.)

Pregabalin Accord (Accord Healthcare S.L.U.)

Pregabalin Accord (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2019)1913 of Thu, 07 Mar 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4024/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

25-1-2019

Pregabalin Accord (Accord Healthcare Limited)

Pregabalin Accord (Accord Healthcare Limited)

Pregabalin Accord (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2019)683 of Fri, 25 Jan 2019

Europe -DG Health and Food Safety

9-1-2019

Pregabalin Sandoz (Sandoz GmbH)

Pregabalin Sandoz (Sandoz GmbH)

Pregabalin Sandoz (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2019)67 of Wed, 09 Jan 2019

Europe -DG Health and Food Safety

9-1-2019

Pregabalin Sandoz GmbH (Sandoz GmbH)

Pregabalin Sandoz GmbH (Sandoz GmbH)

Pregabalin Sandoz GmbH (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2019)66 of Wed, 09 Jan 2019

Europe -DG Health and Food Safety

14-12-2018

Pregabalin Pfizer (Pfizer Europe MA EEIG)

Pregabalin Pfizer (Pfizer Europe MA EEIG)

Pregabalin Pfizer (Active substance: pregabalin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)8908 of Fri, 14 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3880/R/25

Europe -DG Health and Food Safety

30-11-2018

Pregabalin Zentiva k.s (Zentiva, k.s.)

Pregabalin Zentiva k.s (Zentiva, k.s.)

Pregabalin Zentiva k.s (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)8149 of Fri, 30 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 6097 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3962/T/08

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 5971 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4078/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Lyrica (Pfizer Europe MA EEIG)

Lyrica (Pfizer Europe MA EEIG)

Lyrica (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5223 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/546/T/95

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Pregabalin Pfizer (Pfizer Limited)

Pregabalin Pfizer (Pfizer Limited)

Pregabalin Pfizer (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5234 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3880/T/24

Europe -DG Health and Food Safety