Plivit C 500 mg tablete

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Plivit C 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem
 • Doziranje:
 • 500 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • tableta s produljenim oslobađanjem
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 500 mg askorbatne kiseline
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska; Teva Operations Poland Sp. z o.o., Krakow, Poljska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Plivit C 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 10 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-543000914-01]; 30 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-543000914-02] Urbroj: 381-12-01/70-18-07

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-543000914
 • Datum autorizacije:
 • 30-03-2018
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Plivit C 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem

askorbatna kiselina

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik

ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što su Plivit C 500 mg tablete s produljenim oslobaĎanjem i za što se koriste?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Plivit C 500 mg tablete s produljenim

oslobaĎanjem?

Kako uzimati Plivit C 500 mg tablete s produljenim oslobaĎanjem?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Plivit C 500 mg tablete s produljenim oslobaĎanjem?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što su Plivit C 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem i za što se koriste?

Plivit C 500 mg tablete s produljenim oslobaĎanjem sadrže askorbatnu kiselinu (vitamin C). Vitamin

C je vitamin topljiv u vodi, a u organizmu sudjeluje u različitim metaboličkim

procesima. Ima

značajnu ulogu u izgradnji različitih tkiva (kože, kostiju, zubi, hrskavice,

tetiva, krvnih žila), a

unosi se hranom jer ga ljudski organizam ne može sintetizirati.

Plivit C tablete se koriste za liječenje nedostatka vitamina C u organizmu uključujući prevenciju i

liječenje skorbuta (bolesti uzrokovane nedostatkom vitamina C) u odraslih.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Plivit C 500 mg tablete s produljenim

oslobađanjem?

Nemojte uzimati Plivit C 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem:

ako ste alergični na askorbatnu kiselinu ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

ako imate bubrežne kamence

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Plivit C 500 mg tablete s produljenim

oslobaĎanjem, a posebno ako:

imate bubrežne kamence

imate nedostatak glukoza-6-fosfat dehidrogenaze (nasljedni poremećaj

metabolizma crvenih krvnih

stanica)

imate hemokromatozu (poremećaj metabolizma željeza koji se očituje u povećanom odlaganju

H A L M E D

30 - 03 - 2018

O D O B R E N O

željeza), sideroblastičnu anemiju (slabokrvnost), talasemiju

(nasljedni poremećaj graĎe

hemoglobina)

imate šećernu bolest

Djeca i adolescenti

Zbog jačine djelatne tvari u sastavu lijeka, Plivit C 500 mg tablete s produljenim oslobaĎanjem nisu

prikladne za primjenu u djece. U djece se primjenjuju tablete od 50 mg.

Drugi lijekovi i Plivit C 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem

Obavijestite V a š e g liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno s t e uzeli ili b i s t e m o g l i

u z e t i bilo koje

druge lijekove.

Prije nego počnete uzimati Plivit C 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem obavijestite

Vašeg liječnika ukoliko uzimate neke od sljedećih lijekova:

željezo - vitamin C može povećati njegovu apsorpciju

deferoksamin (lijek koji se koristi za uklanjanje viška željeza iz tijela). Istodobna primjena

vitamina C i deferoksamina povećava toksičnost željeza u tkivima.

sulfonamide (antibiotici odnosno lijekovi za liječenje bakterijskih infekcija). Istodobna

primjena sulfonamida i vitamina C može uzrokovati kristaluriju (kristali u urinu) kao

posljedicu stvaranja kristala sulfonamida u kiselom urinu

varfarin (lijek koji sprječava zgrušavanje krvi) - vitamin C može smanjiti njegovo djelovanje

oralne kontraceptive (lijekove protiv začeća) - vitamin C povećava razinu estrogena u serumu što

dovodi do neželjenih učinaka

bortezomi

b (lijek za liječenje multiplog mijeloma) - vitamin C može smanjiti terapijski učinak

bortezomiba

ciklosporin (lijek koji se koristi nakon presaĎivanja organa te kod nekih težih oblika

bolesti kao

što su psorijaza, artritis i sl.) - vitamin C može smanjiti razine ciklosporina

Pušenje snižava razine askorbatne kiseline (vitamina C), djelatne tvari Plivit C 500 mg tableta

produljenim oslobaĎanjem, u krvi.

U visokim dozama (10 g na dan i više) askorbatna kiselina može smanjiti apsorpciju antikoagulansa

(lijekova koji sprječavaju zgrušavanje krvi:derivata kumarina i indandiona, npr. varfarina) iz

probavnog sustava, a snizujući pH (kiselost) mokraće može smanjiti i bubrežnu ponovnu apsorpciju

lužnatih lijekova (amfetamin, triciklički antidepresivi), a potaknuti je u kiselih lijekova.

Askorbatna kiselina (vitamin C) može utjecati na rezultate nekih laboratorijskih pretraga (npr.

odreĎivanje glukoze u mokraći, jetrene probe, odreĎivanje bilirubina, željeza i feritina u krvi,

odreĎivanje pH mokraće, mokraćne kiseline i oksalata, utvrĎivanje krvarenja u stolici). Stoga,

zbog

svega navedenog, prestanite uzimati Plivit C 500 mg tablete s produljenim oslobaĎanjem

48-72 sata

prije navedenih pretraga.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Dnevne potrebe vitamina C tijekom trudnoće i dojenja valja zadovoljiti pravilnom i

raznolikom

prehranom.

Trudnice i dojilje ne smiju uzimati doze askorbatne kiseline koje su više od preporučenih dnevnih doza

zbog potencijalno mogućih štetnih posljedica.

Nema podataka o utjecaju vitamina C na plodnost.

H A L M E D

30 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema podataka da Plivit C 500 mg tablete s produljenim oslobaĎanjem štetno utječu na

sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Plivit C 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem sadrže laktozu

Ovaj lijek sadrži laktozu. Ako Vam je liječnik

rekao da ne podnosite neke šećere, prije nego što

počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Plivit C 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem sadrže azo bojilo Sunset Yellow (E110)

Ovaj lijek sadrži azo bojilo Sunset Yellow (E110). Azo bojilo može uzrokovati alergijske reakcije.

3.

Kako uzimati Plivit C 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik

ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli

Za liječenje nedostatka vitamina C uključujući prevenciju i liječenje skorbuta u odraslih preporučena

doza je 1-2 tablete (500-1000 mg askorbatne kiseline) prva dva dana, a potom 500 mg sljedećih 7

dana.

Način primjene

Za primjenu kroz usta.

Tablete treba progutati cijele s čašom vode.

Ako uzmete više Plivit C 500 mg tableta s produljenim oslobađanjem nego što ste trebali

U slučaju predoziranja ili slučajnog uzimanja prevelike količine Plivit C 500 mg tableta s

produljenim oslobaĎanjem javite se Vašem liječniku, ljekarniku ili najbližoj zdravstvenoj

ustanovi.

Simptomi predoziranja askorbatnom kiselinom mogu uključivati mučninu ili povraćanje, grčeve u

trbuhu, proljev, crvenilo kože, glavobolju te blago povećanje količine urina.

Ako ste zaboravili uzeti Plivit C 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem

Zaboravite li uzeti Plivit C 500 mg tablete s produljenim oslobaĎanjem u uobičajeno vrijeme,

nastavite sa sljedećom uobičajenom dozom. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili

zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Plivit C 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem

Jedina moguća posljedica prestanka uzimanja Plivit C 500 mg tableta s produljenim

oslobaĎanjem je

da se simptomi zbog kojih ste ih i počeli koristiti ponovo pojave.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati

nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Askorbatna kiselina (vitamin C) obično se dobro podnosi.

Nuspojave se javljaju obično nakon dugotrajnog uzimanja velikih doza (doze veće od 600 mg mogu

djelovati blago diuretički (uzrokuju pojačano mokrenje), a oralne doze veće od 1 g na dan mogu

izazvati proljev).

H A L M E D

30 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Ostale moguće nuspojave:

Rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

kod dugotrajne primjene ili visokih doza može doći do hiperoksalurije (povećano

izlučivanje oksalata mokraćom) s mogućnošću nastanka bubrežnih oksalatnih, uratnih ili

cistinskih kamenaca

Nepoznate (učestalot se ne može procijeniti na temelju raspoloživih podataka):

hemoliza (uništavanje crvenih krvnih stanica - tijekom dugotrajnog uzimanja visokih

doza), hemolitička anemija (smanjen broj i uništavanje crvenih krvnih stanica - kod

primjene visokih doza u bolesnika s nedostatkom glukoza-6-fosfat dehidrogenaze)

glavobolja, nesanica

mučnina, povraćanje, žgaravica, grčevi u trbuhu

crvenilo kože

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Plivit C 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 30 °C, u originalnom pakiranju.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake

EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Plivit C 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem sadrže?

Djelatna tvar je

askorbatna kiselina.

Jedna Plivit C 500 mg tableta s produljenim oslobaĎanjem sadrži 500 mg askorbatne kiseline.

Drugi sastojci su: kukuruzni škrob; hipromeloza; mikrokristalična celuloza; kopovidon;

magnezijev stearat;

djelomično hidroliziran polivinilni alkohol; makrogol; talk i boje Quinoline

yellow (E104),

titanijev dioksid (E171), Sunset yellow (E110) i Indigo carmine (E132).

Kako Plivit C 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem izgledaju i

sadržaj pakiranja?

Plivit C 500 mg tablete s produljenim oslobaĎanjem su žute, okrugle, bikonveksne, slabo

bijelo

do žućkasto-bijelo marmorirane filmom obložene tablete, promjera 11,9-12,5 mm.

Plivit C 500 mg tablete s produljenim oslobaĎanjem dostupne su u pakiranju od:

10 tableta ili

30 tableta u blisteru, u kutiji

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

H A L M E D

30 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

Proizvođači:

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

Teva Operations Poland Sp.z.o.o

ul. Mogilska 80

31-546 Krakow

Poljska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo

lijekovima.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u ožujku 2018.

H A L M E D

30 - 03 - 2018

O D O B R E N O