Plimycol

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Plimycol 200 mg tablete za rodnicu
 • Doziranje:
 • 200 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • tableta za rodnicu
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna tableta za rodnicu sadrži 200 mg klotrimazola
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Plimycol 200 mg tablete za rodnicu
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 3 tablete za rodnicu u blisteru, u kutiji [HR-H-702342089-01] Urbroj: 381-12-01/30-16-07

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-702342089
 • Datum autorizacije:
 • 25-03-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Plimycol 200 mg tablete za rodnicu

klotrimazol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš

liječnik ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što su Plimycol tablete za rodnicu i za što se koriste?

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Plimycol tablete za rodnicu?

Kako primjenjivati Plimycol tablete za rodnicu?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Plimycol tablete za rodnicu?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što su Plimycol tablete za rodnicu i za što se koriste?

Lijek Plimycol tablete za rodnicu pripada u ginekološke protugljivične lijekove.

Sadržava djelatnu tvar klotrimazol, lijek iz skupine protugljivičnih lijekova koji se nazivaju imidazoli.

Plimycol tablete za rodnicu koriste se u odraslih žena i adolescentica starijih od 12 godina za liječenje

kandidijaze rodnice (gljivične infekcije rodnice uzrokovane gljivicama iz roda kvasnica Candida).

Tablete se primjenjuju u rodnicu svake večeri tijekom tri uzastopna dana.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Plimycol tablete za rodnicu?

Nemojte primjenjivati Plimycol tablete za rodnicu:

ako ste alergični na klotrimazol ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Plimycol tablete za rodnicu:

ako koristite kontraceptivna sredstva od lateksa, poput kondoma i dijafragmi jer Plimycol tablete

za rodnicu mogu smanjiti njihovu učinkovitost

ako se približava vrijeme kad ćete dobiti menstruaciju; liječenje Plimycol tabletama za rodnicu

mora biti završeno prije početka menstruacije

ako se infekcija kandidom pojavila više od 2 puta u posljednjih 6 mjeseci

ako ste Vi ili Vaš partner ikada imali spolno prenosivu bolest

ako ste u dobi izmeĎu 12 i 15 godina ili iznad 60 godina

ako osjećate bolove u donjem dijelu trbuha ili imate bolno mokrenje

ako imate iscjedak iz rodnice neugodnog mirisa

ako imate sukrvavi iscjedak iz rodnice

ako imate poremećeno ili neredovito krvarenje iz rodnice

ako imate ikakve ranice, čireve ili mjehuriće na stidnici ili rodnici

ako imate vrućicu ili zimicu.

H A L M E D

26 - 06 - 2017

O D O B R E N O

Ako kod primjene lijeka doĎe do nuspojava povezanih s liječenjem (crvenila, iritacije ili oticanja),

morate se obratiti Vašem liječniku.

Djeca i adolescenti

Prije primjene lijeka u djece dobi od 12 do 15 godina potrebna je procjena liječnika kako bi se isključili

drugi mogući uzroci simptoma.

Drugi lijekovi i Plimycol tablete za rodnicu

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Istodobna primjena Plimycol tableta za rodnicu i oralnog takrolimusa te sirolimusa (lijekova koji se

upotrebljavaju nakon transplantacije organa) može dovesti do povišene razine takrolimusa i sirolimusa u

krvi.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Podaci o primjeni klotrimazola u trudnica su ograničeni. Kao mjera predostrožnosti, savjetuje se

izbjegavanje primjene klotrimazola u prvom tromjesečju trudnoće.

Dojenje

Klotrimazol i njegovi metaboliti se izlučuju u majčinom mlijeku. Dojenje se mora prekinuti tijekom

primjene klotrimazola.

Plodnost

Ispitivanja o utjecaju klotrimazola na plodnost u ljudi nisu provedena, no ispitivanja u životinja nisu

pokazala bilo kakav učinak lijeka na plodnost.

Upravljanje vozilima i strojevima

Primjena Plimycol tablete za rodnicu ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i

rada sa strojevima.

3.

Kako primjenjivati Plimycol tablete za rodnicu?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik

ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Plimycol tablete za rodnicu namjenjene su odraslim ženama i adolescenticama starijim od 12 godina.

Način primjene

Plimycol tablete za rodnicu namjenjene su za primjenu u rodnicu.

Cijeli postupak liječenja sastoji se od primjene 1 tablete uvečer u rodnicu tijekom tri uzastopna dana.

Tabletu je potrebno što je moguće dublje umetnuti u rodnicu. Najbolje je da pritom ležite na leĎima s

blago savijenim nogama.

Ako se ne osjećate bolje ili se osjećate lošije nakon 7 dana te u slučaju ponovnog javljanja infekcije

unutar 2 mjeseca potrebno je potražiti savjet liječnika.

Liječenje se prema preporuci liječnika može ponoviti.

Tijekom liječenja Plimycol tabletama za rodnicu preporučuje se suzdržavati se od spolnih odnosa zbog

moguće infekcije partnera ili ponavljanja infekcije kod Vas.

Ako su kod Vašeg partnera prisutni

simptomi infekcije (npr. svrbež, upala) on se takoĎer mora podvrgnuti liječenju.

H A L M E D

26 - 06 - 2017

O D O B R E N O

Tijekom uporabe Plimycol tableta za rodnicu nemojte koristiti tampone, sredstva za ispiranje rodnice,

spermicide ili druge proizvode za primjenu u rodnicu.

Primjena u djece i adolescenata

Prije primjene lijeka u djece dobi od 12 do 15 godina potrebna je procjena liječnika kako bi se isključili

drugi mogući uzroci simptoma.

Ako primijenite više Plimycol tableta za rodnicu nego što ste trebali

Nije zamijećen rizik od akutnog predoziranja, obzirom da nije vjerojatno da će se predoziranje (primjena

na velikoj površini pri uvjetima koji pogoduju apsorpciji) javiti nakon pojedinačne primjene u rodnicu ili

na kožu ili nakon nenamjernog uzimanja kroz usta. Nema posebnog protuotrova. MeĎutim, u slučaju

nenamjernog oralnog uzimanja, rutinske mjere poput ispiranja želuca treba provesti samo ako klinički

simptomi predoziranja postanu očigledni (npr. omaglica, mučnina ili povraćanje). Ako ste nenamjerno

primijenili preveliku dozu Plimycol tableta za rodnicu, savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Ako ste zaboravili primijeniti Plimycol tabletu za rodnicu

Ako ste uvečer zaboravili primijeniti tabletu za rodnicu, upotrijebite je sljedeće jutro, odnosno čim se

sjetite. Nemojte upotrijebiti dvostruku dozu da biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati Klotrimazol Pliva tablete za rodnicu

Nemojte prijevremeno ili odmah po nestanku simptoma prekinuti liječenje jer gljivična infekcija neće

biti izliječena te je moguća ponovna pojava bolesti. Posavjetujte se s Vašim liječnikom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

U slučaju pojave sljedeće nuspojave prestanite primjenjivati lijek i odmah zatražite liječničku

pomoć:

alergijske reakcije (nepoznata učestalost) koje mogu uključivati koprivnjaču, svrbež, crvenilo, a

u težim slučajevima oticanje lica, otežano disanje, omaglicu, generalizirani osip.

Rijetke (javljaju se u manje od 1 na 1000 osoba):

iritacija

pečenje

bol na mjestu primjene

Nepoznate (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

krvarenje iz rodnice, ljuštenje spolnih organa, svrbež, crvenilo, otok, bol u zdjelici

bol u abdomenu

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Plimycol tablete za rodnicu?

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C, zaštićeno od vlage.

H A L M E D

26 - 06 - 2017

O D O B R E N O

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji ili blisteru iza oznake

„EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Plimycol tablete za rodnicu sadrže?

Djelatna tvar je klotrimazol. Jedna tableta za rodnicu sadrži 200 mg klotrimazola.

Pomoćne tvari su: laktoza hidrat; kukuruzni škrob; karmelozanatrij; želatina; glicerol;

natrijev škroboglikolat, vrste A; magnezijev stearat.

Kako Plymicol tablete za rodnicu izgledaju i sadržaj pakiranja?

Plimycol tablete za rodnicu su bijele tablete za rodnicu s jedne strane označene nazivom PLIVA.

Plimycol tablete za rodnicu su dostupne u pakiranju od 3 tablete u blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u lipnju 2017.

H A L M E D

26 - 06 - 2017

O D O B R E N O