Piramil

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Piramil 2,5 mg tablete
 • Doziranje:
 • 2,5 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna tableta sadrži 2,5 mg ramiprila
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Lek S.A., Varšava, Poljska; Lek S.A., Strykow, Poljska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Piramil 2,5 mg tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 28 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-972574567-01]; 50 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-972574567-02]; 60 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-972574567-03] Urbroj: 381-12-01/70-16-05

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-972574567
 • Datum autorizacije:
 • 30-06-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Piramil 1,25 mg tablete

Piramil 2,5 mg tablete

Piramil 5 mg tablete

Piramil 10 mg tablete

ramipril

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Piramil i za što se koristi?

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Piramil?

3. Kako uzimati Piramil?

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati Piramil?

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Piramil i za što se koristi?

Piramil sadrži djelatnu tvar ramipril i pripada skupini lijekova koja se naziva ACE inhibitori

(inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima).

Piramil djeluje tako što:

smanjuje stvaranje tvari u Vašem tijelu koje bi mogle povisiti krvni tlak

opušta i proširuje Vaše krvne žile

olakšava srcu da pumpa krv po Vašem tijelu

Piramil se može koristiti za:

liječenje visokog krvnog tlaka (hipertenzija)

smanjenje rizika od srčanog ili moždanog udara

smanjenje rizika ili odgađanje pogoršanja problema s bubrezima (bez obzira imate ili nemate

dijabetes)

liječenje srca koje ne može pumpati dovoljno krvi u ostale dijelove Vašeg tijela (zatajenje srca)

liječenje nakon srčanog udara (infarkt miokarda), sa srčanim zatajenjem.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Piramil?

Nemojte uzimati Piramil:

ako ste alergični na ramipril, bilo koji drugi ACE inhibitor ili neki drugi sastojak ovog lijeka

(naveden u dijelu 6).

Znaci alergijske reakcije mogu uključivati osip, probleme s gutanjem ili disanjem, oticanje usana,

lica, grla ili jezika.

H A L M E D

30-06-2016

O D O B R E N O

ako ste ikad imali ozbiljnu alergijsku reakciju - angioedem. Znaci ove reakcije uključuju svrbež,

osip (urtikarija), crvene mrlje po rukama, stopalima i vratu, oticanje grla i jezika, oticanje oko

očiju i usana, teškoće u disanju i gutanju.

ako ste na dijalizi ili nekom drugom obliku filtracije krvi. Ovisno o aparatu koji se koristi, Piramil

možda nije pogodan za Vas.

ako imate problema s bubrezima, pri čemu je smanjena opskrba bubrega krvlju (stenoza bubrežne

arterije).

tijekom zadnjih 6 mjeseci trudnoće (vidjeti dio "Trudnoća i dojenje").

ako imate abnormalno nizak ili nestabilan krvni tlak (Vaš liječnik treba donijeti tu ocjenu)

ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog

tlaka koji sadrži aliskiren.

Nemojte

uzimati

Piramil

išta

gore

navedenog

odnosi

Vas.

niste

sigurni,

razgovarajte s Vašim liječnikom prije uzimanja Piramila.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Piramil:

ako imate problema sa srcem, jetrom ili bubrezima

ako ste izgubili puno soli ili tekućine iz tijela (zbog povraćanja, proljeva, neuobičajeno pojačanog

znojenja, prehrane s malim unosom soli, dugotrajnog uzimanja diuretika (tablete za mokrenje) ili

zbog dijalize)

ako imate predviđeno liječenje za smanjenje alergije na ubod pčela ili osa (desenzitizacija)

ako trebate primiti anestetik. Anestetik se može dati kod operacije ili nekog zahvata na zubima.

Može biti potrebno prekinuti liječenje Piramilom jedan dan prije; upitajte liječnika za savjet

ako imate visoku koncentraciju kalija u krvi (vidljivu u rezultatima krvnih pretraga)

ako uzimate lijekove ili imate stanja koja mogu smanjiti razinu natrija u krvi. Vaš liječnik može

provoditi redovite krvne pretrage, osobito za provjeru razine natrija u krvi, naročito ako ste stariji

ako uzimate lijekove koji se zovu mTOR inhibitori (npr. temsirolimus, everolimus, sirolimus) ili

vildagliptin jer oni mogu povećati rizik od pojave angioedema i ozbiljnih alergijskih reakcija

ako imate kolagensku vaskularnu bolest vezivnog tkiva, kao što je sklerodermija ili sistemski

lupus erythematosus

ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni, morate obavijestiti svog liječnika. Piramil se ne

preporučuje

prva

mjeseca

trudnoće,

može

ozbiljno

naštetiti

Vašem

djetetu

primjenjuje nakon 3 mjeseca trudnoće (vidjeti dio "Trudnoća i dojenje").

ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog

krvnog tlaka:

blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – primjerice valsartan,

telmisartan, irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću

aliskiren.

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u

krvi u redovitim intervalima.

Vidjeti također informacije pod naslovom „Nemojte uzimati Piramil“.

Djeca i adolescenti

Piramil se ne preporučuje djeci i adolescentima mlađim od 18 godina jer sigurnost primjene i

djelotvornost ramiprila u djece nisu još ustanovljeni.

Ako se išta od gore navedenog odnosi na Vas (ili u to niste sigurni), razgovarajte s liječnikom prije

uzimanja Piramila.

H A L M E D

30-06-2016

O D O B R E N O

Drugi lijekovi i Piramil

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove. Naime, Piramil može utjecati na učinak drugih lijekova. Također, neki lijekovi mogu

utjecati na učinak Piramila.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer ovi lijekovi mogu smanjiti

učinak Piramila:

lijekovi za ublažavanje boli i upale (npr. nesteroidni protuupalni lijekovi, kao što su ibuprofen,

indometacin i acetilsalicilatna kiselina)

lijekovi za liječenje niskog krvnog tlaka, šoka, zatajenja srca, astme ili alergija, kao što su efedrin,

noradrenalin ili adrenalin. Liječnik će Vam trebati provjeriti krvni tlak.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer ovi lijekovi

mogu povećati vjerojatnost razvoja nuspojava ako ih uzimate s Piramilom:

lijekovi za ublažavanje boli

upale (npr. nesteroidni protuupalni lijekovi, kao što su ibuprofen,

indometacin i acetilsalicilatna kiselina)

lijekovi za liječenje raka (kemoterapija)

lijekovi za sprječavanje odbacivanja organa nakon transplantacije, kao što je ciklosporin

diuretici (lijekovi za mokrenje), kao što je furosemid

lijekovi koji mogu povisiti razinu kalija u krvi, kao što su spironolakton, triamteren, amilorid,

kalijeve soli i heparin (lijek za razrjeđivanje krvi)

steroidni lijekovi za liječenje upale, kao što je prednizolon

alopurinol

koristi se za sniženje urične kiseline u krvi)

prokainamid (za liječenje problema sa srčanim ritmom)trimetoprim i kotrimoksazol (za infekcije

uzrokovane bakterijama)

temsirolimus (za liječenje raka)

everolimus (za sprječavanje odbacivanja presatka)

sirolimus (za sprječavanje odbacivanja presatka)

vildagliptin, saksagliptin ili linagliptin (lijekovi koji se koristi u liječenju šećerne bolesti tip 2).

Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza:

ako uzimate neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti također informacije

pod naslovima „Nemojte uzimati Piramil” i „Upozorenja i mjere opreza”).

Obavijestite svog liječniku ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer Piramil može utjecati na

njihov učinak:

lijekovi za liječenje dijabetesa, kao što su oralni lijekovi za snižavanje koncentracije glukoze u

krvi i inzulin. Piramil može sniziti šećer u krvi. Redovito provjeravajte razinu šećera u krvi dok

koristite Piramil.

litij (za liječenje mentalnih problema). Piramil može povisiti koncentraciju litija u krvi. Vaš će

liječnik trebati pažljivo pratiti koncentraciju litija u krvi.

Ako se išta od gore navedenog odnosi na Vas (ili u to niste sigurni), razgovarajte s Vašim liječnikom

prije uzimanja Piramila.

Piramil s hranom, pićem i alkoholom

uzimanje alkohola s Piramilom može kod Vas izazvati omaglicu ili ošamućenost. Ako ne znate

koliko smijete popiti dok uzimate Piramil, razgovarajte o tome s Vašim liječnikom, budući da

lijekovi za snižavanje krvnog tlaka i alkohol mogu imati aditivni učinak (učinci se zbrajaju).

Piramil se može uzimati neovisno o obroku (vidjeti dio 3. „Način primjene“).

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

H A L M E D

30-06-2016

O D O B R E N O

Trudnoća

Ne biste trebali uzimati Piramil u prvih 12 tjedana trudnoće, a nikako se ne smije uzimati nakon 13.-

og tjedna trudnoće, jer njegova primjena tijekom trudnoće može biti potencijalno štetna za dijete.

zatrudnite

tijekom

uzimanja

Piramila,

odmah

obavijestite

svog

liječnika.

Prije

planirane

trudnoće potrebno je prijeći na odgovarajuće zamjensko liječenje.

Dojenje

Ne biste trebali uzimati Piramil ako dojite

Prije uzimanja bilo kojeg lijeka upitajte za savjet Vašeg liječnika ili ljekarnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Za vrijeme korištenja Piramil tableta možete osjetiti omaglicu. Veća je vjerojatnost da se to dogodi

na početku liječenja Piramil tabletama ili kod povećanja doze. Ako se to dogodi, nemojte upravljati

vozilom ili koristiti alate i strojeve.

3.

Kako uzimati Piramil?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Koliko lijeka uzeti?

Liječenje visokog krvnog tlaka

uobičajena početna doza je 1,25 mg ili 2,5 mg jedanput dnevno

liječnik će Vam prilagoditi dozu koju uzimate, dok se ne postigne kontrola Vašeg krvnog tlaka

najveća dopuštena dnevna doza iznosi 10 mg

ako već uzimate diuretike (lijekove za mokrenje), liječnik će Vam možda morati smanjiti dozu ili

prekinuti uzimanje diuretika prije početka liječenja Piramilom.

Smanjenje rizika od srčanog ili moždanog udara

uobičajena početna doza je 2,5 mg jedanput dnevno

liječnik može kasnije odlučiti povećati dozu koju uzimate

uobičajena doza je 10 mg jedanput dnevno.

Liječenje u svrhu smanjenja ili odgađanja pogoršanja problema s bubrezima

liječenje možete početi s dozom od 1,25 mg ili 2,5 mg jedanput dnevno

liječnik će naknadno prilagoditi dozu koju uzimate

uobičajena doza je 5 mg ili 10 mg jedanput dnevno.

Liječenje zatajenja srca

uobičajena početna doza je 1,25 mg jedanput dnevno

liječnik će naknadno prilagoditi dozu koju uzimate

najveća dopuštena doza iznosi 10 mg dnevno (poželjno je lijek uzimati dvaput dnevno).

Liječenje nakon srčanog udara

uobičajena početna doza je 1,25 mg jedanput dnevno do 2,5 mg dvaput dnevno

liječnik će naknadno prilagoditi dozu koju uzimate

najveća dopuštena doza iznosi 10 mg dnevno (poželjno je lijek uzimati dvaput dnevno).

Starije osobe

Liječnik će Vam smanjiti početnu dozu te će postupnije prilagođavati Vašu terapiju.

Način primjene

Lijek uzmite kroz usta u isto vrijeme svakog dana.

H A L M E D

30-06-2016

O D O B R E N O

Tablete progutajte cijele, s tekućinom.

Nemojte drobiti ili žvakati tablete.

Tritace možete uzeti neovisno o obroku.

Ako uzmete više Piramil tableta nego što ste trebali

Odmah obavijestite liječnika ili otiđite na odjel hitne pomoći u najbližu bolnicu. Nemojte sami voziti

do bolnice, neka Vas netko odveze ili pozovite hitnu pomoć. Ponesite sa sobom pakiranje lijeka, da

liječnik može znati što ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Piramil

ako ste zaboravili uzeti lijek, uzmite sljedeću prema rasporedu uzimanja

nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku

ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi

ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prekinite uzimati Piramil i odmah se obratite liječniku, ako primijetite bilo koju od sljedećih

ozbiljnih nuspojava – možda će Vam biti potrebna i hitna medicinska skrb:

oticanje lica, usana ili grla koje otežava gutanje ili disanje, kao i svrbež i osip - to mogu biti znaci

teške alergijske reakcije na Piramil

teške kožne reakcije, uključujući osip, ranice (ulceracije) u ustima, pogoršanje postojećih kožnih

bolesti, crvenilo, mjehurići na koži ili ljuštenje kože (kao što je Stevens-Johnsonov sindrom,

toksična epidermalna nekroliza ili erythema multiforme).

Odmah obavijestite liječnika, ako osjetite nešto od sljedećeg:

ubrzani puls, nepravilne ili snažne otkucaje srca (palpitacije), bol u prsima, stezanje u prsima ili

ozbiljnije probleme uključujući srčani i moždani udar

zadihanost ili kašalj (to mogu biti znaci problema s plućima)

ako primijetite da Vam se češće javljaju modrice, da krvarite duže od uobičajenog, da se javljaju

znaci krvarenja (npr. krvarenje desni), ljubičaste točke na koži ili infekcije češće nego što je to

uobičajeno, zatim, bolno grlo i groznica, osjećaj umora, nesvjestica, omaglica ili blijeda koža (ovo

mogu biti znaci problema s krvi ili koštanom srži)

jaki bolovi u trbuhu, koji se mogu proširiti na leđa (to može biti znak pankreatitisa - upala

gušterače)

groznica, zimica, umor, gubitak apetita, bol u trbuhu, mučnina, žutilo kože ili očiju (žutica) - to

mogu biti znaci problema s jetrom, kao što je hepatitis (upala jetre) ili oštećenje jetre).

Ostale nuspojave

Molimo Vas obavijestite svog liječnika ako neke od sljedećih nuspojava postanu ozbiljne ili traju

duže od par dana.

Često

(mogu se javiti u manje od 1 na 10 bolesnika)

glavobolja ili osjećaj umora

omaglica (češće se javlja na početku liječenja ili kod uzimanja veće doze Piramila)

nesvjestica, hipotenzija (abnormalno nizak krvni tlak), posebice kod naglog ustajanja ili sjedanja

suhi, nadražujući kašalj, upala sinusa (sinusitis) ili bronhitis, zaduha

bol u želucu ili crijevima, proljev, probavne tegobe, mučnina, povraćanje

osip na koži, s ili bez ispupčenja dijelova kože

bol u prsima

H A L M E D

30-06-2016

O D O B R E N O

grčevi ili bol u mišićima

povišena razina kalija u krvi (vidljivo u laboratorijskim pretragama krvi).

Manje često

(mogu se javiti u manje od 1 na 100 bolesnika)

problemi s ravnotežom (vrtoglavica)

svrbež i neobični osjećaji na koži, kao što su utrnulost, trnci, bockanje, žarenje ili mravinjanje

(parestezija)

gubitak ili poremećaj okusa

problemi sa spavanjem

osjećaj depresije, tjeskoba, povećane nervoze ili nemir

začepljen nos, otežano disanje ili pogoršanje astme

oticanje u trbuhu (intestinalni angioedem), uočljivo po simptomima kao što su bol u trbuhu,

povraćanje i proljev

žgaravica, zatvor ili suha usta

povećano izlučivanje tekućine (mokraće) tijekom dana

znojenje jače od uobičajenog

gubitak ili smanjenje apetita (anoreksija)

ubrzani ili nepravilni otkucaji srca

oticanje ruku i nogu (to mogu biti znaci zadržavanja više vode od uobičajenog)

crvenilo uz osjećaj vrućine

zamagljen vid

bol u zglobovima

groznica

seksualna impotencija u muškaraca, smanjen spolni nagon (libido) u muškaraca i žena

povećan broj određene vrste bijelih krvnih stanica (eozinofilija) vidljiv u krvnim pretragama

krvne pretrage pokazuju promjene u radu jetre, gušterače ili bubrega.

Rijetko

(mogu se javiti u manje od 1 na 1000 bolesnika)

osjećaj nesigurnosti ili zbunjenosti

crven i otečen jezik

teško ljuštenje ili guljenje kože, osip praćen svrbežom i kvrgama

problemi s noktima (npr. klimavost nokta ili odvajanje nokta iz ležišta)

kožni osip ili pojava modrica na koži

pojava točaka na koži i hladni udovi

crvene, natečene oči koje suze

poremećaj sluha i zvonjava u ušima

osjećaj slabosti

krvne

pretrage

pokazuju smanjen

broj crvenih

ili bijelih

krvnih

stanica,

krvnih

pločica

smanjenu koncentraciju hemoglobina.

Vrlo rijetko

(mogu se javiti u manje od 1 na 10000 bolesnika)

povećana osjetljivost na sunce (fotoosjetljivost).

Nepoznato

(učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

Molimo Vas obavijestite svog liječnika ako neke od sljedećih nuspojava postanu ozbiljne ili traju

duže od par dana.

teškoće u koncentraciji

natečena usta

krvne pretrage pokazuju premali broj krvnih stanica

krvne pretrage pokazuju manju razinu natrija u krvi od uobičajene

koncentrirani urin (tamne boje), mučnina ili povraćanje, grčevi u mišićima, smetenost i napadaji

koji mogu biti posljedica neodgovarajućeg izlučivanja ADH-a (antidiuretskog hormona). Ako

imate te simptome, obratite se svom liječniku što je prije moguće

H A L M E D

30-06-2016

O D O B R E N O

prsti na nogama i rukama mijenjaju boju kad Vam je hladno uz osjećaj peckanja ili boli kad se

ugrijete (Raynaudov fenomen)

povećanje grudi u muškaraca

usporena ili oštećena sposobnost reakcije

osjećaj vrućine

poremećaj njuha

gubitak kose.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Piramil?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek se čuva na temperaturi ispod 25

C. Lijek se čuva u originalnom pakiranju.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije?

Što Piramil sadrži?

Djelatna tvar je ramipril.

Piramil 1,25 mg tablete

Jedna tableta sadrži 1,25 mg ramiprila.

Pomoćne tvari su:

mikrokristalična

celuloza,

prethodno

geliran

škrob,

precipitirani

silicijev

dioksid (E551), glicinklorid, gliceroldibehenat.

Piramil 2,5 mg tablete

Jedna tableta sadrži 2,5 mg ramiprila.

Pomoćne tvari su:

mikrokristalična

celuloza,

prethodno

geliran

škrob,

precipitirani

silicijev

dioksid (E551), glicinklorid, gliceroldibehenat, željezov oksid, žuti (E172).

Piramil 5 mg tablete

Jedna tableta sadrži 5 mg ramiprila.

Pomoćne tvari su:

mikrokristalična

celuloza,

prethodno

geliran

škrob,

precipitirani

silicijev

dioksid (E551), glicinklorid, gliceroldibehenat, željezov oksid, crveni (E172).

Piramil 10 mg tablete

Jedna tableta sadrži 10 mg ramiprila.

Pomoćne tvari su:

mikrokristalična

celuloza,

prethodno

geliran

škrob,

precipitirani

silicijev

dioksid (E551), glicinklorid, gliceroldibehenat.

H A L M E D

30-06-2016

O D O B R E N O

Kako Piramil izgleda i sadržaj pakiranja?

Piramil 1,25 mg tablete

Bijele do gotovo bijele ovalne tablete, s urezom na obje strane. Dužina tablete je 8.0-8.2 mm i širina

je 4.0-4.2 mm.

Urez nije namijenjen za lomljenje tablete.

28 tableta Piramil 1,25 mg u stripu

28 tableta Piramil 1,25 mg u blisteru

50 tableta Piramil 1,25 mg u stripu

50 tableta Piramil 1,25 mg u blisteru

Piramil 2,5 mg tablete

Svijetložute, blago melirane ovalne tablete, s razdjelnim urezom na jednoj strani. Dužina tablete je

15.0-15.2mm i širina je 6.5-6.7mm. Razdjelni urez omogućava podjelu tablete na dvije jednake

polovice.

28 tableta Piramil 2,5 mg u blisteru

50 tableta Piramil 2,5 mg u blisteru

60 tableta Piramil 2,5 mg u blisteru

Piramil 5 mg tablete

Svijetloružičaste, blago melirane ovalne tablete, s razdjelnim urezom na jednoj strani. Dužina tablete

je 15.0-15.2mm i širina je 6.5-6.7mm. Razdjelni urez omogućava podjelu tablete na dvije jednake

polovice.

28 tableta Piramil 5 mg u blisteru

50 tableta Piramil 5 mg u blisteru

60 tableta Piramil 5 mg u blisteru

Piramil 10 mg tablete

Bijele do gotovo bijele ovalne tablete, s razdjelnim urezom na jednoj strani. Dužina tablete je 15.0-

15.2mm i širina je 6.5-6.7mm. Razdjelni urez omogućava podjelu tablete na dvije jednake polovice.

28 tableta Piramil 10 mg u blisteru

50 tableta Piramil 10 mg u blisteru

60 tableta Piramil 10 mg u blisteru

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Sandoz d. o. o., Maksimirska 120, 10000 Zagreb

Proizvođači

LEK S.A., Ul. Podlipie 16, Stryków, Poljska

LEK S.A., Domaniewska str. 50 C, Varšava, Poljska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u lipnju 2016.

H A L M E D

30-06-2016

O D O B R E N O