Peramit

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Peramit 25 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 25 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna filmom obložena tableta sadrži 25 mg eksemestana
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ograničeni recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Peramit 25 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 30 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-966044795-01] Urbroj: 381-12-01/70-17-05

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-966044795
 • Datum autorizacije:
 • 30-11-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Peramit

25 mg filmom obložene tablete

eksemestan

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Peramit i za što se koristi?

Što morate znati prije nego što počnete uzimati Peramit?

Kako uzimati Peramit?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Peramit?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Peramit i za što se koristi?

Lijek koji Vam je propisan naziva se Peramit.

Peramit pripada skupini lijekova poznatih pod nazivom inhibitori aromataze. Oni utječu na enzim koji

se naziva aromataza, a nužan je za stvaranje ženskih spolnih hormona estrogena, osobito u

postmenopauzalnih žena. Snižavanje razina estrogena u tijelu jedan je od načina liječenja hormonski

ovisnog raka dojke.

Peramit se koristi za liječenje hormonski ovisnog raka dojke u ranom stadiju u postmenopauzalnih

žena, nakon što su 2-3 godine uzimale lijek tamoksifen.

Peramit se koristi i za liječenje hormonski ovisnog uznapredovalog raka dojke u postmenopauzalnih

žena u kojih prethodno liječenje različitim hormonskim lijekovima nije bilo dovoljno djelotvorno.

2.

Što morate znati prije nego što počnete uzimati Peramit?

Nemojte uzimati Peramit:

ako ste alergični na eksemestan ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.),

ako niste u „menopauzi“, tj. ako još imate menstruacije,

ako ste trudni ili postoji mogućnost da ste trudni, ili ako dojite.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Peramit.

Možda će Vam liječnik odrediti da se prije uzimanja ovog lijeka ispitaju uzorci krvi, kako bi se

potvrdilo da ste u menopauzi.

Redovite kontrole razina vitamina D u krvi će biti provedene prije liječenja, budući da te

vrijednosti mogu biti vrlo niske u ranim fazama raka dojke. Dobit ćete nadomjesnu terapiju

vitaminom D ako su Vam razine ispod granice normale.

Prije nego što počnete uzimati Peramit, recite liječniku ako imate poteškoća s jetrom ili s

bubrezima.

H A L M E D

30 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Recite liječniku ako patite od bilo kojeg stanja koje može utjecati na čvrstoću kostiju, ili ako

takvo stanje postoji u povijesti Vaše bolesti. Možda će liječnik odrediti da prije nego što

počnete uzimati Peramit izmjerite gustoću kostiju. To bi moglo biti potrebno zato što lijekovi iz

ove skupine snižavaju razinu ženskih spolnih hormona, zbog čega se može smanjiti mineralni

sadržaj kostiju i time se oslabi njihova čvrstoća.

Drugi lijekovi i Peramit

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo

koje druge lijekove, uključujući i one koji ste nabavili bez liječničkog recepta.

Peramit se ne smije uzimati istodobno s hormonskim nadomjesnim liječenjem (HNL).

Sljedeće lijekove treba uzimati oprezno, ako se istodobno uzimaju i Peramit tablete. Obavijestite

liječnika ako uzimate:

rifampicin (antibiotik),

karbamazepin ili fenitoin (lijekovi koji se primjenjuju za liječenje epilepsije),

biljni pripravak „gospina trava“ (Hypericum perforatum) ili pripravke koji sadržavaju

gospinu travu.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Peramit se ne smije primjenjivati ako ste trudni ili ako dojite.

Recite liječniku ako ste trudni ili ako postoji mogućnost da ste trudni.

Raspravite s liječnikom o kontracepciji ako postoji ikakva mogućnost da zatrudnite.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ako tijekom liječenja ovim lijekom osjetite omamljenost, pospanost, omaglicu ili slabost, ne smijete

upravljati vozilima niti raditi sa strojevima.

3.

Kako uzimati Peramit?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasle i starije osobe

Peramit tablete morate uzimati na usta, nakon obroka, svakoga dana u približno isto vrijeme. Liječnik

će Vas uputiti kako uzimati Peramit i koliko dugo. Preporučena doza je jedna tableta od 25 mg na dan.

Ako za vrijeme uzimanja Peramit tableta morate u bolnicu, recite zdravstvenim djelatnicima u bolnici

koje lijekove uzimate.

Primjena u djece

Peramit nije prikladan za primjenu kod djece.

Ako uzmete više Peramit tableta nego što treba

Uzmete li slučajno previše tableta, odmah se javite svome liječniku ili otiĎite u hitnu službu najbliže

bolnice. Ponesite sa sobom kutiju s tabletama.

Ako ste zaboravili uzeti Peramit

Zaboravite li uzeti tabletu, uzmite ju čim se sjetite. Ako se već približilo vrijeme za uzimanje iduće

doze, uzmite ju u uobičajeno vrijeme.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

H A L M E D

30 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Ako prestanete uzimati Peramit

Nemojte prestati uzimati Peramit tablete čak i ako se dobro osjećate, osim ako Vam to nije rekao Vaš

liječnik.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Peramit se općenito dobro podnosi, a nuspojave koje se javljaju su većinom blage ili umjerene.

Većina nuspojava povezana je s nedostatkom estrogena (npr. navale vrućine/ valunzi).

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

nesanica

glavobolja

navale vrućine/ valunzi

mučnina

pojačano znojenje

bol u mišićima i zglobovima (uključujući osteoartritis, bol u leĎima, artritis i ukočenost

zglobova)

umor.

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

gubitak teka (apetita)

depresija

omaglica, sindrom karpalnog kanala (kombinacija peckanja (nalik na bockanje iglicom) i

probadanja, utrnulosti i boli, koja zahvaća cijelu šaku osim malog prsta), trnci

bol u trbuhu, povraćanje, zatvor, probavne tegobe/smetnje, proljev

kožni osip, koprivnjača, svrbež

ispadanje kose

stanjivanje kostiju, zbog čega se može smanjiti njihova čvrstoća (osteoporoza), što u nekim

slučajevima može dovesti do fraktura (prijelomi ili napuknuća) kostiju

bol, te oticanje šaka i stopala.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

smanjenje broja bijelih krvnih stanica

reakcije preosjetljivosti

pospanost

upala jetre (hepatitis), upala vodova jetre koja može dovesti do žutice (kolestatski hepatitis)

povišene vrijednosti jetrenih enzima

povišen bilirubin u krvi (nastaje raspadom krvnih pigmenata)

povišena alkalna fosfataza u krvi (jedan od pokazatelja oštećenja funkcije jetre)

pojava malih žuljeva na području kože sa osipom (akutna generalizirana ekzantematozna pustula)

opća slabost.

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

smanjenje broja trombocita u krvi.

Nuspojave nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

niske razine odreĎenih vrsta bijelih krvnih stanica (limfocita).

H A L M E D

30 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Moguće su i promjene broja odreĎenih krvnih stanica (limfocita) i trombocita u krvi, posebice u

bolesnica s od ranije prisutnom limfopenijom (smanjeni broj limfocita u krvi).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Peramit?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake

„EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Peramit sadrži?

Djelatna tvar je eksemestan. Jedna filmom obložena tableta sadrži 25 mg eksemestana.

Drugi sastojci su:

Jezgra:

manitol; kopovidon, vrste A; krospovidon, vrste A; celuloza, mikrokristalična, silicirana

(celuloza, mikrokristalična i silicijev dioksid, koloidni, bezvodni); natrijev škroboglikolat,

vrste A; magnezijev stearat.

Ovojnica (smjesa za oblaganje): hipromeloza 6cp; makrogol 400 (polietilenglikol 400);

titanijev dioksid (E171).

Kako Peramit izgleda i sadržaj pakiranja?

Bijela do gotovo bijela, okrugla, bikonveksna filmom obložena tableta, s oznakom "25" na jednoj, a

bez oznaka na drugoj strani tablete.

Peramit

25 mg filmom obložene tablete dostupne su u pakiranju od 30 filmom obloženih tableta u

blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz Baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u studenom 2017.

H A L M E D

30 - 11 - 2017

O D O B R E N O