Penon 800 mg filmom obložene

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Penon 800 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 800 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna filmom obložena tableta sadrži 800 mg fenoksimetilpenicilina u obliku fenoksimetilpenicilinkalija
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni neponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Remedica Ltd., Limassol, Cipar

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Penon 800 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 30 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-541098330-01] Urbroj: 381-12-01/70-18-09

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-541098330
 • Datum autorizacije:
 • 28-03-2018
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Penon 800 mg filmom obložene tablete

Penon 1000 mg filmom obložene tablete

fenoksimetilpenicilinkalij

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Penon i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Penon?

Kako uzimati Penon?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Penon?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Penon i za što se koristi?

Djelatna tvar lijeka Penon je fenoksimetilpenicilin. To je penicilin (antibakterijski lijek, antibiotik) koji

sprječava formiranje stanične stijenke bakterija. Bez stanične stijenke bakterija brzo umire.

Penon se koristi u liječenju tonzilitisa (upala krajnika), infekcije zubi, pneumonije (upala pluća), sinusitisa

(upala sluznice sinusa), infekcija uha te bakterijskih infekcija kože i potkožnog tkiva (poput upale vezivnog

tkiva, infekcije baterijom roda Borrelia).

Ako imate tešku infekciju ili infekciju uzrokovanu s više vrsta bakterija, možda će Vam pored ovog lijeka

biti propisan i neki dodatni antibiotik.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Penon?

Nemojte uzimati Penon:

ako ste alergični na peniciline ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenje i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Penon.

Ako ste alergični na cefalosporine (druga skupina antibakterijskih lijekova), obratite se svom liječniku

prije nego uzmete lijek Penon.

Ako ubrzano razvijete osip, vrućicu i/ili oticanje lica, liječenje treba prekinuti i obratiti se liječniku.

Drugi lijekovi i Penon

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge

lijekove. Penon može stupiti u interakciju s drugim lijekovima i to:

određenim lijekovima za liječenje karcinoma i poremećaja imunološkog sustava (metotreksat)

lijekovima za giht (probenecid).

H A L M E D

28 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Penon s hranom i pićem

Penon ima najbolji učinak kada se uzima na prazan želudac ili barem 1 sat prije ili 2 sata nakon obroka.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nema poznatih rizika od uporabe fenoksimetilpenicilina tijekom trudnoće.

Fenoksimetilpenicilin se izlučuje u majčino mlijeko, ali nije vjerojatno da će imati utjecaja na dojenče.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije poznato da Penon ima utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima.

Penon filmom obložene tablete sadrže kalij

Ovaj lijek sadrži 80,51 mg kalija u jednoj tableti od 800 mg odnosno 100,62 mg kalija u jednoj tableti od

1000 mg. O tome treba voditi računa u bolesnika sa smanjenom funkcijom bubrega ili bolesnika na prehrani

s ograničenjem unosa kalija.

3.

Kako uzimati Penon?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili

ljekarnikom ako niste sigurni.

Dozu određuje liječnik koji će je individualno prilagoditi za vas. Doza ovisi o vrsti infekcije i tjelesnoj težini.

Urez služi samo kako bi se olakšalo lomljenje tableta radi lakšeg gutanja, a ne da bi se podijelila na jednake

doze.

Recite Vašem liječniku ukoliko imate problema s bubrezima, jer će možda biti potrebno prilagoditi dozu

lijeka.

Ako ste uzeli više Penon tableta nego što ste trebali

Ako uzmete previše lijeka ili primjerice ako je dijete slučajno progutalo lijek, obratite se liječniku, nazovite

bolnicu ili Centar za kontrolu otrovanja, za procjenu rizika i savjet.

Ako ste zaboravili uzeti Penon

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu.

Ako prestanete uzimati Penon

Važno je da dovršite svoje liječenje čak i ako se nakon nekoliko dana budete osjećali bolje. Ako prekinete

uzimati lijek postoji opasnost od preživljavanja jednog dijela bakterija, njihovog rasta te ponovne pojave

infekcije.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Česte nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 10 bolesnika):

Nelagoda u trbuhu praćena mučninom i mekanom stolicom te osip.

Manje česte nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 100 bolesnika):

Reakcija preosjetljivosti s vrućicom i/ili bolovima u zglobovima. Koprivnjača, povećanje broja jedne vrste

bijelih krvnih stanica (eozinofilija).

H A L M E D

28 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Rijetke nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 1000 bolesnika):

Teške alergijske reakcije (anafilaktička reakcija).

Vrlo rijetke nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 10 000 bolesnika):

Svrbež.

Ako imate produljeni ili teški proljev, obratite se liječniku. Svrbež u genitalnom području može biti

uzrokovan prekomjernim rastom gljivica.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno

putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.*

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Penon?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi

se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek čuvajte na temperaturi ispod 30ᴼC.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Penon sadrži?

Djelatna tvar je fenoksimetilpenicilinkalij.

Pomoćne tvari su:

Jezgra tablete: povidon, magnezijev stearat.

Ovojnica tablete: hipromeloza, titanijev dioksid E171, Makrogol 400.

Kako Penon izgleda i sadržaj pakiranja?

Penon 800 mg su bijele do gotovo bijele, filmom obložene tablete u obliku kapsule s razdjelnim urezom i

utisnutom oznakom P/0.8 na istoj strani.

30 filmom obloženih tableta u PVC-PVDC/aluminijskom blisteru, u kutiji

Penon 1000 mg su bijele do gotovo bijele, filmom obložene tablete u obliku kapsule s razdjelnim urezom i

utisnutom oznakom P/1.0 na istoj strani.

30 filmom obloženih tableta u PVC-PVDC/aluminijskom blisteru, u kutiji

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Alpha-Medical d.o.o.

Dragutina Golika 36

10 000 Zagreb

Proizvođač:

Remedica Ltd

Aharnon Str., Limassol Industrial Estate,

3056 Limassol, Cipar.

H A L M E D

28 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u ožujku 2018.

H A L M E D

28 - 03 - 2018

O D O B R E N O

14-11-2018

“Vita-X Revitalizing Capsules” for men may pose serious health risks

“Vita-X Revitalizing Capsules” for men may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that two versions of “Vita-X Revitalizing Capsules” by Lanlay Healthmetic Inc., promoted for “long lasting vital energy for men,” may pose serious health risks. One version contains seven capsules and has “NPN 80053009,” a Natural Product Number (NPN) indicating Health Canada authorization, on the label. The second version contains one capsule, has no NPN on the label and is not authorized by Health Canada.

Health Canada

30-10-2018

Donorweek 2018: Orgaandonor worden. Dat doe je voor elkaar

Donorweek 2018: Orgaandonor worden. Dat doe je voor elkaar

De donorweek is gestart. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft in dat kader een bezoek gebracht aan de Goudse Scholengemeenschap, Leo Vroman. Tijdens de donorweek is er aandacht voor orgaandonatie en de oproep om te registreren als orgaandonor. Op dit moment staan er nog ruim 1800 patiënten op de wachtlijst voor een orgaan.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

22-8-2018

Rhino 8 Platinum 8000 capsules

Rhino 8 Platinum 8000 capsules

Rhino 8 Platinum 8000 capsules pose a serious risk to your health and should not be taken

Therapeutic Goods Administration - Australia

21-6-2018

Gaia Ethnobotanical, LLC., Voluntarily Recalls Kratom Products Due to Potential Salmonella Contamination

Gaia Ethnobotanical, LLC., Voluntarily Recalls Kratom Products Due to Potential Salmonella Contamination

Gaia Ethnobotanical, LLC., is voluntarily recalling all kratom (mitragyna speciosa) powder products, with Lot No.: 0102031800 it manufactured, processed, packed, and/or held, between March 18, 2018 to March 30, 2018 to the consumer level. The products have been found by the U.S. Food and Drug Administration (“FDA”) via sample testing and finding to have salmonella contamination. In lieu of such FDA findings the company has implemented standard operating procedures and sterilization processes in accordanc...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-4-2018

Gold Viagra 9800mg capsules

Gold Viagra 9800mg capsules

Safety advisory

Therapeutic Goods Administration - Australia

14-3-2018

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that two versions of the sexual enhancement product “Leopard Miracle of Honey” may pose serious health risks. Both versions are labelled as being approved by Health Canada, with NPN 80073650. Health Canada’s testing found that both versions of the product contain the undeclared prescription drug sildenafil. The product was not authorized to contain this prescription drug. Health Canada seized the products from two Ontario convenience stores located in Woodbridge, ON, a...

Health Canada

30-11-2017

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. is voluntarily recalling lots sold by their firm of the male enhancement supplements Bull 1800 mg Capsules with the production date of 05/08/2016, and Chao Jimengnan 150 mg Tablets with Lot # 20151018 to the consumer level. FDA analysis found the products to be tainted with sildenafil, 0.026mg/capsule for Bull, and 70.46mg/tablet for Chao Jimengnan respectively. Sildenafil is the active pharmaceutical ingredient in an FDA approved product used for erectile dysfunction, making Bull capsule...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Nema novosti,vezanih za taj proizvod.