Penon 1000 mg filmom obložene

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Penon 1000 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 1000 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna filmom obložena tableta sadrži 1000 mg fenoksimetilpenicilina u obliku fenoksimetilpenicilinkalija
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni neponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Remedica Ltd., Limassol, Cipar

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Penon 1000 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 30 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-590974568-01] Urbroj: 381-12-01/70-18-06

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-590974568
 • Datum autorizacije:
 • 28-03-2018
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Penon 800 mg filmom obložene tablete

Penon 1000 mg filmom obložene tablete

fenoksimetilpenicilinkalij

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Penon i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Penon?

Kako uzimati Penon?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Penon?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Penon i za što se koristi?

Djelatna tvar lijeka Penon je fenoksimetilpenicilin. To je penicilin (antibakterijski lijek, antibiotik) koji

sprječava formiranje stanične stijenke bakterija. Bez stanične stijenke bakterija brzo umire.

Penon se koristi u liječenju tonzilitisa (upala krajnika), infekcije zubi, pneumonije (upala pluća), sinusitisa

(upala sluznice sinusa), infekcija uha te bakterijskih infekcija kože i potkožnog tkiva (poput upale vezivnog

tkiva, infekcije baterijom roda Borrelia).

Ako imate tešku infekciju ili infekciju uzrokovanu s više vrsta bakterija, možda će Vam pored ovog lijeka

biti propisan i neki dodatni antibiotik.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Penon?

Nemojte uzimati Penon:

ako ste alergični na peniciline ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenje i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Penon.

Ako ste alergični na cefalosporine (druga skupina antibakterijskih lijekova), obratite se svom liječniku

prije nego uzmete lijek Penon.

Ako ubrzano razvijete osip, vrućicu i/ili oticanje lica, liječenje treba prekinuti i obratiti se liječniku.

Drugi lijekovi i Penon

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge

lijekove. Penon može stupiti u interakciju s drugim lijekovima i to:

određenim lijekovima za liječenje karcinoma i poremećaja imunološkog sustava (metotreksat)

lijekovima za giht (probenecid).

H A L M E D

28 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Penon s hranom i pićem

Penon ima najbolji učinak kada se uzima na prazan želudac ili barem 1 sat prije ili 2 sata nakon obroka.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nema poznatih rizika od uporabe fenoksimetilpenicilina tijekom trudnoće.

Fenoksimetilpenicilin se izlučuje u majčino mlijeko, ali nije vjerojatno da će imati utjecaja na dojenče.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije poznato da Penon ima utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima.

Penon filmom obložene tablete sadrže kalij

Ovaj lijek sadrži 80,51 mg kalija u jednoj tableti od 800 mg odnosno 100,62 mg kalija u jednoj tableti od

1000 mg. O tome treba voditi računa u bolesnika sa smanjenom funkcijom bubrega ili bolesnika na prehrani

s ograničenjem unosa kalija.

3.

Kako uzimati Penon?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili

ljekarnikom ako niste sigurni.

Dozu određuje liječnik koji će je individualno prilagoditi za vas. Doza ovisi o vrsti infekcije i tjelesnoj težini.

Urez služi samo kako bi se olakšalo lomljenje tableta radi lakšeg gutanja, a ne da bi se podijelila na jednake

doze.

Recite Vašem liječniku ukoliko imate problema s bubrezima, jer će možda biti potrebno prilagoditi dozu

lijeka.

Ako ste uzeli više Penon tableta nego što ste trebali

Ako uzmete previše lijeka ili primjerice ako je dijete slučajno progutalo lijek, obratite se liječniku, nazovite

bolnicu ili Centar za kontrolu otrovanja, za procjenu rizika i savjet.

Ako ste zaboravili uzeti Penon

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu.

Ako prestanete uzimati Penon

Važno je da dovršite svoje liječenje čak i ako se nakon nekoliko dana budete osjećali bolje. Ako prekinete

uzimati lijek postoji opasnost od preživljavanja jednog dijela bakterija, njihovog rasta te ponovne pojave

infekcije.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Česte nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 10 bolesnika):

Nelagoda u trbuhu praćena mučninom i mekanom stolicom te osip.

Manje česte nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 100 bolesnika):

Reakcija preosjetljivosti s vrućicom i/ili bolovima u zglobovima. Koprivnjača, povećanje broja jedne vrste

bijelih krvnih stanica (eozinofilija).

H A L M E D

28 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Rijetke nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 1000 bolesnika):

Teške alergijske reakcije (anafilaktička reakcija).

Vrlo rijetke nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 10 000 bolesnika):

Svrbež.

Ako imate produljeni ili teški proljev, obratite se liječniku. Svrbež u genitalnom području može biti

uzrokovan prekomjernim rastom gljivica.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno

putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.*

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Penon?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi

se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek čuvajte na temperaturi ispod 30ᴼC.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Penon sadrži?

Djelatna tvar je fenoksimetilpenicilinkalij.

Pomoćne tvari su:

Jezgra tablete: povidon, magnezijev stearat.

Ovojnica tablete: hipromeloza, titanijev dioksid E171, Makrogol 400.

Kako Penon izgleda i sadržaj pakiranja?

Penon 800 mg su bijele do gotovo bijele, filmom obložene tablete u obliku kapsule s razdjelnim urezom i

utisnutom oznakom P/0.8 na istoj strani.

30 filmom obloženih tableta u PVC-PVDC/aluminijskom blisteru, u kutiji

Penon 1000 mg su bijele do gotovo bijele, filmom obložene tablete u obliku kapsule s razdjelnim urezom i

utisnutom oznakom P/1.0 na istoj strani.

30 filmom obloženih tableta u PVC-PVDC/aluminijskom blisteru, u kutiji

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Alpha-Medical d.o.o.

Dragutina Golika 36

10 000 Zagreb

Proizvođač:

Remedica Ltd

Aharnon Str., Limassol Industrial Estate,

3056 Limassol, Cipar.

H A L M E D

28 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u ožujku 2018.

H A L M E D

28 - 03 - 2018

O D O B R E N O

12-9-2018

Kabinet investeert in eerste 1000 dagen kind

Kabinet investeert in eerste 1000 dagen kind

Van kinderwens tot 2-jarige peuter: de ontwikkeling die we in de eerste 1000 dagen als kind meemaken is cruciaal voor zowel een gezonde groei als de ontplooiing en kansen op latere leeftijd. Verreweg de meeste kinderen in Nederland groeien veilig en gezond op. Toch heeft ongeveer 14% van de kinderen in Nederland een ‘valse’ start door vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie van beide. Minister Hugo de Jonge (VWS), gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JG...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2-8-2018

Sweet Earth Foods Issues Allergy Alert for Undeclared Egg and Milk in Aloha BBQ Quesadillas Due to Mismatched Packaging

Sweet Earth Foods Issues Allergy Alert for Undeclared Egg and Milk in Aloha BBQ Quesadillas Due to Mismatched Packaging

Sweet Earth Foods is initiating a voluntary recall of a limited amount of 8-ounce packages of Sweet Earth Aloha BBQ Quesadilla due to mismatched packaging, resulting in undeclared egg and milk allergens. People who are allergic to eggs or milk could have a serious or life- threatening reaction if they consume this item. A UPC code of 016741000551 appears on the back of the package. The “best by” date of 6/28/19 and lot number of 8149 appears on the side of the package.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-5-2018

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises, Inc. is voluntarily recalling 7K (Lot specific: Lot #RO) and Poseidon 4500 (Extreme 1000 mg) (Lot specific: Lot #20117BL) to the consumer level. FDA analysis found the samples of these products to contain undeclared Sildenafil and/or Tadalafil. Sildenafil and Tadalafil are active ingredients in two FDA-approved prescription drugs used for the treatment of erectile dysfunction (ED).

FDA - U.S. Food and Drug Administration