Pantexol

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Pantexol 50 mg/g krema
 • Doziranje:
 • 50 mg/g
 • Farmaceutski oblik:
 • krema
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 g kreme sadrži 50 mg dekspantenola
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Pantexol 50 mg/g krema
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 25 g kreme u tubi, u kutiji [HR-H-629084995-01] Urbroj: 381-12-01/30-17-03

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-629084995
 • Datum autorizacije:
 • 17-11-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku: sastav, indikacije, doziranje, nuspojave, interakcija, trudnoća, dojenje

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Pantexol 50 mg/g krema

dekspantenol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš

liječnik ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili

ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Pantexol krema i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Pantexol kremu?

Kako primjenjivati Pantexol kremu?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Pantexol kremu?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Pantexol krema i za što se koristi?

Pantexol krema sadrži djelatnu tvar dekspantenol. Dekspantenol pripada u skupinu cikatrizanata,

za lokalnu primjenu.

Lokalno primijenjen dekspantenol se koristi kao potporno liječenje u svrhu poticanja zacjeljivanja

kože kod:

manjih površinskih oštećenja kože različitog uzroka (poput ogrebotina i opeklina)

blažih

kožnih

nadražaja

(uzrokovanih

suncem,

ultraljubičastim

rendgenskim

zračenjem).

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Pantexol kremu?

Nemojte primjenjivati Pantexol kremu

ako ste alergični na dekspantenol ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Pantexol kremu.

Posavjetujte se s liječnikom ako imate neku od kroničnih bolesti, metabolički poremećaj, ako ste

alergični ili uzimate još neke lijekove.

Krema je namijenjena isključivo za vanjsku uporabu, a budući da uzrokuje nadražaj oka treba

izbjegavati kontakt s očima.

H A L M E D

17 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Izbjegavati kontakt s ušima i sluznicama.

Primjena na velikim površinama kože mora se izbjegavati.

Ako doĎe do pojave lokalnog kožnog nadražaja, trebate privremeno prekinuti primjenu kreme.

Drugi lijekovi i Pantexol krema

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako primjenjujete, nedavno ste primijenili ili biste

mogli primijeniti bilo koje druge lijekove.

Interakcije se ne opisuju, budući da se istodobno ne primjenjuju drugi lijekovi na oboljelo mjesto.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne postoje podaci o štetnim učincima lokalne primjene dekspantenola tijekom trudnoće i dojenja.

Upravljanja vozilima i strojevima

Pantexol krema ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Pantexol

krema

sadrži

cetilni

alkohol,

propilenglikol,

metilparahidroksibenzoat

i

propilparahidroksibenzoat

Cetilni alkohol može uzrokovati lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).

Propilenglikol može nadražiti kožu.

Metilparahidroksibenzoat

propilparahidroksibenzoat

mogu

uzrokovati

alergijske

reakcije

(moguće i odgoĎene).

3.

Kako primjenjivati Pantexol kremu?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš

liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Pantexol kremu primijenite lokalno na oboljelo područje kože, 1-2 puta na dan, a po potrebi i

češće.

Kremu nanesite u tankom sloju koji se lagano utrlja u zahvaćeno kožno područje.

Krema je pogodna za primjenu na nepokrivenim dijelovima tijela (npr. lice, vrat) i područjima

pokrivenim dlačicama.

Ako imate osjećaj da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo obavijestite Vašeg liječnika ili

ljekarnika.

Ako primijenite više Pantexol kreme nego što ste trebali

Nisu zabilježene tegobe kod prekomjernog korištenja kreme.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojavit kod svakoga.

H A L M E D

17 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Moguće su lakše alergijske reakcije.

U slučaju pojave alergijske reakcije potrebno je prekinuti korištenje kreme.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Pantexol kremu?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C, tubu čuvati čvrsto zatvorenu.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti označenog na pakiranju iza kratice

EXP.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika

kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u zaštiti okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Pantexol krema sadrži?

Djelatna tvar je dekspantenol. 1 g kreme sadrži 50 mg dekspantenola.

Pomoćne tvari su: cetilni alkohol, makrogol cetostearil eter (Cremophor A 25; Cremophor A 6),

dimetikon,

glicerol

monostearat,

cetearil

oktanoat,

propilenglikol,

metilparahidroksibenzoat,

propilparahidroksibenzoat, miris, pročišćena voda.

Kako Pantexol krema izgleda i sadržaj pakiranja?

Bijela, homogena krema, intenzivna mirisa.

25 g kreme u Al tubi s plastičnim zatvaračem, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo

lijekovima.

Ova uputa je posljednji put revidirana u studenom 2017.

H A L M E D

17 - 11 - 2017

O D O B R E N O