Panadol

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Panadol Extra 500 mg + 65 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 500 mg + 65 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna tableta sadrži 500 mg paracetamola i 65 mg kofeina
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., County Waterford, Irska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Panadol Extra 500 mg + 65 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 12 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-380346700-01] Urbroj: 381-12-01/70-18-18

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-380346700
 • Datum autorizacije:
 • 26-03-2018
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Panadol Extra 500 mg + 65 mg filmom obložene tablete

paracetamol, kofein

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik

ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.

primijetite

bilo

koju

nuspojavu,

potrebno

obavijestiti

Vašeg

liječnika

ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije

nakon 3 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Panadol Extra i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Panadol Extra?

Kako uzimati Panadol Extra?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Panadol Extra?

Sadržaj pakiranja i druge informacije?

1.

Što je Panadol Extra i za što se koristi?

Panadol Extra se koristi za ublažavanje blage do umjerene boli kod glavobolje, migrene,

boli u leđima, reumatske boli, zubobolje i menstrualne boli.

TakoĎer

ublažava

prehlade

gripe,

grlobolje

snižava

povišenu

tjelesnu

temperaturu.

Lijek Panadol Extra sadrži dvije djelatne tvari. Paracetamol koji je analgetik (ublažava bol) i

antipiretik

(snižava

povišenu

tjelesnu

temperaturu).

Kofein

djeluje

tako

što

pojačava

djelovanje paracetamola.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Panadol Extra?

Nemojte uzimati Panadol Extra:

ako ste ikad imali alergijsku reakciju na paracetamol, kofein ili na bilo koji

drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

ako ste mlađi od 12 godina

Panadol Extra sadrži paracetamol.

Nemojte uzimati ovaj lijek ako uzimate bilo koje druge lijekove koji sadrže paracetamol

(uključujući one koji se izdaju na recept i bez recepta). Uzimanje paracetamola u dozi

većoj od preporučene može uzrokovati ozbiljno oštećenje Vaše jetre.

H A L M E D

26 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Panadol Extra:

ako patite od bolesti jetre ili bubrega, uključujući i alkoholnu bolest jetre

ako konzumirate veće količine alkohola svaki dan

ako ste neishranjeni ili pothranjeni

ako imate tešku infekciju jer ona može povećati rizik od metaboličke acidoze.

Znakovi metaboličke acidoze uključuju:

duboko, ubrzano i teško disanje

mučnina i povraćanje

gubitak apetita

Odmah se obratite liječniku ako primijetite kombinaciju ovih simptoma.

Možda ćete morati izbjegavati uzimanje ovog proizvoda ili smanjiti dozu paracetamola koju

uzimate.

Drugi lijekovi i Panadol Extra

Prije uzimanja ovog lijeka posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako uzimate

druge lijekove koje Vam je liječnik propisao:

metoklopramid ili domperidon (protiv mučnine i povraćanja),

kolestiramin (za snižavanje kolesterola u krvi),

lijekove za razrijeđivanje krvi (antikoagulanse) kao što je varfarin, a svakodnevno

trebate uzimati lijekove za ublažavanje boli, posavjetujte se sa svojim liječnikom jer

postoji rizik od krvarenja. Ipak, povremena primjena lijeka Panadol Extra nema

značajan učinak i možete ga uzimati i ako uzimate lijekove za razrjeĎivanje krvi;

zidovudin (antivirusni lijek),

barbiturate

(koriste

antiepileptici:

karbamazepin,

fenitoin,

fenobarbital,

lijekovi za smirenje ili uspavljivanje),

probenecid (za liječenje gihta),

tricikličke antidepresive.

Panadol Extra s hranom, pićem i alkoholom

Tijekom uzimanja Panadola Extra izbjegavajte pića koja sadrže alkohol.

Ovaj lijek sadrži kofein. Izbjegavajte preveliki unos kofeina iz pića (poput kave, čaja i pića iz

limenki) tijekom uzimanja ovog lijeka. Visok unos kofeina može uzrokovati problem sa

spavanjem, drhtanje i neugodan osjećaj u prsima uzrokovan nepravilnim srčanim ritmom.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ne smijete uzimati ovaj lijek ako ste trudni ili dojite jer ovaj lijek sadrži kofein.

Upravljanje vozilima i strojevima

Malo je vjerojatno da će lijek utjecati na upravljanje vozilima i strojevima.

3.

Kako uzimati Panadol Extra?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš

liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Lijek se primjenjuje kroz usta.

Uvijek koristite najnižu učinkovitu dozu za ublažavanje simptoma.

H A L M E D

26 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Preporučena doza:

Odrasli i adolescenti u dobi od 16 godina i stariji

Uzeti 1 – 2 tablete svakih 4 – 6 sati, prema potrebi, do 4 puta na dan. Najveća dnevna doza je

8 tableta.

Djeca u dobi od 12 do 15 godina

1 tableta svakih 4 – 6 sati, prema potrebi, do 4 puta na dan. Najveća dnevna doza je 4 tablete.

Nemojte uzimati češće nego svaka 4 sata

Nemojte uzimati više od 4 puta na dan

Nemojte uzimati više od preporučene doze

Nemojte davati djeci mlaĎoj od 12 godina

Posebne skupine bolesnika

U bolesnika s oštećenjem funkcije bubrega, potrebno je smanjiti dozu ili povećati najmanji

razmak dvije doze lijeka (najmanje 6 do 8 sati) što će odrediti liječnik.

Smanjenje dnevne doze na 2 g dnevno potrebno je u bolesnika s tjelesnom težinom manjom

od 50 kg, kroničnog alkoholizma, kronične pothranjenosti i dehidracije. U krkih, nepokrtetnih

starijih osoba ili starijih bolesnika s oštećenjem bubrega liil jetre, može biti prikladno

smanjenje doze ili povećanje učestalosti doziranja, prema odluci liječnika.

Trajanje primjene lijeka bez savjetovanja s liječnikom do 3 dana.

Ako uzmete više lijeka Panadol Extra nego što biste trebali

U slučaju predoziranja morate hitno zatražiti savjet liječnika čak i ako se budete osjećali

dobro jer postoji opasnost od odgoĎenog, jakog oštećenja jetre.

Potraju li simptomi ili ako vaša glavobolja potraje, posavjetujte se s liječnikom.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod

svakoga.

Prestanite uzimati lijek i javite odmah svom liječniku ako imate:

alergijsku

reakciju

što

osip

peckanje,

ponekad

uključujući

probleme

disanjem ili oticanjem usana, jezika, grla ili lica

crvenilo ili ljuštenje kože, ili afte

probleme s disanjem. Ovo je vjerojatnije da se pojavilo ako ste uzimali prije druge

analgetike kao što je ibuprofen ili aspirin.

Masnice nepoznatog porijekla ili krvarenje

Mučnina, nagli gubitak tjelesne mase, gubitak apetita i žutilo kože i očiju.

Prijavljeni su vrlo rijetki slučajevi ozbiljnih kožnih reakcija.

H A L M E D

26 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika ili

medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava

navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti

ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Panadol Extra?

Panadol Extra morate čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Panadol Extra ne smijete upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Čuvati na temperaturi ispod 25 .

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg

ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Panadol Extra sadrži?

Djelatne tvari: jedna tableta sadrži 500 mg paracetamola i 65 mg kofeina.

Pomoćne tvari su: prethodno geliran škrob,, kukuruzni škrob, povidon, kalijev sorbat, talk,

stearatna kiselina, umrežena karmeloza natrij, voda; hipromeloza (6CPS), triacetin.

Kako Panadol Extra izgleda i sadržaj pakiranja?

Panadol Extra su bijele filmom obložene tablete (

17,5mm x 7,3mm)

u obliku kapsule. S jedne

strane nalazi se trokutasti znak i utisnuta „+“ oznaka, a druga strana nema oznake.

12 tableta u blister pakiranju, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

GlaxoSmithKline d.o.o.

Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 15

10 020 Zagreb

Proizvođač

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited, Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford

Republika Irska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni

Ova uputa je zadnji put revidirana u ožujku 2018.

H A L M E D

26 - 03 - 2018

O D O B R E N O

16-1-2018

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules contain the undeclared substance paracetamol.

Therapeutic Goods Administration - Australia

27-2-2014

Paracetamol use during pregnancy

Paracetamol use during pregnancy

A new Danish study suggests a possible connection between mothers' use of paracetamol painkillers during pregnancy and the risk of developing disorders like ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) in children.

Danish Medicines Agency

3-8-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Decrease in the number of intoxications and suicide attempts using drugs containing acetylsalicylic acid or paracetamol.

Danish Medicines Agency

30-8-2018

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'. Closing date 31 October 2018

Therapeutic Goods Administration - Australia

30-8-2018

Modified release paracetamol

Modified release paracetamol

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'

Therapeutic Goods Administration - Australia