Pan Peni G 10 MIU prašak

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Pan Peni G 10 MIU prašak za otopinu za injekciju/infuziju 
 • Doziranje:
 • 6 g
 • Farmaceutski oblik:
 • prašak za otopinu za injekciju/infuziju
 • Sastav:
 • Urbroj: svaka bočica sadrži 6 g benzilpenicilinnatrija
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ograničeni recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Panpharma, Luitre, Francuska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Pan Peni G 10 MIU prašak za otopinu za injekciju/infuziju 
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 10 bočica s praškom, u kutiji [HR-H-936454442-01] Urbroj: 381-12-01/70-17-03

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-936454442
 • Datum autorizacije:
 • 09-01-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Pan Peni G 1 MIU prašak za otopinu za injekciju/infuziju

Pan Peni G 10 MIU prašak za otopinu za injekciju/infuziju

benzilpenicilinnatrij

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku

sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Pan Peni G i za što se koristi ?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Pan Peni G?

Kako uzimati Pan Peni G ?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Pan Peni G ?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Pan Peni G i za što se koristi?

Pan Peni G sadrži djelatnu tvar benzilpenicilin koja je antibiotik (lijek koji djeluje na bakterijske

infekcije).

Peni

upotrebljava

liječenje

infekcija

uzrokovanih

bakterijama

osjetljivim

benzilpenicilin.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Pan Peni G?

Nemojte uzimati Pan Peni G:

ako ste alergični na benzilpenicilin

ako ste alergični na peniciline ili ste imali snažnu alergijsku reakciju na cefalosporine (sličnu

vrstu antibiotika).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite Pan Peni

G ukoliko:

imate smanjenu bubrežnu funkciju

imate zatajenje srca

ste stariji od 60 godina

je planirana primjena ovog lijeka nedonoščetu.

Ukoliko dobijete proljev za vrijeme ili nakon liječenja lijekom Pan Peni G, obratite se Vašem

liječniku. Liječnik će Vas pažljivo nadzirati s obzirom da proljev može biti znak ozbiljne infekcije.

H A L M E D

09-01-2017

O D O B R E N O

Drugi lijekovi i Pan Peni G

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove. Ovo je posebice bitno za:

probenecid (lijek koji se koristi za liječenje gihta, koji inhibira izlučivanje Pan Peni G)

metotreksat (kemoterapeutik),

koji,

kada se

primjenjuje

zajedno s

benzilpenicilinom

može

uzrokovati povećani i toksični učinak metotreksata

Trudnoća i dojenje

Kliničko iskustvo ukazuje na mali rizik od štetnih utjecaja u trudnoći, na plod ili na novorođenče.

Lijek

se izlučuje u majčino mlijeko u malim količinama. Ne očekuje se da će dojenje naškoditi djetetu,

premda može imati utjecaja na bakterijsku floru u crijevima i ustima djeteta.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Pan Peni G nema utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Pan Peni G sadrži natrij.

Svaka bočica Pan Peni G 1 MIU sadrži 1,7 mmol (ili 38,7 mg) natrija.

Svaka bočica Pan Peni G 10 MIU sadrži 16,8 mmol (ili 387,2 mg) natrija.

Razgovarajte s Vašim liječnikom ukoliko ste na dijeti s ograničenim unosom natrija.

3.

Kako uzimati Pan Peni G?

Vaš liječnik ili medicinska sestra će vam dati injekciju.

Vaš liječnik će vam odrediti

točnu dozu

kao i način i vrijeme

primjene injekcije.

Pan Peni G je suhi prašak koji će liječnik ili medicinska sestra otopiti u sterilnoj vodi ili nekoj

drugoj

prikladnoj tekućini. Otopina će vam biti injicirana u venu ili mišić, ili će biti primijenjena u obliku

infuzije.

Ak

o dobijete više Pan Peni G nego što ste trebali

Budući vam injekcija treba biti primijenjena od strane liječnika ili medicinske sestre,

nije

vjerojatno

da ćete primiti preveliku dozu.

Ukoliko mislite da ste primili preveliku dozu

, morate o tome obavijestiti osobu koja vam daje

injekciju.

Kod bolesnika kojima je nehotice injicirana vrlo visoka doza benzilpenicilina uočeni su grčevi. U

takvim slučajevima mora se prekinuti liječenje benzilpenicilinom i osigurati liječenje protiv grčeva.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku, ljekarniku

ili medicinskoj sestri.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Odmah obavijestite Vašeg liječnika ukoliko mislite da se zbog lijeka ne osjećate dobro ili ukoliko

primijetite nešto od navedenog:

Alergiju na benzilpenicilinnatrij koja se može očitovati kao:

Osip ili svrbež na koži

Poteškoće pri disanju ili stezanje u prsima

H A L M E D

09-01-2017

O D O B R E N O

Natečenost očnih kapaka, lica ili usana

Otok ili crvenilo jezika

Vrućica

Bolovi u zglobovima

Natečeni limfni čvorovi

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

osip na koži

lokalne reakcije na mjestu primjene injekcije

flebitis (upala vena)

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

urtikarija

porast broja leukocita

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

teške alergijske reakcije

manjak leukocita

anemija

proljev

Nuspojave nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

teške kožne reakcije koje mogu ili ne moraju biti praćene crvenilom kože, vrućicom i gnojnim

mjehurićima

(akutna

generalizirana

egzantemska

pustuloza

(AGEP),

makulopapularni

osip,

morbiliformni osip)

svrbež

crvenilo kože praćeno upalom (eritem)

oticanje kože, sluznica i potkožnog tkiva koje u načelu zahvaća lice, usta ili jezik (angioedem)

snižene razine hemoglobina u krvi (anemija)

snižene razine krvnih pločica (trombocitopenija)

neurološki poremećaji praćeni napadajima i gubitkom svijesti (metabolička encefalopatija).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika, ljekarnika ili medicinsku

sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete

prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Pan Peni G?

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Pripravljena otopina se mora odmah upotrijebiti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok

valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni odpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti

lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

H A L M E D

09-01-2017

O D O B R E N O

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Pan Peni G sadrži?

Djelatna tvar je benzilpenicilinnatrij.

Pan Peni G 1 MIU : Svaka bočica sadrži 0,6 g benzilpenicilinnatrija.

Pan Peni G 10 MIU : Svaka bočica sadrži 6 g benzilpenicilinnatrija.

Ovaj lijek ne sadrži pomoćne tvari.

Kako Pan Peni G izgleda i sadržaj pakiranja?

Pan Peni G je bijeli ili gotovo bijeli kristalični prašak.

Dolazi u staklenim bočicama s gumenim čepom i aluminijskim prstenom koje sadrže 0,6 g ili 6 g

praška.

Pakiranje sadrži 10 staklenih bočica.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

PANPHARMA

Z.I. du Clairay

35133 Luitré

Francuska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

ALTAMEDICS d.o.o.

Vrbani 4

10110 Zagreb

Hrvatska

Tel: 01/3702-860

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u siječnju 2017.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima:

Dodatak 10 ml sterilne vode na svakih 0,6 g daje izotoničnu otopinu:

Primjena

Upute za pripremu

Intravenska injekcija:

Otopite 0,6 g u približno 5-10 ml vode za injekcije ili najmanje 10 ml

0,9%-tne injekcije natrijevog klorida.

Intermitentna infuzija:

Otopite 3 g u približno 50 ml vode za injekcije ili najmanje 50 ml

0,9%-tne injekcije natrijevog klorida.

Intramuskularna injekcija:

Otopite 0,6 g u najmanje 2 ml vode za injekcije

ili 2 ml 0,5%-tne

injekcije lidokaina.

1,2 g se otapa u najmanje 4 ml vode za injekcije

ili 4 ml 0,5%-tne

injekcije lidokaina.

Injekcija lidokaina se ne smije primjenjivati intravenski.

Neiskorišten lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

H A L M E D

09-01-2017

O D O B R E N O

19-9-2018

National dietary survey in 2012‐2016 on the general population aged 1‐79 years in the Netherlands

National dietary survey in 2012‐2016 on the general population aged 1‐79 years in the Netherlands

Published on: Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 During the years 2012‐2016, the Dutch National Food Consumption survey was conducted in the Netherlands. For the survey, a random sample was drawn from consumer panels stratified by age and gender and maintained representative to the population with regard to region, address density and educational level. Complete results were obtained for 4,313 persons (response rate 65%); including toddlers, children, adolescents, adults and elderly. Pregnant or lactating ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Nema novosti,vezanih za taj proizvod.