Palladia

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Palladia
 • Koristi za:
 • Životinje
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Palladia
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • psi
 • Područje terapije:
 • Antineoplastična sredstva
 • Terapijske indikacije:
 • Liječenje ne-resektabilnih Patnaik razreda II (intermedijarni) ili -III (visoko kvalitetni), rekurentni, kožni mast-stanica tumora kod pasa.

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/V/C/000150
 • Datum autorizacije:
 • 23-09-2009
 • EMEA koda:
 • EMEA/V/C/000150
 • Zadnje ažuriranje:
 • 24-02-2018

Uputu o lijeku

B. UPUTA O VMP

UPUTA

O VMP:

Palladia 10 mg filmom obložena tableta za pse

Palladia 15 mg filmom obložena tableta za pse

Palladia 50 mg filmom obložena tableta za pse

1.

IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET I

NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORNOG ZA PUŠTANJE

SERIJE U PROMET, AKO JE RAZLIČITO

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet:

Zoetis Belgium

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

Nositelj odobrenja za proizvodnju, odgovoran

za puštanje serije u promet:

Pfizer Italia s.r.l.

Località Marino del Tronto

63100 Ascoli Piceno (AP)

ITALIJA

2.

NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG

PROIZVODA

Palladia 10 mg filmom obložena tableta za pse

Palladia 15 mg filmom obložena tableta za pse

Palladia 50 mg filmom obložena tableta za pse

Toceranib.

3.

NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI I DRUGIH SASTOJAKA

Svaka filmom obložena tableta sadrži toceranib fosfat ekvivalentan količini od 10 mg, 15 mg ili 50 mg

toceraniba kao djelatne tvari.

Svaka tableta također sadrži laktozu monohidrat, mikrokristalnu celulozu, magnezij stearat, koloidni

bezvodni silicij-dioksid i krospovidon.

Palladia su okrugle filmom obložene tablete u boji kako bi se maksimalno umanjila opasnost od

izlaganja i pomoglo u identifikaciji prave jačine tablete.

Palladia 10 mg: plava

Palladia 15 mg: narančasta

Palladia 50 mg: crvena

4.

INDIKACIJE

Terapija neresektabilnog, rekurentnog, kutanog tumora mastocita drugog stupnja (srednji stupanj) ili

trećeg (visokog stupnja) prema Patnaiku

.

5.

KONTRAINDIKACIJE

Ne davati kujama koje su skotne ili koje doje ili rasplodnim psima.

Ne davati u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar ili bilo koji od ostalih sastojaka Palladije.

Ne davati psima mlađima od dvije godine ili lakšima od 3 kg.

Ne davati psima u kojih je utvrđeno želučano krvarenje. Vaš će vam veterinar savjetovati ako se to

odnosi na vašeg psa.

6.

NUSPOJAVE

Rezultati kliničke studije koja je uključivala 151 psa liječenog lijekom i placebom pokazali su da su

klinički simptomi bolesti (tumor mastocita) i nuspojave povezane s terapijom vrlo slične prirode.

Neke vrlo česte (

tj.

u više od 10 % pasa) nuspojave povezane s tabletama Palladia jesu gubitak težine,

proljev, neutropenija (nizak broj leukocita), krv u stolici/krvavi proljev/gastrointestinalno krvarenje,

anoreksija, letargija, povraćanje; hromost/mišićno-koštani poremećaj, dehidracija, dermatitis, svrbež

(iritacija kože/grebanje); povišena alanin-aminotransferaza, trombocitopenija, sniženi albumin, sniženi

hematokrit.

Bilo je i drugih čestih nuspojava (

tj.

u 1 %–10 % pasa ) koje imaju težak učinak. To su povraćanje,

proljev, anoreksija, letargija, dehidracija, nekroza kože, vrućica, krv u stolici/krvavi

proljev/gastrointestinalno krvarenje i ulkusi, mučnina, septikemija, gubitak težine, snižena alanin-

aminotransferaza i sniženi hematokrit.

Također česte, ali s lakšim učinkom, bile su lokalizirana ili opća bol, mučnina, nadimanje, tahipneja,

polidipsija,

vrućica, infekcija urinarnog trakta, sniženi bilirubin i sniženi kreatinin. Kod nekih se pasa

može javiti depigmentacija u području nosa, promjena boje dlake, koja može posvijetliti, a neki psi

mogu izgubiti dlaku.

Sljedeće nuspojave bile su rijetke (

tj.

u 0,1 %

1 % pasa):

Teška šepavost/mišićno-koštani poremećaj.

Teški cirkulatorni šok.

Zabilježena su dva smrtna slučaja koja su možda povezane s terapijom. Kod jednog je psa

patološki nalaz otkrio vaskularnu trombozu s diseminiranom intravaskularnom

koagulopatijom (DIC) i pankreatitis. Drugi je pas uginuo zbog perforacije želuca.

Zabilježena su dva smrtna slučaja, međutim nije se mogla utvrditi veza s terapijom.

U dva psa se razvio epistaksis koja nije povezan s trombocitopenijom. U još se jednog psa se

razvio epistaksis uz istovremenu diseminiranu intravaskularnu koagulopatiju.

U tri se psa pojavila aktivnost slična epileptičkom napadaju, međutim, nije se mogla utvrditi

veza s terapijom.

Ako zamijetite bilo koju ozbiljnu nuspojavu ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o VMP,

molimo obavijestite svog veterinara.

7.

CILJNE

VRSTE

ŽIVOTINJA

8.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI)

PRIMJENE

Za peroralnu primjenu.

Početna je doza približno 3,25 mg na kilogram tjelesne težine, a daje se svaki drugi dan (pojedinosti su

navedene u Tabeli za doziranje).

Broj tableta koji se daje psu veterinar može prilagoditi kako bi se izbjegle nuspojave. Stoga, morate

davati onu dozu koju je prepisao veterinar, čak i ako se razlikuje od doze iz tabele za doziranje.

Doza bi se trebala temeljiti na procjeni veterinara, procijenjenu dozu trebalo bi davati jednom tjedno

prvih šest tjedana, a nakon toga svakih šest tjedana.

Trajanje terapije ovisi o reakciji na terapiju. Terapiju treba nastaviti u slučaju stabilizacije

bolesti, ili

djelomične ili potpune reakcije, pod uvjetom da životinja zadovoljavajuće podnosi proizvod. U slučaju

progresije tumora terapija vjerojatno neće biti uspješna i treba je ponovo razmotriti.

TABELA

ZA

DOZIRANJE

PALLADIA

TABLETE:

3,25

mg/kg

TJELESNE

TEŽINE

Tjelesna težina

psa

(k g)

Broj tableta

10 mg

(plava)

15 mg

(narančas

ta)

50 mg

(crvena)

5,0* – 5,3

1

5,4 – 6,9

2

7,0 – 8,4

1

plus

1

8,5 – 10,0

2

10,1 – 11,5

2

plus

1

11,6 – 13,0

1

plus

2

13,1 – 14,6

3

14,7 – 16,1

1

16,2 – 17,6

1

plus

3

17,7 – 19,2

1

plus

1

19,3 – 20,7

1

plus

1

20,8 – 23,0

2

plus

1

23,1 – 26,9

2

plus

1

27,0 – 29,9

3

plus

1

30,0 – 32,3

2

32,4 – 34,6

1

plus

2

34,7 – 36,1

1

plus

2

36,2 – 38,4

2

plus

2

38,5 – 43,0

2

plus

2

43,1 – 47,6

3

47,7 – 49,9

1

plus

3

50,0 – 51,5

1

plus

3

51,6 – 53,8

2

plus

3

53,9 – 58,4

2

plus

3

58,5 – 63,0*

4

* Broj tableta potreban za pse lakše od 5,0 kg ili teže od 63 kg treba izračunati na temelju režima

doziranja od 3,25 mg na kilogram tjelesne težine.

9.

SAVIJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Tablete se mogu davati s hranom ili bez hrane.

Tablete se moraju davati u cijelosti, ne smiju se lomiti ili

mljeti. Ako pas nakon žvakanja izbaci

prelomljenu tabletu, treba je baciti. Kako bi se postigle pravilne doze, možda će biti potrebno

kombinirati tablete različitih jačina (“boja”), kao što je prikazano u tabeli.

Ako se propusti doza, sljedeću dozu treba dati kako je prepisano. Ne povećavajte i ne udvostručavajte

doze. Ako ste dali više od propisane količine tableta, obratite se veterinaru.

Pažljivo nadgledajte psa nakon davanja lijeka kako biste se uvjerili da je progutao svaku tabletu.

Neke lijekove ne biste smjeli davati psu tijekom terapije jer oni zajedno s ovim lijekom mogu

uzrokovati ozbiljne nuspojave. Obavijestite veterinara o svim lijekovima, uključujući i one koji su

dostupni bez recepta, koje namjeravate dati svojem psu.

Nema dostupnih informacija o mogućoj međusobnoj otpornosti s ostalim citostatičnim proizvodima.

10.

KARENCIJA

Nije primjenjivo.

11.

POSEBNE

MJERE

PRI ČUVANJU

Držati izvan pogleda i dosega djece.

Ne koristite veterinarsko-medicinski proizvod poslije isteka roka valjanosti naznačenog na kutiji

poslije EXP.

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod ne zahtijeva nikakve posebne uvjete čuvanja.

12.

POSEBNA

UPOZORENJA

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja:

Ako je tumor mastocita operabilan, operacija bi trebala biti prva opcija liječenja.

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama:

Pse treba pažljivo nadzirati. Za tretman nuspojava možda će biti potrebno smanjiti i/ili prekinuti dozu.

Tijekom prvih šest tjedana terapiju bi trebalo korigirati svaki tjedan, a nakon toga svakih šest tjedana

ili u intervalima koje odredi veterinar. Vaš će veterinar možda morati uzeti uzorak krvi i urina vašeg

psa kako bi izvršio te preglede.

Odmah prekinite davati Palladiju i obratite se veterinaru ako primijetite bilo koju od sljedećih

promjena na svojem psu:

odbijanje hrane,

povraćanje ili vodenastu stolicu (proljev), posebno ako je češće od dvaput u 24 sata,

crnu, katranastu stolicu,

svijetlocrvenu krv u povraćanom sadržaju ili stolici,

neobjašnjive posjekotine i krvarenje,

ili ako u svojeg psa primijetite neke druge promjene koje vas brinu.

Ako se teške nuspojave ponavljaju i ustraju usprkos odgovarajućoj potpornoj skrbi i smanjenju doze u

skladu s tabelom u nastavku, terapiju treba trajno prekinuti.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na

životinjama:

Djeca ne smiju doći u kontakt s Palladijom. Ne dopuštajte djeci kontakt s fekalijama, urinom

ili povraćanim sadržajem liječenih pasa.

Ako ste trudni, ne biste smjeli redovito davati Palladiju. Međutim, ako odlučite dati psu te

tablete, trebali biste biti posebno oprezni i slijediti postupak rukovanja opisan u nastavku

teksta.

Ako vi ili član vaše obitelji slučajno uzmete (progutate ili pojedete) Palladiju, odmah potražite

savjet liječnika. Važno je liječniku pokazati uputu o VMP. U slučaju nehotičnog uzimanja

Palladije možete osjetiti želučane smetnje, koje uključuju povraćanje i proljev.

Sljedeći postupak rukovanja pomoći će pri smanjivanju izloženosti vas i vaših ukućana djelatnom

sastojku Palladije:

Svi oni u vašem kućanstvu koji psu daju Palladiju uvijek bi trebali prati ruke nakon rukovanja

tabletama.

Kada rukujete tabletama:

Ne prelamajte i ne meljite tablete.

Tablete Palladia psu treba dati odmah nakon vađenja iz blistera. Tablete se ne bi

trebale ostavljati nadohvat djeci, koja bi ih mogla dirati ili progutati.

Blister bi uvijek trebalo vratiti u kartonsku kutiju kada se tableta ili tablete izvade.

Ako tabletu Palladia “sakrijete” u hranu, neka pas obavezno pojede čitavu dozu. Time

ćete smanjiti rizik da će djeca i ostali ukućani slučajno doći u kontakt s Palladijom.

Graviditeta, laktacije ili

plodnost:

Ne davati kujama koje su skotne ili koje doje ili rasplodnim psima (vidi odjeljak 5). Poznato je da

ostali antiangiogeni spojevi antineoplastičnih sredstava povećavaju postotak smrtnosti embrija i

abnormalnosti fetusa. Budući da je angiogeneza kritična komponenta embrionalnog i fetalnog razvoja,

treba očekivati da će inhibicija angiogeneze nakon primjene Palladije uzrokovati nuspojave u trudnoći

kuje.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:

Za toceranib nisu provedene studije interakcija. Nema dostupnih informacija o mogućoj unakrižnoj

otpornosti s ostalim citostatičnim proizvodima.

Budući da se toceranib vjerojatno u velikoj mjeri eliminira

metabolizmom u jetrima, ostale lijekove

koji mogu inducirati ili inhibirati jetrene enzime treba kombinirati oprezno.

Nije poznato u kojoj bi mjeri toceranib mogao utjecati na eliminaciju ostalih lijekova.

Oprezno upotrebljavajte nesteroidne protuupalne lijekove u kombinaciji s Palladijom zbog povećane

opasnosti od gastrointestinalne ulceracije ili perforacije.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):

Simptomi predoziranja primijećeni su u studiji toksičnosti na zdravim odraslim psima pasmine beagle

koji su dobivali 2 mg/kg, 4 mg/kg ili 6 mg toceraniba na kilogram po jedanput svakog drugog dana, 13

tjedana uzastopce, bez prekidanja doze. Toceranib je dobro podnošen u dozi od 2 mg/kg, a nuspojave

su primijećene u nekih pasa koji su dobivali 4 mg/kg pa se (NOAEL) najviša doza koja ne uzrokuje

oštećenje nije mogla ustanoviti

.

Kod pasa iz skupine koja je dobivala 6 mg/kg svaki drugi dan uočeno je najviše nuspojava koje su

uključivale smanjenu konzumaciju hrane i gubitak tjelesne težine. Sporadično šepanje, ukočenost,

slabost i bol u udovima povezani s doziranjem nestali su bez liječenja. Anemija, neutropenija i

eozinopenija bile su povezane s doziranjem. Dva psa su (6 mg/kg) eutanazirana otprilike u 3. tjednu

zbog kliničkog toksiciteta povezanog s terapijom koji je pokrenuo smanjen unos hrane i melenu, a

kulminirao je anoreksijom, gubitkom tjelesne težine i hematokezijom.

Glavni organi pogođeni toksičnošću uključuju gastrointestinalni trakt, koštanu srž, gonade i mišićno-

koštani sustav.

U slučaju nuspojava uzrokovanih predoziranjem, terapiju treba prekinuti do nestanka simptoma pa

nastaviti u preporučenoj dozi.

13.

POSEBNE

MJERE

OPREZA PRILIKOM ODLAGANJA NEUPOTREBLJENOG

PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Pitajte vašeg veterinara kako odlagati lijekove koji vam više nisu potrebni. Te mjere pomažu zaštiti

okoliša.

14.

DATUM POSLJEDNJEG ODOBRENJA UPUTE

O VMP

Detaljne informacije o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu su dostupne na web stranici Europske

agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu/

15.

OSTALE INFORMACIJE

Kartonska kutija sadrži četiri aluminijska PVC blistera sa zaštitom za djecu.

Svaki blister sadrži 5 tableta.

Tablete su dostupne u tri različite jačine.

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

Za bilo koju informaciju o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu molimo kontaktirajte lokalnog

predstavnika nositelja odobrenja za stavljanje u promet.

België/Belgique/Belgien

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.:

+32 (0) 800 99 189

Lietuva

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Република България

Zoetis Belgium

Teл: +359 2 4775791

Luxembourg / Luxemburg

Zoetis Belgium

Tél/Tel.: +352 8002 4026

Česká republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 257 101 111

Magyarország

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +361

224 5222

Danmark

Orion Pharma Animal Health

Tlf: +45 86 14 00 00

Malta

Agrimed Limited

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Zoetis Deutschland GmbH

Tel: +49 30 330063 0

Nederland

Zoetis B.V.

Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Norge

Orion Pharma Animal Health

Tlf: +47 40 00 41 90

Ελλάδα

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210

6791900

Österreich

Zoetis Österreich GmbH

Tel: +43 1 2701100 110

España

Zoetis Spain, S.L.

Tel: +34 91

4191900

Polska

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22

2234800

France

Zoetis France

Tél: +33 (0)810 734 937

Portugal

Zoetis Portugal, Lda.

Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +385 1 644 1460

România

Zoetis România S.R.L.

Tel: +4021 202 3083

Ireland

Zoetis Belgium SA

Tel: +353 (0) 1

256 9800

Slovenija

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +385 1 644 1460

Ìsland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 80 00

Slovenská republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 257 101 111

Italia

Zoetis Italia S.r.l.

Tel: +39 06 3366 8133

Suomi/Finland

Zoetis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210

6791900

Sverige

Orion Pharma Animal Health

Tel: +46 (0)8 623 64 40

Latvija

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Zoetis UK Limited

Tel: +44 (0) 845 300 8034

Posebne informacije za veterinara

Pse treba pažljivo nadzirati. Za tretman nuspojava možda će biti potrebno smanjiti i/ili prekinuti dozu.

Tijekom prvih šest tjedana terapiju bi trebalo korigirati svaki tjedan, a nakon toga svakih šest tjedana

ili u intervalima koje odredi veterinar. Procjene bi trebale uključivati zapažanja vlasnika ljubimca o

kliničkim simptomima.

Za pravilnu upotrebu tabele za prilagodbu doze preporučuje se napraviti kompletnu krvnu sliku,

kemijsku analizu seruma i analizu prije početka terapije i otprilike mjesec dana nakon početka terapije,

nakon toga u intervalima od šest tjedana ili u intervalima koje odredi veterinar. Periodičko praćenje

laboratorijskih varijabli trebalo bi biti usklađeno s kliničkim simptomima i stanjem životinje te

rezultatima laboratorijskih varijabli na prethodnim kontrolama.

Sigurnost Palladije

procijenjena je kod pasa s tumorom mastocita sa sljedećim nalazima:

Apsolutni broj neutrofila > 1500/mikrolitra

Hematokrit > 25 %

Broj trombocita > 75 000/mikrolitra

ALT ili AST < trostruka gornja normalna granica

Bilirubin < 1,25 puta gornja normalna granica

Kreatinin < 2,5 mg/dl

Urea nitrat u krvi < 1 puta gornja normalna granica

Palladia može uzrokovati vaskularnu disfunkciju koja može dovesti do edema i tromboembolije,

uključujući plućnu tromboemboliju. Prekinite terapiju dok se klinički simptomi i klinička patologija ne

normaliziraju. Prekinite terapiju barem tri dana prije liječenja kako bi se osigurala vaskularna

homeostaza.

U slučaju sustavne mastocitoze, prije primjene Palladije, potrebno je primijeniti standardnu

preventivnu njegu (npr. blokatore H-1 i H-2) kako bi se izbjegla

maksimalno umanjila

klinički

značajna degranulacija mastocita i kasnije, potencijalno teške sustavne nuspojave.

Palladia je povezana s proljevom ili gastrointestinalnim krvarenjem koji mogu biti teški i zahtijevaju

terapiju bez odgode. Prekid i smanjenje doze mogu biti potrebni u ovisnosti o težini kliničkih

simptoma.

U rijetkim slučajevima, kod pasa liječenih Palladijom došlo je do ozbiljnih i ponekad fatalnih

gastrointestinalnih komplikacija, uključujući gastrointestinalnu perforaciju. Ako se sumnja na

gastrointestinalnu ulceraciju, bez obzira na to je li ili nije uzrokovana Palladijom ili degranulacijom

tumora mastocita, zaustavite primjenu Palladije

i primijenite odgovarajuću terapiju.

Toceranib se metabolizira u jetri, a budući da nema studija o utjecaju na bubrežna ili jetrena oštećenja,

trebalo bi ga primjenjivati s oprezom kod pasa s bolestima jetara.

Ako se teške nuspojave ponavljaju i ustraju usprkos odgovarajućoj potpornoj skrbi i smanjenju doze u

skladu s tabelom u nastavku, terapiju treba trajno prekinuti.

Prilagodba doze na temelju kliničkih simptoma/patologije

Klinički simptomi/patologija

Prilagodba doze*

Anoreksija

< 50 % unosa hrane ≥ 2 dana

Prekinuti terapiju i uvesti prilagodbu prehrane ± potpornu

skrb dok se unos hrane ne poboljša, zatim smanjivati dozu po

0,5 mg/kg

Proljev

< 4 vodene stolice dnevno < 2 dana

mekane stolice

Zadržati razinu doze i uvesti potpornu skrb

> 4 vodene stolice dnevno ili ≥ 2

dana

Prekinuti terapiju do pojave formirane stolice i uvesti

potpornu skrb, zatim smanjivati dozu po 0,5 mg/kg

Gastrointestinalno krvarenje

Svježa krv u stolici ili crna katranasta

stolica > 2 dana ili

očito krvarenje ili

krvni ugrušci u stolici

Prekinuti terapiju i uvesti potpornu skrb do prestanka svih

kliničkih simptoma krvi u stolici, zatim smanjivati dozu po

0,5 mg/kg

Hipoalbuminemija (albumin)

Albumin < 1,5 g/dl

Prekinuti terapiju do > 1,5 g/dl i normalni klinički simptomi,

zatim smanjivati dozu po 0,5 mg/kg

Neutropenija (broj neutrofila)

> 1000/ul

Zadržati razinu doze

≤ 1000/ul ili neutropenijska vrućica

infekcija

Prekinuti terapiju do > 1000/ul i normalni klinički

simptomi,

zatim smanjivati dozu po 0,5 mg/kg

Anaemija (hematokrit)

> 26%

Zadržati razinu doze

≤ 26%

Prekinuti terapiju do > 26%, zatim smanjivati terapiju po 0,5

mg/kg

Jetrena toksičnost (ALT, AST)

> jednostruka – trostruka gornja

normalna granica

Zadržati razinu doze; prekinuti moguću primjenu

hepatotoksičnog lijeka

> trostruka gornja normalna granica

Prekinuti terapiju do ≤ trostruka gornja vrijednost, prekinuti

moguću primjenu hepatotoksičnog lijeka, zatim smanjivati

dozu po 0,5 mg/kg

Bubrežna toksičnost (kreatinin)

< 1,25 puta gornja normalna granica

Zadržati razinu doze

≥ 1,25 puta gornja normalna granica

Prekinuti terapiju do < 1,25 puta gornja normalna granica,

zatim smanjivati dozu po 0,5 mg/kg

Istovremena anaemija, azotemija, hipoalbuminemija i hiperfosfatemija

Prekinuti terapiju na 1 do 2 tjedna dok se vrijednosti ne poprave i albumin > 2,5 g/dl, zatim smanjivati

dozu po 0,5 mg/kg.

*Smanjivanje doze od 0,5 mg/kg jest smanjivanje s 3,25 mg/kg na 2,75 mg/kg ili s 2,75 mg/kg na 2,25

mg/kg. Doza ne bi trebala biti < 2,2 mg/kg.