Palexia

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Palexia retard 25 mg tablete s produljenim oslobađanjem
 • Doziranje:
 • 25 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • tableta s produljenim oslobađanjem
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 25 mg tapentadola (u obliku tapentadolklorida)
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni poseban recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Grünenthal GmbH, Aachen, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Palexia retard 25 mg tablete s produljenim oslobađanjem
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 7 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-411609269-01]; 10 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-411609269-02]; 14 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-411609269-03]; 20 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-411609269-04]; 24 tablete u blisteru, u kutiji [HR-H-411609269-05]; 28 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-411609269-06]; 30 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-411609269-07]; 40 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-411609269-08]; 50 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-411609269-09]; 54 tablete u blisteru, u kutiji [HR-H-411609269-10]; 56 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-411609269-11]; 60 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-411609269-12]; 90 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-411609269-13]; 100 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-411609269-14]; 10 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji [HR-H-411609269-15]; 14 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji [HR-H-411609269-16]; 20 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji [HR-H-411609269-17]; 28 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji [HR-H-411609269-18]; 30 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji [HR-H-411609269-19]; 50 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji [HR-H-411609269-20]; 56 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji [HR-H-411609269-21]; 60 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji [HR-H-411609269-22]; 90 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji [HR-H-411609269-23]; 100 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji [HR-H-411609269-24] Urbroj: 381-12-01/30-15-07

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-411609269
 • Datum autorizacije:
 • 27-07-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku: sastav, indikacije, doziranje, nuspojave, interakcija, trudnoća, dojenje

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

PALEXIA retard 25 mg tablete s produljenim oslobaĎanjem

tapentadol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi (pogledajte dio 4.).

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je PALEXIA retard i za što se koristi

Što morate znati prije nego što počnete uzimati lijek PALEXIA retard

Kako uzimati lijek PALEXIA retard

Moguće nuspojave

Kako čuvati lijek PALEXIA retard

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je PALEXIA retard i za što se koristi

Tapentadol – djelatna tvar sadržana u lijeku PALEXIA retard - jest jaki analgetik koji djeluje slično kao

i opioidi. PALEXIA retard se koristi za liječenje umjerene do jake akutne boli u odraslih osoba, koja se

može adekvatno liječiti samo sa opioidnim analgetikom.

2.

Što morate znati prije nego što počnete uzimati lijek PALEXIA retard

Nemojte uzimati lijek PALEXIA retard ako:

ste alergični na tapentadol ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.),

imate astmu ili ako Vam je disanje opasno sporo ili plitko (respiracijska depresija, hiperkapnija),

imate paralizu crijeva,

imate akutno trovanje sa alkoholom, tabletama za spavanje, analgeticima, ili drugim psihotropnim

lijekovima (lijekovi koji djeluju na raspoloženje i emocije) (pogledajte “Drugi lijekovi i

PALEXIA retard").

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete lijek PALEXIA retard ako:

dišete sporo ili plitko,

bolujete od povišenog tlaka u mozgu ili imate poremećenu svijest sve do kome,

ste imali ozljedu glave ili tumore na mozgu,

ste imali epileptički napadaj, ili ako imate povećan rizik od epileptičkih napadaja,

bolujete od bolesti jetre ili bubrega (pogledajte "Kako uzimati lijek PALEXIA retard"),

bolujete od bolesti gušterače ili žučnih vodova, uključujući upalu gušterače,

H A L M E D

09 - 03 - 2018

O D O B R E N O

uzimate lijekove koji su miješani opioidni agonisti/antagonisti (npr. pentazocin, nalbufin) ili

djelomični µ-opioidni agonisti (npr. buprenorfin).

PALEXIA retard može dovesti do fizičke i psihološke ovisnosti. Ako ste skloni zlouporabi lijekova, ili

ako ovisite o lijekovima, ove tablete smijete koristiti samo u kratkim vremenskim razdobljima i pod

strogim medicinskim nadzorom.

Drugi lijekovi i PALEXIA retard

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Disanje Vam može postati opasno sporo ili plitko (respiracijska depresija) ako uzimate odreĎene tablete

za spavanje ili sedative (npr. barbiturate, benzodijazepine), ili analgetike kao morfin i kodein (takoĎer u

slučaju da se uzimaju za ublažavanje kašlja) u kombinaciji s lijekom PALEXIA retard. Ukoliko se to

dogodi, obavijestite svojega liječnika.

Ako uzimate odreĎene lijekove koji smanjuju aktivnost središnjeg živčanog sustava (npr.

benzodijazepine, antipsihotike, H1-antihistaminike, opioide, alkohol) u kombinaciji s lijekom PALEXIA

retard, može Vam se smanjiti razina svijesti, možete biti pospaniji ili osjećati se kao da ćete se

onesvijestiti. Ukoliko se to dogodi, obavijestite svojega liječnika.

Serotoninski sindrom je rijedak, po život opasno stanje koje je bilo prijavljeno kod nekih bolesnika koji

su uzimali tapentadol u kombinaciji sa serotoninergičkim lijekovima (npr. odreĎeni lijekovi za liječenje

depresije). Znakovi serotoninskog sindroma mogu biti na primjer zbunjenost, nemir, vrućica, znojenje,

nekontrolirani pokreti udova ili očiju, nekontrolirani trzaji mišića, mioklonus i proljev. Liječnik Vas

može savjetovati o tome.

Nije ispitano uzimanje lijeka PALEXIA retard

zajedno s drugim vrstama lijekova koji su miješani μ-

opioidni agonisti/antagonisti (npr. pentazocin, nalbufin), ili parcijalni μ-opioidni agonisti (npr.

buprenorfin). Postoji mogućnost da PALEXIA retard neće dobro djelovati ako se daje zajedno s jednim

od tih lijekova. U slučaju da se trenutno liječite s jednim od tih lijekova, recite to svojemu liječniku.

Uzimanje lijeka PALEXIA retard zajedno s jakim inhibitorima ili induktorima (npr. rifampicin,

fenobarbital, gospina trava) odreĎenih enzima koji su potrebni da bi se tapentadol uklonio iz tijela,

može utjecati na jačinu djelovanja tapentadola ili može uzrokovati nuspojave, osobito u vrijeme kada se

započinje ili prestaje uzimati taj drugi lijek. Molimo Vas obaviještavajte liječnika o svim lijekovima

koje uzimate.

PALEXIA retard se ne smije uzimati zajedno s MAO inhibitorima (odreĎeni lijekovi za liječenje

depresije). Ako uzimate MAO-inhibitore, ili ako ste ih uzimali tijekom posljednjih 14 dana, recite to

svojemu liječniku.

PALEXIA retard

s hranom, pićem i alkoholom

Nemojte piti alkohol za vrijeme uzimanja lijeka PALEXIA retard jer postoji mogućnost povećanja

djelovanja nekih nuspojava, kao što je omamljenost. Uzimanje hrane nema učinka na ovaj lijek.

H A L M E D

09 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nemojte uzimati ovaj lijek:

ako ste trudni, osim ako Vas liječnik nije uputio da to učinite,

tijekom poroda jer bi to u novoroĎenčeta moglo dovesti do opasno sporog ili plitkog disanja

(respiracijska depresija),

tijekom razdoblja dojenja, jer se lijek može izlučivati u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

PALEXIA retard može uzrokovati omamljenost, omaglicu i zamućen vid, te negativno djelovati na Vaše

reakcije. To se može posebno dogoditi na početku uzimanja lijeka PALEXIA retard, ako Vam liječnik

promijeni dozu, ili ako pijete alkohol ili uzimate sedative. Molimo Vas pitajte svojega liječnika, je li

dozvoljeno upravljati vozilom ili raditi sa strojevima.

PALEXIA retard sadrži laktozu.

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati

ovaj lijek, posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3.

Kako uzimati lijek PALEXIA retard

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Liječnik će dozu prilagoditi prema jačini boli i individualnoj osjetljivosti na bol. Općenito je potrebno

uzimati najnižu dozu koja ublažava bol.

Odrasli

Preporučena doza iznosi 1 tabletu svakih 12 sati. Ne preporučuju se ukupne dnevne doze PALEXIA

retard tableta s produljenim oslobaĎanjem veće od 500 mg tapentadola. Ako Vam je to potrebno,

liječnik Vam može propisati drugačiju, prikladniju dozu ili razmak izmeĎu doziranja. Ukoliko osjećate

da je učinak ovih tableta prejak ili preslab, razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Stariji bolesnici

U starijih bolesnika (iznad 65 godina) obično nije potrebno prilagoĎavati dozu. No, u nekih se bolesnika

te dobne skupine tapentadol može izlučivati uz odgodu. Ukoliko se to na Vas odnosi, liječnik Vam može

preporučiti drugačiji režim doziranja.

Bolest (oštećenje funkcije) jetre i bubrega

Bolesnicima s teškim jetrenim problemima ne preporučuju se uzimati ove tablete. Ukoliko imate

umjerene probleme, liječnik će Vam preporučiti drugačiji režim doziranja. U slučaju blagih problema s

jetrom, dozu nije potrebno prilagoĎavati.

Bolesnicima s teškim bubrežnim problemima ne preporučuje se uzimati ove tablete. U slučaju blagih ili

umjerenih problema s bubrezima, dozu nije potrebno prilagoĎavati.

Primjena u djece i adolescenata

PALEXIA retard nije prikladna za djecu i adolescente mlaĎe od 18 godina.

H A L M E D

09 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Kako i kada trebate uzimati lijek PALEXIA retard?

PALEXIA retard tablete s produljenim oslobaĎanjem su namijenjene za primjenu kroz usta.

Tablete progutajte cijele s dovoljno tekućine. Nemojte ih žvakati, lomiti ili drobiti – to bi moglo dovesti

do predoziranja jer bi se lijek oslobodio prebrzo u Vaše tijelo. Tablete možete uzimati na prazan želudac

ili uz obroke.

Prazna ovojnica tablete ne mora se potpuno probaviti te se zbog toga može vidjeti u stolici. To Vas ne bi

trebalo brinuti, jer se lijek (djelatna tvar) već apsorbirao u Vašem tijelu i ono što vidite je samo prazna

ljuska.

Kako dugo smijete uzimati lijek PALEXIA retard?

Nemojte uzimati tablete dulje nego što Vas je uputio liječnik.

Ako uzmete više lijeka PALEXIA retard nego što ste trebali

Nakon uzimanja vrlo visokih doza, možete iskusiti slijedeće:

jako suženje zjenica, povraćanje, pad krvnoga tlaka, brze otkucaje srca, kolaps, smanjenu razinu

svijesti ili komu (duboku nesvjest), epileptičke napadaje, opasno sporo ili plitko disanje ili može

nastupiti prestanak disanja.

Ukoliko se to dogodi, odmah treba pozvati liječnika!

Ako ste zaboravili uzeti lijek PALEXIA retard

Ako ste zaboravili uzeti tablete, bol će Vam se vjerojatno vratiti. Nemojte uzimati dvostruku dozu, kako

biste nadoknadili dozu koju ste zaboravili. Jednostavno nastavite uzimati tablete kao prije toga.

Ako prestanete uzimati lijek PALEXIA retard

Ako liječenje prerano prekinete ili s njim prestanete, bol će Vam se vjerojatno vratiti. Ukoliko želite

prestati s liječenjem, prije nego što prestanete, molimo obavijestite o tome svojega liječnika.

Općenito, kada se prestane s liječenjem nema nikakvih naknadnih učinaka, no manje često se dogaĎalo

da se osobe koje su uzimale tablete kroz duže razdoblje, osjećaju loše, ako ih naglo prestanu uzimati.

Simptomi mogu biti:

nemir, suzne oči, curenje iz nosa, zijevanje, znojenje, zimica, bolovi u mišićima i proširene

zjenice,

razdražljivost, tjeskoba, bolovi u leĎima, bolovi u zglobovima, slabost, grčevi u trbuhu, poteškoće

pri spavanju, mučnina, gubitak teka, povraćanje, proljev, te povećanja krvnoga tlaka, brzine

disanja ili otkucaja srca.

Ukoliko neka od navedenih pojava u Vas nastupi nakon što prestanete s liječenjem, molimo posavjetujte

se sa svojim liječnikom.

Ovaj lijek ne smijete naglo prestati uzimati, osim ako Vam liječnik ne kaže da to učinite. Ako liječnik

želi da prestanete uzimati tablete, uputit će Vas kako da to učinite a to može uključivati postupno

smanjenje doze.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svojemu liječniku

ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

H A L M E D

09 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Važne nuspojave ili simptomi na koje trebate obratiti pozornost i što učiniti ako se jave:

Ovaj lijek može izazvati alergijske reakcije. Mogu se javiti simptomi kao piskanje pri disanju, poteškoće

u disanju, oticanja očnih kapaka, lica ili usana, osip ili svrbež, naročito oni prošireni po cijelom tijelu.

Druga ozbiljna nuspojava je stanje pri kojem dišete sporije ili slabije nego što se očekuje.

To se većinom javlja kod starijih i slabih bolesnika.

Ukoliko Vam se jave navedene nuspojave odmah se javite svom liječniku.

Druge nuspojave koje se mogu javiti:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 osobe na njih 10): mučnina, zatvor, omaglica, omamljenost,

glavobolja.

Često (mogu se javiti u do 1 osobe na njih 10): smanjeni apetit, tjeskoba, zbunjenost, problem sa

spavanjem, nervoza, nemir, smetnje u pozornosti, drhtanje, trzanje mišića, naleti crvenila, nedostatak

zraka, povraćanje, proljev, probavne tegobe, svrbež, pojačano znojenje, osip, osjećaj slabosti, osjećaj

promjene tjelesne temperature, suha usta, nakupljanje vode u tkivu (otekline).

Manje često (mogu se javiti u do 1 osobe na njih 100): alergijske reakcije na lijek (uključujući oticanje

ispod kože, koprivnjača, u ozbiljnim slučajevima poteškoće u disanju, pad krvnog tlaka, kolaps ili šok),

gubitak težine, dezorijentiranost, smetenost, uznemirenost, poremećena pažnja, abnormalni snovi,

euforično raspoloženje, poremećeno stanje svijesti, oštećena funkcija pamćenja, mentalni poremećaji,

nesvjestica, sedacija, poremećaj ravnoteže, otežan govor, utrnulost, abnormalni osjet na koži (npr.

svrbež, bockanje), abnormalan vid, ubrzano kucanje srca, usporeni otkucaji srca, osjećaj lupanja srca,

smanjen krvni pritisak, nelagoda u trbuhu, mokrenje sa zadrškom, često mokrenje, seksualna

disfunkcija, sindrom ustezanja lijeka (pogledajte "Ako prestanete uzimati lijek PALEXIA retard"),

osjećaj abnormalnosti, opijenosti, razdražljivost.

Rijetko (mogu se javiti u do 1 osobe na njih 1000): ovisnost o lijeku, abnormalno razmišljanje,

epileptički napadaj, smanjena razina svijesti, abnormalna kordinacija, opasno sporo ili plitko disanje

(respiratorna depresija), poremećeno pražnjenje želuca, osjećaj pijanstva, osjećaj opuštenosti.

Općenito je vjerojatnost postojanja samoubilačkih razmišljanja i ponašanja povećana u

bolesnika koji pate od kronične boli. Uz to i neki lijekovi za liječenje depresije (koji djeluju

na neurotransmiterski sustav u mozgu) mogu povećati taj rizik osobito na početku liječenja. Iako

tapentadol takoĎer djeluje na neurotransmitere, ne postoje dokazi iz primjene tapentadola kod ljudi o

povećanom riziku.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pomoći u pružanju više informacija o sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati lijek PALEXIA retard

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

H A L M E D

09 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika

kako bacati lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što sadrži PALEXIA retard

Djelatna tvar je tapentadol.

Jedna tableta sadržava 25 mg tapentadola (u obliku tapentadolklorida)

Drugi sastojci su:

Jezgra tablete: hipromeloza, mikrokristalična celuloza, bezvodni koloidni silicijev dioksid, magnezijev

stearat.

Ovojnica tablete: hipromeloza, laktoza hidrat, talk, makrogol 400, makrogol 6000, titanijev dioksid (E

171), žuti željezov oksid (E 172), crveni željezov oksid (E 172).

Kako PALEXIA retard izgleda i sadržaj pakiranja

Neznatno smećkastonarančaste, filmom obložene, okrugle tablete s produljenim oslobaĎanjem (5,5 mm

x 10 mm) označene s logotipom Grünenthal na jednoj strani, te s oznakom "H9"na drugoj strani.

PALEXIA retard tablete s produljenim oslobaĎanjem su pakirane u blistere i dostupne su u kutijama od:

7, 10, 10x1, 14, 14x1, 20, 20x1, 24, 28, 28x1, 30, 30x1, 40, 50, 50x1, 54, 56, 56x1, 60, 60x1, 90, 90x1,

100 i 100x1 tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač

Grünenthal GmbH

Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, Njemačka

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog ekonomskog prostora (EEA) pod

sljedećim nazivima:

Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Estonija, Grčka, Hrvatska, Latvija, Litva, Luksemburg,

Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Španjolska: PALEXIA retard

Danska, Finska, Island, Norveška, Švedska: PALEXIA Depot

Francuska: PALEXIA LP

Irska, Slovenija, Ujedinjeno Kraljestvo: PALEXIA SR

Italija: PALEXIA

MaĎarska: PALEXIAS

Lokalni predstavnik nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Stada d.o.o.

Hercegovačka 14, 10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 1 37 64 111

H A L M E D

09 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Fax: +385 1 37 64 333

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji put revidirana u ožujku 2018.

H A L M E D

09 - 03 - 2018

O D O B R E N O