Orkambi

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Orkambi
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Orkambi
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • Drugi proizvodi respiratornog sustava
 • Područje terapije:
 • Cistična fibroza
 • Terapijske indikacije:
 • Orkambi je indiciran za liječenje cistične fibroze (CF) u bolesnika u dobi od 12 godina i stariji koji su homozigotni za F508del mutacija gena CFTR.

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/H/C/003954
 • Datum autorizacije:
 • 19-11-2015
 • EMEA koda:
 • EMEA/H/C/003954
 • Zadnje ažuriranje:
 • 02-03-2018

Izvješće o ocjeni javnog

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/801735/2017

EMEA/H/C/003954

EPAR, sažetak za javnost

Orkambi

lumakaftor/ivakaftor

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o procjeni (EPAR) lijeka Orkambi. Objašnjava kako je

Agencija ocijenila lijek da bi preporučila njegovo odobrenje u EU-u te uvjete za njegovu primjenu.

Svrha sažetka nije davati praktične savjete o primjeni lijeka Orkambi.

Praktične informacije o primjeni lijeka Orkambi bolesnici trebaju pročitati u uputi o lijeku, odnosno

trebaju se obratiti svojem liječniku ili ljekarniku.

Što je Orkambi i za što se koristi?

Orkambi je lijek za liječenje cistične fibroze u bolesnika u dobi od šest godina i starijih. Cistična fibroza

nasljedna je bolest koja ima ozbiljne učinke na pluća i probavni sustav. Utječe na stanice koje

proizvode sluz i probavne sokove. Kod cistične fibroze izlučevine postaju guste i uzrokuju začepljenja.

Nakupljanje debelih i ljepljivih izlučevina u plućima uzrokuje upalu i dugotrajnu infekciju. Začepljenje

cijevi iz gušterače dovodi u probavnom sustavu do usporavanja probave hrane i sprječava rast.

Orkambi se primjenjuje u bolesnika koji imaju genetsku mutaciju nazvanu mutacija F508del. Ta

mutacija utječe na gen za protein pod nazivom transmembranski regulator provodljivosti u cističnoj

fibrozi (engl. skraćeno CFTR), koji djeluje na regulaciju proizvodnje sluzi i probavnih sokova.

Orkambi

se primjenjuje u bolesnika koji su naslijedili mutaciju od obaju roditelja i stoga imaju mutaciju obiju

kopija gena CFTR.

Orkambi sadrži djelatne tvari lumakaftor i ivakaftor.

Kako se Orkambi koristi?

Lijek Orkambi može propisati samo liječnik iskusan u liječenju cistične fibroze. Trebao bi se propisati

samo bolesnicima kojima je utvrđena mutacija F508del u objema kopijama gena CFTR.

Lijek Orkambi dostupan je u obliku tableta koje sadrže 200 mg lumakaftora i 125 mg ivakaftora (za

odrasle osobe i djecu u dobi od 12 i više godina) ili 100 mg lumakaftora i 125 mg ivakaftora (za djecu

Orkambi

EMA/801735/2017

Stranica 2/3

u dobi od šest do 11 godina). Preporučena je doza lijeka Orkambi dvije tablete dvaput na dan, koje se

u razmaku od 12 sati uzimaju s hranom koja sadrži masti, primjerice uz obrok pripremljen s maslacem

ili uljima ili s namirnicama koje sadrže jaja, sir, orašaste plodove, punomasno mlijeko ili meso.

Doza lijeka Orkambi može se smanjiti u bolesnika s problemima s jetrom i bolesnicima koji uzimaju

lijekove pod nazivom jaki CYP3A4-inhibitori.

Kako djeluje Orkambi?

Cističnu fibrozu uzrokuju mutacije gena CFTR. Taj gen proizvodi protein CFTR, koji djeluje na

regulaciju proizvodnje sluzi i probavnih sokova. Mutacije smanjuju broj proteina CTFR na površini

stanica ili utječu na njihovo djelovanje.

Jedna od djelatnih tvari lijeka Orkambi, lumakaftor, povećava količinu proteina CTFR na površini

stanica, dok druga, ivakaftor, povećava djelovanje nepravilnog proteina CTFR. Ta djelovanja razrjeđuju

sluz i probavne sokove.

Koje su koristi od lijeka Orkambi utvrđene u ispitivanjima?

Lijek Orkambi pokazao se djelotvornim u poboljšanju plućne funkcije u dvama glavnim ispitivanjima

koja su provedena na 1 108 bolesnika s cističnom fibrozom u dobi od 12 i više godina i u jednom

ispitivanju na 204 djeteta u dobi od šest do 11 godina. Svi su bolesnici imali mutaciju F508del u

objema kopijama gena CFTR. U ispitivanjima je lijek Orkambi uspoređen s placebom (prividnim

liječenjem) te su oba dodana uobičajenom liječenju bolesnika.

U dvama ispitivanjima na bolesnicima u dobi od 12 i više godina, glavno mjerilo učinkovitosti temeljilo

se na poboljšanju postotka predviđenog FEV

u bolesnika, odnosno mjere rada pluća. Rezultati prvog

ispitivanja pokazali su da su nakon 24 tjedna liječenja bolesnici koji su uzimali lijek Orkambi imali u

prosjeku poboljšanje FEV

od 2,41 posto veće od onih koji su uzimali placebo; u drugom je ispitivanju

ta vrijednost iznosila 2,65. Liječenje lijekom Orkambi također je dovelo do smanjenja broja

egzacerbacija (pogoršanja) zbog kojih je potreban prijem u bolnicu ili liječenje antibioticima. Ukupno je

broj egzacerbacija smanjen za 39 % u usporedbi s placebom.

U ispitivanju na djeci u dobi od šest do 11 godina, glavno mjerilo učinkovitosti bilo je smanjenje

indeksa klirensa pluća (LCI

), što ukazuje na poboljšanu plućnu ventilaciju. Nakon 24 tjedna liječenja

zabilježeno je smanjenje indeksa LCI

od 1,01 u bolesnika liječenih lijekom Orkambi, u usporedbi s

porastom od 0,08 u bolesnika koji su primali placebo.

Koji su rizici povezani s lijekom Orkambi?

Najčešće nuspojave lijeka Orkambi (koje se mogu javiti u više od 1 na 10 osoba) su dispneja (otežano

disanje), proljev i mučnina. Ozbiljne nuspojave uključuju probleme kao što su povišene razine jetrenih

enzima u krvi, kolestatski hepatitis (nakupljanje žuči koje dovodi do upale jetre) i hepatička

encefalopatija (bolest mozga uzrokovana problemima s jetrom). Te su se ozbiljne nuspojave tijekom

kliničkih ispitivanja pojavile u više od 1 na 200 osoba.

Potpuni popis nuspojava i ograničenja zabilježenih pri primjeni lijeka Orkambi potražite u uputi o lijeku.

Zašto je Orkambi odobren?

Dokazano je da lijek Orkambi poboljšava funkciju pluća i ventilaciju pluća u bolesnika s cističnom

fibrozom u dobi od šest godina i starijih.

Orkambi

EMA/801735/2017

Stranica 3/3

Pozitivni učinci lijeka Orkambi bili su manji od očekivanih za lijek kojim se liječi mehanizam bolesti, a

ne njezini simptomi. No, budući da je cistična fibroza uzrokovana mutacijom F508del osobito teška,

zaključeno je da su uočeni učinci klinički bitni za bolesnike koji nemaju alternativnih mogućnosti.

Nuspojave lijeka Orkambi uglavnom su utjecale na probavni sustav i disanje te se smatralo da su

općenito blage do umjerene i da ih se može kontrolirati.

Europska agencija za lijekove zaključila je da koristi od lijeka Orkambi nadmašuju s njim povezane

rizike te je preporučila njegovo odobrenje za primjenu u Europskoj uniji.

Koje se mjere poduzimaju kako bi se osigurala sigurna i učinkovita

primjena lijeka Orkambi?

Tvrtka koja stavlja na tržište lijek Orkambi mora provesti petogodišnje ispitivanje na bolesnicima s

cističnom fibrozom kako bi se ocijenili dugoročni učinci lijeka.

Preporuke i mjere opreza kojih se zdravstveni radnici i bolesnici trebaju pridržavati u cilju sigurne i

učinkovite primjene lijeka Orkambi nalaze se također u sažetku opisa svojstava i u uputi o lijeku.

Ostale informacije o lijeku Orkambi

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje lijeka Orkambi u promet koje vrijedi na prostoru

Europske unije od 19. studenog 2015.

Cjeloviti EPAR za lijek Orkambi nalazi se na internetskim stranicama Agencije: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Više informacija o liječenju lijekom

Orkambi pročitajte u uputi o lijeku (također dio EPAR-a) odnosno obratite se svojem liječniku ili

ljekarniku.

Sažetak je posljednji put ažuriran u 12.2017.

Uputu o lijeku

B. UPUTA O LIJEKU

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Orkambi 100

mg/125

mg filmom obložene tablete

Orkambi 200

mg/125

mg filmom obložene tablete

lumakaftor/ivakaftor

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih

informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja

nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Orkambi i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete uzimati Orkambi

Kako uzimati Orkambi

Moguće nuspojave

Kako čuvati Orkambi

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Orkambi i za što se koristi

Orkambi (lumakaftor i ivakaftor) je lijek koji se primjenjuje za dugoročno liječenje cistične fibroze u

bolesnika u dobi od 6 i više godina sa specifičnom promjenom (zvanom mutacija

F508del

) koja utječe

na gen za protein pod nazivom transmembranski regulator provodljivosti u cističnoj fibrozi (engl.

skraćeno CFTR), koji igra važnu ulogu u regulaciji protoka sluzi u plućima. U osoba s ovom

mutacijom stvara se abnormalni protein CFTR. Stanice sadrže dvije kopije gena

CFTR

; Orkambi se

primjenjuje u bolesnika u kojih su obje kopije zahvaćene mutacijom

F508del

Orkambi je jedna tableta koja sadrži dvije djelatne tvari, lumakaftor i ivakaftor. Te dvije tvari zajedno

djeluju kako bi poboljšale funkciju abnormalnog proteina CFTR. Lumakaftor povećava količinu

raspoloživog CFTR-a, a ivakaftor pomaže da taj abnormalni protein funkcionira normalnije.

Dok uzimate Orkambi, možete opaziti da lakše dišete, da se ne razbolijevate jednako često kao prije i

da lakše dobivate na težini.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Orkambi

Nemojte uzimati Orkambi

ako ste alergični na lumakaftor, ivakaftor ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se liječniku prije nego što uzmete Orkambi ako Vam je rečeno da imate bolest jetre ili

bubrega, jer Vam liječnik možda treba prilagoditi dozu lijeka Orkambi.

U nekih osoba koje uzimaju Orkambi opaženi su poremećeni rezultati krvnih pretraga funkcije jetre.

Ako imate neki od ovih simptoma, koji mogu biti znak poremećaja jetre, odmah o tome obavijestite

liječnika:

bol ili nelagoda u gornjem desnom području trbuha

žuta boja kože ili bjeloočnica

gubitak apetita

mučnina ili povraćanje

tamna boja mokraće

smetenost

Liječnik će napraviti neke krvne pretrage da Vam provjeri funkciju jetre prije nego što počnete uzimati

i dok uzimate Orkambi, osobito tijekom prve godine liječenja.

Respiratorni događaji, kao što su nedostatak zraka ili stezanje u prsnom košu, opaženi su u bolesnika

kada su počeli uzimati Orkambi, a osobito u bolesnika sa slabom plućnom funkcijom. Ako Vam je

slaba plućna funkcija, kada počnete uzimati Orkambi liječnik će Vas možda pomnije pratiti.

U nekih bolesnika liječenih lijekom Orkambi opaženo je povišenje krvnog tlaka. Vaš liječnik će Vam

možda pratiti vrijednosti krvnog tlaka tijekom liječenja lijekom Orkambi.

Poremećaj očnih leća (katarakta), bez ikakvog utjecaja na vid, opažena je u neke djece i adolescenata

liječenih lijekom Orkambi i samo ivakaftorom (jednom od komponenti lijeka Orkambi).

Liječnik će Vam možda napraviti neke preglede očiju prije i tijekom liječenja lijekom Orkambi.

Orkambi se ne smije primjenjivati u bolesnika koji u genu

CFTR

nemaju dvije kopije mutacije

F508del

Orkambi se ne preporučuje bolesnicima kojima je presađen organ.

Djeca mlađa od 6 godina

Nije poznato je li Orkambi siguran i djelotvoran u djece mlađe od 6 godina. Stoga se Orkambi ne

smije primjenjivati u djece mlađe od 6 godina.

Drugi lijekovi i Orkambi

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Osobito obavijestite liječnika ako uzimate neki od ovih lijekova:

antibiotici (primjenjuju se za liječenje bakterijskih infekcija), primjerice:

telitromicin, klaritromicin, rifampicin, rifabutin, rifapentin, eritromicin

antikonvulzivi (primjenjuju se za liječenje napadaja [epileptičkih napadaja]), primjerice:

fenobarbital, karbamazepin, fenitoin

benzodiazepini (primjenjuju se za liječenje tjeskobe, nesanice [insomnije], uznemirenosti itd.),

primjerice:

midazolam, triazolam

antimikotici (primjenjuju se za liječenje gljivičnih infekcija), primjerice:

flukonazol, ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol

imunosupresivi (primjenjuju se nakon presađivanja organa), primjerice:

ciklosporin, everolimus, sirolimus, takrolimus

biljni lijekovi, primjerice:

gospina trava (

Hypericum perforatum

antialergici (primjenjuju se za liječenje alergija i/ili astme), primjerice:

montelukast, feksofenadin

antidepresivi (primjenjuju se za liječenje depresije), primjerice:

citalopram, escitalopram, sertralin, bupropion

protuupalni lijekovi (primjenjuju se za liječenje upale), primjerice:

ibuprofen

antagonisti H2 receptora (primjenjuju se za smanjenje proizvodnje želučane kiseline),

primjerice:

ranitidin

srčani glikozidi (primjenjuju se za liječenje blagog do umjerenog kongestivnog zatajenja srca i

poremećenog srčanog ritma koji se zove fibrilacija atrija), primjerice:

digoksin

antikoagulansi (primjenjuju se za sprječavanje stvaranja i povećavanja krvnih ugrušaka u krvi i

krvnim žilama), primjerice:

varfarin, dabigatran

kontracepcijski lijekovi (primjenjuju se za sprječavanje trudnoće), primjerice:

oralni, injekcijski i implantati te kontracepcijski flasteri za kožu; oni mogu sadržavati

etinilestradiol, noretindron i druge progestogene. Na njih se ne smije oslanjati kao na učinkovitu

metodu sprječavanja trudnoće kada se primjenjuju uz Orkambi.

kortikosteroidi (primjenjuju se za liječenje upale), primjerice:

metilprednizolon, prednizon

inhibitori protonske pumpe (primjenjuju se za liječenje refluksne bolesti i vrijeda), primjerice

omeprazol, esomeprazol, lansoprazol

oralni hipoglikemijski lijekovi (primjenjuju se za zbrinjavanje dijabetesa tipa 2), primjerice:

repaglinid.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Možda je bolje da izbjegavate primjenu lijeka

Orkambi za vrijeme trudnoće, ako je moguće, a liječnik će Vam pomoći da odlučite što je najbolje za

Vas i Vaše dijete.

Nije poznato izlučuje li se lumakaftor ili ivakaftor u majčino mlijeko. Ako planirate dojiti, upitajte

liječnika za savjet prije nego što uzmete Orkambi. Liječnik će odlučiti hoće li Vam preporučiti da

prekinete dojenje ili da prekinete terapiju lumakaftorom/ivakaftorom, uzimajući u obzir korist dojenja

za dijete i korist liječenja za Vas.

Upravljanje vozilima i strojevima

U bolesnika koji primaju ivakaftor, sastojak lijeka Orkambi, zabilježena je omaglica koja može

utjecati na sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima. Ako osjetite omaglicu, ne upravljajte

vozilima i strojevima dok ti simptomi traju.

Ako dijete osjeti omaglicu za vrijeme uzimanja lijeka Orkambi, savjetuje se da dijete ne vozi bicikl i

ne čini ništa što zahtijeva punu pozornost dok se simptomi ne povuku.

3.

Kako uzimati Orkambi

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ako niste

sigurni.

Preporučena doza

Preporučena doza za bolesnike u dobi od 6 i više godina iznosi dvije tablete ujutro i dvije tablete

navečer (s razmakom od 12 sati). To je ukupno četiri tablete na dan, koje se uzimaju s hranom koja

sadrži masti.

Za različite dobne skupine postoje različite jačine tableta Orkambi. Provjerite jeste li dobili prave

tablete (niže).

Dob

Tablete

Doza

6-11 godina

Orkambi 100 mg/125 mg

2 tablete ujutro

2 tablete navečer

12 i više godina

Orkambi 200 mg/125 mg

2 tablete ujutro

2 tablete navečer

Ako imate umjerene ili teške tegobe s jetrenom funkcijom, liječnik će možda morati smanjiti dozu

lijeka Orkambi, jer Vam jetra neće ukloniti Orkambi onako brzo kako se to postiže u ljudi s

normalnom funkcijom jetre.

Umjerene jetrene tegobe: doza se može smanjiti na dvije tablete ujutro i jednu tabletu navečer.

Teške jetrene tegobe: doza se može smanjiti na jednu tabletu svakih 12 sati.

Način primjene

Orkambi se uzima kroz usta. Tablete progutajte cijele. Nemojte žvakati, lomiti ni otapati tablete.

Možete početi uzimati Orkambi bilo koji dan u tjednu.

Važno je da se Orkambi uzima s hranom koja sadrži masti kako bi se postigle pravilne koncentracije

lijeka u Vašem tijelu. Obrok ili međuobrok koji sadrži masti treba konzumirati neposredno prije ili

odmah poslije primjene lijeka Orkambi. Obroci i međuobroci preporučeni u smjernicama za osobe s

cističnom fibrozom ili obroci koje preporučuju smjernice standardne prehrane sadrže dovoljnu

količinu masti. Primjeri obroka ili međuobroka koji sadrže masti jesu oni pripremljeni s maslacem ili

uljem ili oni koji sadrže jaja. Primjeri druge hrane koja sadrži masti:

sir, punomasno mlijeko, mliječni proizvodi iz punomasnog mlijeka

meso, masna riba

avokado, humus, sojini proizvodi (tofu)

hranjive pločice ili pića.

Ako uzmete više lijeka Orkambi nego što ste trebali

Obratite se liječniku ili ljekarniku za savjet. Ako je moguće, imajte uz sebe svoj lijek i ovu uputu.

Možete osjetiti nuspojave, uključujući one spomenute niže u dijelu 4.

Ako ste zaboravili uzeti Orkambi

Ako je od vremena kada ste trebali uzeti dozu prošlo manje od 6 sati, uzmite propuštenu dozu s

hranom koja sadrži masti. Ako nije tako, pričekajte i uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljene tablete.

Ako prestanete uzimati Orkambi

Morate nastaviti uzimati lijek kako Vam je rekao liječnik čak i ako se osjećate dobro.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Nuspojave zabilježene uz primjenu lijeka Orkambi i samo ivakaftora (jedna od djelatnih tvari lijeka

Orkambi), navedene su ispod i moguće su uz primjenu lijeka Orkambi.

Ozbiljne nuspojave lijeka Orkambi uključuju povišene razine jetrenih enzima u krvi, oštećenje jetre i

pogoršanje već prisutne teške bolesti jetre. Pogoršanje funkcije jetre može dovesti do smrtnog ishoda.

Te ozbiljne nuspojave javljaju se manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba).

Ako imate neki od sljedećih simptoma, odmah se obratite liječniku:

bol ili nelagodu u gornjem dijelu trbuha s desne strane

koža ili bjeloočnice Vam postaju žute boje

gubitak apetita

mučninu ili povraćanje

smetenost

tamnu boju mokraće.

Vrlo česte -

mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba:

kašalj s iskašljajem

začepljenost nosa

nedostatak zraka

glavobolja

bol u trbuhu (bol u abdomenu)

proljev

pojačan iskašljaj

mučnina

obična prehlada*

omaglica*

promjene u vrstama bakterija u sluzi*

Česte

- mogu se javiti u do 1 na 10 osoba:

stezanje u prsnom košu

začepljenost sinusa*

začepljenost nosa ili curenje nosa

infekcija gornjih dišnih puteva

grlobolja

crvenilo grla*

osip

puštanje vjetrova

povraćanje

povišenje jednog enzima u krvi (kreatin fosfokinaze u krvi)

neredovite menstruacije ili bol povezana s menstruacijom

bol u uhu, nelagoda u uhu*

zvonjava u ušima*

crvenilo unutrašnjosti uha*

poremećaj unutarnjeg uha (osjećaj omaglice ili vrtoglavica)*

kvržica u dojci*

Manje česte

- mogu se javiti u do 1 na 100 osoba:

poremećene menstruacije, uključujući izostanak ili rijetke menstruacije, ili češće ili obilnije

menstrualno krvarenje

povišenje krvnog tlaka

začepljenost uha*

upala dojki*

povećanje dojki*

promjene na bradavicama ili bolnost bradavica*.

*Nuspojave opažene samo uz ivakaftor.

Nuspojave u djece

Nuspojave opažene u djece slične su onima koje se opažaju u odraslih i adolescenata.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Orkambi

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji / blisteru iza oznake

„Rok valjanosti/EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Orkambi sadrži

Djelatne tvari su lumakaftor i ivakaftor.

Orkambi 100 mg/125 mg filmom obložene tablete:

Jedna filmom obložena tableta sadrži 100 mg lumakaftora i 125 mg ivakaftora.

Orkambi 200 mg/125 mg filmom obložene tablete:

Jedna filmom obložena tableta sadrži 200 mg lumakaftora i 125 mg ivakaftora.

Orkambi 100 mg/125 mg filmom obložene tablete i Orkambi 200 mg/125 mg filmom obložene

tablete:

Drugi sastojci su:

jezgra tablete: celuloza, mikrokristalična; karmelozanatrij, umrežena; hipromelozaacetat

sukcinat; povidon K30; natrijev laurilsulfat; magnezijev stearat

ovojnica tablete: poli(vinilni alkohol), titanijev dioksid (E171), makrogol 3350, talk, boja

carmine (E120), boja brilliant blue FCF aluminium lake (E133), boja indigo carmine

aluminium lake (E132)

tinta za označivanje: šelak, željezov oksid, crni (E172), propilenglikol, amonijev hidroksid.

Kako Orkambi izgleda i sadržaj pakiranja

Orkambi 100 mg/125 mg filmom obložene tablete (tablete) ružičaste su ovalne tablete (dimenzija

14 × 7,6 × 4,9 mm) s otisnutom oznakom “1V125” crnom tintom s jedne strane.

Orkambi 200 mg/125 mg filmom obložene tablete (tablete) ružičaste su ovalne tablete (dimenzija

14 × 8,4 × 6,8 mm) s otisnutom oznakom “2V125” crnom tintom s jedne strane.

Orkambi 100 mg/125 mg dostupan je u sljedećim veličinama pakiranja:

Pakiranje od 112 filmom obloženih tableta (4 pakiranja po 28 filmom obloženih tableta).

Orkambi 200 mg/125 mg dostupan je u sljedećim veličinama pakiranja:

Pakiranje od 28 filmom obloženih tableta.

Višestruko pakiranje od 56 filmom obloženih tableta (2 pakiranja po 28 filmom obloženih

tableta).

Višestruko pakiranje od 112 filmom obloženih tableta (4 pakiranja po 28 filmom obloženih

tableta).

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited

2 Kingdom Street

London

W2 6BD

Ujedinjeno Kraljevstvo

Tel: +44 (0) 1923 437672

Proizvođač:

Almac Pharma Services Limited

Seagoe Industrial Estate

Craigavon

County Armagh

BT63 5UA

Ujedinjeno Kraljevstvo

Tel: +44 (0) 28 3836 3363

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Ostali izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za

lijekove: http://www.ema.europa.eu. Tamo se također nalaze poveznice na druge internetske stranice o

rijetkim bolestima i njihovom liječenju.

PRILOG IV.

ZNANSTVENI ZAKLJUČCI I RAZLOZI ZA IZMJENU UVJETA

ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Znanstveni zaključci

Uzimajući u obzir PRAC-ovo izvješće o procjeni periodičkog(ih) izvješća o neškodljivosti lijeka

(PSUR) za lumakaftor/ivakaftor, znanstveni su zaključci CHMP-a sljedeći:

U objedinjenim ispitivanjima faze 3, incidencija štetnog događaja povišenja kreatin fosfokinaze (CPK)

u krvi bila je viša u ispitanika koji su primali odobreni režim doziranja LUM/IVA nego u skupini koja

je primala placebo (7,3% naspram 5,4%). Nadalje, 2 ozbiljna štetna događaja povišenja CPK u krvi i 4

prekida terapije dogodila su se u ispitanika koji su primali odobreni režim doziranja LUM/IVA. Za

razliku od toga, u skupini koja je primala placebo nije bilo ozbiljnog štetnog događaja povišenja CPK

u krvi niti prekida terapije.

Do danas je, nakon stavljanja lijeka u promet, bilo 48 slučajeva u kojima je prijavljen štetni događaj

povezan s povišenim CPK u bolesnika koji su uzimali Orkambi, a što čini 0,5% svih prijava za

Orkambi nakon stavljanja lijeka u promet. U tih 48 prijava, 17 događaja smatralo se ozbiljnima, dok

31 nije bio ozbiljan. Smatra se da su u nekim slučajevima (9/48) bili prisutni razni zbunjujući

čimbenici, ali uloga LUM/IVA koji su pridonijeli događaju u tim slučajevima ne može se isključiti. Uz

to, u 6 se slučajeva smatralo da je moguć uzročni odnos zato što je nuspojava nestala nakon prestanka

primjene lijeka (engl.,

positive dechallenge

), a u 4 od tih 6 slučajeva ponovno se pojavila nakon

ponovne primjene lijeka (engl.

positive rechallenge

). Stoga PRAC preporučuje ažuriranje dijela 4.8

Sažetka opisa svojstava lijeka dodavanjem nuspojave „povišena kreatin fosfokinaza u krvi“ s

učestalošću „često“.

CHMP je suglasan sa znanstvenim zaključcima koje je donio PRAC.

Razlozi za izmjenu uvjeta odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Na temelju znanstvenih zaključaka za lumakaftor/ivakaftor, CHMP smatra da je omjer koristi i rizika

lijeka(ova) koji sadrži(e) lumakaftor/ivakaftor nepromijenjen, uz predložene izmjene informacija o

lijeku.

CHMP predlaže izmjenu uvjeta odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

27-7-2018

Pending EC decision: Kalydeco, ivacaftor, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Kalydeco, ivacaftor, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Symkevi, tezacaftor / ivacaftor, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Symkevi, tezacaftor / ivacaftor, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

6-11-2018

Symkevi (Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited)

Symkevi (Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited)

Symkevi (Active substance: tezacaftor/ivacaftor) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)7415 of Tue, 06 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4682

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

Kalydeco (Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited)

Kalydeco (Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited)

Kalydeco (Active substance: ivacaftor) - PASS - Modification - Commission Decision (2018)5693 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2494/RSR/S/14

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

Orkambi (Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited)

Orkambi (Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited)

Orkambi (Active substance: Lumacaftor/Ivacaftor) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5710 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10455/201711

Europe -DG Health and Food Safety