Omacor 1000 mg meke kapsule

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Omacor 1000 mg meke kapsule
 • Doziranje:
 • 1000 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • kapsula, meka
 • Sastav:
 • Urbroj: Jedna kapsula sadrži: Etilni [90] esteri omega-3 kiselina 1000 mg, koji sadrže 840 mg etilnih estera eikosapentaenoatne kiseline (EPA) (46%) i etilnih estera dokosaheksaenoatne kiseline (DHA) (38%)
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Abbott Laboratories GmbH, Neustadt, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Omacor 1000 mg meke kapsule
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 28 kapsula u bočici, u kutiji [HR-H-239310133-01] Urbroj: 381-12-01/70-16-12

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-239310133
 • Datum autorizacije:
 • 04-05-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

UPUTA O LIJEKU: Informacija za korisnika

OMACOR 1000 mg meke kapsule

etilni [90] esteri omega-3 kiselina

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Omacor i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Omacor?

Kako uzimati Omacor?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Omacor?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Omacor i za što se koristi?

Omacor sadrži visoko pročišćene omega-3 polinezasićene masne kiseline.

Omacor pripada skupini lijekova koji snižavaju kolesterol i trigliceride (vrste masti u krvi).

Ovaj lijek se koristi:

zajedno s drugim lijekovima nakon srčanog udara

snižavanje

povišenih

vrijednosti

nekih

triglicerida

(masti)

krvi

kada

dijeta

nije

dala

zadovoljavajuće rezultate.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Omacor?

Nemojte uzimati Omacor

ako ste alergični naomega-3 masne kiseline, kikiriki, soju ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka

(naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Omacor.

Budite posebno oprezni s Omacorom ako:

ste nedavno imali operaciju ili ćete ići na operaciju

ste nedavno bili ozlijeđeni

imate problema s bubrezima

imate šećernu bolest koja nije kontrolirana

imate problema s jetrom. Krvnim pretragama će liječnik pratiti ima li Omacor ikakav utjecaj na vašu

jetru.

Ako se nešto od navedenog odnosi na Vas, obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete ovaj

lijek.

H A L M E D

04-05-2016

O D O B R E N O

Drugi lijekovi i Omacor

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove, uključujući one koji se dobivaju bez recepta.

Obavijestite svog liječnika ako:

uzimate

lijekove protiv zgrušavanja krvi

u vašim arterijama, poput varfarina. Možda će biti

potrebne dodatne krvne pretrage i možda će biti potrebno prilagoditi vašu uobičajenu dozu lijeka

protiv zgrušavanja krvi.

Omacor s hranom i pićem

Ovaj lijek treba uzeti uz obrok. Tako se smanjuje mogućnost probavnih smetnji.

Primjena u starijih osoba

Budite oprezni s primjenom ovog lijeka ako ste stariji od 70 godina.

Primjena u djece

Ovaj lijek se ne smije davati djeci.

Trudnoća i dojenje

Ovaj lijek se ne smije primjenjivati za vrijeme trudnoće ili dojenja, osim ako liječnik odluči da je to prijeko

potrebno.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili

ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da će ovaj lijek utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

3.

Kako uzimati Omacor?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili

ljekarnikom ako niste sigurni.

Terapija nakon infarkta miokarda

Uobičajena doza je jedna kapsula dnevno.

Hipertrigliceridemija (visoka razina masti u krvi)

Uobičajeno je uzimati 2 kapsule dnevno, u skladu s preporukama liječnika.

Ako se ne postigne zadovoljavajući učinak, liječnik dozu može povećati na 4 kapsule dnevno.

Način primjene

Kapsule progutajte s vodom.

Kapsule se mogu uzimati uz obrok kako bi se izbjegle probavne smetnje.

Liječnik će odlučiti o trajanju liječenja.

Ako uzmete više Omacora nego što ste trebali

Ako uzmete više ovog lijeka nego što ste trebali, ne brinite jer malo je vjerojatno da će biti potrebno

specifično liječenje. Ipak se obratite liječniku ili ljekarniku radi dodatnih uputa.

Ako ste zaboravili uzeti Omacor

Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka, uzmite je čim to primijetite, osim ako se već ne bliži vrijeme za

sljedeću dozu. U tom slučaju uzmite samo sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku

dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu.

H A L M E D

04-05-2016

O D O B R E N O

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Rijetko

mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)

alergijske reakcije.

Neki od znakova alergijskih reakcija su: oticanje lica, usana, jezika ili grla, što

može uzrokovati teškoće pri guranju ili disanju, osip popraćen svrbežom, ispupčen crveni osip kože

(koprivnjača).

Ako dođe do alergijske reakcije, prestanite s primjenom lijeka i odmah se obratite liječniku.

Ostale nuspojave koje se mogu javiti s primjenom ovog lijeka:

Često

mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba

problemi s probavom kao što su nadutost, bol, zatvor, proljev, loša probava, vjetrovi, podrigivanje,

povrat kiseline, mučnina i povraćanje

Manje često

mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba

visoka razina šećera u krvi

giht

omaglica

promijenjen osjet okusa

glavobolja

nizak krvni tlak

krvarenje iz nosa

krv u stolici

osip

Rijetko

mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)

ispupčen crveni osip kože (koprivnjača)

poremećaji jetre s mogućim promjenama rezultata određenih krvnih testova

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku

moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku

moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog

sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Omacor?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25ºC. Ne zamrzavati.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i bočici. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

H A L M E D

04-05-2016

O D O B R E N O

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti

lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Omacor sadrži?

Djelatne tvari su etilni esteri omega-3 kiselina,

1000 mg etilnih [90] estera omega-3 kiselina koji sadrže 840 mg etilnih estera eikosapentaenoatne kiseline

(EPA) (46%) i etilnih estera dokosaheksaenoatne kiseline (DHA) (38%) (te se tvari nazivaju omega-3

polinezasićene masne kiseline), a kao antioksidans prisutno je 4 mg alfa-tokoferola (pomiješano s biljnim

uljem tj. sojinim uljem).

Pomoćne tvari u ovojnici kapsule:želatina, glicerol, pročišćena voda, trigliceridi, srednje duljine lanca, sojin

lecitin.

Kako Omacor izgleda i sadržaj pakiranja?

Meke, ovalne, prozirne želatinske kapsule koje sadrže blijedo žuto ulje.

28 kapsula u bijeloj plastičnoj (HDPE) bočici, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Mylan EPD d.o.o.

Koranska 2

10 000 Zagreb

Proizvođač

Abbott Laboratories GmbH

Justus von Liebig Straße 33

31535 Neustadt, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u svibnju 2016.

H A L M E D

04-05-2016

O D O B R E N O