Nolicin

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Nolicin 400 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 400 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: svaka filmom obložena tableta sadrži 400 mg norfloksacina
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni neponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Krka d.d., Novo Mesto, Slovenija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Nolicin 400 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 20 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-953945112-01] Urbroj: 381-12-01/70-15-10

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-953945112
 • Datum autorizacije:
 • 29-06-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Nolicin 400 mg filmom obložene tablete

norfloksacin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Nolicin i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete uzimati Nolicin

Kako uzimati Nolicin

Moguće nuspojave

Kako čuvati Nolicin

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Nolicin i za što se koristi

Nolicin sadrži norfloksacin. To je antibiotik koji djeluje protiv velikog broja bakterija.

Koristi se za liječenje infekcija mokraćnog sustava, a djeluje tako da uništava bakterije koje uzrokuju

različite infekcije.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Nolicin

Nemojte uzimati Nolicin

ako ste alergični (preosjetljivi) na norfloksacin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u

dijelu 6.)

ako ste ikada imali reakciju na bilo koji drugi lijek iz skupine kinolona.

ako ste trudni, mislite da ste trudni ili dojite (pogledajte dio 2. Trudnoća i dojenje).

Također, ovaj lijek ne smiju uzimati djeca i mladi u razdoblju rasta.

Nemojte uzimati Nolicin ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se

svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete ovaj lijek.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Nolicin:

ako ste ikad imali epileptički napad (konvulzije)

ako ste ikad imali bolest koja uzrokuje epileptičke napade (epilepsiju)

ako imate bolest koja se zove mijastenija gravis i uzrokuje mišićnu slabost

ako Vi ili bilo tko u Vašoj obitelji ima anemiju koju uzrokuje nedostatak glukoza-6-fosfat-

dehidrogenaze (koja se također zove nedostatak G-6-PD)

ako Vam vid počne slabiti ili se primijete bilo kakvi učinci na očima, odmah se savjetujte s

oftalmologom.

ako imate urođeno produljenje QT intervala ili ako je u Vašoj obitelji zabilježeno produljenje QT

intervala (vidljivo je na EKG-u, električnoj snimci srca), ako imate neravnotežu soli u krvi

(osobito niske razine kalija ili magnezija u krvi), ako imate vrlo spor srčani ritam (bradikardija),

ako imate slabo srce (zatajenje srca), ako ste imali srčani udar (infarkt miokarda), ako ste ženskog

spola, starije životne dobi ili ako uzimate druge lijekove koji dovode do abnormalnih rezultata

EKG-a (pogledajte dio 2. Drugi lijekovi i Nolicin).

H A L M E D

29 - 06 - 2015

O D O B R E N O

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, obratite se svom liječniku ili

ljekarniku prije nego uzmete Nolicin.

Proljev

Proljev je česta poteškoća uzrokovana antibioticima, koja obično prestaje kada se prestane s

uzimanjem antibiotika. Proljev (vodenaste stolice s primjesom krvi, sa ili bez grčeva u trbuhu i

vrućice) se može javiti odmah nakon početka liječenja antibioticima, a ponekad čak i nakon dva

mjeseca nakon uzimanja zadnje doze antibiotika. U tom slučaju, obavezno i bez odlaganja zatražite

savjet svog liječnika.

Djeca i adolescenti

Nolicin se ne smije davati djeci i mladeži u razdoblju rasta.

Drugi lijekovi i Nolicin

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

To uključuje i biljne lijekove. To je stoga što Nolicin može ometati djelovanje nekih

drugih lijekova, a također neki drugi lijekovi mogu ometati djelovanje lijeka Nolicin.

Pojedini lijekovi mogu smanjiti količinu Nolicina u organizmu.

Ostavite razmak od najmanje dva

sata nakon uzimanja Nolicina prije uzimanja bilo kojeg od sljedećih lijekova:

antacidi - koriste se kod poremećaja probave ili žgaravice

sukralfat - koristi se u liječenju čira/vrijeda želuca ili upale želuca (gastritis)

didanozin - koristi se kod HIV-a ili AIDS-a

lijekovi koji sadrže željezo ili cink uključujući multivitamine i minerale.

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, prije uzimanja Nolicina porazgovarajte

sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Osobito je važno da kažete svom liječniku ili ljekarniku ako uzimate:

teofilin - koristi se u liječenju astme, a nalazi se i u pojedinim lijekovima protiv kašlja i prehlade

lijekove protiv zgrušavanja krvi, kao što je varfarin

fenbufen - koristi se protiv bolova u zglobovima

nesteroidne protuupalne lijekove (NSAIL) - koriste se protiv bolova i drugih poremećaja

ciklosporin - koristi se nakon transplantacija i kod nekih drugih poremećaja

probenecid - koristi se kod uloga/gihta i artritisa uzrokovanog gihtom

nitrofurantoin - koristi se u liječenju infekcija mokraćnih putova

kofein - nalazi se u pojedinim lijekovima protiv kašlja i prehlade te u nekim napitcima, na

primjer čaju, kavi i kola pićima

klozapin - koristi se za liječenje shizofrenije

ropinirol - koristi se za liječenje Parkinsonove bolesti

tizanadin - koristi se za liječenje mišićnih grčeva

glibenklamid - koristi se u liječenju šećerne bolesti

cisaprid - koristi se kod poremećaja probave, žgaravice, mučnine, povraćanja

lijekove koji se koriste kod mentalnih bolesti pod nazivom neuroleptici (kao što je fenotiazin)

kortikosteroidi - lijekove koji se koriste u liječenju mnogih bolesti, kao što su prednizolon,

deksametazon i hidrokortizon.

lijekove koji mogu promijeniti srčani ritam: lijekovi koji pripadaju skupini antiaritmika (npr.

kinidin, hidrokinidin, disopiramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), triciklički

antidepresivi, neki antimikrobni lijekovi (koji pripadaju skupini makrolida), neki antipsihotici.

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, prije uzimanja Nolicina porazgovarajte

sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Nolicin s hranom, pićem i alkoholom

Nolicin uzmite najmanje jedan sat prije ili dva sata nakon jela ili mliječnih proizvoda. Ne savjetuje se

pijenje alkoholnih pića tijekom liječenja.

H A L M E D

29 - 06 - 2015

O D O B R E N O

Nolicin i sunčevo svjetlo

Za vrijeme uzimanja Nolicina koliko god je to moguće izbjegavajte izlaganje sunčevom svjetlu, zbog

toga što ovaj lijek u pojedinih bolesnika može uzrokovati alergijsku reakciju ako se izlažu sunčevom

svjetlu.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nemojte uzimati Nolicin ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni jer lijek može utjecati na

dijete.

Nemojte dojiti ako uzimate Nolicin jer male količine lijeka mogu proći u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

Budući da Nolicin može umanjiti sposobnost reagiranja, budite oprezni pri upravljanju vozilima i

strojevima sve dok ne saznate kako Vaš organizam reagira na lijek. Pri istodobnom uzimanju

alkoholnih pića, neželjeno djelovanje se pojačava.

Nolicin sadrži pomoćnu tvar sunset yellow FCF (E110)

Može prouzročiti alergijski tip reakcija.

3.

Kako uzimati Nolicin

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Nemojte zaboraviti kako je ovaj lijek namijenjen samo Vama, nemojte ga davati drugima jer možda

nije prikladan za njihovo liječenje.

Uzimanje lijeka

Nolicin uzmite najmanje jedan sat prije ili dva sata nakon obroka ili mlijeka i mliječnih proizvoda.

Progutajte cijelu tabletu s punom čašom vode.

Koliko Nolicina uzeti

Doza ovisi o Vašoj bolesti i o njenoj težini. Uobičajena doza je:

za blaže i umjerene infekcije: jedna tableta dva puta na dan kroz 3 dana

za teže infekcije: jedna tableta dva puta na dan kroz 7 do 10 dana.

Ukoliko se infekcija vraća, liječenje može potrajati do 12 tjedana.

Primjena u djece i adolescenata

Nolicin se ne smije davati djeci i mladeži u razdoblju rasta.

Ako uzmete više Nolicina nego što ste trebali

Prevelike doze mogu uzrokovati mučninu, povraćanje, proljev, u težim slučajevima i omaglicu, umor,

smušenost i grčeve.

Ako ste uzeli veću dozu lijeka nego što biste smjeli, odmah se posavjetujte s liječnikom ili

ljekarnikom.

Ako ste zaboravili uzeti Nolicin

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako ste zaboravili uzeti dozu, preskočite tu dozu. Sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme.

Ako prestanete uzimati Nolicin

Nastavite uzimati ovaj lijek onoliko dugo koliko Vam je propisano. Nastavite s uzimanjem čak i ako

se osjećate bolje nakon nekoliko dana.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

H A L M E D

29 - 06 - 2015

O D O B R E N O

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

S primjenom Nolicina mogu se javiti i sljedeće nuspojave:

Ukoliko primijetite bilo koju od sljedećih ozbiljnih nuspojava, odmah prekinite

primjenu lijeka i javite se svom liječniku:

alergijsku reakciju – znakovi uključuju oticanje lica, usana, jezika i grla zbog čega može biti

otežano disanje i gutanje.

kožni osip sa svrbežom i kvržicama pod kožom (koprivnjača).

Druge nuspojave uključuju:

Srčani poremećaji

abnormalno brz srčani ritam, po život opasan nepravilni srčani ritam, promjena srčanog ritma

(zove se ‘produljenje QT intervala’, a vidljiva je na EKG-u, električnoj snimci srca). Promjene u

cirkulaciji kroz neke dijelove tijela, kao što su koža, glava ili noge, koje uzrokuje upala krvnih

žila (vaskulitis).

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

ozbiljna kožna reakcija koja uzrokuje stvaranje mjehura i krvarenje, a zove se „Stevens-

Johnsonov sindrom“

dermatitis

kožne reakcije na sunčevo svjetlo.

Poremećaji živčanog sustava

glavobolja

omaglica

trnci i bockanje

smanjena osjetljivost

djelomični gubitak osjeta

napadaji (konvulzije)

drhtavi pokreti (tremor)

smetenost

bolest koja se zove Guillain-Barreov sindrom, zbog koje osjećate slabost i možete imati otežano

disanje.

Poremećaji oka ili uha

zvonjenje u ušima

gubitak sluha

pretjerano suzenje

promjene vida.

Infekcije

kandidijaza (vaginalna).

Poremećaji probavnog sustava

promjene okusa

mučnina, grčevi u trbuhu, probavne smetnje ili proljev

gubitak apetita

jaki bol u trbuhu, visoka tjelesna temperatura, vrućica, proljev (stolica može sadržavati i krv),

povraćanje i žuta boja kože (sve ovo je uzrokovano upalom debelog crijeva, jetre ili gušterače).

H A L M E D

29 - 06 - 2015

O D O B R E N O

Poremećaji krvi

nizak broj bijelih krvnih stanica što može uzrokovati česte infekcije, vrućicu, jake zimice, bol u

grlu ili ustima

povećan broj bijelih krvnih stanica

dugotrajno krvarenje nakon posjekotine ili lak nastanak modrica

promjene u rezultatima krvnih pretraga koje pokazuju tegobe s jetrom

bljedoća i umor. Oni mogu biti posljedica anemije, osobito u bolesnika s „nedostatkom glukoza-

6-fosfat dehidrogenaze“ zbog gubitka crvenih krvnih stanica.

Poremećaji mišića i zglobova

pogoršanje bolesti koja se zove mijastenija gravis (bolest koja uzrokuje mišićnu slabost)

upala tetiva, puknuće tetive

oticanje zglobova koje uzrokuje bol i ukočenost

oticanje mišića koje uzrokuje bolove

bol i oticanje tetiva, često oko gležnjeva. To je češće kod starijih osoba ili osoba koje uzimaju

steroidne lijekove kao što su prednizolon, deksametazon ili hidrokortizon. Pokušajte ne micati

bolna područja do posjeta liječniku.

nevoljno trzanje mišića.

Poremećaji mokraćnog sustava

smanjenje ili gubitak funkcije bubrega

visoka tjelesna temperatura ili bol u križima što može biti zbog upale bubrega.

bol pri mokrenju.

Psihijatrijski poremećaji

slabo spavanje

depresija

nervoza (tjeskoba)

nemir (razdražljivost)

gubitak kontakta sa stvarnošću (psihoza)

osjećaj dezorijentiranosti

priviđanja stvari koje ne postoje (halucinacije)

smetenost.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem:

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Nolicin

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

H A L M E D

29 - 06 - 2015

O D O B R E N O

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Nolicin sadrži

Djelatna tvar je norfloksacin. Svaka filmom obložena tableta sadrži 400 mg norfloksacina.

Drugi sastojci su povidon; natrijev škroboglikolat, vrste A; celuloza, mikrokristalična; silicijev

dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijev stearat i voda, pročišćena u jezgri tablete i

hipromeloza; propilenglikol; talk; titanijev dioksid (E171) i sunset yellow FCF (E110) u film

ovojnici.

Kako Nolicin izgleda i sadržaj pakiranja

Filmom obložene tablete: narančaste, okrugle, blago izbočene, s razdjelnom crtom na jednoj strani.

Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Nolicin je dostupan u blisterima po 10 filmom obloženih tableta, a svaka kutija sadrži ukupno

20 filmom obloženih tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Proizvođač

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u lipnju 2015.

H A L M E D

29 - 06 - 2015

O D O B R E N O