Nistatin

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Nistatin Pliva mast
 • Doziranje:
 • 100 000 IU/g
 • Farmaceutski oblik:
 • mast
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 g masti sadržava 100 000 IU nistatina
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni neponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Nistatin Pliva mast
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 20 g masti u tubi, u kutiji [HR-H-531780951-01] Urbroj: 381-12-01/30-15-08

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-531780951
 • Datum autorizacije:
 • 16-01-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Nistatin Pliva mast

nistatin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Nistatin Pliva mast i za što se koristi

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Nistatin Pliva mast

3. Kako primjenjivati Nistatin Pliva mast

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati Nistatin Pliva mast

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Nistatin Pliva mast i za što se koristi

Nistatin Pliva mast sadrži djelatnu tvar nistatin te pripada skupini lijekova koji se nazivaju antimikotici

za lokalnu primjenu.

Ovaj lijek koristi se za liječenje lokalne gljivične infekcije (kandidijaze) u uglovima usana, prostora

između prstiju, noktiju, anorektalnog područja i vanjskog uha, te prilikom prevencije (profilakse)

kandidijaze

novorođenčadi

dugotrajnom

liječenju

antibioticima

širokog

spektra

imunosupresivima.

2. Što morate znati prije nego što počnete primjenjivati Nistatin Pliva mast

Nemojte primjenjivati Nistatin Pliva mast

ukoliko znate da postoji preosjetljivost na nistatin.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Nistatin Pliva mast

Budite oprezni s Nistatin Pliva masti jer lijek nije namijenjen primjeni na sluznicu oka.

Trudnoća i dojenje

Tijekom trudnoće i dojenja nisu uočeni štetni učinci nistatina.

3. Kako primjenjivati Nistatin Pliva mast

Oboljelu površinu kože valja premazati te mast lagano utrljati 2 - 3 puta na dan.

Simptomi se uglavnom povlače 24 - 72 sata nakon početka liječenja. Liječenje obično traje dva tjedna,

ali po potrebi se može i produljiti.

H A L M E D

16 - 01 - 2015

O D O B R E N O

Ako primijenite više Nistatin Pliva masti nego što ste trebali

U slučaju da primijenite više Nistatin Pliva masti nego što je potrebno, ne biste trebali imati nikakvih

problema.

Ukoliko progutate Nistatin Pliva mast, javite se svom liječniku. Nistatin Pliva mast neće ući u sistemsku

cirkulaciju, ali može uzrokovati probavne tegobe.

Ako ste zaboravili primijeniti Nistatin Pliva mast

Ako ste zaboravili nanijeti Nistatin Pliva mast, namažite oboljelu površinu čim prije. Ako ste to

primijetili, neposredno prije nego što trebate primijeniti svoju slijedeću dozu, preskočite propuštenu dozu

i nastavite s terapijom kako slijedi.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Na mjestu primjene može se pojaviti nadražaj kože i sluznice, a rjeđe kožni znakovi preosjetljivosti

(makulopapulozni osip).

Ako se na sluznici ili na koži pojavi lokalni nadražaj, koji nije postojao prije liječenja, preporučuje se

prekinuti liječenje.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Odsjek za farmakovigilanciju

Roberta Frangeša Mihanovića 9

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Fax: + 385 (0)1 4884 119

Website: www.halmed.hr

e-mail: nuspojave@halmed.hr

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Nistatin Pliva mast

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvati na hladnom (8 °C -15 °C).

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti odnosi

se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

H A L M E D

16 - 01 - 2015

O D O B R E N O

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Nistatin Pliva mast sadrži

Djelatna tvar je nistatin. 1 g masti sadrži 100 000 IU nistatina.

Drugi sastojci su: tekući parafin, bijeli vazelin.

Kako Nistatin Pliva mast izgleda i sadržaj pakiranja

Svijetložuta, homogena mast.

Nistatin Pliva mast dostupna je u sljedećem pakiranju: jedna aluminijska tuba koja sadrži 20 g masti, u

kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

PLIVA Hrvatska d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

siječnju 2015.

H A L M E D

16 - 01 - 2015

O D O B R E N O