neo-angin

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • neo-angin pastile
 • Doziranje:
 • 1,2 mg + 5,9 mg + 0,6 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • pastila
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna pastila sadrži: 1,20 mg 2,4-diklorbenzilnog alkohola, 5,90 mg levomentola i 0,60 mg amilmetakrezola
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Divapharma GmbH, Berlin, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • neo-angin pastile
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Urbroj: 381-12-01/30-15-15

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-868770990
 • Datum autorizacije:
 • 07-08-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

neo-angin pastile

2,4-diklorbenzilni alkohol

amilmetakrezol

levomentol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadržava Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik

ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 do 4 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što su neo-angin pastile i za što se koriste

Što morate znati prije nego počnete uzimati neo-angin pastile

Kako uzimati neo-angin pastile

Moguće nuspojave

Kako čuvati neo-angin pastile

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što su neo-angin pastile i za što se koriste

neo-angin pastile su antiseptik i blagi analgetik za usta i ždrijelo čije se djelovanje temelji na kombinaciji

djelatnih tvari 2,4-diklorbenzilnog alkohola, amilmetakrezola i levomentola.

Lijek

namijenjen

kratkotrajno

potporno

liječenje

upale

sluznice

ždrijela

praćene

tipičnim

simptomima kao što su grlobolja, crvenilo ili otečenost.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 do 4 dana

primjene ovog lijeka.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati neo-angin

pastile

Nemojte uzimati neo-angin pastile

ako ste alergični na djelatne tvari ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka

(naveden u dijelu 6.)

ukoliko imate astmu i druge bolesti dišnih puteva s osjetljivošću dišnih puteva kod kojih može doći

do bronhokonstrikcije zbog ulja paprene metvice i mentola.

Pastile se ne smiju primjenjivati u djece mlađe od 6 godina.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete neo-angin pastile u slučaju prethodnog

dugotrajnog kašljanja, iskašljavanja ili promuklosti. Kod ustrajnih simptoma, porasta temperature ili

pogoršanja općeg stanja, potrebno se odmah posavjetovati s liječnikom jer će stanje možda biti potrebno

liječiti s drugim lijekovima.

H A L M E D

07 - 08 - 2015

O D O B R E N O

Ako imate žgaravicu ili hijatalnu herniju ponekad može doći do pogoršanja ovih simptoma nakon

uzimanja ulja paprene metvice, te je u tom slučaju potrebno prekinuti primjenu ovog lijeka.

Dijabetičari

Lijek neo-angin sadržava 1,14 g glukoze i 1,42 g saharoze u jednoj pastili što odgovara otprilike 10 kcal

(42 kJ). Ovo treba uzeti u obzir u bolesnika koji imaju šećernu bolest.

Drugi lijekovi i neo-angin pastile

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Interakcije s drugim lijekovima nisu poznate.

neo-angin pastile s hranom i pićem

neo-angin pastile nemojte uzimati neposredno prije i tijekom obroka ili uzimanja tekućine.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku

ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek

.

Nema dostupnih kliničkih podataka o izlaganju neo-angin

pastilama tijekom trudnoće. Ispitivanja na

životinjama ne pokazuju da neo-angin pastile izravno ili neizravno štetno djeluju na trudnoću, razvoj

ploda, porod ili razvoj djeteta.

Zbog nedovoljne količine informacija, nije moguće u potpunosti isključiti rizike za nerođeno dijete, pa se

stoga ne preporučuje uzimanje ovog lijeka tijekom trudnoće ili dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Utjecaj ovog lijeka na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima nije vjerojatan.

neo-angin pastile sadrže pomoćne tvari

Lijek

sadržava boju Ponceau 4R (E124) koja može uzrokovati alergijske reakcije.

Također sadrži glukozu i saharozu - ako Vam je liječnik rekao da imate poremećaj nepodnošenja nekih

šećera, prije uzimanja ovog lijeka posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati neo-angin pastile

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili

ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

Odrasli i djeca starija od 6 godina

trebaju polako otopiti jednu pastilu u ustima svakih 2 do 3 sata.

Maksimalna dnevna doza je sveukupno 6 pastila.

Ako Vam se simptomi pogoršaju ili ne nastupi poboljšanje u roku od 3 do 4 dana, javite se liječniku.

Primjena u djece

Lijek se ne smije primjenjivati u djece ispod 6. godine života.

H A L M E D

07 - 08 - 2015

O D O B R E N O

Ako uzmete više neo-angin pastila nego što ste trebali

Nema prijavljenih slučajeva predoziranja. U slučaju predoziranja, koje je vrlo malo vjerojatno, nuspojave

opisane ispod u dijelu 4. mogu se javiti u intenzivnijem obliku te se preporučuje javiti svom liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti neo-angin pastile

Nemojte uzeti dvostruku dozu lijeka kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Moguće nuspojave i njihova učestalost:

Vrlo rijetko (javljaju se u manje od 1 na 10 000 korisnika lijeka): nadraženost sluznice usta i želuca.

Nepoznata učestalost (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka): mogu se javiti alergijske reakcije

poput oticanja usta i jezika.

Dodatne nuspojave u djece

Ulje paprene metvice može uzrokovati grč grkljana u dojenčadi i djece do 2 godine starosti.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku

moguću

nuspojavu

koja

nije

navedena

ovoj

uputi.

Nuspojave

možete

prijaviti

izravno

putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V

Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati neo-angin pastile

neo-angin pastile

čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvajte na temperaturi ispod 25°C. Čuvati u u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na vanjskom pakiranju. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekovi bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti

lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što sadrže neo-angin pastile

Djelatne tvari:

1 pastila sadržava 1,20 mg 2,4-diklorbenzilnog alkohola, 0,60 mg amilmetakrezola, 5,90 mg levomentola

Pomoćne tvari

: saharoza; glukoza, tekuća; boja Ponceau 4 R (E124); tartaratna kiselina; eterično ulje

zvjezdastog aniša; eterično ulje paprene metvice.

H A L M E D

07 - 08 - 2015

O D O B R E N O

Kako izgledaju neo-angin pastile i sadržaj pakiranja

neo angin pastile

su crvene, okrugle, blago bikonveksne, gotovo prozirne pastile.

24 (2x12) pastile u PVC/PE/PVDC//Al blisteru.

48 (4x12) pastila u PVC/PE/PVDC//Al blisteru.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

DIVAPHARMA GmbH

Motzener Strasse 41, 12277 Berlin

Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Clinres farmacija d.o.o.

Srebrnjak 61, 10 000 Zagreb

Hrvatska

Telefon: 01/2396 900

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

kolovozu 2015.

H A L M E D

07 - 08 - 2015

O D O B R E N O