neo-angin

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • neo-angin pastile bez šećera
 • Doziranje:
 • 1,2 mg + 5,72 mg + 0,6 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • pastila
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna pastila sadrži: 1,20 mg 2,4-diklorbenzilnog alkohola, 5,72 mg levomentola i 0,60 mg amilmetakrezola
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Divapharma GmbH, Berlin, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • neo-angin pastile bez šećera
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Urbroj: 381-12-01/30-15-13

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-476210871
 • Datum autorizacije:
 • 07-08-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

UPUTA O LIJEKU: Informacije za korisnika

neo-angin pastile bez šećera

2,4-diklorbenzilni alkohol

amilmetakrezol

levomentol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadržava Vama važne

podatke.

- Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik

ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.

- Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku

moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 do 4 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što su neo-angin pastile bez šećera i za što se koriste

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati neo-angin pastile bez šećera

3. Kako uzimati neo-angin pastile bez šećera

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati neo-angin pastile bez šećera

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što su neo-angin pastile bez šećera i za što se koriste

neo-angin pastile bez šećera

su antiseptik i blagi analgetik za usta i ždrijelo čije se djelovanje temelji na

kombinaciji 2,4-diklorbenzilnog alkohola, amilmetakrezola i levomentola.

Lijek

namijenjen

kratkotrajno

potporno

liječenje

upala

sluznice

ždrijela

praćenih

tipičnim

simptomima kao što su grlobolja, crvenilo ili otečenost.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 do 4 dana

primjene ovog lijeka.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati neo-angin

pastile bez šećera

Nemojte uzimati neo-angin pastile bez šećera

ako ste alergični na djelatne tvari ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka

( naveden u dijelu 6.)

ukoliko imate astmu i druge bolesti dišnih puteva s osjetljivošću dišnih puteva kod kojih može doći do

bronhokonstrikcije zbog ulja paprene metvice i mentola.

Pastile se ne smiju primjenjivati u djece mlađe od 6 godina.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete neo-angin pastile bez šećera

u slučaju

prethodnog

dugotrajnog

kašljanja,

iskašljavanja

promuklosti.

ustrajnih

simptoma,

porasta

temperature ili pogoršanja općeg stanja, potrebno se odmah posavjetovati s liječnikom jer će stanje možda

biti potrebno liječiti s drugim lijekovima.

H A L M E D

07 - 08 - 2015

O D O B R E N O

Ako imate žgaravicu ili hijatalnu herniju ponekad može doći do pogoršanja ovih simptoma nakon

uzimanja ulja paprene metvice, te je u tom slučaju potrebno prekinuti primjenu ovog lijeka.

Drugi lijekovi i neo-angin pastile bez šećera

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Interakcije s drugim lijekovima nisu poznate.

neo-angin pastile bez šećera s hranom i pićem

neo-angin pastile bez šećera nemojte uzimati neposredno prije i tijekom obroka ili uzimanja tekućine.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku

ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nema

dostupnih

kliničkih

podataka

izlaganju

neo-angin

pastilama

šećera

tijekom

trudnoće.

Ispitivanja na životinjama ne pokazuju da neo-angin

pastile bez šećera izravno ili neizravno štetno djeluju

na trudnoću, razvoj ploda, porod ili razvoj djeteta.

Zbog nedovoljne količine informacija, nije moguće u potpunosti isključiti rizike za nerođeno dijete, pa se

stoga ne preporučuje uzimanje ovog lijeka tijekom trudnoće ili dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Utjecaj ovog lijeka na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima nije vjerojatan.

neo-angin pastile bez šećera sadrže pomoćne tvari

Lijek sadržava boju Ponceau 4R (E124) koja može uzrokovati alergijske reakcije.

Jedna neo-angin pastila bez šećera sadržava 2,58 g izomalta koji je zamjena za šećer što odgovara

otprilike 6 kcal (26 kJ). Izomalt može imati blagi laksativni učinak. Ako Vam je liječnik rekao da imate

poremećaj nepodnošenja nekih šećera, prije uzimanja ovog lijeka posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3.

Kako uzimati neo-angin pastile bez šećera

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili

ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

Odrasli i djeca starija od 6 godina

trebaju polako otopiti jednu pastilu u ustima svakih 2 do 3 sata.

Maksimalna dnevna doza je sveukupno 6 pastila.

Ako Vam se simptomi pogoršaju ili ne nastupi poboljšanje u roku od 3 do 4 dana, javite se liječniku.

Primjena u djece

Lijek se ne smije primjenjivati u djece ispod 6. godine života.

Ako uzmete više neo-angin pastila bez šećera nego što ste trebali

Nema prijavljenih slučajeva predoziranja. U slučaju predoziranja, koje je vrlo malo vjerojatno, nuspojave

opisane u dijelu 4. mogu se javiti u intenzivnijem obliku te se preporučuje javiti svom liječniku koji će

provesti simptomatsko liječenje.

H A L M E D

07 - 08 - 2015

O D O B R E N O

Ako ste zaboravili uzeti neo-angin pastile bez šećera

Nemojte uzeti dvostruku dozu lijeka kako bi nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Moguće nuspojave i njihova učestalost:

Vrlo rijetko (javljaju se u manje od 1 na 10 000 korisnika lijeka): nadraženost sluznice usta i želuca.

Nepoznata učestalost (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka): Mogu se javiti alergijske reakcije

poput oticanja usta i jezika.

Dodatne nuspojave u djece

Ulje paprene metvice može uzrokovati grč grkljana u dojenčadi i djece do 2 godine starosti.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku

moguću

nuspojavu

koja

nije

navedena

ovoj

uputi.

Nuspojave

možete

prijaviti

izravno

putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V

. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati neo-angin pastile bez šećera

neo-angin pastile bez šećera čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvajte na temperaturi ispod 30°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na vanjskom pakiranju. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti

lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što sadrže neo-angin pastile bez šećera

Djelatne tvari

1 pastila sadržava 1,20 mg 2,4 diklorbenzilnog alkohola; 0,60 mg amilmetakrezola; 5,72 mg levomentola.

Pomoćne tvari

: izomalt (E953); boja Ponceau 4 R (E124); tartaratna kiselina; eterično ulje zvjezdastog

aniša; eterično ulje paprene metvice.

Kako izgledaju neo-angin pastile bez šećera i sadržaj pakiranja

neo-angin pastile bez šećera

su crvene, okrugle, blago bikonveksne, gotovo prozirne pastile.

H A L M E D

07 - 08 - 2015

O D O B R E N O

24 (2x12) pastile u PVC/ PVDC//Al blisteru

48 (4x12) pastila u PVC/ PVDC//Al blisteru

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

DIVAPHARMA GmbH

Motzener Strasse 41, 12277 Berlin

Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Clinres farmacija d.o.o.

Srebrnjak 61, 10000 Zagreb

Hrvatska

Telefon: 01/2396 900

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

kolovozu 2015.

H A L M E D

07 - 08 - 2015

O D O B R E N O