neo-angin

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • neo-angin kadulja pastile bez šećera
 • Doziranje:
 • 1,2 mg + 0,6 mg + 5,9 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • pastila
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna pastila sadrži 1,20 mg 2,4-diklorbenzilnog alkohola, 0,60 mg amilmetakrezola i 5,90 mg levomentola
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Divapharma GmbH, Berlin, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • neo-angin kadulja pastile bez šećera
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 24 pastile u blisteru, u kutiji [HR-H-255704971-01] Urbroj: 381-12-01/30-16-09

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-255704971
 • Datum autorizacije:
 • 21-04-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

neo-angin kadulja pastile bez šećera

2,4-diklorbenzilni alkohol

amilmetakrezol

levomentol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš

liječnik ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3-4

dana.

Što se nalazi u ovoj uputi

Što su neo-angin kadulja pastile bez šećera i za što se koriste?

Što morate znati prije nego počnete uzimati neo-angin kadulja pastile bez šećera?

Kako uzimati neo-angin kadulja pastile bez šećera?

Moguće nuspojave

Kako čuvati neo-angin kadulja pastile bez šećera?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što su neo-angin kadulja pastile bez šećera i za što se koriste?

neo-angin kadulja pastile bez šećera su antiseptik i blagi analgetik za usta i ždrijelo čije se

djelovanje temelj na kombinaciji 2,4-diklorbenzilnog alkohola, amilmetakrezola i levomentola.

Lijek je namijenjen za kratkotrajno potporno liječenje upale sluznice ždrijela praćene tipičnim

simptomima poput grlobolje, crvenila ili otekline.

neo-angin kadulja pastile bez šećera su namijene za primjenu u odraslih, adolescenata i djece

starije od 6 godina.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3-4 dana.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati neo-angin kadulja pastile bez šećera?

Nemojte uzimati neo-angin kadulja pastile bez šećera

ako ste alergični na djelatne ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

ukoliko imate astmu i druge bolesti dišnih puteva s osjetljivošću dišnih puteva kod kojih

može doći do bronhokonstrikcije zbog ulja paprene metvice i mentola.

lijek se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 6 godina.

H A L M E D

21-04-2016

O D O B R E N O

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete neo-angin kadulja pastile bez šećera

slučaju

prethodnog

dugotrajnog

kašljanja,

iskašljavanja

promuklosti.

ustrajnih

simptoma, porasta temperature ili pogoršanja općeg stanja, potrebno se odmah posavjetovati s

liječnikom jer će stanje možda biti potrebno liječiti s drugim lijekovima.

Ako imate žgaravicu ili hijatalnu herniju, ponekad može doći do pogoršanja ovih simptoma

nakon uzimanja ulja paprene metvice te je u tom slučaju potrebno prekinuti primjenu ovog lijeka.

Djeca

neo-angin kadulja pastile bez šećera se ne smiju primjenjivati u djece mlađe od 6 godina.

Drugi lijekovi i neo-angin kadulja pastile bez šećera

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo

koje druge lijekove.

Interakcije s drugim lijekovima nisu poznate.

neo-angin kadulja pastile bez šećera s hranom i pićem

neo-angin pastile bez šećera nemojte uzimati neposredno prije i tijekom obroka ili uzimanja

tekućine.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Dostupnih kliničkih podataka o primjeni neo-angin kadulja pastila bez šećera u trudnoći nema ili

su vrlo ograničeni. Ispitivanja na životinjama ne pokazuju da neo-angin kadulja pastile bez šećera

izravno ili neizravno štetno djeluju na trudnoću, razvoj ploda, porod ili razvoj djeteta.

Zbog nedovoljne količine informacija, nije moguće u potpunosti isključiti rizike za plod, stoga se

ne preporučuje primjena ovog lijeka tijekom trudnoće ili dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Utjecaj ovog lijeka na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima nije vjerojatan.

neo-angin kadulja pastile bez šećera sadrži pomoćne tvari

Lijek sadrži boju Ponceau 4R (E124) koja može uzrokovati alergijske reakcije.

Jedna neo-angin kadulja pastila bez šećera sadrži 2,58 g izomalta koji je zamjena za šećer

što

odgovara otprilike 6 kcal (26 kJ). Izomalt može imati blagi laksativni učinak. Ako Vam je

liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3.

Kako uzimati neo-angin kadulja pastile bez šećera?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš

liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

Odrasli i djeca starija od 6 godina

trebaju polako otopiti jednu pastilu u ustima svaka 2-3 sata.

Maksimalna dnevna doza je 6 pastila.

H A L M E D

21-04-2016

O D O B R E N O

Ako Vam se simptomi pogoršaju ili ne nastupi poboljšanje u roku od 3-4 dana, javite se liječniku.

Primjena u djece

Lijek se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 6 godina.

Ako uzmete više neo-angin kadulja pastila bez šećera nego što ste trebali

Nema prijavljenih slučajeva predoziranja.

U slučaju predoziranja, koje je vrlo malo vjerojatno, nuspojave opisane u dijelu 4. mogu se javiti

u intenzivnijem obliku te se preporučuje javiti svom liječniku koji će provesti simptomatsko

liječenje.

Ako ste zaboravili uzeti neo-angin kadulja pastile bez šećera

Ako ste zaboravili uzeti neo-angin kadulja pastile bez šećera ili ste uzeli manje nego što je

potrebno, nastavite ih uzimati u skladu s uputama.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom neo-angin kadulja pastila bez

šećera obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave nuspojave, iako se one neće javiti kod

svakog.

Moguće nuspojave

i njihova učestalost:

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba): nadraženost sluznice usta i želuca.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka): mogu se javiti alergijske

reakcije poput oticanja usta i jezika.

Dodatne nuspojave u djece

Ulje paprene metvice može uzrokovati grč grkljana (laringospazam) u dojenčadi i djece do 2

godine starosti.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Ovo uključuje

i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno

putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava

navedenog u Dodatku V

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati neo-angin kadulja pastile bez šećera?

Ovaj lijek

čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvati na temperaturi ispod 25°C. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i

vlage.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika

kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

H A L M E D

21-04-2016

O D O B R E N O

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što neo-angin kadulja pastile bez šećera sadrže?

Djelatne tvari:

Jedna pastila sadrži: 1,20 mg 2,4 diklorbenzilnog alkohola; 0,60 mg amilmetakrezola; 5,90 mg

levomentola.

Pomoćne tvari:

eterično ulje paprene metvice, izomalt, tartaratna kiselina, eterično ulje kadulje,

boja Ponceau 4R (E124), boja Quinoline Yellow (E104), boja Patent Blue V (E131).

Kako neo-angin kadulja pastile bez šećera izgledaju i sadržaj pakiranja?

neo-angin kadulja pastile bez šećera

su boje meda, okrugle, blago bikonveksne, gotovo prozirne

pastile.

24 (2x12) pastile u PVC/PVDC//Al blisteru.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač:

DIVAPHARMA GmbH

Motzener Strasse 41, 12277 Berlin

Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Clinres farmacija d.o.o.

Srebrnjak 61, 10000 Zagreb

Hrvatska

Telefon: 01/2396 900

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo

lijekovima.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u travnju 2016.

H A L M E D

21-04-2016

O D O B R E N O