Nasacort

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Nasacort 55 mikrograma po potisku, sprej za nos, suspenzija
 • Doziranje:
 • 55 mikrograma
 • Farmaceutski oblik:
 • sprej za nos, suspenzija
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 potisak spreja za nos sadrži 55 mikrograma triamcinolonacetonida
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Aventis Pharma, Holmes Chapel, Crewe, Cheshire, Ujedinjeno Kraljevstvo

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Nasacort 55 mikrograma po potisku, sprej za nos, suspenzija
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 6,5 g suspenzije u bočici s odmjernim sustavom za raspršivanje (30 potisaka), u kutiji [HR-H-444175872-01]; 16,5 g suspenzije u bočici s odmjernim sustavom za raspršivanje (120 potisaka), u kutiji [HR-H-444175872-02] Urbroj: 381-12-01/30-18-05

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-444175872
 • Datum autorizacije:
 • 26-02-2018
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Nasacort 55 mikrograma

po potisku, sprej za nos, suspenzija

triamcinolonacetonid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Moţda ćete je trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Moţe im naškoditi,

čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Nasacort i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Nasacort?

Kako primjenjivati Nasacort?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Nasacort?

6. Sadrţaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Nasacort i za što se koristi?

Nasacort sadrţi djelatnu tvar koja se naziva triamcinolonacetonid. Pripada skupini lijekova koji se

nazivaju kortikosteroidi, što znači da je to vrsta steroida. Daje se raspršivanjem u nos sa svrhom

ublaţavanja nazalnih simptoma alergijskog rinitisa.

Nazalni simptomi alergije obuhvaćaju kihanje, svrbeţ, začepljen i pun nos ili curenje iz nosa. To

stanje uzrokuje:

ţivotinjska dlaka ili kućna prašina; ta vrsta alergije moţe se javiti bilo kada i naziva se

„cjelogodišnjim alergijskim rinitisom“;

pelud; taj tip alergije, kao što je peludna groznica, mogu uzrokovati razne vrste peludi u

raznim godišnjim dobima. To se naziva „sezonskim alergijskim rinitisom“.

Ovaj lijek djeluje samo ako se redovito koristi te se moţe dogoditi da ne pomogne odmah u

otklanjanju simptoma. Nekim osobama pomaţe već prvi dan primjene, a nekad moţe proći 3 do 4

dana dok nastupi olakšanje.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Nasacort?

Nemojte primjenjivati Nasacort:

ako ste alergični na triamcinolonacetonid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Znakovi alergijske reakcije na Nasacort uključuju: osip (koprivnjaču), svrbeţ, probleme u gutanju

ili disanju, oticanje usana, lica, grla ili jezika.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Nasacort:

H A L M E D

26 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Ako imate bilo kakvu infekciju nosa ili grla koju niste liječili. Ako tijekom primjene lijeka

Nasacort dobijete gljivičnu infekciju, prestanite uzimati lijek dok ne izliječite infekciju.

Ako ste nedavno imali kirurški zahvat na nosu, povrijedili ste nos ili ste u nosu imali čir.

Ako ste s injekcija ili tableta steroida prešli na Nasacort sprej.

Ako imate glaukom ili očnu mrenu.

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, razgovarajte sa svojim liječnikom ili

ljekarnikom prije nego počnete primjenjivati lijek.

Obratite se liječniku u slučaju zamućenog vida ili drugih poremećaja vida.

Djeca (mlaĎa od 6 godina)

Ovaj lijek se ne preporuča primjenjivati u djece mlađe od 6 godina.

Operacija ili stresno vrijeme

Liječnik Vam moţe savjetovati da iz medicinskih razloga primijenite ovaj lijek u dozi većoj od

normalne doze. Ako se doza poveća, obavijestite liječnika u slučaju da idete na neki kirurški zahvat ili

ako se osjećate loše. To je potrebno zato što ovaj lijek u dozama većim od normalne doze moţe

smanjiti sposobnost Vašeg organizma pri zacjeljivanju rana ili u suočavanju sa stresom. Ako se to

dogodi, Vaš liječnik moţe donijeti odluku o daljnjem liječenju s nekim drugim lijekom koji će Vam

pomoći.

Drugi lijekovi i Nasacort

Ako uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge lijekove, uključujući lijekove koji se izdaju bez

recepta, o tome obavijestite svojeg liječnika.

Razlog tomu je mogućnost da Nasacort utječe na način djelovanja nekih drugih lijekova. Neki drugi

lijekovi mogu, također, utjecati na djelovanje lijeka Nasacort.

Neki lijekovi mogu povećati učinke lijeka Nasacort i ako uzimate takve lijekove (uključujući

neke lijekove za HIV: ritonavir, kobicistat), vaš liječnik će vas moţda htjeti paţljivo pratiti.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nasacort ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Nasacort sadrži benzalkonijev klorid.

Ovaj lijek sadrţi 15 mikrograma benzalkonijevog klorida. Benzalkonijev klorid moţe uzrokovati

nadraţaj ili oticanje sluznice u nosu, osobito ako se koristi duţe vrijeme.

3.

Kako primjenjivati Nasacort?

Nasacort se primjenjuje samo u nos.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa Vašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Ovaj lijek djeluje samo ako se uzima redovito. Moţe

proći 3 do 4 dana dok ne osjetite poboljšanje.

Koliko lijeka Nasacort primijeniti

Odrasli i djeca (iznad 12 godina)

Uobičajena početna doza iznosi 2 potiska u svaku nosnicu, svaki dan.

Kad su simptomi alergije pod kontrolom, doza se moţe smanjiti na 1 potisak u svaku nosnicu,

svaki dan.

H A L M E D

26 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Djeca (6 do 12 godina)

Uobičajena je doza 1 potisak u svaku nosnicu, svaki dan.

Ako simptomi ne nestanu, tada se doza moţe povećati na 2 potiska u svaku nosnicu, svaki

dan.

Doza se nakon toga opet moţe smanjiti na 1 potisak u svaku nosnicu, svaki dan.

Djeca mlađa od 12 godina ne smiju uzimati Nasacort dulje od 3 mjeseca.

Kako koristiti sprej

Prije upotrebe spreja ispušite nos kako biste očistili nosnice.

1.

Priprema bočice

Skinite povlačenjem nagore plavu kapicu.

Skinite plavu plastičnu kvačicu.

Prije uporabe blago protresite bočicu.

2.

Prva uporaba spreja

Drţite bočicu uspravno.

Okrenite sprej od sebe.

Napunite pumpicu suspenzijom pritiskom na raspršivač nadolje. To je priprema spreja za

pravilan rad.

Pritisnite i otpustite 5 puta.

To ponavljajte sve dok se ne pojavi fina maglica.

Sprej je sada spreman za uporabu.

3.

Uporaba spreja

Jednu nosnicu zatvorite prstom.

Bočicu drţite uspravno i raspršivač unesite u drugu

nosnicu.

Blago udahnite kroz nos zatvorenih usta.

Dok udišete, pritisnite raspršivač kako biste u nos

primijenili jednu dozu.

4.

Tada izdahnite na usta.

5.

Ponavljajte korake 3 i 4 ako trebate ponovno primijeniti dozu u istu nosnicu, odnosno za drugu

nosnicu.

6.

Nakon uporabe spreja

Kako bi raspršivač spreja bio čist, paţljivo ga obrišite čistim papirnatim ubrusom ili

maramicom nakon svake uporabe.

Namjestite natrag plavu plastičnu kvačicu kako ne bi došlo do slučajnog aktiviranja spreja.

Na raspršivač vratite plavu kapicu.

Ako sprej za nos niste koristili više od 2 tjedna

Sprej treba ponovno pripremiti za rad i raspršivač napuniti kapljicama suspenzije.

Raspršivač za to vrijeme treba okrenuti od sebe.

H A L M E D

26 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Za pripremu spreja, jednom raspršite u zrak.

Prije uporabe uvijek blago protresite bočicu.

Čišćenje spreja

Ako sprej ne radi, raspršivač je moţda začepljen. Nikad ne pokušavajte odčepiti raspršivač ili proširiti

rupicu na raspršivaču iglicom ili nekim drugim oštrim predmetom. Time ga moţete pokvariti.

Sprej za nos treba čistiti barem jedanput tjedno. Ako se začepi, treba ga čistiti i češće.

Upute za čišćenje spreja

Skinite plavu kapicu.

Blagim pokretom skinite samo raspršivač.

Potopite plavu kapicu i raspršivač na nekoliko minuta u toplu vodu.

Isperite pod hladnom vodom.

Otresite preostalu vodu.

Ostavite da se osuši na zraku.

Ponovno namjestite raspršivač.

Sprej pripremite za uporabu pritišćući raspršivač dok se ne stvori fina maglica.

Koristite kao i obično.

Ako primijenite više lijeka Nasacort nego što ste trebali

Vaţno je da se pridrţavate doziranja koje Vam je preporučio Vaš liječnik ili ljekarnik. Moţete

primijeniti samo onu dozu koju vam je preporučio liječnik, jer povećanje ili smanjenje doze moţe

pogoršati Vaše simptome.

Nije vjerojatno da bi predoziranje izazvalo neke probleme, ali ako ste cijeli sadrţaj bočice uzeli na

usta, mogli biste osjetiti nelagodu u ţelucu ili crijevima. Posavjetujte se s liječnikom ako ste

primijenili više lijeka Nasacort nego što ste trebali.

Ako ste zaboravili primijeniti Nasacort

Ako ste zaboravili primijeniti Nasacort, učinite to čim se sjetite. Nemojte primijeniti dvostruku dozu,

kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati Nasacort

Ako prestanete uzimati Nasacort, simptomi Vam se mogu vratiti za nekoliko dana.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

Raspršivač

H A L M E D

26 - 02 - 2018

O D O B R E N O

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek moţe uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prestanite uzimati Nasacort i odmah otiĎete liječniku ili u bolnicu:

ako imate alergijsku reakciju na Nasacort. Znakovi (učestalost nepoznata) mogu uključivati: osip

(koprivnjaču), svrbeţ, probleme gutanja ili disanja, oticanje usana, lica, grla ili jezika.

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

Curenje iz nosa, glavobolja, grlobolja i/ili kašalj

Krvarenja iz nosa

Upala/iritacija dišnih putova (bronhitis)

Ţgaravica ili loša probava

Simptomi nalik gripi (vrućica, bol u mišićima, slabost i/ili umor)

Problemi sa zubima

Ostale nuspojave (Nepoznato: učestalost se ne moţe procijeniti iz dostupnih podataka)

Iritacija i suhoća unutarnjeg dijela nosa

Puni ili začepljeni sinusi

Kihanje

Promjena okusa i mirisa

Osjećaj mučnine (mučnina)

Problemi sa spavanjem, osjećaj vrtoglavice ili umora

Kratak dah (dispneja)

Sniţena vrijednost kortizola u krvi (laboratorijska vrijednost).

Zamagljenost očne leće (katarakta), povišen tlak unutar očne jabučice (glaukom)

Zamućen vid

Kod nekih osoba Nasacort moţe oštetiti središnji dio unutrašnjosti nosa (tzv. nosni septum). U slučaju

nedoumica, razgovarajte s liječnikom ili ljekarnikom.

Dodatne nuspojave u djece

Ako Vaše dijete koristi ovaj lijek, to moţe utjecati na brzinu rasta Vašeg djeteta. To znači da će

liječnik morati redovito kontrolirati visinu Vašeg djeteta te stoga moţe smanjiti dozu. Osim toga,

liječnik moţe Vaše dijete uputiti i specijalistu pedijatru.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave moţete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava moţete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Nasacort?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i bočici iza

oznake „Rok valjanosti (EXP)“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Nakon prvog otvaranja, Nasacort moţete koristiti unutar jednog mjeseca za pakiranje od 6,5 g (30

doza) i 2 mjeseca za pakiranje od 16,5 g (120 doza).

H A L M E D

26 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika

kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Nasacort sadrži?

Djelatna tvar je triamcinolonacetonid. Svaka potisnuta doza sadrţi 55 mikrograma

triamcinolonacetonida.

Drugi sastojci su: mikrokristalična celuloza i karamelozanatrij (disperzibilna celuloza), polisorbat 80,

pročišćena voda, bezvodna glukoza, benzalkonijev klorid (50% w/v otopina), dinatrijev edetat,

kloridna kiselina ili natrijev hidroksid (za podešavanje pH).

Kako Nasacort izgleda i sadržaj pakiranja?

Nasacort je sprej za nos, suspenzija. Nalazi se u bijeloj plastičnoj bočici koja ima odmjerni sustav za

raspršivanje kojim se Nasacort uštrcava u nosnicu. Bočica ima zaštitnu plavu kapicu koja čuva sprej

od nečistoće te plavu plastičnu kvačicu koja sprječava slučajno aktiviranje spreja.

Jedna bočica sa sprejom sadrţi najmanje 30 doza (6,5 g suspenzije koja ima 3,575 mg

triamcinolonacatonida) ili 120 doza (16,5 g suspenzije koja ima 9,075 mg triamcinolonacetonida.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač

Nositelj

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Heinzelova 70

10000 Zagreb

ProizvoĎač

Aventis Pharma, Holmes Chapel

72 London Road, Holmes Chapel

Cheshire CW4 8BE

Ujedinjeno Kraljevstvo

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji puta revidirana u veljači 2018.

Raspršivač

Rupica na

raspršivaču

Plava plastična

kvačica

Zaštitna

kapica

Bočica spreja

H A L M E D

26 - 02 - 2018

O D O B R E N O