Mucoplant

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Mucoplant sirup od bršljana
 • Doziranje:
 • 154 mg/100 ml
 • Farmaceutski oblik:
 • sirup
 • Sastav:
 • Urbroj: svaki ml sirupa sadrži 1,54 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) Hedera helix L. folium (bršljanov list) (4 - 8 : 1). Ekstrakcijsko otapalo: etanol 30 % (m/m)
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Homburg, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Mucoplant sirup od bršljana
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 100 ml sirupa u bočici i dozirna čašica, u kutiji [HR-H-768002546-01]; 200 ml sirupa u bočici i dozirna čašica, u kutiji [HR-H-768002546-02]; 250 ml sirupa u bočici i dozirna čašica, u kutiji [HR-H-768002546-03] Urbroj: 381-12-01/70-14-08

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-768002546
 • Datum autorizacije:
 • 18-11-2014
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Mucoplant sirup od bršljana

Sirup

djelatna tvar: suhi ekstrakt bršljanovog lista

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili

ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Mucoplant sirup od bršljana i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete uzimati Mucoplant sirup od bršljana

Kako uzimati Mucoplant sirup od bršljana

Moguće nuspojave

Kako čuvati Mucoplant sirup od bršljana

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Mucoplant sirup od bršljana i za što se koristi

Mucoplant sirup od bršljana sadrži suhi ekstrakt lista bršljana.

Mucoplant sirup od bršljana je biljni lijek koji se koristi za olakšano iskašljavanje u slučaju produktivnog

kašlja u odraslih, adolescenata i djece starije od dvije godine.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Mucoplant sirup od bršljana

Nemojte uzimati Mucoplant sirup od bršljana:

ako ste alergični na list bršljana, biljke iz porodice Araliaceae (bršljanovke) ili neki drugi sastojak

ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Mucoplant sirup od bršljana ne smiju uzimati djeca mlađa od 2 godine zbog rizika od pogoršanja

respiratornih simptoma.

Upozorenja i mjere opreza

Ako djeca od 2 – 4 godine starosti imaju neprestan ili opetovani kašalj, potrebna je medicinska

dijagnoza prije liječenja.

U slučaju pojave poteškoća sa disanjem, vrućice ili gnojnog iskašljaja, morate se posavjetovati sa

svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Ako se simptomi ne poboljšaju nakon 7 dana primijene lijeka, morate posjetiti svog liječnika.

Ne preporuča se uzimanje ovoga lijeka s drugim lijekovima koji smiruju kašalj (opioidni antitusici

kao što je kodein ili deksometorfan) bez savjeta liječnika.

Ako imate problema sa želucem (gastritis, čir), lijek se mora uzimati s oprezom.

H A L M E D

08 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Ako patite od zatajivanja bubrega ili oštećenja funkcije jetre, molimo vas da se posavjetujete sa

svojim liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja Mucoplant sirupa od bršljana. Podatci o preporuci

doziranja lijeka kod takvih pacijenata još nisu utvrđeni.

Drugi lijekovi i Mucoplant sirup od bršljana

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Nema podataka da Mucoplant sirup od bršljana utječe na učinak drugih lijekova. Nisu provedena

ispitivanja interakcija.

Mucoplant sirup od bršljana s hranom i pićem

Mucoplant sirup od bršljana smijete uzimati neovisno o obrocima.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne preporuča se uzimanje Mucoplant sirupa od bršljana tijekom trudnoće i dojenja zbog nedostatnih

podataka o upotrebi suhog ekstrakta bršljanovog lista u trudnica i dojilja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena nikakva istraživanja o učincima lijeka na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Nema nikakvih izvješća da Mucoplant sirup od bršljana utječe na sposobnost vožnje i upravljanja

strojevima.

Mucoplant sirup od bršljana sadrži maltitol, tekući.

Ako imate nepodnošljivost prema nekim šećerima, posavjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

10 ml sadrži 4 g maltitola, tekućeg, što odgovara količini od 0,3 krušnih jedinica. Taj podatak treba uzeti u

obzir ako patite od šećerne bolesti. Kalorijska vrijednost je 2.3 kcal/g maltitola.

Maltitol, tekući može imati blaži laksativni učinak.

3.

Kako uzimati Mucoplant sirup od bršljana

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili

ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je

za odrasle, adolescente iznad 12 godina starosti:

15 ml tri puta dnevno

za djecu od 6-11 godina starosti:

ml dva puta dnevno

za djecu od 2-5 godina starosti:

10 ml dva puta dnevno

Djeca mlaĎa od 2 godine:

Primjena je kontraindicirana.

Za ispravno doziranje koristiti priloženu dozirnu čašicu.

Bolesnici s bubrežnim zatajenjem ili oštećenjem jetre: Preporuka doze nije moguća zbog nedostatka

podataka (vidjeti također „Upozorenja i mjere opreza“)

Mucoplant sirup od bršljana se uzima nerazrijeđen i neovisno o obrocima.

H A L M E D

08 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Za vrijeme uzimanja Mucoplant sirupa od bršljana, tijekom dana morate piti puno vode ili drugih toplih

napitaka bez kofeina.

Ako simptomi potraju dulje od jednog tjedna za vrijeme uzimanja ovog lijeka, obavijestite svog liječnika

ili ljekarnika.

Ako Vam se učinak Mucoplant sirupa od bršljana čini presnažan ili preslab, potražite savjet svog liječnika

ili ljekarnika.

Ako uzmete više Mucoplant sirupa od bršljana nego što ste trebali

Ne uzimajte veću dozu od propisane. Uzimanje većih doza od propisanih (trostruko više od jedne doze)

može uzrokovati mučninu, povraćanje, proljev i uznemirenost. Molimo konzultirajte se sa svojim

liječnikom koji će odlučiti o potrebnom liječenju.

Zabilježen je jedan slučaj četverogodišnjeg djeteta koje je nakon slučajnog uzimanja ekstrakta bršljana u

količini od 1,8 g biljne supstance (što odgovara količini od 195 ml Mucoplant sirupa od bršljana), razvilo

agresivnost i proljev.

Ako ste zaboravili uzeti Mucoplant sirup od bršljana

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prijavljene su probavne smetnje (mučnina, povraćanje, proljev). Učestalost nije poznata.

Prijavljene su alergijske reakcije u obliku koprivnjače (vrsta osipa), kožni osip i otežano disanje (dispneja)

Učestalost nije poznata.

Ako se pojavi neka alergijska reakcija, prestanite s uzimanjem lijeka i odmah konzultirajte liječnika.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku

moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog

sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u

procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Mucoplant sirup od bršljana

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C .

Ovaj lijek se može koristiti 6 tjedana nakon prvog otvaranja bočice.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti

lijekove koje više ne koristite. Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal treba se ukloniti u skladu s lokalnim

propisima. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

H A L M E D

08 - 03 - 2018

O D O B R E N O

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što sadrži Mucoplant sirup od bršljana

Djelatna tvar je suhi ekstrakt bršljanovog lista. Svaki ml sirupa sadrži 1,54 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt)

Hedera helix L. folium (bršljanov list) (4 - 8 : 1).

Ekstrakcijsko otapalo: etanol 30 % (m/m).

Drugi sastojci su: kalijev sorbat; hidroksietil celuloza; aroma, crni ribiz; tekući maltitol (E965); bezvodna

citratna kiselina; pročišćena voda

Kako izgleda Mucoplant sirup od bršljana i sadržaj pakiranja

Smećkasto-žut, blago mutan sirup s karakterističnim mirisom (ribiz).

Mucoplant sirup od bršljana je dostupan u pakiranju od 100 ml, 200 ml, 250 ml sirupa u smeđoj staklenoj

bočici s priloženom dozirnom čašicom.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvoĎač

Dr. Theiss Naturwaren GmbH

Michelinstrasse 10

66424 Homburg

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

gotovog lijeka u promet:

Naturprodukt d.o.o.

Franje Lučića 23

10 090 Zagreb

Hrvatska

Telefon: 01/3498 603

Ovaj je lijek odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod

sljedećim nazivima:

Austrija

Mucoplant Hustensaft Efeu Sirup

Bugarska

Мукоплант експекторант с бръшлян 154 mg/100 ml, сироп

Hrvatska

Mucoplant sirup od bršljana

Češka

Mucoplant břečťanový sirup proti kašli

Njemačka

Mucoplant Hustensaft Efeu

MaĎarska

Mucoplant Dr. Theiss Borostyán köhögés elleni szirup

Italija

Edera Dr. Theiss

Latvija

Dr. Theiss efejas sīrups

Litva

Helixicum sirupas

Rumunjska

Mucoplant iederă 1,54 mg/ml sirop

Slovačka

Mucoplant sirup proti kašľu s brečtanom

H A L M E D

08 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

ožujku 2018.

H A L M E D

08 - 03 - 2018

O D O B R E N O