Monopin

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Monopin 4 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 4 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna filmom obložena tableta sadrži 4 mg lacidipina
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska; Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Mađarska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Monopin 4 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 30 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-414546917-01]; 60 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-414546917-02] Urbroj: 381-12-01/70-16-09

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-414546917
 • Datum autorizacije:
 • 22-02-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Monopin 4 mg filmom obložene tablete

lacidipin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati primjenjivati ovaj lijek jer sadrži

Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje

i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Monopin i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Monopin?

Kako uzimati Monopin?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Monopin?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Monopin i za što se koristi?

Monopin sadrži djelatnu tvar lacidipin. Lacidipin pripada skupini lijekova koji se nazivaju blokatorima

kalcijevih kanala. Lacidipin pomaže u opuštanju krvnih žila, tako da se one šire. To olakšava

protjecanje krvi i dovodi do sniženja krvnog tlaka.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Monopin?

Nemojte uzimati Monopin:

ako ste alergični na lacidipin, neki drugi lijek iz skupine kalcijevih kanala ili bilo koji drugi

sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

ako imate bolest srca koja se naziva stenoza aorte (suženje zalistaka u srcu, koje otežava protok

krvi)

ako ste unutar zadnjih mjesec dana preboljeli srčani udar.

Ako mislite da se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati ovaj lijek prije nego što

se posavjetujete sa svojim liječnikom.

Trebate prestati uzimati ovaj lijek ako se pojave bolovi u prsima (anginu pektoris), ubrzani ili slabi

puls,

ubrzano

plitko disanje, nizak

krvni tlak, hladna i

vlažna koža, plave usne

ili ako osjećate

omaglicu, nesvjesticu, slabost ili mučninu.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Monopin ako:

imate nepravilan rad srca ili neke druge probleme sa srcem

bolujete od neke bolesti jetre

Djeca i adolescenti

Lijek nije namijenjen za primjenu u djece i adolescenata mlađih od 18 godina jer djelotvornost i

sigurnost primjene nisu ustanovljene u tim dobnim skupinama.

H A L M E D

06 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Drugi lijekovi i Monopin

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove. To uključuje biljne lijekove i lijekove nabavljene bez recepta.

Razlog tomu je što Monopin može utjecati na djelovanje nekih drugih lijekova. Isto tako, neki drugi

lijekovi mogu utjecati na djelovanje Monopina.

Osobito je potrebno da liječnika ili ljekarnika obavijestite, ako uzimate neki od slijedećih lijekova:

lijekove za liječenje visokog krvnog tlaka

lijekove za kontrolu srčanog ritma

lijekove za liječenje depresije koji se zovu triciklički antidepresivi

lijekove za spavanje ili smirenje

antibiotike

antihistaminike (lijekovi za liječenje peludne hunjavice i drugih alergija)

cimetidin (lijek za liječenje želučanih problema)

kortikosteroide.

Laboratorijske pretrage

Ako idete na neke krvne pretrage, recite osobi koja radi pretragu, da uzimate Monopin jer ovaj lijek

može utjecati na nalaze pretraga jetrene funkcije.

Monopin s hranom, pićem i alkoholom

Monopin se može uzimati neovisno o obroku.

Nemojte uzimati ovaj lijek sa sokom od grejpa.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Nema podataka o sigurnosti primjene lacidipina u trudnica. Vaš će liječnik procijeniti eventualni rizik

i korist primjene ovog lijeka za Vas i Vaše dijete.

Dojenje

Sastojci Monopina mogu se izlučivati u mlijeko. Lijek se smije koristiti tijekom dojenja samo ako je

moguća dobrobit za majku veća od mogućeg rizika za dijete.

Upravljanje vozilima i strojevima

Postoji mogućnost da tijekom uzimanja ovog lijeka osjetite omaglicu. Ako se to dogodi, nemojte

upravljati vozilom niti rukovati alatima ili strojevima.

Monopin sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog

lijeka.

3.

Kako uzimati Monopin?

Uvijek uzimajte ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s

Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Važno je da uzimate točan broj tableta svaki dan u isto vrijeme.

Uobičajena početna doza je 2 mg jedanput na dan, ujutro.

Nakon 3 – 4 tjedna Vaš liječnik će možda odlučiti povisiti dozu na 4 mg jedanput na dan, ujutro.

Ako je potrebno, doza se može povećati na 6 mg svako jutro, što je najveća dnevna doza.

Lijek treba uzimati u isto vrijeme svakoga dana.

H A L M E D

06 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Tabletu progutajte s čašom vode, neovisno o obroku. Nemojte žvakati tablete.

Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Lijek se ne smije uzimati sa sokom od grejpa.

Ako uzmete više Monopina nego što ste trebali

Ako uzmete više tableta nego što ste trebali, javite se svom liječniku ili odmah otiđite u bolnicu.

Ponesite kutiju lijeka sa sobom, kako bi znali koji ste lijek uzeli. Kao posljedica predoziranja može se

javiti pad krvnog tlaka, te ubrzani ili usporeni puls.

Ako ste zaboravili uzeti Monopin

Ako ste zaboravili uzeti uobičajenu dozu lijeka ujutro, uzmite je čim se sjetite toga dana. Međutim,

ako se sjetite tek sljedeći dan, preskočite propuštenu dozu i uzmite svoju uobičajenu dozu toga jutra.

Nemojte uzimati dvostruku dozu da biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Monopin

Uzimajte ovaj lijek dokle god Vam to propisuje liječnik. Nemojte prestati uzimati Monopin bez

preporuke liječnika.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Odmah obavijestite Vašeg liječnika ukoliko primijetite sljedeće simptome jer će Vam možda biti

potrebna hitna medicinska pomoć:

bol u prsnom košu (angina pektoris), uključujući i bol u prsnom košu koja se pogoršava. Takva bol

nastaje zbog smanjene opskrbe srca krvlju i kisikom, a može se širiti u lijevo rame i spuštati niz

lijevu ruku, u područje između lopatica, u vrat, čeljust i zube, ponekad duž desne ruke. Također se

može osjećati u području gornjeg dijela trbuha.

alergijska reakcija, koja se očituje oticanjem lica, usana, jezika ili grla što može otežavati disanje

(angioedem).

Ostale nuspojave navedene su prema učestalosti:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

omaglica, glavobolja

crvenilo lica uz osjećaj vrućine, oticanje, osobito u području gležnjeva (edem)

ubrzano ili nepravilno lupanje srca

Ove nuspojave obično nestaju u nastavku liječenja.

želučane tegobe, mučnina

ubrzani rad srca

kožni osip, crvenilo, svrbež

učestalo mokrenje

osjećaj slabosti

promjene u laboratorijskim nalazima funkcije jetre

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

pad krvnog tlaka uz nesvjesticu ili gubitak svijesti

otok zubnog mesa

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

pojava koprivnjače (urtikarija, uzdignuti osip na koži koji svrbi)

H A L M E D

06 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

drhtavica

depresija

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Monopin?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvajte u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake

„Rok valjanosti/EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Monopin sadrži?

Djelatna tvar je lacidipin.

Jedna Monopin filmom obložena tableta sadrži 4 mg lacidipina.

Drugi sastojci su:

Jezgra tablete: povidon; bezvodna laktoza; natrijev škroboglikolat, vrste A; magnezijev stearat;

Film ovojnica: titanijev dioksid (E171); hipromeloza (E464) laktoza hidrat; talk.

Kako Monopin izgleda i sadržaj pakiranja?

Monopin 4 mg tablete: bijele, bikonveksne, ovalne filmom obložene tablete, s utisnutom oznakom ˝4˝,

razdjelnim urezom i ˝LC˝ na jednoj strani, glatke na drugoj strani

Monopin filmom obložene tablete dostupne su u pakiranjima sa 30 (3x10) ili 60 (6x10) tableta u

blisteru u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz Baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

ProizvoĎač lijeka

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz Baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

H A L M E D

06 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Pallagi ut. 13

Debrecen, 4042, Mađarska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u lipnju 2017.

H A L M E D

06 - 11 - 2017

O D O B R E N O