Monlast

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Monlast 5 mg tablete za žvakanje
 • Doziranje:
 • 5 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • tableta za žvakanje
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna tableta za žvakanje sadrži 5 mg montelukasta u obliku montelukastnatrija
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Monlast 5 mg tablete za žvakanje
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 28 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-830564810-01] Urbroj: 381-12-01/30-16-03

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-830564810
 • Datum autorizacije:
 • 30-11-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

MONLAST 5 mg tablete za žvakanje

montelukast

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što Vi ili dijete počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži važne

podatke za Vas ili dijete.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama ili djetetu. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima ili djeteta.

Ako kod sebe ili djeteta primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je MONLAST i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uizmati MONLAST?

Kako uzimati MONLAST?

Moguće nuspojave

Kako čuvati MONLAST?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je MONLAST i za što se koristi?

MONLAST je antagonist leukotrijenskih receptora koji blokira tvari koje se nazivaju leukotrijeni.

Leukotrijeni uzrokuju sužavanje i otok dišnih putova u plućima. Blokiranjem leukotrijena MONLAST

olakšava simptome astme i pomaže pri njenoj kontroli.

Liječnik Vam je propisao MONLAST za liječenje astme. MONLAST sprječava simptome astme tijekom

dana i noći, a koristi se u sljedećim slučajevima:

-

u liječenju bolesnika u dobi od 6 do 14 godina u kojih astma nije dobro kontrolirana trenutnim

liječenjem i koji trebaju dodatno liječenje

-

može se primjenjivati i kao zamjenski lijek za inhalacijske kortikosteroide u bolesnika u dobi od 6 do

14 godina koji za liječenje astme nisu nedavno uzimali oralne kortikosteroide (za primjenu na usta) i

koji ne mogu primjenjivati inhalacijske kortikosteroide (koji se udišu)

-

u sprječavanju sužavanja dišnih putova izazvanim tjelesnim naporom.

Vaš će liječnik odrediti kako Vi i/ili dijete trebate uzimati MONLAST ovisno o simptomima i težini

astme.

Što je astma?

Astma je dugotrajna bolest pluća. Za astmu je karakteristično:

-

otežano disanje koje nastaje zbog sužavanja dišnih putova. Ovo se sužavanje može pogoršavati i

poboljšavati ovisno o raznim čimbenicima.

-

povećana osjetljivost dišnih putova koji reagiraju na razne podražaje kao što su dim cigareta,

pelud, hladni zrak ili tjelesni napor

-

otok (upala) sluznice dišnih putova.

Simptomi astme uključuju kašalj, piskanje i osjećaj stezanja u prsima.

H A L M E D

30-11-2016

O D O B R E N O

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati MONLAST?

Nemojte uzimati MONLAST:

ako ste Vi ili dijete alergični (preosjetljivi) na montelukast ili neki drugi sastojak ovog lijeka

(naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego Vi ili dijete uzmete MONLAST.

Budite oprezni s MONLAST tabletama:

ako se simptomi astme ili disanje pogoršaju, odmah se obratite liječniku

MONLAST tablete nisu namijenjene za liječenje akutnog napada astme. U slučaju napada trebate

slijediti upute liječnika za tu situaciju. Sa sobom uvijek trebate imati lijek za inhaliranje koji ćete

uzeti u slučaju napada.

važno je da Vi ili dijete uzimate sve lijekove za liječenje astme prema uputi liječnika. MONLAST se

ne smije uzimati umjesto drugih lijekova za liječenje astme koje je propisao Vaš liječnik.

svi bolesnici koji uzimaju lijekove za liječenje astme trebaju imati na umu da se moraju posavjetovati

s liječnikom primijete li simptome kao što su bolest slična gripi, trnci i/ili iglice/utrnutost u rukama ili

nogama, pogoršanje tegoba s disanjem i/ili osip.

Vi i/ili dijete ne smijete uzimati acetilsalicilatnu kiselinu ili druge nesteroidne protuupalne lijekove

ako se zbog njih simptomi astme pogoršavaju.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas i/ili dijete ili, pak, niste sigurni, javite se svom

liječniku.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek se ne smije davati djeci mlađoj od 6 godina.

Za djecu u dobi od 2 do 5 godina dostupne su MONLAST 4 mg tablete za žvakanje.

Za djecu u dobi od 15 godina i odrasle dostupne su MONLAST 10 mg filmom obložene tablete.

Drugi lijekovi i MONLAST

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako Vi ili dijete uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti

bilo koje druge lijekove, uključujući i one koji ste nabavili bez recepta.

Ukoliko ste Vi ili dijete zaprimljeni u bolnicu, obavijestite nadležnog liječnika da uzimate MONLAST

tablete kao i o bilo kojim drugim lijekovima koje uzimate.

Neki lijekovi mogu mijenjati način na koji MONLAST djeluje ili MONLAST može mijenjati učinak

drugih lijekova.

Prije nego počnete uzimati MONLAST tablete obavijestite svog liječnika ako uzimate sljedeće lijekove:

-

fenobarbital i fenitoin (lijekovi za liječenje epilepsije ili padavice)

-

rifampicin (lijek za liječenje tuberkuloze i nekih drugih infekcija).

MONLAST s hranom i pićem

MONLAST 5 mg tablete ne smiju se uzimati s hranom. Trebaju se uzeti najmanje 1 sat prije ili 2 sata

poslije obroka.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku

ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Liječnik će procijeniti smijete li uzimati MONLAST.

H A L M E D

30-11-2016

O D O B R E N O

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se MONLAST u majčino mlijeko u ljudi. Dojite li ili namjeravate dojiti,

posavjetujte se s liječnikom prije nego što počnete uzimati MONLAST.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ne očekuje se da bi MONLAST mogao utjecati na sposobnost upravljanja motornim vozilima ili

strojevima. Međutim, reakcije na lijek u bolesnika mogu biti različite. Tijekom primjene MONLAST

tableta, vrlo rijetko su bile zabilježene nuspojave kao što su omaglica i pospanost, koje u nekih bolesnika

mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

MONLAST sadrži izvor fenilalanina.

Može naškoditi osobama koje boluju od fenilketonurije.

3.

Kako uzimati MONLAST?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Vi ili dijete trebate uzimati jednu MONLAST tabletu, jedanput na dan, navečer, prema uputi

liječnika.

Lijek je potrebno uzimati i kad nemate simptome ili imate akutni napad astme.

Za djecu u dobi od 6 do 14 godina

Preporučena doza je jedna tableta za žvakanje od 5 mg, jedanput na dan, navečer.

Uzimate li Vi ili dijete MONLAST tablete, ne smijete uzimati druge lijekove koji sadrže istu djelatnu tvar

(montelukast).

Način primjene

Lijek se uzima kroz usta.

Tablete se prije gutanja moraju prožvakati. MONLAST 5 mg tablete za žvakanje ne smiju se uzimati

istodobno s hranom; treba ih uzeti najmanje 1 sat prije ili 2 sata nakon obroka.

Ne preporučuje se primjena MONLAST 5 mg tableta za žvakanje u djece mlađe od 6 godine.

Ako Vi ili dijete uzmete više MONLAST tableta nego što ste trebali

Ako uzmete više MONLAST tableta nego je propisano, odmah se obratite liječniku. Uzmite preostale

tablete ili uputu o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili znali točno koji ste

lijek Vi ili dijete uzeli.

U većini slučajeva predoziranja nisu bile zabilježene nuspojave. Najčešći simptomi u odraslih i djece bili

su bol u trbuhu, pospanost, žeđ, glavobolja, povraćanje i hiperaktivnost.

Ako ste zaboravili uzeti ili dati djetetu MONLAST tabletu

Nastojte uzimati MONLAST onako kako Vam je liječnik propisao. Ako ste Vi ili dijete propustili uzeti

jednu dozu MONLAST tableta, samo nastavite uzimati lijek prema uobičajenom rasporedu, jednu tabletu,

jedanput na dan. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako Vi i/ili dijete prestanete uzimati MONLAST tablete

MONLAST

može

kontrolirati

astmu

samo

i/ili

dijete

redovito

uzimate.

Važno

MONLAST uzimate toliko dugo koliko Vam je to propisao liječnik. Tako pomažete kontrolirati svoju ili

astmu djeteta.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

H A L M E D

30-11-2016

O D O B R E N O

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Tijekom kliničkih ispitivanja MONLAST 5 mg tableta za žvakanje, najčešće prijavljivane nuspojave

(javljale su se u najmanje 1 od 100 bolesnika, ali u manje od 1 od 10 liječenih pedijatrijskih bolesnika) za

koje se smatra da su povezane s primjenom lijeka bila je

glavobolja

Tijekom kliničkih ispitivanja MONLAST 10 mg filmom obloženih tableta, uz gore spomenutu nuspojavu,

zabilježena je i

bol u trbuhu

Te su nuspojave bile uglavnom blage i javljale su se s većom učestalošću u bolesnika koji su uzimali

MONLAST nego u onih koji su uzimali placebo (tablete koje ne sadrže djelatnu tvar).

Osim gore navedenih nuspojava, nakon stavljanja lijeka u promet, zabilježene su sljedeće nuspojave:

Vrlo često

(mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

-

infekcije gornjih dišnih putova.

Često

(mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

proljev, mučnina, povraćanje

osip

vrućica.

Manje često

(mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

-

reakcije preosjetljivosti, uključujući oticanje lica, usana, jezika i/ili grla koje može uzrokovati

teškoće pri disanju ili gutanju

-

promjene u ponašanju i raspoloženju (neuobičajeni snovi uključujući noćne more, poteškoće sa

spavanjem,

hodanje

snu,

razdražljivost,

osjećaj

tjeskobe,

nemir,

uznemirenost

uključujući

agresivno ili neprijateljsko ponašanje, depresija)

omaglica, omamljenost, trnci i iglice/utrnutost, epileptički napad

krvarenje iz nosa

suha usta, loša probava

bol u zglobovima i mišićima, grčevi u mišićima

stvaranje modrica, svrbež, koprivnjača

slabost/umor, loše osjećanje, oticanje.

Rijetko

(mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

-

povećana sklonost krvarenju

-

nevoljno drhtanje, poremećaj pažnje, poremećaj pamćenja

-

osjećaj lupanja srca.

Vrlo rijetko

(mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba):

-

halucinacije, dezorijentacija, razmišljanje o samoubojstvu i/ili pokušaj samoubojstva

-

oticanje (upala) pluća

-

upala jetre (hepatitis)

-

pojava crvenih mekanih zadebljanja pod kožom, najčešće na potkoljenicama (

erythema nodosum

teške reakcije na koži (multiformni eritem) koje se mogu javiti bez upozorenja.

U vrlo rijetkim slučajevima, u bolesnika koji boluju od astme i liječeni su MONLAST tabletama,

zabilježena je kombinacija simptoma kao što su bolest slična gripi, trnci i iglice ili utrnutost ruku i nogu,

pogoršanje plućnih simptoma i/ili osip (Churg-Straussov sindrom).

Odmah obavijestite liječnika ako

primijetite jedan ili više opisanih simptoma

(vidjeti dio 2.).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku

moguću

nuspojavu

koja

nije

navedena

ovoj

uputi.

Nuspojave

možete

prijaviti

izravno

putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

H A L M E D

30-11-2016

O D O B R E N O

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati MONLAST?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti

lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što MONLAST sadrži?

Djelatna tvar je montelukast.

Jedna MONLAST tableta za žvakanje sadrži 5 mg montelukasta u obliku montelukastnatrija.

Drugi

sastojci

manitol

(E421);

umrežena

karmelozanatrij,;

aspartam

(E951);

aroma

trešnje;

mikrokristalična

celuloza,;

niskosupstituirana

hidroksipropilceluloza;

crveni

željezov

oksid

(E172);

magnezijev stearat.

Kako MONLAST 5 mg tableta za žvakanje izgleda i sadržaj pakiranja?

MONLAST je ružičasta, ravna, okrugla tableta, promjera 8 mm, za žvakanje s ukošenim rubovima.

28 (2x14) tableta u oPA/Al/PVC//Al blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u studenom 2016.

H A L M E D

30-11-2016

O D O B R E N O