Monlast

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Monlast 10 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 10 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna filmom obložena tableta sadrži 10 mg montelukasta u obliku montelukastnatrija
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Monlast 10 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 28 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-452196406-01] Urbroj: 381-12-01/30-16-03

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-452196406
 • Datum autorizacije:
 • 30-11-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

MONLAST 10 mg filmom obložene tablete

montelukast

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je MONLAST i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati MONLAST?

Kako uzimati MONLAST?

Moguće nuspojave

Kako čuvati MONLAST?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je MONLAST i za što se koristi?

MONLAST je antagonist leukotrijenskih receptora koji blokira tvari koje se nazivaju leukotrijeni.

Leukotrijeni uzrokuju sužavanje i otok dišnih putova u plućima kao i simptome alergije. Blokiranjem

leukotrijena MONLAST olakšava simptome astme, pomaže pri kontroli astme i olakšava simptome

sezonskih alergija (poznatih kao peludna groznica ili sezonski alergijski rinitis).

Liječnik Vam je propisao MONLAST za liječenje astme, sprečavanje simptoma astme tijekom dana i

noći, a koristi se u sljedećim slučajevima:

-

u liječenju odraslih i adolescenata u dobi od 15 ili više godina u kojih astma nije dobro kontrolirana

trenutnim liječenjem i koji trebaju dodatno liječenje

-

u sprječavanju sužavanja dišnih putova izazvanim tjelesnim naporom

-

u bolesnika s astmom u kojih se MONLAST primjenjuje za liječenje astme, MONLAST može

također poboljšati i simptome sezonskog alergijskog rinitisa.

Vaš će liječnik odrediti kako trebate uzimati MONLAST ovisno o simptomima i težini astme.

Što je astma?

Astma je dugotrajna bolest pluća. Za astmu je karakteristično:

-

otežano disanje koje nastaje zbog sužavanja dišnih putova. Ovo se sužavanje može pogoršavati i

poboljšavati ovisno o raznim čimbenicima.

-

povećana osjetljivost dišnih putova koji reagiraju na razne podražaje kao što su dim cigareta,

pelud, hladni zrak ili tjelesni napor

-

oticanje (upala) sluznice dišnih putova.

Simptomi astme uključuju kašalj, piskanje i osjećaj stezanja u prsima.

Što su sezonske alergije?

Sezonske alergije (također poznate i kao peludna groznica ili sezonski alergijski rinitis) su alergijski

odgovor na pelud drveća, trava i korova koji se prenosi zrakom. Simptomi sezonskih alergija tipično

uključuju: začepljen nos, curenje iz nosa, svrbež nosa, kihanje, suzne, otečene i crvene oči te svrbež očiju.

H A L M E D

30-11-2016

O D O B R E N O

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati MONLAST?

Nemojte uzimati MONLAST:

-

ako ste Vi ili dijete alergični na montelukast ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete MONLAST:

ako se simptomi astme ili disanje pogoršaju, u tom se slučaju odmah obratite liječniku

MONLAST tablete nisu namijenjene za liječenje akutnog napada astme. U slučaju napada trebate

slijediti upute liječnika za tu situaciju. Sa sobom uvijek trebate imati lijek za inhaliranje koji ćete

uzeti u slučaju napada.

važno je da Vi ili dijete uzimate sve lijekove za liječenje astme prema uputi liječnika. MONLAST se

ne smije uzimati umjesto drugih lijekova za liječenje astme koje je propisao Vaš liječnik.

svi bolesnici koji uzimaju lijekove za liječenje astme trebaju imati na umu da se moraju posavjetovati

s liječnikom primijete li simptome kao što su bolest slična gripi, trnci i/ili iglice ili utrnutost u rukama

ili nogama, pogoršanje tegoba s disanjem i/ili osip.

Vi ili dijete ne smijete uzimati acetilsalicilatnu kiselinu ili druge nesteroidne protuupalne lijekove ako

se zbog njih simptomi astme pogoršavaju.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili, pak, niste sigurni, javite se svom liječniku.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek se ne smije davati djeci mlađoj od 15 godina.

Za djecu u dobi od 6 do 14 godina dostupne su MONLAST 5 mg tablete za žvakanje.

Za djecu u dobi od 2 do 5 godina dostupne su MONLAST 4 mg tablete za žvakanje.

Drugi lijekovi i MONLAST

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako Vi ili dijete uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti

bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Ukoliko ste Vi ili dijete zaprimljeni u bolnicu, obavijestite nadležnog liječnika da uzimate MONLAST

tablete kao i o bilo kojim drugim lijekovima koje uzimate.

Neki lijekovi mogu mijenjati način na koji MONLAST djeluje ili MONLAST može mijenjati učinak

drugih lijekova.

Prije nego počnete uzimati MONLAST tablete obavijestite svog liječnika ako uzimate sljedeće lijekove:

-

fenobarbital i fenitoin (lijekovi za liječenje epilepsije ili padavice)

-

rifampicin (lijek za liječenje tuberkuloze i nekih drugih infekcija)

-

gemfibrozil (lijek za liječenje povišenih vrijednosti lipida u plazmi).

MONLAST s hranom i pićem

MONLAST se može uzimati neovisno o obroku.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku

ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Liječnik će procijeniti smijete li uzimati MONLAST tijekom trudnoće.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se MONLAST u majčino mlijeko u ljudi. Dojite li ili namjeravate dojiti,

posavjetujte se s liječnikom prije nego što počnete uzimati MONLAST.

H A L M E D

30-11-2016

O D O B R E N O

Upravljanje vozilima i strojevima

Ne očekuje se da bi MONLAST mogao utjecati na sposobnost upravljanja motornim vozilima ili

strojevima. Međutim, reakcije na lijek u bolesnika mogu biti različite. Tijekom primjene MONLAST

tableta, vrlo rijetko su bile zabilježene nuspojave kao što su omaglica i pospanost, koje u nekih bolesnika

mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

MONLAST sadrži izvor fenilalanina.

Može naškoditi osobama koje boluju od fenilketonurije.

3.

Kako uzimati MONLAST?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Vi ili dijete trebate uzeti jednu MONLAST tabletu, jedanput na dan, prema uputi liječnika.

Lijek je potrebno uzimati i kada nemate simptome ili imate akutni napad astme.

Odrasli i adolescenti stariji od 15 godina

Preporučena doza je jedna tableta od 10 mg, jedanput na dan, navečer.

Uzimate

MONLAST

tablete,

smijete

uzimati

druge

lijekove

koji

sadrže

istu

djelatnu

tvar

(montelukast).

Način primjene

Lijek se uzima kroz usta.

MONLAST se može uzimati s hranom ili bez nje.

Ako uzmete više MONLAST tableta nego što ste trebali

Ako uzmete više MONLAST tableta nego je propisano, odmah se obratite liječniku. Uzmite preostale

tablete ili uputu o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili znali točno koji ste

lijek Vi ili dijete uzeli.

U većini slučajeva predoziranja nisu bile zabilježene nuspojave. Najčešći simptomi u odraslih i djece bili

su bolovi u trbuhu, pospanost, žeđ, glavobolja, povraćanje i hiperaktivnost.

Ako ste zaboravili uzeti MONLAST tabletu

Nastojte uzimati MONLAST onako kako Vam je liječnik propisao. Ako ste Vi ili dijete propustili uzeti

jednu dozu MONLAST tableta, samo nastavite uzimati lijek prema uobičajenom rasporedu, jednu tabletu,

jedanput na dan. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako prestanete uzimati MONLAST tablete

MONLAST može kontrolirati astmu samo ako ga redovito uzimate. Važno je da MONLAST uzimate

toliko dugo koliko Vam je to propisao liječnik. Tako pomažete kontrolirati svoju ili astmu djeteta.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Tijekom kliničkih ispitivanja MONLAST 10 mg filmom obloženih tableta, najčešće prijavljene nuspojave

(javljale su se u najmanje 1 od 100 bolesnika, ali u manje od 1 od 10 liječenih bolesnika) za koje se

smatra da su povezane s primjenom lijeka bile su:

H A L M E D

30-11-2016

O D O B R E N O

-

bolovi u trbuhu

-

glavobolja.

Te su nuspojave bile uglavnom blage i javljale su se s većom učestalošću u bolesnika koji su uzimali

MONLAST nego u onih koji su uzimali placebo (tablete koje ne sadrže djelatnu tvar lijeka).

Osim gore navedenih nuspojava, nakon stavljanja lijeka u promet, zabilježene su sljedeće nuspojave:

Vrlo često

(mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

-

infekcije gornjih dišnih putova.

Često

(mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

proljev, mučnina, povraćanje

osip

vrućica.

Manje često

(mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

-

reakcije preosjetljivosti, uključujući oticanje lica, usana, jezika i/ili grla koje može uzrokovati

teškoće pri disanju ili gutanju

-

promjene u ponašanju i raspoloženju (neuobičajeni snovi uključujući noćne more, poteškoće sa

spavanjem,

hodanje

snu,

razdražljivost,

osjećaj

tjeskobe,

nemir,

uznemirenost

uključujući

agresivno ili neprijateljsko ponašanje, depresija)

omaglica, omamljenost, trnci i iglice/utrnutost, epileptički napad

krvarenje iz nosa

suha usta, loša probava

bol u zglobovima i mišićima, grčevi u mišićima

stvaranje modrica, svrbež, koprivnjača

slabost/umor, loše osjećanje, oticanje.

Rijetko

(mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

-

povećana sklonost krvarenju

-

nevoljno drhtanje, poremećaj pažnje, poremećaj pamćenja

-

osjećaj lupanja srca.

Vrlo rijetko

(mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba):

-

halucinacije, dezorijentacija, razmišljanje o samoubojstvu i/ili pokušaj samoubojstva

-

oticanje (upala) pluća

-

upala jetre (hepatitis)

-

pojava crvenih mekanih zadebljanja pod kožom, najčešće na potkoljenicama (

erythema nodosum

teške reakcije na koži (multiformni eritem) koje se mogu javiti bez upozorenja.

U vrlo rijetkim slučajevima, u bolesnika koji boluju od astme i liječeni su MONLAST tabletama,

zabilježena je kombinacija simptoma kao što su bolest slična gripi, trnci i iglice ili utrnutost ruku i nogu,

pogoršanje plućnih simptoma i/ili osip (Churg-Straussov sindrom).

Odmah obavijestite liječnika ako

primijetite jedan ili više opisanih simptoma

(vidjeti dio 2.).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku

moguću

nuspojavu

koja

nije

navedena

ovoj

uputi.

Nuspojave

možete

prijaviti

izravno

putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati MONLAST?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

H A L M E D

30-11-2016

O D O B R E N O

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti

lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što MONLAST sadrži?

Djelatna tvar je montelukast.

Jedna MONLAST filmom obložena tableta sadrži 10 mg montelukasta u obliku montelukastnatrija.

Drugi sastojci su:

Tabletna

jezgra:

manitol

(E421);

umrežena

karmelozanatrij;

aspartam

(E951);

aroma

banane;

mikrokristalična celuloza; niskosupstituirana hidroksipropilceluloza; magnezijev stearat.

Film ovojnica: hipromeloza; hidroksipropilceluloza; talk; titanijev dioksid (E171); žuti željezov oksid

(E172); crveni željezov oksid (E172).

Kako MONLAST 10 mg filmom obložena tableta izgleda i sadržaj pakiranja?

MONLAST je bež, okrugla, promjera 8 mm, bikonveksna filmom obložena tableta.

28 (2x14) tableta u oPA/Al/PVC//Al blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u studenom 2016.

H A L M E D

30-11-2016

O D O B R E N O