MiPet Easecto

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • MiPet Easecto
 • Koristi za:
 • Životinje
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • MiPet Easecto
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • psi
 • Područje terapije:
 • Ektoparazitidi za sistemsku uporabu
 • Terapijske indikacije:
 • Za liječenje gljivica, grinja (Dermacentor reticulatus, krpelja ixodes hexagonus,Rhipicephalus sanguineus i Иксодовых ricinusovog). Veterinarski medicinski proizvod ima neposrednu i trajnu aktivnost ubijanja krpelja tijekom najmanje 5 tjedana. Za liječenje invazija buha (Ctenocephalides feliz andCtenocephalides канис). Veterinarski medicinski proizvod ima neposrednu i trajnu aktivnost ubijanja buha protiv novih infestacija tijekom najmanje 5 tjedana. Veterinarski lijek može se koristiti kao dio strategije liječenja za kontrolu Flea Allergy Dermatitis (FLEA). Za liječenje štitnjače (Sarcoptes scabiei). Za liječenje infekcija bradavica (Otodectes cynotis). Za liječenje demodikoze (Demodex canis). Blitve i krpelji moraju se priključiti na domaćina i početi hraniti kako bi bili izloženi aktivnoj tvari.

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/V/C/004732
 • Datum autorizacije:
 • 31-01-2018
 • EMEA koda:
 • EMEA/V/C/004732
 • Zadnje ažuriranje:
 • 13-05-2018

Izvješće o ocjeni javnog

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/656565/2017

EMEA/V/C/004732

EPAR, sažetak za javnost

MiPet Easecto

sarolaner

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o procjeni (EPAR) za veterinarsko-medicinski proizvod

MiPet Easecto. Objašnjava kako je Agencija ocijenila ovaj veterinarsko-medicinski proizvod (VMP)

kako bi preporučila njegovo odobrenje u Europskoj uniji (EU) i uvjete za njegovu primjenu. Svrha

sažetka nije davati praktične savjete o korištenju VMP-a MiPet Easecto.

Praktične informacije o primjeni VMP-a MiPet Easecto vlasnici životinja ili uzgajivači trebaju pročitati u

uputi o VMP-u, odnosno trebaju se obratiti svojem veterinaru ili ljekarniku.

Što je MiPet Easecto i za što se koristi?

MiPet Easecto je vrsta VMP-a koja se koristi za liječenje infestacija krpeljima i buhama, demodikoze i

sarkoptes šuge (infestacije kože koje uzrokuju dvije različite vrste grinja) i infestacije ušnim grinjama

u pasa. Nakon primjene VMP-a MiPet Easecto, on djeluje protiv krpelja i buha najmanje pet tjedana.

MiPet Easecto može se koristiti i u okviru liječenja alergijskog dermatitisa uzrokovanog buhama

(alergijske reakcije na ugrize buha). Sadrži djelatnu tvar sarolaner. Za dodatne informacije vidjeti

uputu o VMP-u.

Ovaj VMP isti je kao i VMP Simparica, koji je već odobren u Europskoj uniji (EU). Proizvođač VMP-a

Simparica pristao je na to da se njegovi znanstveni podatci koriste za VMP MiPet Easecto (tzv.

„informirani pristanak”).

Kako se MiPet Easecto koristi?

VMP MiPet Easecto dostupan je u obliku tableta za žvakanje (5, 10, 20, 40, 80 i 120 mg), a izdaje se

samo na veterinarski recept. Tabletu odgovarajuće jačine treba koristiti u skladu s tjelesnom težinom

psa.

Za potrebe liječenja infestacija krpeljima i buhama VMP MiPet Easecto daje se jedanput svaki mjesec

tijekom sezone buha i/ili krpelja radi optimalne kontrole.

Za potrebe liječenja sarkoptes šuge MiPet Easecto daje se jedanput mjesečno tijekom dva uzastopna

MiPet Easecto

EMA/656565/2017

Stranica 2/3

mjeseca.

Za potrebe liječenja demodikoze MiPet Easecto daje se jedanput mjesečno u razdoblju od barem tri

mjeseca. Liječenje treba nastaviti dok kožne strugotine ne budu negativne barem dva puta uzastopno

u razmaku od jednog mjeseca. Budući da druga stanja doprinose demodikozi, također treba liječiti sve

osnovne bolesti.

Za liječenje infestacija ušnim škugarcem treba dati jednu dozu.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o VMP-u.

Kako djeluje MiPet Easecto?

Djelatna tvar u VMP-u MiPet Easecto, sarolaner, djeluje kao „ektoparaziticid”. To znači da ubija

parazite koji žive na koži ili u krznu životinja, kao što su buhe, krpelji i grinje. Kako bi ih se izložilo

aktivnoj tvari, buhe i krpelji moraju se prihvatiti za kožu i započeti hranjenje krvlju psa. Sarolaner ubija

parazite koji su popili krv psa tako što djeluje na njihov živčani sustav. Inhibira normalno kretanje

nabijenih čestica klorida (iona) u živčanim stanicama i iz njih, posebno onih povezanih s

gama-aminobutričnom kiselinom (GABA) i glutamatom, dvjema tvarima koje prenose poruke između

živaca (neurotransmiteri). To rezultira nekontroliranim djelovanjem živčanog sustava i paralizom te

smrću parazita. Sarolaner ubija buhe prije nego što uspiju izleći jajašca te tako pomaže pri

smanjivanju kontaminacije okruženja psa.

Koje su koristi VMP-a MiPet Easecto utvrđene u ispitivanjima?

Djelovanje VMP-a MiPet Easecto protiv buha ispitano je u terenskom ispitivanju u pasa zaraženih s

najmanje pet živih buha. Tijekom tri mjeseca 189 pasa liječeno je VMP-om MiPet Easecto, dok je 96

pasa primilo drugi VMP, spinosad. VMP MiPet Easecto bio je jednako djelotvoran kao spinosad u

smanjivanju broja buha do 90 dana nakon terapije.

Drugo terensko ispitivanje provedeno je u pasa zaraženih najmanje trima živim primljenim krpeljima.

Tijekom tri mjeseca 122 psa liječena su VMP-om MiPet Easecto, dok je 59 pasa liječeno drugim

VMP-om, fipronilom, protiv krpelja. VMP MiPet Easecto bio je jednako djelotvoran kao fipronil u

smanjivanju broja krpelja do 90 dana nakon terapije.

Još jedno ispitivanje obuhvatilo je pse zaražene sarkoptes šugom. Tijekom dva mjeseca 53 pasa

liječeno je VMP-om MiPet Easecto, dok je 26 pasa primilo VMP koji je sadržavao moksidektin i

imidakloprid. VMP MiPet Easecto bio je jednako djelotvoran kao moksidektin i imidakloprid u eliminaciji

živih grinja u kožnim strugotinama.

U ispitivanju koje je obuhvatilo pse s infestacijom ušnim škugarcem, 283 psa liječeno je VMP-om MiPet

Easecto, a 131 pas primio je moksidektin/imidakloprid (terapiju nakapavanjem protiv grinja). Psi sa

živim grinjama primili su 30. dana nakon početnog liječenja drugu terapiju. Prilikom liječenja VMP-om

MiPet Easecto postotak pasa koji nisu imali žive grinje nakon 30 dana iznosio je 91 %, s time da je taj

postotak porastao do 99 % nakon 60 dana, odnosno nakon dviju terapija. VMP MiPet Easecto bio je

jednako djelotvoran kao moksidektin/imidakloprid.

U ispitivanju koje je obuhvatilo 98 pasa s demodikozom, 63 psa liječena su VMP-om MiPet Easecto

jedanput mjesečno u razdoblju od najviše šest mjeseci, a 35 pasa primilo je moksidektin/imidakloprid.

VMP MiPet Easecto bio je jednako djelotvoran kao moksidektin/imidakloprid, a postotak pasa liječenih

VMP-om MiPet Easecto koji nisu imali žive grinje nakon 30, 60, 90, 120, 150 i 180 dana iznosio je

15 %, 69 %, 93 %, 94 %, 100 % i 100 %.

MiPet Easecto

EMA/656565/2017

Stranica 3/3

Koji su rizici povezani s VMP-om MiPet Easecto?

Nuspojave VMP-a MiPet Easecto nisu česte. Međutim, sljedeće nuspojave zabilježene su u manje od 1

na 10 000 pasa: blago i kratkotrajno povraćanje i proljev, kao i tremor (drhtanje), ataksija

(nemogućnost koordiniranja kretanja tijela) ili konvulzije. Te pojave obično nestanu bez ikakve

terapije.

Budući da se buhe i krpelji moraju početi hraniti krvlju psa da bi ih se moglo iskorijeniti VMP-om, ne

može se isključiti rizik od prijenosa bolesti kojima oni mogu biti zaraženi.

Kojih se mjera opreza mora pridržavati osoba koja primjenjuje

veterinarsko-medicinski proizvod ili dolazi u kontakt sa životinjom?

U sažetku opisa svojstava i u uputi o VMP-u MiPet Easecto nalaze se sigurnosne informacije, uključujući

odgovarajuće mjere opreza kojih se veterinari te vlasnici životinja ili uzgajivači trebaju pridržavati.

Tablete treba čuvati u originalnom pakiranju sve do uporabe kako bi se spriječilo da djeca imaju

izravan pristup VMP-u.

Nakon rukovanja proizvodom treba oprati ruke. U slučaju da se VMP nehotice proguta, treba odmah

potražiti liječničku pomoć.

Zašto je MiPet Easecto odobren?

Odbor za veterinarsko-medicinske proizvode (CVMP) pri Agenciji odlučio je da koristi od VMP-a MiPet

Easecto nadmašuju s njim povezane rizike te je preporučio njegovo odobrenje za primjenu u Europskoj

uniji.

Ostale informacije o VMP-u MiPet Easecto

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje u promet koje je za VMP MiPet Easecto na snazi u

Europskoj uniji od 31/01/2018.

Odobrenje se temeljilo na odobrenju danom za VMP Simparica 2015. godine („informirani pristanak”).

Cjeloviti EPAR za VMP MiPet Easecto nalazi se na internetskim stranicama Agencije:

ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Dodatne

informacije o terapiji VMP-om MiPet Easecto vlasnici životinja ili uzgajivači trebaju pročitati u uputi o

VMP-u, odnosno trebaju se obratiti svojem veterinaru ili ljekarniku.

Sažetak je posljednji put ažuriran u 10. 2017.

Uputu o lijeku

B. UPUTA O VMP

UPUTA O VMP

MiPet Easecto tablete za žvakanje za pse

1.

NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET I

NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORNOG ZA PUŠTANJE

SERIJE U PROMET, AKO JE RAZLIČITO

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet i proizvođač odgovoran za puštanje serije

u promet:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

2.

NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

MiPet Easecto 5 mg tablete za žvakanje za pse 1,3 - 2,5 kg

MiPet Easecto 10 mg tablete za žvakanje za pse > 2,5 - 5 kg

MiPet Easecto 20 mg tablete za žvakanje za pse > 5 - 10 kg

MiPet Easecto 40 mg tablete za žvakanje za pse > 10 - 20 kg

MiPet Easecto 80 mg tablete za žvakanje za pse > 20 - 40 kg

MiPet Easecto 120 mg tablete za žvakanje za pse > 40 - 60 kg

sarolaner

3.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNE(IH) TVARI I DRUGIH

SASTOJAKA

Svaka tableta sadržava:

MiPet Easecto tablete za žvakanje

Sarolaner (mg)

za pse 1,3 - 2,5 kg

za pse > 2,5 - 5 kg

za pse > 5 - 10 kg

za pse > 10 - 20 kg

za pse > 20 - 40 kg

za pse > 40 - 60 kg

Tablete za žvakanje obojene smeđom bojom, kvadratnog oblika sa zaobljenim rubovima.

Broj utisnut na jednoj strani odnosi se na jačinu (mg) tableta: "5", "10", "20", "40", "80" ili "120".

4.

INDIKACIJE

Za liječenje infestacije krpeljima (

Dermacentor reticulatus

Ixodes hexagonus

Ixodes ricinus

Rhipicephalus sanguineus

). Veterinarsko – medicinski proizvod ima trenutno i postojano djelovanje

ubijanja krpelja najmanje 5 tjedana.

Za liječenje i prevenciju infestacije buhama (

Ctenocephalides felis

Ctenocephalides canis

Veterinarsko – medicinski proizvod ima trenutno i postojano djelovanje ubijanja buha i sprječavanja

novih infestacija najmanje 5 tjedana. Veterinarsko – medicinski proizvod može se koristiti kao dio

strategije liječenja u kontroli alergijskog dermatitisa uzrokovanih buhama.

Za liječenje sarkoptes šuge (

Sarcoptes scabiei

Buhe i krpelji trebaju se pričvrstiti na domaćina i započeti hranjenje, kako bi mogli biti izloženi

djelatnoj tvari.

Za liječenje infestacije ušnim grinjama (

Otodectes cynotis

Za liječenje demodikoze (

Demodex canis

5.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primjenjivati u slučajevima preosjetljivosti na djelatnu tvar ili na bilo koju od pomoćnih tvari.

6.

NUSPOJAVE

U vrlo rijetkim slučajevima mogu se pojaviti nuspojave povezane s blagim i prolaznim

gastrointestinalnim učincima kao što su povraćanje i proljev. U vrlo rijetkim slučajevima može doći

do prolaznih neuroloških poremećaja kao što su tremor, ataksija ili konvulzije. Ovi znakovi obično

prolaze bez liječenja.

Učestalost nuspojava je određena sukladno sljedećim pravilima:

- vrlo česte (više od 1 na 10 tretiranih životinja pokazuju nuspojavu(e))

- česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 tretiranih životinja)

- manje česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1.000 tretiranih životinja)

- rijetke (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10.000 tretiranih životinja)

- vrlo rijetke (manje od 1 životinje na 10.000 tretiranih životinja, uključujući izolirane slučajeve).

Ako zamijetite bilo koju nuspojavu, čak i one koje nisu navedene u ovoj uputi o VMP ili mislite da

veterinarsko-medicinski proizvod ne djeluje, molimo obavijestite svog veterinara.

7.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi.

8.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI)

PRIMJENE

Za peroralnu primjenu.

Veterinarsko – medicinski proizvod treba davati u dozi 2 – 4 mg/kg tjelesne težine u skladu sa

sljedećom tablicom:

Tjelesna težina

(kg)

Jačina tablete

(mg sarolanera)

Broj tableta koje treba

primijeniti

1,3 > 2,5

Jedna

> 2,5 – 5

Jedna

> 5 – 10

Jedna

> 10 – 20

Jedna

> 20 – 40

Jedna

> 40 – 60

Jedna

> 60

Primjerena kombinacija tableta

Upotrijebite odgovarajuću kombinaciju raspoloživih jačina tableta da bi postigli preporučenu dozu 2

do 4 mg/kg tjelesne težine.

Tablete se mogu primijeniti s ili bez hrane.

Raspored liječenja:

Za optimalnu kontrolu infestacije buhama i krpeljima, veterinarsko – medicinski proizvod treba davati

na mjesečnoj bazi. Potreba za ponovnim liječenjem mora se bazirati na lokalnoj epidemiološkoj

situaciji.

Za liječenje infestacije ušnim grinjama (

Otodectes cynotis

) potrebno je primijeniti jednu dozu. S

obzirom da je nekim životinjama potrebno ponovno liječenje, preporučuje se veterinarski pregled 30

dana nakon liječenja.

Za liječenje sarkoptes šuge (uzrokovane

Sarcoptes scabiei

var.

canis

) treba davati jednu dozu na

mjesečnoj bazi, dva mjeseca uzastopno.

Za liječenje demodikoze (uzrokovane

Demodex canis

) učinkovita je primjena jedne doze jednom

mjesečno,tri uzastopna mjeseca, koja dovodi do značajnog poboljšanja kliničkih znakova.

Liječenje treba nastaviti sve dok testovi struganje kože nisu negativni, najmanje dva uzastopna puta, u

roku od mjesec dana. S obzirom da je demodikoza multifaktorska bolest, također se preporuča liječiti

osnovnu bolest.

9.

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Tablete MiPet Easecto su ukusne za žvakanje zato ih psi rado uzimaju od vlasnika. Ako pas

dobrovoljno ne uzme tabletu, može mu se dati preko hrane ili direktno u usta. Ne razdjeljivati tablete.

10.

KARENCIJA(E)

Nije primjenjivo.

11.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Držati izvan pogleda i dosega djece.

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod ne zahtijeva nikakve posebne uvijete čuvanja.

Ne koristite veterinarsko-medicinski proizvod poslije isteka roka valjanosti naznačenog na blisteru.

Rok valjanosti se odnosi na zadnji dan tekućeg mjeseca.

12.

POSEBNO(A) UPOZORENJE(A)

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja:

Paraziti moraju započeti hranjenje na domaćinu kako bi bili izloženi sarolaneru, stoga se prijenos

zaraznih bolesti uzrokovanih parazitima ne može isključiti.

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama:

Štenci mlađi od 8 tjedana starosti i psi lakši od 1,3 kg tjelesne težine ne bi se trebali liječiti osim ako

veterinar nije savjetovao drugačije.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na

životinjama:

Oprati ruke nakon primjene proizvoda.

Slučajno gutanje proizvoda može dovesti do neželjenih učinaka. Kako biste djeci spriječili pristup

proizvodu, iz blistera treba izvaditi samo jednu tabletu za žvakanje i to samo kada je potrebno. Odmah

nakon uporabe blister treba biti vraćen u kutiju, a kutiju treba čuvati izvan pogleda i dosega djece. U

slučaju nehotičnog gutanja, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati mu naljepnicu ili uputu o

veterinarsko – medicinskom proizvodu.

Graviditet i laktacija:

Neškodljivost veterinarsko-medicinskog proizvoda nije utvrđena za vrijeme graviditeta, laktacije ili u

životinja namijenjenim za rasplod.

Laboratorijski pokusi na štakorima i kunićima nisu izazvali nikakav teratogeni učinak.

Kod životinja u vrijeme graviditeta i laktacije upotrijebiti samo u skladu s procjenom koristi/rizika od

strane odgovornog veterinara.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:

Nisu poznate.

Tijekom kliničkih terenskih ispitivanja nisu primijećene interakcije između MiPet Easecto tableta za

žvakanje za pse i redovito upotrebljenog veterinarsko – medicinskog proizvoda.

U laboratorijskim ispitivanjima neškodljivosti nisu primijećene interakcije prilikom paralelne

upotrebe sarolanera i milbemicin oksima, moksidektina i pirantel pamoata (učinkovitost nije istražena

u ovim ispitivanjima).

Sarolaner je snažno vezan uz proteine plazme te se može natjecati s drugim snažno vezanim

lijekovima, kao što su nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAID) i derivati kumarin varfarina.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):

U granicama istraživanja neškodljivosti, veterinarsko – medicinski proizvod primjenjivao se peroralno

štencima starim 8 tjedana pasmine Beagle u dozi 0, 1, 3 i 5 puta većoj od najveće preporučene doze,

(4 mg/kg tjelesne težine) kroz 28 dana u 10 doza. Nikakvi popratni učinci nisu primijećeni prilikom

maksimalne izloženosti dozi 4 mg/kg. U grupi pasa s prekomjernim doziranjem, kod nekih su životinja

primijećeni prolazni i samoograničavajući neurološki simptomi: blaga drhtavica mišića pri 3 puta

većoj dozi i grčevi pri 5 puta većoj dozi od najveće preporučene doze. Svi psi su se oporavili bez

liječenja. Nije bilo nikakvih neuroloških znakova prilikom maksimalne preporučene doze (4 mg/kg) u

bilo kojem periodu doziranja.

Collies s nedovoljnim MDR 1-/- (multidrug-resistance-protein 1) dobro su podnijeli sarolaner

prilikom jednokratne peroralne primjene 5 puta veće doze od preporučene. Nisu primijećeni nikakvi

klinički znakovi koji bi se morali liječiti.

13.

POSEBNE MJERE OPREZA PRILIKOM ODLAGANJA NEUPOTREBLJENOG

PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Pitajte vašeg veterinara kako odlagati veterinarsko-medicinske proizvode koji vam više nisu potrebni. Te

mjere pomažu u zaštiti okoliša.

14.

DATUM KADA JE UPUTA O VMP ZADNJI PUTA ODOBRENA

Detaljne informacije o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu su dostupne na web stranici Europske

agencije za lijekove (http://www.ema.europa.eu/

15.

OSTALE INFORMACIJE

Sarolaner je akaricid i insekticid iz skupine izoksazolina. Sarolaner djeluje na odrasle buhe

Ctenocephalides felis

Ctenocephalides canis

) te na brojne vrste krpelja (

Dermacentor reticulatus, ,

Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus,

i grinja

Demodex canis

Otodectes

cynotis

Sarcoptes scabiei,

Kod buha početak učinkovitosti veterinarsko – medicinskog proizvoda je unutar 8 sati od primjene

proizvoda u trajanju od 28 dana.

Kod krpelja (

I. ricinus

) početak učinkovitosti veterinarsko – medicinskog proizvoda je unutar 12 sati

od primjene proizvoda u trajanju od 28 dana. Krpelji koji su prilikom liječenja već na životinji,

ubijeni su unutar 24 sata.

Veterinarsko – medicinski proizvod ubija buhe koje dođu na psa prije nego što stignu izvaliti jajašca,

te na taj način sprječava kontaminaciju buhama u područjima u kojima pas ima pristup.

Tablete za žvakanje dostupne su za svaku jačinu u: kartonu s 1 blisterom od 3 tablete.

Za bilo koju informaciju o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu molimo kontaktirajte lokalnog

predstavnika nositelja odobrenja za stavljanje u promet:

België/Belgique/Belgien

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189

Lietuva

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Република България

Zoetis Belgium SA

Teл: +359 2 4775791

Luxembourg/Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.: +352 8002 4026

Česká republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 257 101 111

Magyarország

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +361 224 5222

Danmark

Orion Pharma Animal Health

Tlf: +45 86 14 00 00

Malta

Agrimed Limited

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Zoetis Deutschland GmbH

Tel: +49 30 330063 0

Nederland

Zoetis B.V.

Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Norge

Orion Pharma Animal Health

Tlf: +47 40 00 41 90

Ελλάδα

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6791900

Österreich

Zoetis Österreich GmbH

Tel:

+

43 1 2701100 110

España

Zoetis Spain, S.L.

Tel: +34 91 4191900

Polska

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 2234800

France

Zoetis France

Tél: +33 (0)810 734 937

Portugal

Zoetis Portugal, Lda.

Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +385 1 644 1460

România

Zoetis România SRL

Tel: +40 21 202 3083

Ireland

Zoetis Belgium SA

Tel: +353 (0) 1 256 9800

Slovenija

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +385 1 644 1460

Ìsland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 80 00

Slovenská republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 257 101 111

Italia

Zoetis Italia S.r.l.

Tel: +39 06 3366 8133

Suomi/Finland

Zoetis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6791900

Sverige

Orion Pharma Animal Health

Tel: +46 (0)8 623 64 40

Latvija

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Zoetis UK Limited

Tel: +44 (0) 845 300 8034

Nema sigurnosnih upozorenja,vezanih za taj proizvod.

2-2-2018

MiPet Easecto (Zoetis Belgium S.A.)

MiPet Easecto (Zoetis Belgium S.A.)

MiPet Easecto (Active substance: sarolaner) - New authorisation - Commission Decision (2018)656 of Fri, 02 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4732

Europe -DG Health and Food Safety