Makcin 500 mg filmom obložene

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Makcin 500 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 500 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna filmom obložena tableta sadrži 500 mg klaritromicina
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni neponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Makcin 500 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 14 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-696573111-01] Urbroj: 381-12-01/70-14-06

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-696573111
 • Datum autorizacije:
 • 28-10-2014
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

MAKCIN 500 mg filmom obložene tablete

klaritromicin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi

znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što su MAKCIN tablete i za što se koriste?

Što morate znati prije nego počnete uzimati MAKCIN tablete?

Kako uzimati MAKCIN tablete?

Moguće nuspojave

Kako čuvati MAKCIN tablete?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

ŠTO SU MAKCIN TABLETE I ZA ŠTO SE KORISTE?

Svaka MAKCIN tableta sadrži 500 mg klaritromicina.

Klaritromicin pripada skupini lijekova koji se zovu makrolidni antibiotici.

Antibiotici sprječavaju rast bakterija (mikroba) koje uzrokuju infekcije.

MAKCIN se primjenjuje za liječenje:

infekcija dišnog sustava (akutno pogoršanje kroničnog bronhitisa, upala pluća, grla, sinusa)

infekcija uzrokovanih mikobakterijama

blagih do umjereno teških infekcija kože i mekog tkiva

infekcija uzrokovanih bakterijom

H. pylori

u bolesnika s vrijedom (čirom) na želucu ili dvanaesniku

(početni dio tankog crijeva).

MAKCIN tablete namijenjene su primjeni u odraslih i djece starije od 12 godina.

2.

ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI MAKCIN TABLETE?

Nemojte primjenjivati MAKCIN:

ako ste alergični na klaritromicin, druge makrolidne antibiotike (poput eritromicina ili azitromicina)

ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

ako primjenjujete ergotamin ili dihidroergotamin, ili primjenjujete inhalacijski ergotamin za liječenje

migrene

ako primjenjujete terfenadin ili astemizol (za liječenje peludne groznice ili alergija) ili cisaprid (za

liječenje poteškoća sa želucem) ili pimozid (za liječenje psihičkih bolesti), jer pri istodobnoj primjeni

s klaritromicinom mogu izazvati ozbiljne poremećaje srčanog ritma

ako primjenjujete druge lijekove za koje je poznato da uzrokuju ozbiljne poremećaje srčanog ritma

ako primjenjujete lovastatin ili simvastatin (inhibitori HMG-CoA reduktaze, poznatiji kao statini, koji

se primjenjuju za snižavanje kolesterola (vrsta masnoće) u krvi)

ako imate nisku razinu kalija ili magnezija u krvi (hipokalemija ili hipomagnezijemija)

ako primjenjujete kolhicin (lijek za liječenje gihta)

H A L M E D

12-08-2016

O D O B R E N O

ako imate nepravilni srčani ritam (produljenje QT intervala (kongenitalno produljeni QT interval ili

zabilježeno produljenje QT intervala) ili ventrikularne srčane aritmije, uključujući

torsades de

pointes

ako bolujete od teške bolesti jetre zajedno s bolešću bubrega

ako uzimate lijekove tikagrelor ili ranolazin (lijekove za liječenje srčanog udara, boli u prsnom košu

ili angine pektoris).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite MAKCIN tablete:

ako imate poteškoća s jetrom ili bubrezima

ako imate postojeću gljivičnu infekciju ili ste skloni gljivičnim infekcijama (npr. kandidijaza usne

šupljine)

ako imate poteškoća sa srcem (bolest krvnih žila srca, slabo srce, usporen rad srca)

ako primjenjujete triazolam i midazolam (lijekove za spavanje)

ako primjenjujete oralne hipoglikemike i/ili inzulin (lijekove za liječenje šećerne bolesti), obzirom da

MAKCIN tablete mogu smanjiti razinu šećera u krvi

ako primjenjujete antikoagulanse (lijekove za razrjeđivanje krvi)

ako ste trudni ili dojite.

Odmah obavijestite svog liječnika ako tijekom ili nakon uzimanja MAKCIN tableta dobijete teški ili

dugotrajni proljev (pseudomembranozni kolitis).

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili, pak, niste sigurni, javite se svom liječniku.

Djeca

MAKCIN tablete 500 mg nisu namijenjene za primjenu u djece mlađe od 12 godina.

Drugi lijekovi i MAKCIN tablete

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Obavezno recite svom liječniku ako uzimate neki od sljedećih lijekova, jer će možda biti potrebno

promijeniti dozu ili učiniti određene testove:

digoksin, kinidin ili disopiramid (lijekove za liječenje bolesti srca)

varfarin (lijek za razrjeđivanje krvi)

karbamazepin, valproat, fenobarbiton ili fenitoin (lijekove za liječenje padavice/epilepsije)

atorvastatin, rosuvastatin (inhibitori HMG-CoA reduktaze, poznatiji kao statini, koji se primjenjuju za

snižavanje kolesterola (vrsta masnoće) u krvi). Statini mogu uzrokovati rabdomiolizu (stanje koje

uzrokuje razgradnju mišićnog tkiva što može dovesti do oštećenja bubrega) te je potrebno pratiti

znakove miopatije (bol ili slabost mišića).

nateglinid,

pioglitazon,

repaglinid,

roziglitazon

inzulin

liječenje

šećerne

bolesti,

smanjenje razine glukoze u krvi)

teofilin (za liječenje poteškoća u disanju poput astme)

triazolam, alprazolam ili midazolam (sredstva za smirenje)

cilostazol (za liječenje slabe cirkulacije)

omeprazol (za liječenje probavnih poteškoća i čireva na želucu), osim ako Vam je liječnik propisao

ovaj lijek za liječenje infekcije

Helicobacter pylori

povezane s čirom na dvanesniku

atipični antipsihotici, npr. kvetiapin ( za liječenje psihičkih poremećaja)

metilprednizolon (kortikosteroid)

vinblastin (za liječenje raka)

ciklosporin, sirolimus i takrolimus (lijekovi za potiskivanje imuniteta)

etravirin, efavirenz, nevirapin, ritonavir, zidovudin, atazanavir, sakvinavir (lijekovi za liječenje HIV

infekcija)

rifabutin, rifampicin, rifapentin, flukonazol, itrakonazol (za liječenje nekih bakterijskih infekcija)

tolterodin (za liječenje sindroma pretjerano aktivnog mokraćnog mjehura)

verapamil, amlodipin, diltiazem (za liječenje visokog krvnog tlaka)

H A L M E D

12-08-2016

O D O B R E N O

sildenafil, vardenafil i tadalafil (za liječenje impotencije u odraslih muškaraca ili plućne arterijske

hipertenzije (visokog krvnog tlaka u krvnim žilama pluća)

gospina trava (biljni pripravak za liječenje depresije).

aminoglikozidi

(grupa

antibiotika

liječenje

bakterijskih

infekcija,

što

gentamicin,

neomicin).

MAKCIN tablete ne stupaju u interakcije s oralnim kontraceptivima.

MAKCIN tablete s hranom

MAKCIN tablete se primjenjuju neovisno o obroku.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku

ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek

.

Sigurnost primjene MAKCIN tableta u trudnoći i za vrijeme dojenja nije poznata.

Upravljanje vozilima i strojevima

MAKCIN tablete mogu uzrokovati omaglicu ili omamljenost. Ukoliko primijetite ove učinke, tada

nemojte upravljati vozilima ili strojevima te nemojte obavljati bilo kakvu radnju koja traži Vašu budnost.

3.

KAKO UZIMATI MAKCIN TABLETE?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili

ljekarnikom ako niste sigurni.

Nemojte davati ovaj lijek djeci ispod 12 godina starosti. Liječnik će propisati prikladniji oblik lijeka za

Vaše dijete.

Infekcije dišnog sustava te infekcije kože i mekog tkiva

Odrasli i djeca starija od 12 godina

Preporučena doza kod teških infekcija iznosi 500 mg klaritromicina (1 tableta MAKCINA) dva puta na

dan, tijekom 6 do 14 dana.

Infekcije uzrokovane mikobakterijama

Odrasli i djeca starija od 12 godina

Preporučena doza je 500 mg (1 tableta MAKCINA) dva puta na dan.

Liječenje infekcije uzrokovane s H. pylori (odrasli)

Uobičajeno trajanje liječenja je 6 do 14 dana.

Postoji više uspješnih kombinacija lijekova za liječenje infekcije uzrokovane s

H.

pylori

koje se

primjenjuju istodobno uz MAKCIN:

klaritromicin u dozi od 500 mg (1 tableta MAKCINA) dva puta na dan + lansoprazol 30 mg dva puta

na dan + amoksicilin 1000 mg dva puta na dan

klaritromicin u dozi od 500 mg (1 tableta MAKCINA) dva puta na dan + lansoprazol 30 mg dva puta

na dan + metronidazol 400 mg dva puta na dan

klaritromicin u dozi od 500 mg (1 tableta MAKCINA) dva puta na dan + omeprazol 40 mg na dan +

amoksicilin 1000 mg dva puta na dan ili metronidazol 400 mg dva puta na dan

klaritromicin u dozi od 500 mg (1 tableta MAKCINA) dva puta na dan + amoksicilin 1000 mg dva

puta na dan + omeprazol 20 mg na dan

klaritromicin u dozi od 500 mg (1 tableta MAKCINA) tri puta na dan + omeprazol 40 mg na dan.

Kombinacija koju Vam propiše liječnik može se malo razlikovati od navedenih kombinacija. Vaš liječnik

će odlučiti koja kombinacija je najbolja za Vas. Ako niste sigurni koje lijekove trebate primjenjivati i

koliko dugo, savjetujte se s liječnikom.

H A L M E D

12-08-2016

O D O B R E N O

Stariji bolesnici

Doziranje je jednako kao i u odraslih.

Bolesnici s poremećenom funkcijom bubrega

Obično nije potrebno prilagođavanje doze, osim u bolesnika s teško poremećenom funkcijom bubrega.

Vaš liječnik će odlučiti koja je doza prikladna za Vas.

Ako primijenite više MAKCIN tableta nego što ste trebali

Ako ste slučajno uzeli veću dozu lijeka od one koju Vam je liječnik propisao ili je Vaše dijete slučajno

progutalo tablete, odmah se posavjetujte sa svojim liječnikom ili se javite na hitni odjel najbliže bolnice.

Uzmite preostale tablete ili uputu o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili

znali točno koji ste lijek uzeli.

Pri uzimanju prevelike doze klaritromicina mogu se očekivati probavne smetnje (povraćanje i bol u

želucu).

Ako ste zaboravili uzeti MAKCIN tablete

U slučaju da ste zaboravili uzeti tabletu, uzmite je čim se sjetite.

Nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili onu koju ste propustili.

Ako prestanete uzimati MAKCIN tablete

Nemojte prestati uzimati tablete samo zato što se osjećate bolje. Važno je da lijek uzimate toliko dugo

koliko Vam je propisao liječnik, u suprotnom se bolest može vratiti.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom

ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili

ljekarniku.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Ukoliko tijekom terapije s ovim lijekom primijetite neke od sljedećih simptoma, odmah prekinite

uzimati tablete te se javite svom liječniku

teški ili dugotrajni proljev koji može sadržavati krv ili sluz. Proljev se može pojaviti i više od dva

mjeseca nakon liječenja s MAKCIN tabletama. U tom se slučaju također morate javiti svojem

liječniku.

kožni osip, otežano disanje, nesvjestica ili oticanje lica i grla. Sve ovo može biti znak da imate

alergijsku reakciju na lijek.

žuta boja kože (žutica), nadražena koža, svjetla boja stolice, tamna boja urina, osjetljivost trbuha ili

gubitak apetita. Sve ovo može biti znak da imate poremećenu funkciju jetre.

teške reakcije na koži poput izbijanja mjehurića na koži, ustima, usnama, očima i genitalijama (ovo

su simptomi rijetke alergijske reakcije zvane Stevens-Johnsonov sindrom/toksična epidermalna

nekroliza)

bolovi i slabost u mišićima poznata kao rabdomioliza (stanje koje uzrokuje razgradnju mišićnog

tkiva što može dovesti do oštećenja bubrega).

Ostale nuspojave MAKCIN tableta su sljedeće:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

nesanica

glavobolja

poremećaji osjeta okusa, neobičan okus

proljev, povraćanje, bol u želucu, loša probava, mučnina

poremećaj funkcije jetre

kožni osip

prekomjerno znojenje.

H A L M E D

12-08-2016

O D O B R E N O

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

gljivična infekcija usne šupljine

upala želuca i tankog crijeva

infekcija rodnice

ostale infekcije

smanjenje broja krvnih stanica (leukocita, neutrofila) i povećanje broja jedne vrste bijelih krvnih

stanica (eozinofila) i krvnih pločica (trombocita)

preosjetljivost

gubitak apetita (anoreksija), smanjen apetit

tjeskoba, nervoza, vrištanje

omaglica, izrazita pospanost, nevoljno drhtanje (tremor)

vrtoglavica, šum u uhu, oštećen sluh

srčani poremećaji (prolongacija QT intervala na EKG-u, palpitacije (osjećaj lupanja srca))

krvarenje iz nosa

stanje

kojem

kiseli

sadržaj

želuca

vraća

jednjak

uzrokujući

bol,

upalu

žgaravicu

(gastroezofagealna refluksna bolest), upala želuca, bol u području zadnjeg dijela crijeva, upala

sluznice jezika, upala sluznice usne šupljine, nadimanje trbuha, zatvor, suha usta, podrigivanje,

nadutost

povišene

vrijednosti

jetrenih

enzima

(povišene

vrijednosti

alanin

aminotransferaze,

povišene

vrijednosti aspartat aminotransferaze i povišene vrijednosti gamaglutamil transferaze), upala jetre,

zastoj žuči

svrbež, koprivnjača (urtikarija), osip s kvržicama i točkicama (makulo-papularni osip)

grčevi u mišićima, bol u mišićima

malaksalost, vrućica, osjećaj slabosti (astenija), bol u prsnom košu, zimica, umor

povišene vrijednosti enzima (alkalne fosfataze i laktat dehidrogenaze).

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

bakterijske infekcije kože (erizipel), teški ili dugotrajni proljev koji može sadržavati krv ili sluz

(pseudomembranozni kolitis)

smanjenje broja jedne vrste bijelih krvnih stanica (granulocita) i krvnih pločica (trombocita) u krvi

teška alergijska reakcija (anafilaktička reakcija), angioedem (otežano disanje ili gutanje, oticanje

lica, ruku i nogu, očiju, usana i/ili jezika)

psihotične promjene ponašanja, halucinacije (slušanje, viđenje ili osjećanje stvari kojih nema),

dezorijentiranost,

smetenost,

depersonalizacija (poremećeno

opažanje

ili iskustvo

vlastitog

ja),

depresija, neobični snovi

grčenje mišića (konvulzije), gubitak osjeta okusa i mirisa, poremećaj osjeta mirisa, osjećaj trnaca ili

bockanja na koži (parestezija)

gluhoća

ozbiljni poremećaji srčanog ritma

(torsades de pointes

, ventrikularna tahikardija)

krvarenje

akutna upala gušterače (akutni pankreatitis)

promjena boje jezika i/ili zuba

zatajenje jetre, žutica

teške kožne reakcije preosjetljivosti

(Stevens-Johnsonov sindrom i toksična epidermalna nekroliza),

osip uzrokovan lijekom uz eozinofiliju i sustavne simptome (DRESS), akne

rabdomioliza (počinje bolom u mišićima, a može uznapredovati do gubitka mišićne mase i prestanka

rada bubrega)

bol i slabost mišića (miopatija)

zatajenje bubrega, upala bubrega (intersticijski nefritis)

povišen internacionalni normirajući omjer (INR), produljeno vrijeme koje je potrebno za stvaranje

krvnog ugruška (protrombinsko vrijeme), promijenjena boja urina.

H A L M E D

12-08-2016

O D O B R E N O

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku

moguću

nuspojavu

koja

nije

navedena

ovoj

uputi.

Nuspojave

možete

prijaviti

izravno

putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

KAKO ČUVATI MAKCIN TABLETE?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek treba čuvati na temperaturi ispod 25

C, u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti

lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

SADRŽAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE

Što sadrži MAKCIN tableta?

Djelatna tvar je klaritromicin.

Jedna tableta sadrži 500 mg klaritromicina.

Pomoćne tvari su:

Tabletna jezgra

karmelozanatrij, umrežena; celuloza, mikrokristalična; silicijev dioksid; povidon; stearatna kiselina;

magnezijev stearat; talk.

Film ovojnica

hipromeloza; sorbitanoleat;

propilenglikol; titanijev dioksid (E171); vanilin; boja kinolin žuta (E 104);

hidroksipropilceluloza; sorbatna kiselina.

Kako MAKCIN tableta izgleda i sadržaj pakiranja?

Svijetlo žuta filmom obložena tableta u obliku kapsule bez oznake.

14 (1x14) tableta u PVC/PVDC//Al blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

Ulica Danica 5

48000 Koprivnica, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u kolovozu 2016.

H A L M E D

12-08-2016

O D O B R E N O

31-10-2018

Efficacy of Bergazym® P100 (endo‐1,4‐β‐xylanase) as a feed additive for chickens for fattening and weaned piglets

Efficacy of Bergazym® P100 (endo‐1,4‐β‐xylanase) as a feed additive for chickens for fattening and weaned piglets

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 The product Bergazym® P100 contains a xylanase which is produced by a non‐genetically modified strain of Trichoderma reesei. The additive is available in a coated granular form and it is intended to be used as a zootechnical additive (functional group: digestibility enhancers) for chickens for fattening, and weaned piglets at the dose of 1,500 EPU/kg feed. The production strain and the additive were fully characterised in a previous assessment of the Panel o...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

24-10-2018

Safety and efficacy of Hostazym® X (endo‐1,4‐beta‐xylanase) as a feed additive for sows in order to have benefit in piglets

Safety and efficacy of Hostazym® X (endo‐1,4‐beta‐xylanase) as a feed additive for sows in order to have benefit in piglets

Published on: Tue, 23 Oct 2018 00:00:00 +0200 Following a request from the European Commission, the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on the safety and efficacy of HOSTAZYM® X as a feed additive for sows in order to have benefit in piglets. The additive HOSTAZYM® X contains endo‐1,4‐beta‐xylanase and is available in liquid and solid formulations. This product is authorised as a feed additive for chickens for fattening, tu...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-10-2018

Public Notification: FX75000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: FX75000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use FX75000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Black Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Black Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Black Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Krazzy Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Krazzy Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Krazzy Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Boss Rhino 15000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Boss Rhino 15000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Boss Rhino 15000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Gold Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Gold Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Gold Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Platinum Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Platinum Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Platinum Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

Hospira Issues Voluntary Nationwide Recall of Daptomycin for Injection Lyophilized Powder for Solution, Due to Infusion Reactions

Hospira Issues Voluntary Nationwide Recall of Daptomycin for Injection Lyophilized Powder for Solution, Due to Infusion Reactions

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 8 lots of Hospira’s Daptomycin for Injection 500 mg, Lyophilized Powder For Solution, Single Dose Vial (NDC 0409-0106-01) to the Hospital/Retail level. The product is being recalled due to adverse event reports indicative of infusion reactions.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-7-2018

Preventieve HIV-remmers (PrEP) worden verstrekt voor een periode van vijf jaar

Preventieve HIV-remmers (PrEP) worden verstrekt voor een periode van vijf jaar

PrEP wordt binnen een onderzoekssetting voor een periode van vijf jaar verstrekt aan de hoogrisicogroep van mannen die seks hebben met mannen (MSM). Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vandaag bekend gemaakt. Op basis van schattingen van het RIVM zullen ongeveer 6500 mannen hiervan gebruik gaan maken en kunnen hiermee  250 hiv-infecties per jaar worden voorkomen. Voor gebruikers gaat een eigen bijdrage gelden van maximaal 25%, dat komt overeen met ongeveer 12 euro per maand. Ook wordt hen gev...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

29-6-2018

Nationaal Sportakkoord ondertekend

Nationaal Sportakkoord ondertekend

Ruim 700 extra buurtsportcoaches, verhoging van de onbelaste vrijwilligersvergoeding van €1500 naar €1700 euro per jaar, €87 miljoen aan subsidie voor sportverenigingen die investeren in accommodaties, een nieuwe code goed sportbestuur en beweegprogramma’s voor kinderen onder de 6 jaar. Dit is slechts een greep uit het sportakkoord dat minister Bruno Bruins (Sport)heeft gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het is de eerste keer dat zoveel partijen zijn samengebr...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

26-6-2018

Huish Outdoors recalls Oceanic and Hollis Scuba Diving Regulators

Huish Outdoors recalls Oceanic and Hollis Scuba Diving Regulators

The scuba diving regulators can restrict airflow at low tank pressures (below 500 psi), posing a drowning hazard to divers.

Health Canada

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

20-6-2018

Public Notification: Black Stallion 35000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Black Stallion 35000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Black Stallion 35000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified by FDA during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-5-2018

Melanie Wholesale Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Melanie Mini Cookies with Caramel Flavor

Melanie Wholesale Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Melanie Mini Cookies with Caramel Flavor

Melanie Wholesale Inc. of Brooklyn, NY is recalling its 17.6 oz (500g) package of “Melanie Mini Cookies with Caramel Flavor”, because they contain undeclared peanuts. People who have allergies to peanuts run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-5-2018

Melanie Wholesale Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Cookies

Melanie Wholesale Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Cookies

Melanie Wholesale Inc. of Brooklyn, NY is recalling its 17.6 oz (500g) package of “Melanie Liubitelskie Cookies”, because they contain undeclared peanuts. People who have allergies to peanuts run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-5-2018

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

Use of products with the undeclared active ingredients, sildenafil and tadalafil, may pose a threat to consumers because the active ingredient may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening. Among the adult male population who are most likely to use these products, adult males who use nitrates for cardiac conditions are the most at risk from these products. These products are considered ta...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-5-2018

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises, Inc. is voluntarily recalling 7K (Lot specific: Lot #RO) and Poseidon 4500 (Extreme 1000 mg) (Lot specific: Lot #20117BL) to the consumer level. FDA analysis found the samples of these products to contain undeclared Sildenafil and/or Tadalafil. Sildenafil and Tadalafil are active ingredients in two FDA-approved prescription drugs used for the treatment of erectile dysfunction (ED).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

Safety advisory

Therapeutic Goods Administration - Australia

14-4-2018

'Rhino 69 Extreme 50000' Recalled due to Presence of Active Ingredient 'Tadalafil'

'Rhino 69 Extreme 50000' Recalled due to Presence of Active Ingredient 'Tadalafil'

AMA Wholesale Inc. (Distributor/Re-seller), is voluntarily recalling Rhino 69 Extreme 50000 capsules to the consumer level. FDA analysis found the product to be tainted with undeclared tadalafil. Tadalafil is an active ingredient in a FDA-approved prescription drug that is used for erectile dysfunction.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-3-2018

Public Notification: Rhino 69 Extreme 50000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Rhino 69 Extreme 50000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Rhino 69 Extreme 50000, a product promoted and sold for sexual enhancement on various websites, including www.bonanza.com, and possibly in some retail stores.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-12-2017

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Orange, CA, Marmex Corp is voluntarily recalling All lots of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, 500mg to the consumer level. FDA analysis has found the products to contain sildenafil.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-9-2017

Global operation against illegal medicines

Global operation against illegal medicines

A global operation against illegal medicines has been completed. 123 countries participated, and the operation resulted in 354 arrests or further investigations and the suspension of more than 3,500 websites.

Danish Medicines Agency

Nema novosti,vezanih za taj proizvod.