Lysobact

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Lysobact 20 mg/10 mg stlačene pastile
 • Doziranje:
 • 20 mg + 10 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • stlačena pastila
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna stlačena pastila sadrži 20 mg lizozimklorida i 10 mg piridoksinklorida
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Lysobact 20 mg/10 mg stlačene pastile
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 30 stlačenih pastila u blisteru, u kutiji [HR-H-555692530-01] Urbroj: 381-12-01/70-15-08

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-555692530
 • Datum autorizacije:
 • 27-02-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

LYSOBACT

20 mg/10 mg stlačene pastile

lizozimklorid, piridoksinklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.

Imate li kakvih dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 5 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je LYSOBACT

i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete uzimati LYSOBACT

Kako uzimati LYSOBACT

Moguće nuspojave

Kako čuvati LYSOBACT

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. ŠTO JE LYSOBACT I ZA ŠTO SE KORISTI

Lijek LYSOBACT sadrži dvije djelatne tvari koje se zovu lizozim i piridoksin. Spada u skupinu

lijekova koji djeluju u ždrijelu – kao lokalni antiseptik.

LYSOBACT

se koristi za kratkotrajno liječenje ograničenih bolesti sluznice usta i ždrijela, uključujući

i afte u odraslih i djece starije od 6 godina.

2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LYSOBACT

Nemojte uzimati LYSOBACT:

Ako ste alergični ili imate dokazanu preosjetljivost na djelatne tvari ili neki drugi sastojak

ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

LYSOBACT ne smiju uzimati djeca mlađa od 6 godina.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete LYSOBACT.

Lijek ne smijete uzimati dulje od 5 dana.

Dulje uzimanje lijeka može dovesti do poremećaja ravnoteže normalne mikroflore usne šupljine sa

rizikom širenja bakterijske ili gljivične infekcije.

Primjenom velikih doza piridoksina (vitamina B6) tijekom dužeg vremenskog perioda (više mjeseci,

ili čak godina) mogu se javiti trnci,

poremećaj

ravnoteže,

drhtanje

ruku

stopala,

otežana

koordinacija pokreta, koji se obično povlače nakon prestanka primjene lijeka.

Bolesti sluznice usta i ždrijela

U slučaju pojave drugih simptoma (temperatura, gnojni ispljuvak, otežano gutanje), pogoršanja ovih

simptoma ili ukoliko ne dođe do poboljšanja u roku od 5 dana, posavjetujte se s Vašim liječnikom.

Afte

U slučaju ako se lezije prošire, njihovo trajanje produži ili u slučaju nastanka temperature, odmah se

posavjetujte s Vašim liječnikom.

H A L M E D

27 - 02 - 2015

O D O B R E N O

Drugi lijekovi i LYSOBACT

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez liječničkog recepta. To se odnosi i na biljne

pripravke. LYSOBACT može utjecati na djelovanje drugih lijekova, ali i neki drugi lijekovi mogu

utjecati na djelovanje LYSOBACTA.

Ne primjenjujte nekoliko antiseptika istovremeno.

Ovaj lijek sadrži lizozimklorid i piridoksinklorid. Postoje i drugi lijekovi sličnog sadržaja. Ne

primjenjujte ih istovremeno sa lijekom LYSOBACT da ne bi prekoračili maksimalne preporučene

doze lijeka (pogledajte doziranje i način primjene).

Piridoksin smanjuje učinkovitost levodope, lijeka koji se primjenjuje u liječenju Parkinsonove bolesti.

LYSOBACT

s hranom, pićem i alkoholom

Primjena hrane i pića ne bi trebala utjecati na učinkovitost LYSOBACTA.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne preporučuje se primjena lijeka tijekom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

LYSOBACT ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima ni rada sa strojevima.

Lijek LYSOBACT sadrži laktozu, koja je jedna vrsta šećera.

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati

ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom.

3. KAKO UZIMATI LYSOBACT

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš

liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

LYSOBACT ne smiju uzimati djeca mlađa od 6 godina.

Doziranje:

Uobičajena doza je 6 do najviše 8 stlačenih pastila tijekom jednog dana. Pazite da između svakog

uzimanja pastile prođe najmanje 1 sat.

Ukoliko simptomi potraju dulje od 5 dana i/ili u slučaju nastanka visoke temperature, posavjetujte se s

Vašim liječnikom.

Način primjene:

Stlačene pastile treba ostaviti da se polako otope ispod jezika.

Ako uzmete više LYSOBACTA nego što ste trebali

Primjenom velikih doza lijeka tijekom duljeg vremenskog perioda (više mjeseci, ili čak godina)

moguća je pojava periferne neuropatije (trnci, drhtanje ruku i stopala, mišićna slabost) koja se obično

povlači nakon prestanka primjene lijeka.

U slučaju predoziranja odmah se javite svome liječniku, kako bi Vam mogao pružiti pomoć.

H A L M E D

27 - 02 - 2015

O D O B R E N O

Ako ste zaboravili uzeti LYSOBACT

Ako zaboravite uzeti LYSOBACT, učinite to čim se sjetite. Nakon toga, nastavite s primjenom lijeka

prema

uobičajenom

rasporedu

preporučeni

način.

primjenjujte

dvostruku

dozu

lijeka

odjedanput, kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako prestanete uzimati LYSOBACT

Nagli prekid primjene ovog lijeka ne bi trebao štetno utjecati na Vaš organizam.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom LYSOBACTA, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Kategorije učestalosti nuspojava su određene kako slijedi:

Vrlo često (nuspojava se može javiti u 1 ili više od 1 na 10 korisnika lijeka)

Često (nuspojava se može javiti u 1 do 10 na 100 korisnika lijeka)

Manje često (nuspojava se može javiti u 1 do 10 na 1000 korisnika lijeka)

Rijetko (nuspojava se može javiti u 1 do 10 na 10 000 korisnika lijeka)

Vrlo rijetko (nuspojava se može javiti u manje od 1 na 10 000 korisnika lijeka)

Nepoznato (učestalost se ne može utvrditi iz dostupnih podataka).

Rijetko se mogu javiti sljedeće nuspojave:

Kožni osip, jak svrbež na koži, osjetljivost kože na sunčevo svjetlo (fotosenzitivnost).

Teška alergijska reakcija (anafilaktički šok), iznenadno oticanje lica i vrata (Quinckeov edem)

.

Prestanite uzimati LYSOBACT i odmah potražite medicinsku pomoć ukoliko imate bilo koju od

sljedećih nuspojava

otežano disanje, sa ili bez otoka lica, usana, jezika i/ili ždrijela;

oticanje lica, usana, jezika i/ili ždrijela, koji može prouzročiti tegobe pri gutanju;

jak svrbež kože (uz pojavu uzdignutih kvržica na koži).

Navedene nuspojave mogu upućivati na alergijsku ili ozbiljnu alergijsku reakciju (anafilaktički

šok) ili reakciju preosjetljivosti.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Odsjek za farmakovigilanciju

Roberta Frangeša Mihanovića 9

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Faks: + 385 (0)1 4884 119

mrežne stranice: www.halmed.hr

e-mail: nuspojave@halmed.hr.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

H A L M E D

27 - 02 - 2015

O D O B R E N O

5. KAKO ČUVATI LYSOBACT

LYSOBACT

morate čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

LYSOBACT se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. SADRŽAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE

Što LYSOBACT

sadrži

Djelatne tvari su: lizozimklorid i piridoksinklorid.

Jedna stlačena pastila sadrži 20 mg lizozimklorida i 10 mg piridoksinklorida.

Pomoćne tvari su: laktoza hidrat, tragakant, saharinnatrij, magnezijev stearat, vanilin.

Kako LYSOBACT izgleda i sadržaj pakiranja

Okrugle bijele do gotovo bijele stlačene pastile, glatkih površina, neoštećenih bridova, sa utisnutom

razdjelnom crtom sa jedne strane, druga strana glatke površine, promjera 8 mm.

Al/PVC blister.

Veličina pakiranja: Kutija sa 30 (3x10) stlačenih pastila u blisteru.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet lijeka

Bosnalijek d.o.o., Gruška 18, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

''JADRAN''-Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, 51 000 Rijeka, Republika Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u veljači 2015.

H A L M E D

27 - 02 - 2015

O D O B R E N O