Lupocet

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Lupocet 1000 šumeće tablete
 • Doziranje:
 • 1000 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • šumeća tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna šumeća tableta sadrži 1000 mg paracetamola
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Lupocet 1000 šumeće tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 8 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-746405110-01] Urbroj: 381-12-01/70-14-05

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-746405110
 • Datum autorizacije:
 • 29-12-2014
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJA ZA BOLESNIKA

LUPOCET

1000 šumeće tablete

paracetamol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako

su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Ne preporučuje se primjena dulje od 3 dana u slučaju povišene tjelesne temperature ili dulje

od 5 dana za ublažavanje boli. Ako se unatoč primjeni lijeka tegobe ne ublaže ili se pojave

novi simptomi, potražite savjet liječnika.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je LUPOCET 1000 i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete uzimati LUPOCET 1000

Kako uzimati LUPOCET 1000

Moguće nuspojave

Kako čuvati LUPOCET 1000

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

ŠTO JE LUPOCET 1000 I ZA ŠTO SE KORISTI

LUPOCET 1000 šumeće tablete je lijek koji se izdaje bez recepta, a pripada skupini lijekova koji

djeluju kao analgetici (lijekovi za ublažavanje boli) i antipiretici (lijekovi za snižavanje povišene

tjelesne temperature).

LUPOCET

1000

šumeće

tablete

namijenjene

ublažavanje

boli

različitog

podrijetla:

glavobolje, zubobolje, gripoznih stanja, boli u području nekog živca, upale živca, upalnog

oštećenja perifernih živaca, ishijalgije, mišićnog reumatizma, boli nakon operacija i ozljeda,

bolnih menstruacija te za snižavanje povišene tjelesne temperature. Posebno su pogodne u

liječenju bolesnika osjetljivih na salicilate. Ne nadražuju želučanu sluznicu te ih mogu uzimati i

osobe sa želučanim tegobama, odnosno čirom (vrijedom) na želucu ili dvanaesniku.

Ovaj lijek pogodan je i za ublažavanje bolova kod artroza.

2.

ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LUPOCET 1000

Nemojte uzimati LUPOCET 1000:

ako ste alergični na paracetamol ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

ako imate ozbiljnu bolest jetre

ako ste mlađi od 15 godina.

H A L M E D

29 - 12 - 2014

O D O B R E N O

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete LUPOCET 1000 šumeće tablete.

Oprez je potreban kod teške bolesti bubrega.

Primjena paracetamola može utjecati na testove za određivanje mokraćne kiseline u krvi i

glukoze (šećera) u krvi.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili, pak, niste sigurni, obratite se svom

ljekarniku ili liječniku.

Drugi lijekovi i LUPOCET 1000

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti

bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste kupili bez recepta.

Kada

paracetamol

uzima

maksimalnoj

dozi

dan)

zajedno

oralnim

antikoagulansima (lijekovima koji sprečavaju zgrušavanje krvi)

, postoji rizik od njihovog

povećanog djelovanja i povećanog rizika krvarenja. Ukoliko je neophodno, doziranje oralnih

antikoagulansa

treba

prilagoditi

tijekom

liječenja

paracetamolom

nakon

liječenja

paracetamolom o čemu se svakako posavjetujte sa Vašim liječnikom.

Tijekom primjene LUPOCET 1000 šumećih tableta

ne smijete uzimati

neki drugi lijek koji

sadržava paracetamol.

LUPOCET 1000 s hranom i pićem

LUPOCET 1000 šumeće tablete primjenjuju se otopljene u čaši vode. Mogu se uzimati neovisno

o obroku.

Istodobna primjena LUPOCET 1000 s alkoholom može povećati rizik oštećenja jetre.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se

svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

U normalnim okolnostima i u terapijskim dozama LUPOCET 1000 se može primjenjivati

tijekom cijelog trajanja trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

U preporučenim dozama LUPOCET 1000 nema utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima i

strojevima.

LUPOCET 1000 šumeće tablete sadrže sorbitol.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite

neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

LUPOCET 1000 šumeće tablete sadrže 354,52 mg natrija po tableti.

O tome vodite računa

ako ste na dijeti s ograničenim unosom soli ili na neslanoj dijeti te obavijestite svog liječnika ili

ljekarnika.

H A L M E D

29 - 12 - 2014

O D O B R E N O

3.

KAKO UZIMATI LUPOCET 1000

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš

liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Važno:

Svaka tableta sadrži 1 g paracetamola. Ne uzimajte odjednom dvije tablete.

Zbog

pojedinačne doze od 1 g paracetamola ovaj lijek smiju koristiti samo odrasle osobe

(15 godina i stariji).

LUPOCET 1000 šumeću tabletu potrebno je otopiti u čaši vode i odmah popiti.

Preporučena doza je jedna šumeća tableta od 1000 mg svakih 6 do 8 sati. Ako je potrebno,

vremenski razmak između dviju doza se može smanjiti na 4 sata.

Obično nije potrebno prekoračiti dozu od 3 g paracetamola/dan, odnosno 3 šumeće tablete/dan.

Ipak, u slučaju teških bolova, doza se može povisiti na 4 g/dan (4 tablete na dan), što je i najveća

dozvoljena dnevna doza.

Vremenski razmak između dvije primjene lijeka ne smije biti kraći od 4 sata.

Primjenom u pravilnim vremenskim razmacima izbjegavaju se fluktuacije u razini boli ili

vrućice.

U slučaju težih bolesti bubrega vremenski razmak između pojedinih doza treba biti najmanje

8 sati, a ukupna doza paracetamola ne smije prijeći 3 g/dan (3 tablete na dan).

Ako bol ne prestaje nakon pet dana ili povišena tjelesna temperatura nakon tri dana, ako je lijek

nedovoljno

djelotvoran

razvijaju

novi

simptomi,

posavjetujte

liječnikom

ljekarnikom prije nastavljanja liječenja.

Primjena u djece i adolescenata

Ne preporučuje se primjena LUPOCET 1000 šumećih tableta u djece mlađe od 15 godina čija je

tjelesna masa manja od 50 kg zbog velike pojedinačne doze od 1 g paracetamola u jednoj tableti.

Ako uzmete više LUPOCET 1000

nego što ste trebali

U slučaju predoziranja ili slučajnog uzimanja prevelike količine lijeka odmah se javite svom

liječniku. Uzmite preostale tablete ili uputu o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici

kojima ste se obratili znali točno koji ste lijek uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti LUPOCET 1000

Ako ste propustili jednu dozu LUPOCET tableta, u slučaju da je i dalje prisutna vrućica ili bol

uzmite sljedeću dozu lijeka. Vremenski razmak između doza ne smije biti manji od 4 sata.

Nemojte uzeti dvije doze lijeka odjednom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom LUPOCET 1000, obratite se

svom ljekarniku ili liječniku.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, LUPOCET 1000 može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod

svakoga.

Najčešće zabilježene nuspojave paracetamola primjenjivanog u preporučenim dozama očituju se

kao kožne alergijske reakcije (osip, koprivnjača i svrbež).

H A L M E D

29 - 12 - 2014

O D O B R E N O

Zabilježeni su rijetki slučajevi teških kožnih reakcija (Stevens-Johsonov sindrom, toksična

epidermalna nekroliza i akutna generalizirana egzantemična pustuloza), koje se pojavljuju u

obliku ljuštenja kože, kožnih čireva, oštećenja usana i usne šupljine.

U slučaju pojave alergijske reakcije odmah prekinite s uzimanjem ovog lijeka i javite se

liječniku.

Rijetko se javljaju nuspojave u obliku poremećene krvne slike te poremećenog rada jetre ili

bubrega.

Prijavljivanje nuspojava

primijetite

bilo

koju

nuspojavu,

potrebno

obavijestiti

liječnika

ljekarnika.

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), Odsjek za farmakovigilanciju.

Prijave možete poslati poštom (Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 000 Zagreb, Republika

Hrvatska),

telefaksom

(0)1

4884

119)

elektroničkom

poštom

Word

formatu

(nuspojave@halmed.hr). Obrazac za prijavu nuspojave je dostupan na internetskim stranicama

HALMED-a

(www.halmed.hr).

Prijavljivanjem

nuspojava

možete

pridonijeti

procjeni

sigurnosti ovog lijeka.

5.

KAKO ČUVATI LUPOCET

1000

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

LUPOCET 1000 se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na blisteru i

kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika

kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

SADRŽAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE

Što LUPOCET 1000 sadrži

Djelatna tvar je paracetamol.

Jedna šumeća tableta sadrži 1000 mg paracetamola.

Pomoćne tvari su: citratna kiselina, bezvodna; sorbitol ((E420); natrijev karbonat, bezvodni;

natrijev

hidrogenkarbonat;

povidon

natrijev

dokuzat;

saharinnatrij;

aroma

limuna

(maltodekstrin, arapska guma, alfa-tokoferol); makrogol 6000; natrijev glicinkarbonat; natrijev

benzoat.

Kako LUPOCET 1000 šumeća tableta izgleda i sadržaj pakiranja

Bijela ili gotovo bijela, okrugla, ravna šumeća tableta.

8 (2x4) šumećih tableta u Al/PE//PE/Al blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

Ulica Danica 5,

48 000 Koprivnica, Hrvatska

H A L M E D

29 - 12 - 2014

O D O B R E N O

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarnama.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u prosincu 2014.

H A L M E D

29 - 12 - 2014

O D O B R E N O

16-1-2018

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules contain the undeclared substance paracetamol.

Therapeutic Goods Administration - Australia

27-2-2014

Paracetamol use during pregnancy

Paracetamol use during pregnancy

A new Danish study suggests a possible connection between mothers' use of paracetamol painkillers during pregnancy and the risk of developing disorders like ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) in children.

Danish Medicines Agency

3-8-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Decrease in the number of intoxications and suicide attempts using drugs containing acetylsalicylic acid or paracetamol.

Danish Medicines Agency

30-8-2018

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'. Closing date 31 October 2018

Therapeutic Goods Administration - Australia

30-8-2018

Modified release paracetamol

Modified release paracetamol

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'

Therapeutic Goods Administration - Australia