Lumark

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Lumark
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Lumark
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • Dijagnostički radiofarmaceutici
 • Područje terapije:
 • Radionuklidno slikanje
 • Terapijske indikacije:
 • Lumark je radioaktivni farmaceutski prekursor. Nije namijenjen izravnoj uporabi u bolesnika. Ovaj lijek se mora koristiti samo za radio-obilježavanje molekula nosača, koji su posebno razvijeni i ovlašteni za radioaktivno obilježavanje s ovim radionuklidom.

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/H/C/002749
 • Datum autorizacije:
 • 19-06-2015
 • EMEA koda:
 • EMEA/H/C/002749
 • Zadnje ažuriranje:
 • 01-03-2018

Izvješće o ocjeni javnog

EMA/524793/2017

EMEA/H/C/002749

EPAR, sažetak za javnost

Lumark

lutecijev (

Lu) klorid

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o procjeni (EPAR) lijeka Lumark. Objašnjava kako je

Agencija ocijenila lijek da bi preporučila njegovo odobrenje u EU-u te uvjete za njegovu primjenu.

Svrha sažetka nije davati praktične savjete o primjeni lijeka Lumark.

Praktične informacije o primjeni lijeka Lumark bolesnici trebaju pročitati u uputi o lijeku, odnosno

obratiti se svojem liječniku ili ljekarniku.

Što je Lumark i za što se koristi?

Lumark sadrži radioaktivni spoj lutecijev (

Lu) klorid i koristi se za radioaktivno označavanje drugih

lijekova. Radioaktivno označavanje je tehnika za označavanje (ili etiketiranje) lijekova s radioaktivnim

spojevima tako da mogu prenositi radioaktivnost do mjesta u tijelu gdje je to potrebno, primjerice do

mjesta tumora.

Lumark se smije upotrebljavati samo za radioaktivno označavanje lijekova koji su posebno osmišljeni

za primjenu s lutecijevim (

Lu) kloridom.

Kako se Lumark koristi?

Lijek Lumark smiju koristiti samo specijalisti koji imaju iskustva u radioaktivnom označavanju.

Lijek Lumark se nikada ne primjenjuje u bolesnika kao monoterapija. Radioaktivno označavanje

lijekom Lumark održava se u laboratorijskom okruženju. Radioaktivno označen lijek se zatim daje

bolesniku u skladu s uputama u informacijama za lijek dotičnog lijeka.

Kako djeluje Lumark?

Djelatna tvar lijeka Lumark, lutecijev (

Lu) klorid, je radioaktivni spoj koji uglavnom emitira tip

zračenja poznat pod nazivom beta zračenje, s malom količinom gama zračenja. Ako je lijek

Lumark

EMA/524793/2017

Stranica 2/3

radioaktivno označen lijekom Lumark, lijek prenosi zračenje do mjesta gdje je potreban u tijelu, kako

bi ubio stanice raka (ako se koristi za liječenje) ili kako bi se dobile slike na zaslonu (ako se koristi za

dijagnozu).

Koje su koristi lijeka Lumark utvrđene u ispitivanjima?

Budući da je primjena lutecija (

Lu) za radioaktivno označavanje lijekova dobro utvrđena, tvrtka je

dostavila podatke iz znanstvene literature. Nekoliko objavljenih ispitivanja utvrdilo je korisnost lutecija

Lu) u radioaktivnom označavanju lijekova za dijagnosticiranje i liječenje neuroendokrinih tumora.

Ovo je grupa tumora koja utječe na stanice koje luče hormone u mnogim dijelovima tijela, uključujući

gušteraču, crijeva, želudac i pluća.

Koristi lijeka Lumark uvelike će ovisiti o lijeku koji se koristi za radioaktivno označavanje.

Koji su rizici povezani s lijekom Lumark?

Nuspojave lijeka Lumark uvelike ovise o lijeku s kojim se koristi i bit će opisane u uputi o lijeku za

dotični lijek. Lumark sam po sebi je radioaktivan te, kao i u slučaju svih ostalih radioaktivnih lijekova,

njegova primjena može predstavljati rizik od razvoja raka i nasljednih defekata. No, količina lijeka

Lumark koja će se koristiti je vrlo mala te se stoga i rizici smatraju malima. Liječnik će osigurati da

očekivane koristi za bolesnika koji se koristi lijekom Lumark nadmašuju rizike povezane s

radioaktivnošću.

Najčešće su nuspojave lijeka Lumark (koje se mogu pojaviti u više od 1 na 10 osoba) anemija (niska

razina crvenih krvnih stanica), trombocitopenija (niska razina trombocita), leukopenija (mali broj

bijelih krvnih stanica) i limfopenija (nizak broj limfocita, posebne vrste bijelih krvnih stanica).

Lijekovi radioaktivno označeni lijekom Lumark ne smiju se primjenjivati u trudnica ili u žena koje su

možda trudne. Potpuni popis svih nuspojava i ograničenja za primjenu lijeka Lumark potražite u uputi

o lijeku. Informacije o ograničenjima koja se primjenjuju posebice na lijekove radioaktivno označene

lijekom Lumark bit će navedene u uputi o lijeku za te lijekove.

Zašto je lijek Lumark odobren?

Europska agencija za lijekove zaključila je da je primjena lutecija (

Lu) za radioaktivno označavanje

lijekova dobro utvrđena i dobro dokumentirana u znanstvenoj literaturi. Kao i u slučaju svih materijala

za radioaktivno označavanje za lijekove, postoje rizici povezani s izlaganjem zračenju od lijeka Lumark.

Informacije o tome kako minimizirati rizike uključene su u informacije o lijeku Lumark.

Europska agencija za lijekove stoga je zaključila da koristi lijeka Lumark nadmašuju s njim povezane

rizike te je preporučila davanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

Koje se mjere poduzimaju kako bi se osigurala sigurna i učinkovita

primjena lijeka Lumark?

Preporuke i mjere opreza kojih se zdravstveni radnici i bolesnici trebaju pridržavati u cilju sigurne i

učinkovite primjene lijeka Lumark nalaze se u sažetku opisa svojstava i u uputi o lijeku.

Ostale informacije o lijeku Lumark

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje u promet koje je za lijek Lumark na snazi u

Europskoj uniji od 19. lipnja 2015.

Lumark

EMA/524793/2017

Stranica 3/3

Cjeloviti EPAR za lijek Lumark nalazi se na internetskim stranicama Agencije: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Više informacija o liječenju lijekom

Lumark pročitajte u uputi o lijeku (također dio EPAR-a), odnosno obratite se svojem liječniku ili

ljekarniku.

Sažetak je posljednji put ažuriran u 08. 2017.

Uputu o lijeku

B.

UPUTA O LIJEKU

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Lumark 80 GBq/ml radiofarmaceutski prekursor, otopina

lutecijev (

Lu) klorid

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih

informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava,

pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što dobijete lijek u kombinaciji s Lumarkom jer sadrži

Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku nuklearne medicine koji će nadgledati

postupak.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika nuklearne medicine. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

Što je Lumark i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primati lijek koji je radioaktivno označen Lumarkom

Kako koristiti lijek koji je radioaktivno označen Lumarkom

Moguće nuspojave

Kako čuvati Lumark

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Lumark i za što se koristi

Lumark nije lijek i nije namijenjen samostalnoj uporabi.

Lumark je vrsta proizvoda koja se naziva radiofarmaceutskim prekursorom. Sadrži djelatnu tvar

lutecijev (

Lu) klorid.

Lumark se upotrebljava za radioaktivno označavanje lijekova, tehniku u kojoj se lijekovi označavaju

(radioaktivno označavaju) radioaktivnim oblikom elementa lutecija poznatog pod nazivom lutecij (

Lu). Ti

se lijekovi potom mogu koristiti u medicinskim postupcima za prijenos radioaktivnosti do mjesta u tijelu na

kojem je potrebna, poput tumorskih stanica.

Lumark se upotrebljava samo za radioaktivno označavanje lijekova koji su posebno osmišljeni za uporabu s

djelatnom tvari lutecijevim (

Lu) kloridom.

Uporaba lijekova označenih lutecijem (

Lu) uključuje izlaganje malim količinama radioaktivnosti. Vaš

liječnik i liječnik nuklearne medicine smatraju da klinička korist koju ćete dobiti u postupku s

radiofarmaceutikom nadilazi rizik od zračenja.

Pogledajte uputu o lijeku koji će biti radioaktivno označen Lumarkom.

2.

Što morate znati prije nego počnete primati lijek koji je radioaktivno označen Lumarkom

Lijek koji je radioaktivno označen Lumarkom ne smije se primijeniti:

ako ste alergični na lutecij ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6)

ako ste trudni ili vjerujete da biste mogli biti trudni.

Upozorenja i mjere opreza

Posebno pripazite kad je riječ o lijeku koji je radioaktivno označen Lumarkom:

Ako dojite

Liječenje radioligandnom terapijom lutecijem (

Lu) može dovesti do sljedećih nuspojava:

smanjeni broj crvenih krvnih stanica (anemija)

smanjeni broj krvnih pločica u krvi (trombocitopenija), koje su važne za zaustavljanje krvarenja

smanjeni broj bijelih krvnih stanica (leukopenija, limfopenija ili neutropenija), koje su važne za zaštitu

tijela od infekcija

Ovi su događaji većinom blagi i privremeni. Budući da lutecij (

Lu) može ponekad utjecati na krvne

stanice, liječnik će Vam provjeriti krvnu sliku prije početka liječenja te u redovitim vremenskim razmacima

tijekom liječenja.

U malog broja bolesnika razvio se rak koštane srži (mijelodisplastični sindrom) i rak krvi (leukemija) nakon

liječenja neuroendokrinih tumora lutecijem (

Lu). Nije poznato je li lutecij (

Lu) uzrokovao rak u tim

slučajevima.

Tijekom peptidne radionuklidne terapije neuroendokrinih tumora, radioaktivno označeni analozi

somatostatina izlučuju se bubrezima. Liječnik će stoga provesti krvne pretrage kako bi Vam izmjerio

funkciju bubrega prije početka i tijekom liječenja.

Prije primjene Lumarka trebate:

piti mnogo vode prije primanja radioaktivno označenog lijeka kako biste tijekom prvih nekoliko sati

nakon postupka što češće mokrili.

Djeca i adolescenti

Lijekovi koji su radioaktivno označeni Lumarkom ne smiju se primjenjivati u djece i adolescenata mlađih od

18 godina.

Drugi lijekovi i lijekovi radioaktivno označeni Lumarkom

Obavijestite svog liječnika nuklearne medicine ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo

koje druge lijekove jer bi mogli ometati postupak.

Nije poznato postoji li interakcija lutecijeva (

Lu) klorida s drugim lijekovima jer nisu provedena posebna

ispitivanja.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku

nuklearne medicine za savjet prije primanja lijekova koji su radioaktivno označeni Lumarkom.

Ako postoji mogućnost da ste trudni, ako vam je izostala mjesečnica ili ako dojite, o tome morate obavijestiti

liječnika nuklearne medicine prije primanja lijekova koji su radioaktivno označeni Lumarkom.

Ako niste sigurni, važno je savjetovati se sa svojim liječnikom nuklearne medicine.

Ako ste trudni

Ako ste trudni, ne smijete primati lijekove koji su radioaktivno označeni Lumarkom.

Ako dojite

Ako se liječite lijekovima koji su radioaktivno označeni Lumarkom, od vas će se tražiti da prestanete dojiti.

Raspitajte se kod liječnika nuklearne medicine kada možete nastaviti dojiti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Lijekovi koji se upotrebljavaju u kombinaciji s Lumarkom mogli bi utjecati na vašu sposobnost upravljanja

vozilima i strojevima. Pozorno pročitajte uputu o tom lijeku.

3.

Kako koristiti lijek koji je radioaktivno označen Lumarkom

Postoje strogi zakoni o uporabi radiofarmaceutskih proizvoda, rukovanju njima i njihovu zbrinjavanju.

Lijekovi koji su radioaktivno označeni Lumarkom upotrebljavat će se samo u posebnim, kontroliranim

prostorima. Ovim proizvodom će rukovati i davati vam ga samo osobe koje su osposobljene i kvalificirane za

njegovu sigurnu upotrebu. Te će osobe posebnu pozornost obratiti sigurnoj uporabi ovog proizvoda te će vas

obavještavati o svojim radnjama.

Liječnik nuklearne medicine koji nadgleda postupak odlučit će o količini lijeka koji je radioaktivno označen

Lumarkom koja će se primijeniti u vašem slučaju. To će biti najmanja količina potrebna da se postigne

odgovarajući ishod, ovisno o lijeku koji se daje uz ovaj i o njegovoj namjeni.

Primjena lijeka koji je radioaktivno označen Lumarkom i provođenje postupka

Lumark se smije upotrebljavati samo u kombinaciji s drugim lijekom koji je posebno razvijen i odobren za

kombiniranje s Lumarkom. Primjenjivat će se samo kao kombinacija.

Trajanje postupka

Vaš liječnik nuklearne medicine obavijestit će vas o uobičajenom trajanju postupka nakon primjene lijeka

koji je radioaktivno označen Lumarkom.

Nakon primjene lijeka koji je radioaktivno označen Lumarkom

Liječnik nuklearne medicine obavijestit će vas o tome trebate li poduzeti ikakve posebne mjere opreza nakon

primanja lijeka koji je radioaktivno označen Lumarkom. Ako imate ikakvih pitanja, obratite se svom

liječniku nuklearne medicine.

Ako ste dobili više lijeka koji je radioaktivno označen Lumarkom od potrebne doze

Budući da lijek koji je radioaktivno označen Lumarkom daje liječnik nuklearne medicine u strogo

kontroliranim uvjetima, vrlo je mala vjerojatnost mogućeg predoziranja. Međutim, u slučaju predoziranja

dobit ćete odgovarajuću terapiju.

Ako imate ikakvih dodatnih pitanja o uporabi Lumarka, obratite se liječniku nuklearne medicine koji nadzire

postupak.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, lijek koji je radioaktivno označen Lumarkom može uzrokovati nuspojave iako se one neće

javiti kod svakoga.

U bolesnika s karcinomom prostate koji su primali terapiju lutecijem (

Lu) zabilježna su suha usta, no to je

bilo privremeno.

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

smanjenje broja krvnih stanica (krvnih pločica, crvenih ili bijelih krvnih stanica)

Nakon što je lijek koji je radioaktivno označen Lumarkom primijenjen,oslobodit će određene količine

ionizirajućeg zračenja (radioaktivnosti) koje predstavljaju mali rizik za razvoj raka i nasljednih oštećenja. U

svakom slučaju, potencijalna korist primanja radioaktivno označenog lijeka nadilazi rizik od zračenja.

Za više informacija pogledajte uputu o određenom lijeku koji će biti radioaktivno označen.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika nuklearne medicine. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika nuklearne medicine. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Lumark

Nećete trebati čuvati ovaj proizvod. Čuvanje Lumarka odgovornost je specijalista i vršit će se u

odgovarajućim prostorima. Čuvanje radiofarmaceutika bit će u skladu s nacionalnim propisom o

radioaktivnim materijalima.

Sljedeće informacije namijenjene su samo specijalistu.

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka datuma i vremena roka valjanosti navedenih na naljepnici, iza

„Rok valjanosti“.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od zračenja. Nisu potrebni posebni uvjeti čuvanja.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Lumark sadrži

Djelatna tvar jest lutecijev (

Lu) klorid. Jedan ml otopine sadrži 80 GBq lutecijeva (

Lu) klorida pri

vremenu umjeravanja aktivnosti (ART), što odgovara najviše 160 mikrograma lutecija. Vrijeme

umjeravanja aktivnosti definirano je kao kraj proizvodnje. (GBq: Gigabekerel je jedinica kojom se

mjeri radioaktivnost).

Ostali sastojci uključuju kloridnu kiselinu i vodu za injekcije.

Kako Lumark izgleda i sadržaj pakiranja

Lumark je sterilna, prozirna i bezbojna otopina u bezbojnoj staklenoj bočici tipa I od 10 ml koja je zatvorena

čepom od bromobutilne gume i aluminijskim zaštitnim zatvaračem.

Svaka bočica sadrži volumen od 0,1 do 5 ml, što odgovara aktivnosti između 8 i 400 GBq (pri ART-u).

Volumen ovisi o količini lijekova koji se kombiniraju s Lumarkom, koje treba primijeniti liječnik nuklearne

medicine.

Svako pakiranje sastoji se od 1 staklene bočice u olovnom spremniku koji se nalazi u plastičnoj posudi.

Samo za jednokratnu uporabu.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

I.D.B Holland B.V.

Weverstraat 17

5111 PV Baarle-Nassau

Nizozemska

Tel.: +31(0)13 5079 558

Faks: +31(0)13 5079 912

e-pošta: quality@idb-radiopharmacy.com

Proizvođač

I.D.B Holland B.V.

Weverstraat 17

5111 PV Baarle-Nassau

Nizozemska

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove:

http://www.ema.europa.eu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim djelatnicima:

Potpun Sažetak opisa svojstava lijeka za Lumark priložen je kao zaseban dokument u pakiranju medicinskog

proizvoda, s ciljem pružanja dodatnih znanstvenih i praktičnih informacija zdravstvenim djelatnicima o

uporabi ovog proizvoda.

Pogledajte Sažetak opisa svojstava lijeka.

PRILOG IV.

ZNANSTVENI ZAKLJUČCI I RAZLOZI ZA IZMJENU UVJETA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE

LIJEKA U PROMET

Znanstveni zaključci

Uzimajući u obzir PRAC-ovo izvješće o procjeni periodičkog(ih) izvješća o neškodljivosti lijeka (PSUR) za

izotop lutecija mase 177, znanstveni su zaključci CHMP-a sljedeći:

Hematološki poremećaji

Hematološki poremećaji uključujući anemiju, trombocitopeniju i leukopeniju prijavljeni su znatnom

dosljednošću u brojnim ispitivanjima koja opisuju primjenu peptidne radionuklidne terapije lutecijem

(Lu177-PRRT, engl.

Lutetium 177 - Peptide receptor radionuclide therapy

) za liječenje neuroendokrinih

tumora u fazi prije dobivanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Slično tome, u novom randomiziranom

kliničkom ispitivanju NETTER-1, incidencija trombocitopenije, limfopenije i leukopenije bilo kojeg stupnja

bila je značajno viša u skupini liječenoj pomoću Lu177-DOTATATE nego u kontrolnoj skupini. Također je

pronađen slab dokaz više incidencije anemije u terapijskoj skupini i brojčana neravnoteža u postotku

bolesnika s neutropenijom, koja nije bila značajna. Hematološki poremećaji navedeni su kao nuspojava

Lu177 PRRT-a za liječenje neuroendokrinih tumora u nekoliko europskih smjernica za njegovu primjenu.

Eudravigilance je primila prijave tri slučaja koji opisuju hematotoksičnost kod primjene Lu177-PRRT za

liječenje neuroendokrinih tumora. Svi navode vremensku povezanost, a u jednom se nagovješta ponovna

pojava nuspojave nakon ponovnog uvođenja lijeka (engl.

positive rechallenge

Hematološki poremećaji bili su opaženi i nakon Lu177 PSMA-ciljane terapije metastatskog karcinoma

prostate rezistentnog na kastraciju (mCRPC). Osim toga, na temelju poznatog mehanizma djelovanja, za tu

povezanost postoji biološki prihvatljivo objašnjenje.

Na temelju dostupnih dokaza, PRAC predlaže ažuriranje informacija o lijeku za Lu177 kako bi liječnici koji

propisuju lijek i bolesnici bili upozoreni po ovom pitanju.

Mijelodisplastični sindrom / akutna mijeloična leukemija povezani s terapijom

Mijeloične novotvorine povezane s terapijom (t-MNs) prijavljene su u 1-2 % bolesnika liječenih Lu177

PRRT-om za neuroendokrine tumore u brojnim ispitivanjima provedenima prije odobrenja za stavljanje

Lu177 u promet. Nadalje, u nedavno objavljenoj analizi terapije Lu177-DOTATATE u bolesnika s

neuroendokrinim tumorima (Brabander i sur., 2017.) navode se slučajevi mijelodisplastičnog sindroma i

akutne leukemije. Prema privremenoj analizi ispitivanja NETTER-1 objavljenoj ranije ove godine, u skupini

koja je primala Lu-177 DOTATATE bio je jedan slučaj mijelodisplastičnog sindroma.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet primio je 3 prijave mijelodisplastičnog sindroma i 1 prijavu

akutne mijeloične leukemije nakon stavljanja lijeka u promet. Još jedan slučaj potvrđen pregledom koštane

srži ustanovljen je u bazi podataka Eudravigilance u jednog bolesnika nakon 4 ciklusa Lu177 PRRT-a zbog

metastatskog karcinoida ileuma, koji prethodno nije primao ni kemoterapiju niti radioterapiju.

Smatra se da za moguću povezanost s mijeloičnim novotvorinama povezanima s terapijom postoji biološki

prihvatljivo objašnjenje. Nadalje, čini se da je učinak prilično specifičan, u smislu da nije opisana niti jedna

druga vrsta zloćudne bolesti. To je donekle sukladno i onome što se zna o profilu dugoročne sigurnosti

primjene drugih radiofarmaceutika, kao što je radioaktivni jod. Čini se da mijelodisplastični sindrom / akutna

mijeloična leukemija još nisu opaženi tijekom radioligandne terapije usmjerene na membranski antigen

specifičan za prostatu kod metastatskog karcinoma prostate rezistentnog na kastraciju (uključujući i terapiju

pomoću Lu177). Međutim, ta se toksičnost možda nije opazila zbog različite prognoze bolesti.

Posljedično tome, PRAC smatra da je zdravstvene radnike i bolesnike potrebno obavijestiti o slučajevima

mijelodisplastičnog sindroma / akutne mijeloične leukemije koji su zabilježeni nakon liječenja

neuroendokrinih tumora Lu177-PRRT-om te da je ažuriranje informacija o lijeku opravdano.

Poremećaj funkcije bubrega

Radioaktivno označeni analozi somatostatina eliminiraju se bubrezima. Povezano s drugim radioligandom,

90Y-DOTATATE, opažena je biopsijom potvrđena radijacijska nefropatija s trombotičkom

mikroangiopatijom koja može dovesti do kronične bolesti bubrega. Međutim, Lu177 ima manju dubinu

prodiranja nego 90Y. Podaci iz ispitivanja NETTER-1 do danas nisu pokazali dokaz bubrežne toksičnosti

povezane s Lu177. Nadalje, iako je zaprimljen jedan mali broj relevantnih prijava nakon stavljanja lijeka u

promet, u njima prethodna povijest bolesti ima zbunjujući učinak. Međutim, bolesnici u dosad provedenim

ispitivanjima uključujući NETTER-1, kao i u slučajevima nakon stavljanja lijeka u promet, primili su

infuzije aminokiselina. To je sukladno europskim kliničkim smjernicama koje navode radijacijsku

nefropatiju kao moguću nuspojavu radioligandne terapije neuroendokrinih tumora i preporučuju infuzije

aminokiselina zbog zaštite bubrega.

Čini se da radijacijska nefropatija još nije opažena u kontekstu PSMA-ciljane radioligandne terapije za

metastatski karcinom prostate rezistentan na kastraciju.

Uzimajući sve te informacije u obzir, PRAC smatra da je potrebno ažurirati informacije o lijeku i u njih

uključiti dostupne dokaze i trenutačno važeće smjernice.

Kserostomija

Postoji biološko objašnjenje povezanosti kserostomije s Lu177 u kontekstu radioligandne terapije Lu177-

PSMA za metastatski karcinom prostate rezistentan na kastraciju, zato što žlijezde slinovnice izražavaju

PSMA i organi su osjetljivi na zračenje. U brojnim je dozimetrijskim analizama opaženo da su žlijezde

slinovnice među organima koji primaju najviše doze tijekom radioligandne terapije za metastatski karcinom

prostate rezistentan na kastraciju. Nadalje, učinak na žlijezde slinovnice opažen je tijekom radioligandne

terapije za metastatski karcinom prostate rezistentan na kastraciju kad su se umjesto Lu177 koristili drugi

radioaktivni izotopi. Prema tabličnom sažetku, nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet još nije primio

niti jednu prijavu kserostomije. Međutim, smatra se da je nedostatak prijava vjerojatno posljedica toga što je

kserostomija obično blaga i prolazna.

Na temelju biološki prihvatljivog objašnjenja i dostupnih dokaza, PRAC predlaže ažuriranje informacija o

lijeku tako da u njih budu uključeni aktualni dokazi.

CHMP je suglasan sa znanstvenim zaključcima koje je donio PRAC.

Razlozi za izmjenu uvjeta odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Na temelju znanstvenih zaključaka za izotop lutecija mase 177, CHMP smatra da je omjer koristi i rizika

lijekova koji sadrže izotop lutecija mase 177 nepromijenjen, uz predložene izmjene informacija o lijeku.

CHMP predlaže izmjenu uvjeta odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

Nema sigurnosnih upozorenja,vezanih za taj proizvod.

24-9-2018

EndolucinBeta (ITG Isotope Technologies Garching GmbH)

EndolucinBeta (ITG Isotope Technologies Garching GmbH)

EndolucinBeta (Active substance: Lutetium (177 Lu) chloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)6236 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3999/PSUSA/10391/201712

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Lumark (IDB Holland B.V.)

Lumark (IDB Holland B.V.)

Lumark (Active substance: lutetium, isotope of mass 177) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)6212 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/00010391/201712

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/13/1177 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/13/1177 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/13/1177 (Active substance: Chimeric monoclonal antibody against claudin-18 splice variant 2) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2010 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/071/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

22-3-2018

Lutetium (<sup>177</sup> Lu) chloride

Lutetium (<sup>177</sup> Lu) chloride

Lutetium (177 Lu) chloride (Active substance: Lutetium (177Lu) chloride) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)1902 of Thu, 22 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10391/201706

Europe -DG Health and Food Safety