Losartan

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Losartan Mylan 50 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 50 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: svaka filmom obložena tableta sadrži 50 mg losartankalija
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Genera d.d., Rakov Potok, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Losartan Mylan 50 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 28 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-565553833-01] Urbroj: 381-12-01/70-18-12

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-565553833
 • Datum autorizacije:
 • 16-01-2018
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Losartan Mylan 50 mg filmom obložene tablete

losartankalij

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Losartan Mylan i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Losartan Mylan?

Kako uzimati Losartan Mylan?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Losartan Mylan?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Losartan Mylan i za što se koristi?

Lijek Losartan Mylan sadrži kao djelatnu tvar losartankalij. Losartan pripada skupini lijekova koji se

zovu antagonisti receptora angiotenzina II. Angiotenzin II je tvar koja se stvara u tijelu i vezivanjem za

receptore na krvnim žilama izaziva njihovo stezanje, što dovodi do porasta krvnog tlaka. Losartan

sprječava vezivanje angiotenzina II za te receptore i tako dovodi do opuštanja stjenke krvnih žila, zbog

čega

onda

snižava

krvni

tlak.

Losartan

usporava

slabljenje

funkcije

bubrega

bolesnika

povišenim krvnim tlakom i šećernom bolešću tipa 2.

Losartan Mylan se koristi

za liječenje odraslih bolesnika i djece i adolescenata u dobi od 6 do 18 godina s povišenim

krvnim tlakom (hipertenzijom).

zaštitu bubrega

bolesnika

povišenim

krvnim

tlakom,

šećernom

bolesšću

tipa

2 i

laboratorijski dokazanim oštećenjem bubrega i proteineurijom ≥ 0,5 g/dan (stanje u kojem

mokraća sadrži neprirodno veliku količinu bjelančevina).

za liječenje bolesnika s kroničnim zatajenjem srca kad liječnik smatra da terapija specifičnim

lijekovima koji se zovu inhibitori enzima konvertaze angiotenzina (ACE inhibitori, lijekovi za

snižavanje povišenog krvnog tlaka) nije prikladna. Ako je zatajenje srca stabilizirano pomoću

ACE inhibitora, taj ACE inhibitor ne smije se zamijeniti losartanom.

pokazalo se da losartan smanjuje rizik od moždanog udara u bolesnika s povišenim krvnim

tlakom i zadebljanjem stijenke lijeve klijetke („LIFE indikacija“).

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Losartan Mylan?

Nemojte uzimati Losartan Mylan:

ako ste alergični na losartan ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.),

ako ste trudni više od 3 mjeseca (također je bolje izbjegavati Losartan Mylan u ranoj trudnoći -

vidjeti dio „Trudnoća“),

ako imate teško oštećenje funkcije jetre,

H A L M E D

16 - 01 - 2018

O D O B R E N O

ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje

krvnog tlaka koji sadrži aliskiren.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Losartan Mylan.

Obavijestite svog liječnika ako mislite da ste trudni, biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću. Ovaj

lijek se ne preporuča u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati nakon 3. mjeseca trudnoće jer može

prouzročiti ozbiljna oštećenja djeteta ako se koristi u toj fazi trudnoće (vidjeti dio o trudnoći).

Obratite se Vašem liječniku prije nego uzmete ovaj lijek:

ako imate angioedem u povijesti bolesti (oticanje lica, usana, grla i/ili jezika) (također vidjeti

dio 4 „Moguće nuspojave“)

ako jako povraćate ili imate proljev, što može dovesti do izrazitog gubitka tekućine i/ili soli u

tijelu

ako uzimate diuretike (lijekove koji povećavaju količinu vode koja prolazi kroz bubrege) ili ste

na dijeti s ograničenim unosom soli, što može dovesti do izrazitog gubitka tekućine i soli iz

tijela (vidjeti dio 3 „Doziranje u posebnim skupinama bolesnika“)

ako znate da imate suženje ili začepljenje krvnih žila bubrega ili vam je nedavno presađen

bubreg

ako imate oštećenje funkcije jetre (vidjeti dio 2 „Nemojte uzimati Losartan Mylan“ i dio 3

„Doziranje u posebnih skupina bolesnika“)

ako bolujete od zatajenja srca sa ili bez oštećenja bubrega ili istodobno imate tešku i po život

opasnu srčanu aritmiju. Posebna pozornost potrebna je pri istodobnom uzimanju beta blokatora

ako imate tegobe sa srčanim zaliscima ili srčanim mišićem

ako bolujete od koronarne bolesti srca (uzrokovane smanjenim protokom krvi kroz krvne žile

srca) ili cerebrovaskularne bolesti (uzrokovane smanjenim protokom krvi u mozgu)

ako bolujete od primarnog hiperaldosteronizma (sindrom povezan s povećanim izlučivanjem

hormona aldosterona iz nadbubrežne žlijezde uzrokovan poremećajem u samoj žlijezdi)

ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog

krvnog tlaka:

- ACE inhibitor (primjerice enalapril, lisinopril, ramipril), osobito ako imate bubrežne tegobe

povezane sa šećernom bolešću

aliskiren

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi

redovitim

intervalima.

Vidjeti također

informacije

naslovom

“Nemojte

uzimati

Losartan

Mylan“.

Djeca i adolescenti

Losartan je ispitivan u pedijatrijskoj populaciji. Za više informacija razgovarajte s Vašim liječnikom.

Ne preporučuje se primjena ovog lijeka u djece koja imaju tegobe s bubrezima ili jetrom, budući da su

podaci o primjeni u ovoj skupini ograničeni. Ne preporučuje se primjena ovog lijeka u djece mlađe od

6 godina, budući da njegova djelotvornost nije dokazana u ovoj dobnoj skupini.

Drugi lijekovi i Losartan Mylan

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Obratite posebnu pozornost ako tijekom liječenja lijekom Losartan Mylan uzimate sljedeće lijekove:

druge lijekove za snižavanje krvnog tlaka, jer oni mogu dodatno sniziti krvni tlak. Krvni

tlak mogu sniziti i sljedeći lijekovi/klase lijekova: triciklički antidepresivi, antipsihotici,

baklofen, amifostin,

lijekove koji zadržavaju kalij ili mogu povisiti razinu kalija u tijelu (npr., dodaci kalija,

zamjenska sol koja sadrži kalij ili lijekovi koji štede kalij poput

određenih diuretika

[amilorid, triamteren, spironolakton] ili heparin),

H A L M E D

16 - 01 - 2018

O D O B R E N O

nesteroidni protuupalni lijekovi poput indometacina, uključujući COX-2-inhibitore (lijekovi

koji smanjuju upalu i mogu se koristiti za ublažavanje boli), jer mogu smanjiti učinak losartana

na sniženje krvnog tlaka.

Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza:

ako uzimate ACE inhibitor ili aliskiren (vidjeti također informacije pod naslovima “Nemojte

uzimati Losartan Mylan” i “Upozorenja i mjere opreza”).

Ako imate oštećenje funkcije bubrega, istodobna primjena navedenih lijekova može izazvati

pogoršanje funkcije bubrega.

Lijekovi koji sadrže litij ne smiju se uzimati u kombinaciji s losartanom bez strogog liječničkog

nadzora. Potrebno je provoditi posebne mjere opreza (npr. krvne pretrage).

Losartan Mylan s hranom i pićem

Molimo pogledajte dio 3. (Kako uzimati Losartan Mylan) za informacije o načinu uzimanja ovog

lijeka.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Obavijestite svog liječnika ako mislite da ste trudni ili planirate trudnoću. Liječnik će Vam

savjetovati da prestanete uzimati ovaj lijek prije trudnoće ili čim saznate da ste trudni te će Vam

savjetovati da uzimate drugi lijek umjesto losartana. Uzimanje ovog lijeka se ne preporuča u ranoj

trudnoći i ne smije se uzimati nakon 3. mjeseca trudnoće, jer može prouzročiti ozbiljna oštećenja

djeteta ako se koristi nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje

Obavijestite svog liječnika ako dojite ili planirate dojiti. Ne preporuča se primjena ovog lijeka u majki

koje doje. Ako želite dojiti, Vaš liječnik može izabrati drugačiju vrstu liječenja, osobito ako dojite

novorođenče ili nedonošče.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena ispitivanja utjecaja ovog lijeka na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Nije

vjerojatno da će ovaj lijek utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima. Međutim,

kao i mnogi drugi lijekovi koji se koriste za snižavanje krvnog tlaka, losartan može prouzročiti

omaglicu i omamljenost u nekih ljudi. Ako osjetite omaglicu ili omamljenost, posavjetujte se s Vašim

liječnikom prije nego pokušate voziti ili raditi na stroju.

Losartan Mylan sadrži laktozu

Losartan Mylan sadrži laktozu monohidrat. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke

šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3.

Kako uzimati Losartan Mylan?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Vaš liječnik će odlučiti o odgovarajućoj dozi lijeka ovisno o Vašem zdravstvenom stanju i drugim

lijekovima koje uzimate. Važno je da nastavite s uzimanjem ovog lijeka onoliko dugo koliko je to

propisao liječnik kako biste bez poteškoća kontrolirali Vaš krvni tlak.

H A L M E D

16 - 01 - 2018

O D O B R E N O

Odrasli bolesnici s povišenim krvnim tlakom

Liječenje obično započinje s 50 mg losartana (jedna Losartan Mylan 50 mg tableta) jedanput na dan.

Maksimalni učinak sniženja krvnog tlaka postiže se 3-6 tjedana nakon početka liječenja.

U nekih se bolesnika doza kasnije može povećati na 100 mg losartana (dvije Losartan Mylan 50 mg

tablete) jedanput na dan.

Odrasli bolesnici s povišenim krvnim tlakom i šećernom bolešću tipa 2

Liječenje obično započinje s 50 mg (jedna Losartan Mylan 50 mg tableta) jedanput na dan. Doza se

kasnije može povisiti na 100 mg losartana (dvije Losartan Mylan 50 mg tablete) jedanput na dan

ovisno o odgovoru krvnog tlaka.

Losartan se može primijeniti s drugim lijekovima za snižavanje krvnog tlaka (npr. diuretici, blokatori

kalcijevih kanala, alfa i beta blokatori i lijekovi s centralnim djelovanjem) kao i s inzulinom i drugim

uobičajeno korištenim lijekovima koji smanjuju razinu glukoze u krvi (npr., derivati sulfonilureje,

glitazoni i inhibitori glukozidaze).

Odrasli bolesnici sa zatajenjem srca

Liječenje obično započinje s 12,5 mg losartankalija jedanput na dan.

Općenito, doza se mora povećavati korak po korak iz tjedna u tjedan (npr., 12,5 mg na dan tijekom

prvog tjedna, 25 mg na dan tijekom drugog tjedna, 50 mg na dan tijekom trećeg tjedna, 100 mg na dan

tijekom četvrtog tjedna, 150 mg na dan tijekom petog tjedna) do uobičajene doze održavanja koju je

odredio Vaš liječnik. Molimo uzmite u obzir da lijek Losartan Mylan u dozama od 12,5 mg, 25 mg i

100 mg nije dostupan, ali su na tržištu dostupne tablete losartankalija u dozama od 12,5 mg, 25 mg i

100 mg od drugih proizvođača, a koje treba koristiti za započinjanje liječenja.

Može se primijeniti maksimalna doza od 150 mg losartana (na primjer, 3 Losartan Mylan 50 mg

tablete) jedanput na dan.

U liječenju zatajenja srca, losartan se obično kombinira s diureticima (lijekovima koji povećavaju

količinu vode koja prolazi kroz bubrege) i/ili digitalisom (lijekom koji pomaže srcu da bude jače i

učinkovitije) i/ili beta blokatorima.

Primjena u djece i adolescenata

Djeca mlađa od 6 godina

Ne preporuča se primjena losartana u djece mlađe od 6 godina, budući da njegova djelotvornost nije

dokazana u ovoj dobnoj skupini.

Djeca u dobi od 6 do 18 godina

Preporučena početna doza u bolesnika s tjelesnom težinom između 20 i 50 kg je 0,7 mg losartana po

kilogramu tjelesne težine primijenjena jedanput na dan (do 25 mg losartana). Liječnik može povisiti

dozu ako krvni tlak nije pod kontrolom.

Doziranje u posebnim skupinama bolesnika

Liječnik može savjetovati uzimanje niže doze, osobito na početku liječenja u određenih bolesnika kao

što su oni koji se liječe visokim dozama diuretika, bolesnici s oštećenjem funkcije jetre ili bolesnici

stariji od 75 godina.

Primjena losartana se ne preporuča u bolesnika s teškim oštećenjem funkcije jetre (vidjeti dio

„Nemojte uzimati Losartan Mylan“).

Način primjene

Tablete progutajte s čašom vode. Ovaj lijek možete uzimati s hranom ili bez nje.

Pokušajte uzimati svoju dnevnu dozu losartana svakog dana u isto vrijeme. Važno je da nastavite

uzimati losartan onoliko dugo koliko Vam je to preporučio liječnik.

Losartan Mylan tablete 50 mg nisu namijenjene za lomljenje. Losartankalij je dostupan i u tabletama

od 12,5 mg, 25 mg i 100 mg od drugih proizvođača.

H A L M E D

16 - 01 - 2018

O D O B R E N O

Ako uzmete više Losartan Mylan nego što ste trebali

Ako slučajno uzmete previše tableta, odmah se javite liječniku. Simptomi predoziranja su nizak krvni

tlak, ubrzan rad srca, a moguć je i usporen rad srca.

Ako ste zaboravili uzeti Losartan Mylan

Ako ste slučajno propustili uzeti dnevnu dozu, samo uzmite sljedeću prema uobičajenom rasporedu.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Ako osjetite sljedeće znakove i simptome, odmah prestanite uzimati ovaj lijek i obavijestite svog

liječnika ili posjetite službu hitne pomoći u najbližoj bolnici:

teška alergijska reakcija koja može uključivati sljedeće simptome: osip, svrbež, oticanje lica,

usana, usta ili grla koje može prouzročiti poteškoće s gutanjem ili disanjem. To je ozbiljna, ali

rijetka nuspojava koja može zahtijevati hitnu liječničku pomoć ili bolničko liječenje.

Sljedeće nuspojave prijavljene su kod primjene losartana:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

omaglica, vrtoglavica

nizak krvni tlak (osobito nakon pretjeranog gubitka vode iz tijela i u krvnim žilama, npr. u

bolesnika s teškim zatajenjem srca ili na terapiji visokim dozama diuretika),

ortostatski učinci povezani s dozom kao što je sniženje krvnog tlaka prilikom ustajanja iz

ležećeg ili sjedećeg položaja,

opća slabost,

umor,

preniska razina šećera (glukoze) u krvi (hipoglikemija),

previše kalija u krvi (hiperkalijemija),

promjene funkcije bubrega uključujući zatajenje bubrega,

smanjen broj crvenih krvnih stanica (anemija),

povišene razine ureje u krvi, povišene razine kreatinina u serumu, povišene razine kalija u

serumu u bolesnika sa zatajivanjem srca.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

izrazita pospanost,

glavobolja,

poremećaji spavanja,

osjećaj ubrzanog rada srca (palpitacije),

jaka bol u prsima (angina pektoris),

nedostatak zraka (dispneja),

bol u trbuhu, zatvor, proljev, mučnina, povraćanje,

koprivnjača (urtikarija), svrbež (pruritus), osip,

lokalizirano oticanje (edem),

kašalj.

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

preosjetljivost,

angioedem (oticanje lica, usta, grla i/ili jezika),

upala krvnih žila (vaskulitis uključujući Henoch-Schönleinovu purpuru),

H A L M E D

16 - 01 - 2018

O D O B R E N O

utrnutost ili osjećaj trnjenja (parestezije),

nesvjestica (sinkopa),

vrlo ubrzan i nepravilan rad srca,

moždani udar,

upala jetre (hepatitis),

povećanje

razine

alanin

aminotransferaze

(ALT)

krvi,

obično

normaliziraju

nakon

prestanka liječenja.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

smanjen broj krvnih pločica (trombocita),

migrena,

poremećaj funkcije jetre,

bol u mišićima i zglobovima,

simptomi nalik gripi,

bol u donjem dijelu leđa i infekcije mokraćnih puteva,

povećana osjetljivost na sunce (fotoosjetljivost),

neobjašnjiva bol u mišićima s tamnom (poput čaja) bojom mokraće (rabdomioliza),

impotencija,

upala gušterače (pankreatitis),

niske razine natrija u krvi (hiponatrijemija),

depresija,

opće loše stanje (malaksalost),

zujanje/zvonjava (tinitus),

promjene osjeta okusa (disgeuzija).

Nuspojave u djece su slične su nuspojavam u odraslih bolesnika.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Losartan Mylan?

Nema posebnih uvjeta za čuvanje lijeka.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kartonskoj kutiji iza

oznake „Rok valjanosti“ ili otisnutog na blisteru. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog

mjeseca.

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Losartan Mylan sadrži?

Djelatna tvar je losartankalij.

Pomoćne tvari su:

Jegra: laktoza hidrat, mikrokristalična celuloza, prethodno geliran škrob, magnezijev stearat

Film ovojnica: hipromeloza, hidroksipropilceluloza, titanijev dioksid (E 171)

H A L M E D

16 - 01 - 2018

O D O B R E N O

Kako Losartan Mylan izgleda i sadržaj pakiranja?

Losartan Mylan tablete su bijele do skoro bijele ovalne tablete s urezom s jedne strane, oznakom „J“

na jednoj strani i „50“ na drugoj strani tablete. Urez nije namijenjen za lomljenje tablete. Dimenzije

tableta su 10,3 mm (duljina) x 5,5 mm (širina) x 2,9 - 3,5 mm (debljina).

Losartan Mylan 50 mg tablete su dostupne u pakiranju od 28 (2x14 tableta) u PVC/PE/PVdC//Al

blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Mylan Hrvatska d.o.o.,

Koranska 2

10000 Zagreb

Proizvođač:

Genera d.d

Svetonedeljska 2

Kalinovica, 10436 Rakov Potok

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji put revidirana u siječnju 2018.

H A L M E D

16 - 01 - 2018

O D O B R E N O

9-11-2018

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. is voluntarily recalling one lot of Losartan Potassium Hydrochlorothiazide Tablets, USP 100mg/25mg to the consumer level. This product is being recalled due to the trace amount of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA) contained in the API Losartan, USP manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. Sandoz Inc. Losartan Potassium Hydrochlorothiazide product is manufactured by Lek Pharmaceuticals dd, Ljubljana, Slovenia. This impurity, which is a substance that occurs naturally in ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-4-2010

Decision on future reimbursement status of losartan-containing medicines (C09CA01 and C09DA01) - angiotensin II antagonists

Decision on future reimbursement status of losartan-containing medicines (C09CA01 and C09DA01) - angiotensin II antagonists

On 16 April 2010, the Danish Medicines Agency decided on the future reimbursement status of some of the losartan-containing medicines in ATC groups C09C and C09D, making these products eligible for general reimbursement as of 19 April 2010.

Danish Medicines Agency

24-3-2010

The Danish Medicines Agency begins ad hoc reassessment of reimbursement status of medicines in ATC groups C09C, C09D and C09X

The Danish Medicines Agency begins ad hoc reassessment of reimbursement status of medicines in ATC groups C09C, C09D and C09X

On 8 March 2010, a number of pharmaceutical companies put generic copies of the angiotensin II antagonist losartan on the market at prices comparable to those of the cheapest ACE inhibitors.

Danish Medicines Agency

Nema novosti,vezanih za taj proizvod.