Locatim (previously Serinucoli)

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Locatim (previously Serinucoli)
 • Koristi za:
 • Životinje
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Locatim (previously Serinucoli)
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • Telad, neonatalno manje od 12 sati
 • Područje terapije:
 • Imunološki za bovide
 • Terapijske indikacije:
 • Smanjenje smrtnosti uzrokovano enterotoksikozom povezanom s E. coli F5 (K99) adhezin tijekom prvih dana života kao dodatak kolostrumu iz brane.

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/V/C/000041
 • Datum autorizacije:
 • 29-03-1999
 • EMEA koda:
 • EMEA/V/C/000041
 • Zadnje ažuriranje:
 • 24-02-2018

Uputu o lijeku

B. UPUTA O VMP

UPUTA O VMP ZA:

Locatim peroralnu otopinu za novorođenu telad starosti do 12 sati.

1.

NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET I

NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORNOG ZA PUŠTANJE

SERIJE U PROMET, AKO JE RAZLIČITO

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet:

Biokema Anstalt,

Pflugstrasse 12,

9490 Vaduz,

FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

Nositelj odobrenja za proizvodnju odgovoran za puštanje serije u promet:

Merial Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation

69800 Saint Priest

FRANCUSKA

2.

NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Locatim peroralna otopina za novorođenu telad starosti do 12 sati.

3.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNE(IH) TVARI I DRUGIH

SASTOJAKA

Koncentrirani goveđi laktoserum sa specifičnim G imunoglobulinima protiv adhezina

E. coli

F5 (K99)

2.8* log

/ml.

* metoda mikroaglutinacije

Metil parahidroksibenzoat

0.8 mg/ml.

4.

INDIKACIJE

Smanjenje smrtnosti uzrokovane enterotoksikozom povezanom s adhezinom

E. coli

F5 (K99) za

vrijeme prvih dana života kao dopuna maternalnom kolostrumu.

5.

KONTRAINDIKACIJE

Nema.

6.

NUSPOJAVE

Nisu poznate.

Ako primijetite ozbiljne nuspojave ili druge nuspojave koje nisu spomenuti ovdje, molimo Vas da

obavijestite svog veterinara.

7.

CILJNA VRSTA ŽIVOTINJA

Novorođena telad starosti do 12 sati

8.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI)

PRIMJENE

Peroralna primjena 60 ml što je prije moguće, po mogućnosti unutar prva četiri sata, ali ne kasnije od

12 sati poslije teljenja.

9.

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Proizvod se daje u čistom obliku ili razrijeđen u mlijeku ili zamjeni za mlijeko unutar prvih 12 sati

teletova života, po mogućnosti čim postane receptivno. Ako tele oklijeva uzeti otopinu, može se dati

običnom špricom u usta.

Osim otopine, tele mora dobivati normalni kolostrum.

U nedostatku podataka koji izričito ukazuju na neškodljivost više od jedne ponovljene doze,

preporučuje se davanje samo jedne doze.

10.

KARENCIJA

Nula dana.

11.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Držati izvan pogleda i dosega djece.

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Čuvati u kartonskoj kutiji.

Ne zamrzavati.

Ne primjenjivati nakon isteka navedenog roka trajanja.

12.

POSEBNA UPOZORENJA

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja:

Proizvod se dobiva od kolostruma prikupljenog od krava držanih u vanjskim uvjetima. Osim

protutijela za E. coli F5 (K99), kolostrum također sadrži protutijela za druge mikroorganizme, što je

rezultat cijepljenja i/ili izloženosti krave donatora mikroorganizmima u njihovom okolišu. Ovo treba

imati na umu kada se planira program vakcinacije za telad koja prima Locatim.

Posebne mjere opreza prilikom primjene:

Ovaj proizvod može sadržavati protutijela za virus BVD-a.

Graviditet i laktacija:

Nije namijenjen za primjenu za vrijeme graviditeta ili laktacije.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:

Ne postoje dostupni podaci o neškodljivosti i djelotvornosti ovog imunološkog veterinarsko-

medicinskog proizvoda kada se primjenjuje s bilo kojim drugim veterinarsko-medicinskim

proizvodom. Odluku o primjeni ovog imunološkog veterinarsko-medicinskog proizvoda prije,

odnosno poslije primjene bilo kojeg drugog veterinarsko-medicinskog proizvoda treba donositi od

slučaja do slučaja.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):

Prolazni učinak povećane temperature i ubrzanog disanja zabilježeni su kod davanja dvostruke doze.

Inkompatibilnosti:

U nedostatku studija inkompatibilnosti, ovaj se veterinarsko-medicinski proizvod ne smije miješati s

drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima.

13.

POSEBNE MJERE OPREZA PRILIKOM ODLAGANJA NEUPOTREBLJENOG

PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Pitajte vašeg veterinara kako odlagati lijekove koji vam više nisu potrebni. Te mjere pomažu u zaštiti

okoliša.

14.

DATUM KADA JE UPUTA O VMP ZADNJI PUTA ODOBRENA

Detaljne informacije o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu su dostupne na web stranici

Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu/

15.

OSTALE INFORMACIJE

Proizvod predstavlja dopunu zaštitnih svojstava normalnog kolostruma protiv adhezina

E. coli

(K99).

Veličina pakovanja: bočica od 60 ml.

Uvoz, proizvodnja, uvoz, posjedovanje, prodaja, opskrba i/ili primjena Locatima je ili može biti

zabranjena u određenim državama članicama na cijelom ili na dijelu njihovog teritorija sukladno

nacionalnim propisima. Tko namjerava proizvoditi, uvesti, posjedovati, prodavati, opskrbljivati i/ili

primjenjivati Locatim mora se savjetovati s nadležnim tijelom odnosne države članice u pogledu

važećih odredbi o cijepljenju prije proizvodnje, uvoza, posjedovanja, prodaje, opskrbe i/ili primjene.

Za bilo kakve informacije o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu, molimo kontaktirajte

lokalnog predstavnika nositelja odobrenja stavljanja u promet.