Lercanil

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Lercanil 20 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 20 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna filmom obložena tableta sadrži 20 mg lerkanidipinklorida (što odgovara 18,8 mg lerkanidipina)
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Berlin-Chemie AG, Berlin, Njemačka; Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A., Milano, Italija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Lercanil 20 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 28 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-146144027-01]; 60 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-146144027-02] Urbroj: 381-12-01/70-17-04

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-146144027
 • Datum autorizacije:
 • 11-12-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Lercanil 20 mg filmom obložene tablete

lerkanidipinklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi

znakovi bolesti jednaki Vašima.

- Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Lercanil 20 mg i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Lercanil 20 mg?

Kako uzimati Lercanil 20 mg?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Lercanil 20 mg?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Lercanil 20 mg i za što se koristi?

Lercanil 20 mg sadrži djelatnu tvar lerkanidipinklorid, koja pripada skupini lijekova zvanih blokatori

kalcijevih kanala (derivati dihidropiridina) koji snižavaju krvni tlak.

Lercanil 20 mg se koristi za liječenje visokog krvnog tlaka, takoĎer poznatog kao hipertenzija), kod odraslih

osoba starijih od 18 godina (ne preporučuje se za djecu mlaĎu od 18 godina).

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Lercanil 20 mg?

Nemojte uzimati Lercanil 20 mg:

ako ste alergični (preosjetljivi) na lerkanidipinklorid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u

dijelu 6.);

ako ste imali alergijsku reakciju na lijekove srodne ovom lijeku (poput amlodipina, nikardipina,

felodipina, isradipina, nifedipina ili lacidipina);

ako bolujete od odreĎenih srčanih bolesti:

neliječeno zatajenje srca

opstrukcija protoka krvi iz srca

nestabilna angina pektoris (bol i pritisak u prsima pri mirovanju ili bol i pritisak u prsima koji

se postupno pojačavaju)

ako ste u posljednjih mjesec dana preboljeli srčani udar;

ako imate tešku bolest jetre ili bubrega;

ako uzimate lijekove inhibitore CYP3A4 izoenzima:

itrakonazol (lijek protiv gljivičnih bolesti)

ketokonazol (lijek za liječenje Cushingovog sindroma)

eritromicin ili troleandomicin (makrolidni antibiotici za liječenje bakterijskih infekcija)

ritonavir (lijek za liječenje HIV infekcije)

ako uzimate lijek ciklosporin (koji se koristi nakon transplantacije radi sprječavanja odbacivanja

organa);

s grejpom ili sokom od grejpa.

Nemojte uzimati ovaj lijek ako ste trudni ili dojite (vidjeti dio Trudnoća i dojenje za dodatne informacije).

H A L M E D

11 - 12 - 2017

O D O B R E N O

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Lercanil 20 mg:

ako bolujete od odreĎenih bolesti srca koje nisu liječene postavljanjem električnog stimulatora srca

(pacemaker) ili bolujete od angine pektoris (nelagoda u prsima);

ako imate bolest jetre ili bubrega ili ste na hemodijalizi.

Djeca i adolescenti

Nemojte davati ovaj lijek djeci u dobi do 18 godina jer njegova sigurnost i djelotvornost nisu ustanovljene

za ovu populaciju.

Drugi lijekovi i Lercanil 20 mg

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge

lijekove.

Osobito je važno da obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika:

ako uzimate beta-blokatore (lijekove za liječenje visokog krvnog tlaka, npr. metoprolol), diuretike

(lijekove za izlučivanje vode) ili ACE-inhibitore (lijekove za liječenje visokog krvnog tlaka);

ako uzimate cimetidin u dozi višoj od 800 mg (lijek za liječenje čira, probavnih smetnji ili žgaravice);

ako uzimate digoksin (lijek za liječenje srčanih bolesti);

ako uzimate midazolam (lijek koji Vam pomaže zaspati);

ako uzimate rifampicin (lijek za liječenje tuberkuloze);

ako uzimate astemizol ili terfenadin (lijekovi za alergiju);

ako uzimate amiodaron ili kinidin (lijekovi za liječenje ubrzanog rada srca);

ako uzimate fenitoin ili karbamazepin (lijekovi za liječenje epilepsije). Vaš liječnik će Vam

kontrolirati krvni tlak češće nego inače.

Lercanil 20 mg s hranom, pićem i alkoholom

Nemojte

konzumirati

alkohol tijekom liječenja

ovim lijekom budući da alkohol može pojačati

učinak ovog lijeka.

Nemojte uzimati ovaj lijek s grejpom ili sokom od grejpa.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku

ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nemojte uzimati ovaj lijek ako ste trudni ili dojite, ako planirate trudnoću, mislite da biste mogli biti trudni

i ako ne koristite kontracepciju.

Upravljanje vozilima i strojevima

Potreban je oprez zbog moguće pojave omaglice, slabosti, umora i rijetko pospanosti. Nemojte upravljati

vozilima ili strojevima dok niste sigurni kakav utjecaj ovaj lijek ima na Vas.

Lercanil 20 mg sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

3.

Kako uzimati Lercanil 20 mg?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili

ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je 10 mg jednom dnevno, u isto vrijeme svakog dana, po mogućnosti ujutro, najmanje 15

minuta prije doručka, jer obrok bogat masnoćama značajno povećava razinu lijeka u krvi. Liječnik Vam

može savjetovati da, ako je potrebno, povećate dozu na jednu tabletu ovog lijeka dnevno.

Tableta se može razdijeliti na jednake doze. Tabletu treba progutati, uz malo vode.

H A L M E D

11 - 12 - 2017

O D O B R E N O

Starije osobe

Nije potrebno prilagoĎavanje doze. MeĎutim, potreban je poseban oprez na početku liječenja.

Bolesnici s bolestima jetre ili bubrega

Kod ovih je bolesnika potreban poseban oprez na početku liječenja i povećanje dnevne doze na 20 mg treba

provoditi oprezno.

Ako uzmete više Lercanila 20 mg nego što ste trebali

Ako ste uzeli dozu veću od propisane ili u slučaju predoziranja, odmah zatražite savjet liječnika i, ako je

moguće, ponesite sa sobom tablete i/ili spremnik (kutiju).

Prekoračenje propisane doze može dovesti do prekomjernog sniženja krvnog tlaka, kao i nepravilnih ili

ubrzanih otkucaja srca. Moguća je i nesvjestica.

Ako ste zaboravili uzeti Lercanil 20 mg

Ako ste zaboravili uzeti tabletu, jednostavno preskočite tu dozu i nastavite uzimati lijek po uobičajenom

rasporedu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Lercanil 20 mg

Ako prestanete uzimati ovaj lijek, krvni tlak Vam se može ponovno povisiti. Obratite se Vašem liječniku

prije nego što prestanete uzimati ovaj lijek.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava, odmah zatražite hitnu liječničku pomoć:

angina pektoris (bolovi u prsima zbog nedovoljnog dotoka krvi u srce). Javlja se rijetko (može se javiti u

manje od 1 na 1000 osoba).

pad krvnog tlaka. Javlja se vrlo rijetko (može se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba).

kratkotrajna nesvjestica. Javlja se vrlo rijetko (može se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba).

alergijska reakcija (simptomi uključuju svrbež, osip, koprivnjaču). Javlja se vrlo rijetko (može se javiti u

manje od 1 na 10 000 osoba).

Ako bolujete od angine pektoris, pri uzimanju lijekova iz skupine u koju pripada ovaj lijek, može se

povećati učestalost, trajanje ili jačina napadaja angine. Zabilježeni su izolirani slučajevi srčanog udara.

Zabilježene su i sljedeće nuspojave:

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

glavobolja

omaglica

ubrzan rad srca

osjećaj lupanja ili ubrzanog rada srca (palpitacije)

naleti crvenila lica, vrata ili gornjeg dijela prsišta

oticanje gležnjeva

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

pospanost

mučnina

povraćanje

žgaravica

bolovi u trbuhu

H A L M E D

11 - 12 - 2017

O D O B R E N O

proljev

kožni osip

bolovi u mišićima

mokrenje povećanih količina mokraće

umor

dugotrajna iscrpljenost (astenija)

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

oticanje desni

promjene funkcije jetre (otkriva se testovima iz krvi)

češće mokrenje

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Lercanil 20 mg?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza EXP. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti

lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Lercanil 20 mg sadrži?

Djelatna tvar je lerkanidipinklorid.

Jedna filmom obložena tableta sadrži 20 mg lerkanidipinklorida, što odgovara 18,8 mg lerkanidipina.

Drugi sastojci su:

Jezgra tablete: laktoza hidrat, mikrokristalična celuloza, natrijev škroboglikolat, povidon K30,

magnezijev stearat.

Film ovojnica: hipromeloza, talk, titanijev dioksid (E171), makrogol 6000, željezov oksid (E172).

Kako Lercanil 20 mg izgleda i sadržaj pakiranja?

Lercanil 20 mg: ružičaste, okrugle, bikonveksne, filmom obložene tablete s urezom na jednoj strani,

promjera 8,6 mm. Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Veličine pakiranja:

28 (2x14) tableta u neprozirnom PVC/Al blisteru, u kutiji

60 (6x10) tableta u neprozirnom PVC/Al blisteru, u kutiji

U prometu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.

H A L M E D

11 - 12 - 2017

O D O B R E N O

Horvatova 80/A

10020 Zagreb

Proizvođač

RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Via Matteo Civitali 1

20148 Milano

Italija

ili

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u prosincu 2017.

H A L M E D

11 - 12 - 2017

O D O B R E N O