Lercanil

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Lercanil 10 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 10 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna filmom obložena tableta sadrži 10 mg lerkanidipinklorida (što odgovara 9,4 mg lerkanidipina)
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Berlin-Chemie AG, Berlin, Njemačka; Recordati Industria Chimica E Farmaceutica S.p.A., Milano, Italija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Lercanil 10 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 28 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-744433323-01]; 60 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-744433323-02]; 90 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-744433323-03] Urbroj: 381-12-01/30-15-07

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-744433323
 • Datum autorizacije:
 • 28-12-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Lercanil 10 mg filmom obložene tablete

lerkanidipinklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Što se nalazi ovoj uputi

Što je Lercanil i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Lercanil?

Kako uzimati Lercanil?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Lercanil?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Lercanil

i za što se koristi?

Lercanil sadrži djelatnu tvar lerkanidipinklorid, koja spada u skupinu lijekova zvanih blokatori kalcijevih

kanala (derivati dihidropiridina) koji snižavaju krvni tlak.

Lercanil se koristi za liječenje visokog krvnog tlaka, također poznatog kao hipertenzija, kod odraslih

osoba starijih od 18 godina (ne preporučuje se za djecu mlađu od 18 godina).

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Lercanil?

Nemojte uzimati Lercanil:

ako ste alergični na lerkanidipinklorid ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

ako ste imali alergijsku reakciju na lijekove srodne Lercanilu (poput amlodipina, nikardipina,

felodipina, isradipina, nifedipina ili lacidipina)

ako bolujete od neke od sljedećih srčanih bolesti:

neliječeno zatajenje srca

otežan protok krvi iz srca

nestabilna angina pektoris (angina u mirovanju ili angina koja se postupno pojačava)

ako ste u posljednjih mjesec dana preboljeli srčani udar

ako imate tešku bolest jetre ili bubrega

ako uzimate lijekove inhibitore CYP3A4 izoenzima:

lijekove protiv gljivičnih bolesti (kao što su ketokonazol ili itrakonazol)

antibiotike iz skupine tzv. „makrolida“ (npr. eritromicin ili troleandomicin)

antivirusne lijekove (npr. ritonavir)

ako uzimate lijek ciklosporin (koji se koristi nakon transplantacije radi sprječavanja odbacivanja

organa)

s grejpom ili sokom od grejpa.

H A L M E D

28 - 12 - 2015

O D O B R E N O

Nemojte uzimati ovaj lijek ako ste trudni ili dojite (vidjeti dio Trudnoća, dojenje i plodnost za dodatne

informacije).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Lercanil:

• ako bolujete od određenih bolesti srca koje nisu liječene postavljanjem električnog stimulatora srca

pacemaker)

ili bolujete od angine pektoris.

• ako imate bolest jetre ili bubrega ili ste na hemodijalizi.

Djeca i adolescenti

Sigurnost i djelotvornost Lercanila u djece u dobi do 18 godina nisu ustanovljene.

Drugi lijekovi i Lercanil

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika:

ako uzimate beta-blokatore, npr. metoprolol, diuretike (tablete za izlučivanje vode) ili ACE-

inhibitore (lijekove za liječenje visokog krvnog tlaka)

ako uzimate cimetidin (u dozi od višoj od 800 mg, lijek za čir, probavne smetnje ili žgaravicu)

ako uzimate digoksin (lijek za liječenje srčanih bolesti)

ako uzimate midazolam (lijek za spavanje)

ako uzimate rifampicin (lijek za liječenje tuberkuloze)

ako uzimate astemizol

ili terfenadin (lijekovi za alergiju)

ako uzimate amiodaron ili kinidin (lijekovi za liječenje ubrzanog rada srca)

ako uzimate fenitoin ili karbamazepin (lijekovi za epilepsiju). Vaš liječnik će Vam kontrolirati

krvni tlak češće nego uobičajeno.

Lercanil s hranom, pićem i alkoholom

Nemojte konzumirati alkohol tijekom liječenja Lercanilom budući da alkohol može pojačati

njegov učinak.

Nemojte uzimati Lercanil s grejpom ili sokom od grejpa.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Nemojte uzimati Lercanil ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću

ili ne koristite kontracepciju.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Treba postupati s oprezom zbog moguće pojave omaglice, slabosti, izrazite pospanosti i umora. Nemojte

upravljati vozilima ili strojevima dok niste sigurni kakav utjecaj Lercanil ima na Vas

.

L

ercanil 10 mg filmom obložene tablete sadrže laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog

lijeka.

3.

Kako uzimati Lercanil?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili

ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli:

Preporučena doza je jedna tableta jačine 10 mg dnevno u isto vrijeme svakog dana, po

mogućnosti ujutro najmanje 15 minuta

prije doručka, jer obrok bogat masnoćama značajno povećava

razinu lijeka u krvi. Liječnik Vam može savjetovati da, ako je potrebno, povećate dozu na jednu tabletu

Lercanila jačine 20 mg dnevno.

Tablete je najbolje progutati cijele uz malo vode.

H A L M E D

28 - 12 - 2015

O D O B R E N O

Djeca i adolescenti

: ovaj lijek se ne smije koristiti kod djece mlađe od 18 godina.

Starije osobe:

Nije potrebno prilagođavanje doze. Međutim, treba postupiti s posebnim oprezom kod

započinjanja liječenja.

Bolesnici s bolestima jetre ili bubrega:

Kod ovih je bolesnika potreban poseban oprez kod započinjanja

liječenja i povećanje dnevne doze na 20 mg treba provoditi oprezno.

Ako uzmete više Lercanila nego što ste trebali

Nemojte prekoračiti propisanu dozu.

Ako ste uzeli dozu veću od propisane ili u slučaju predoziranja, odmah zatražite savjet liječnika i, ako je

moguće, ponesite sa sobom tablete i/ili kutiju.

Prekoračenje propisane doze može dovesti do prekomjernog sniženja krvnog tlaka, kao i nepravilnih ili

ubrzanih otkucaja srca. Moguća je i nesvjestica.

Ako ste zaboravili uzeti Lercanil

Ako ste zaboravili uzeti tabletu, nastavite uzimati lijek prema uobičajenom rasporedu. Nemojte uzeti

dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Lercanil

Ako prestanete uzimati Lercanil, krvni tlak Vam se može ponovno povisiti. Molimo da se obratite svom

liječniku prije nego što prestanete uzimati lijek.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne. Ako primijetite neke od sljedećih nuspojava, odmah o tome

obavijestite svog liječnika:

Rijetko

(mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

angina pektoris (bolovi u prsima zbog nedovoljnog

dotoka krvi u srce)

Vrlo rijetko

(mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

bolovi u prsima, pad krvnog tlaka,

nesvjestica i alergijske reakcije (simptomi uključuju svrbež, osip, urtikariju)

Ako bolujete od angine pektoris, ako uzimate lijekove iz skupine u koju pripada Lercanil, može se

povećati učestalost, trajanje ili jačina ovih napadaja. Zabilježeni su izolirani slučajevi srčanog udara.

Ostale moguće nuspojave:

Manje često

(mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

: glavobolja, omaglica, ubrzan rad srca,

palpitacije (osjećaj lupanja ili ubrzanog rada srca), naglo crvenilo lica, vrata ili gornjeg dijela prsišta,

oticanje gležnjeva.

Rijetko

(mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

pospanost, mučnina, povraćanje, žgaravica, bolovi

u želucu, proljev, kožni osip, bolovi u mišićima, mokrenje povećanih količina mokraće, slabost, umor.

Vrlo rijetko

(mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

kratkotrajna nesvjestica, zadebljanje desni,

promjene funkcije jetre (otkriva se testovima iz krvi), češće mokrenje.

H A L M E D

28 - 12 - 2015

O D O B R E N O

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u

Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Lercanil?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti koji je naveden na kutiji i blisteru iza

oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvajte lijek u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Lercanil 10 mg filmom obložene tablete sadrže?

Djelatna tvar je lerkanidipinklorid.

Jedna filmom obložena tableta sadrži 10 mg lerkanidipinklorida, što odgovara 9,4 mg lerkanidipina.

Drugi sastojci su:

Jezgra

tablete:

laktoza

hidrat,

mikrokristalična

celuloza,

natrijev

škroboglikolat,

povidon

K30,

magnezijev stearat.

Ovojnica:

hipromeloza, talk, titanijev dioksid (E171), makrogol 6000, željezov oksid (E172).

Kako Lercanil 10 mg filmom obložene tablete izgledaju i sadržaj pakiranja?

Lercanil 10 mg filmom obložene tablete su

žute, okrugle, bikonveksne, filmom obložene tablete s urezom

na jednoj strani. Urez služi samo kako bi se olakšalo lomljenje tablete radi lakšeg gutanja, a ne da bi se

podijelila na jednake doze.

Veličine pakiranja:

28 (2x14) tableta u blisteru (neprozirni PVC/Al), u kutiji

60 (4x15) tableta u blisteru (neprozirni PVC/Al), u kutiji

90 (6x15) tableta u blisteru (neprozirni PVC/Al), u kutiji

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.

Horvatova 80/A

10020 Zagreb

Proizvođač

RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Via Matteo Civitali 1

20148 Milano

Italija

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

H A L M E D

28 - 12 - 2015

O D O B R E N O

12489 Berlin

Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u prosincu 2015.

H A L M E D

28 - 12 - 2015

O D O B R E N O