Lacidipin

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Lacidipin Sandoz 4 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 4 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: svaka filmom obložena tableta sadrži 4 mg lacidipina
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovenija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Lacidipin Sandoz 4 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 56 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-298387533-01] Urbroj: 381-12-01/30-17-06

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-298387533
 • Datum autorizacije:
 • 27-02-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Lacidipin Sandoz 4 mg filmom obložene tablete

Lacidipin Sandoz 6 mg filmom obložene tablete

lacidipin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Lacidipin Sandoz i za što se koristi

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Lacidipin Sandoz

3. Kako uzimati Lacidipin Sandoz

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati Lacidipin Sandoz

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Lacidipin Sandoz i za što se koristi

Lacidipin Sandoz sadrži djelatnu tvar lacidipin. Lacidipin pripada skupini lijekova koji se nazivaju

blokatori kalcijevih kanala. Lacidipin Sandoz pomaže u opuštanju krvnih žila, tako da se one

proširuju. To olakšava protjecanje krvi i dovodi do sniženja krvnog tlaka.

Lacidipin Sandoz tablete, ako se uzimaju redovito kako je Vam propisao liječnik, snizit će Vam krvni

tlak (za liječenje hipertenzije).

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Lacidipin Sandoz

Nemojte uzimati Lacidipin Sandoz:

ako ste trudni, planirate trudnoću ili dojite

ako ste alergični na lacidipin, neki drugi lijek iz skupine blokatora kalcijevih kanala ili bilo

koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

ako imate bolest srca koja se naziva stenoza aorte (suženje zalistaka u srcu, koje otežava

protok krvi)

ako ste unutar zadnjih mjesec dana preboljeli srčani udar.

Ako mislite da se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati Lacidipin Sandoz. Ako

niste sigurni posavjetujete sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Trebate prestati uzimati Lacidipin Sandoz ako se pojave bolovi u prsima (angina pektoris), ubrzani

ili slabi puls, ubrzano plitko disanje, nizak krvni tlak, hladna i vlažna koža, plave usne ili ako

osjećate omaglicu, nesvjesticu, slabost ili mučninu.

H A L M E D

27 - 02 - 2017

O D O B R E N O

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Lacidipin Sandoz ako:

imate nepravilan rad srca ili drugi problem sa srcem

imate ili ste imali bilo koje poteškoće s jetrom

Ako idete na neke krvne pretrage, recite osobi koja radi pretragu, da uzimate ovaj lijek. To je zato

što Lacidipin Sandoz može utjecati na nalaze pretraga jetrene funkcije.

Drugi lijekovi i Lacidipin Sandoz

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove. Razlog tomu je što Lacidipin Sandoz može utjecati na djelovanje nekih drugih

lijekova. Isto tako, neki drugi lijekovi mogu utjecati na djelovanje lijeka Lacidipin Sandoz.

Osobito je potrebno da liječnika ili ljekarnika obavijestite, ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

lijekove za liječenje visokog krvnog tlaka

lijekove za kontrolu srčanog ritma (antiaritmici)

lijekove za liječenje depresije koji se zovu triciklički antidepresivi

lijekove za spavanje ili smirenje

antibiotike

antihistaminike (lijekovi za liječenje peludne hunjavice i drugih alergija)

cimetidin (lijek za liječenje želučanih problema)

tetrakozaktid i kortikosteroide.

Lacidipin Sandoz s hranom i pićem

Nemojte uzimati ovaj lijek sa sokom od grejpa.

Trudnoća i dojenje

Nemojte uzimati Lacidipin Sandoz ako ste trudni, planirate trudnoću ili dojite.

Upravljanje vozilima i strojevima

Postoji mogućnost da tijekom uzimanja ovog lijeka osjetite omaglicu. Ako se to dogodi, nemojte

upravljati vozilom niti rukovati alatima ili strojevima.

Lacidipin Sandoz sadrži laktozu.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja

ovog lijeka.

3. Kako uzimati Lacidipin Sandoz

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Važno je da uzimate točan broj tableta u odgovarajuće doba dana.

Uobičajena početna doza je 2 mg svako jutro.

Nakon 3 – 4 tjedna doza Vam se može povisiti na 4 mg svako jutro.

Ako je potrebno, doza se može ponovo povećati na 6 mg svako jutro, što je najveća dnevna doza.

Progutajte cijelu tabletu s vodom.

Nemojte uzimati sa sokom od grejpa.

Tableta od 4 mg se može razdijeliti na jednake doze.

H A L M E D

27 - 02 - 2017

O D O B R E N O

Ako uzmete više lijeka Lacidipin Sandoz nego što ste trebali

Ako uzmete više tableta nego što ste trebali, javite se svom liječniku ili odmah otiĎite u bolnicu.

Ponesite kutiju lijeka sa sobom, iako možda u njoj nema više tableta.

Ako ste zaboravili uzeti Lacidipin Sandoz

Ako ste zaboravili uzeti uobičajenu dozu lijeka ujutro, uzmite je čim se sjetite toga dana. MeĎutim,

ako se sjetite tek sljedeći dan, preskočite propuštenu dozu i uzmite svoju uobičajenu dozu toga jutra.

Nemojte uzimati dvostruku dozu da biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku

ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Odmah obavijestite Vašeg liječnika ukoliko primijetite sljedeće simptome - možda će Vam biti

potrebna hitna medicinska pomoć:

bol u prsnom košu (angina pektoris). To je rijetka pojava u osoba koje uzimaju Lacidipin Sandoz

i može se pojaviti na početku uzimanja ovog lijeka.

alergijska reakcija, koja se očituje brzim oticanjem lica, usana ili grla što može otežavati disanje.

Niže navedene nuspojave su zabilježene u ljudi koji su uzimali Lacidipin Sandoz. Navedene su

prema učestalosti: česte, manje česte, rijetke i vrlo rijetke.

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

- omaglica, glavobolja, ubrzano ili nepravilno lupanje srca (takoĎer zvano palpitacija), crvenilo lica,

oticanje, osobito u području gležnjeva (edem). Ove nuspojave obično nestaju u nastavku liječenja.

- ubrzani rad srca

- želučane tegobe, mučnina

- kožni osip, crvenilo, svrbež kože

- pojačano mokrenje

- osjećaj slabosti

- promjene u laboratorijskim nalazima funkcije jetre.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

- bol u prsnom košu (angina pektoris), uključujući i bol u prsnom košu koja se pogoršava

- pad krvnog tlaka uz nesvjesticu ili gubitak svijesti

- otok zubnog mesa.

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

- brzo oticanje lica, usana ili grla što može uzrokovati otežano disanje

- koprivnjača (urtikarija)

- grčevi u mišićima.

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

- drhtavica

- depresija.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem

nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

H A L M E D

27 - 02 - 2017

O D O B R E N O

5. Kako čuvati Lacidipin Sandoz

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza „Rok

valjanosti/EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva čuvanje na odreĎenoj temperaturi.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Lacidipin Sandoz sadrži

Djelatna tvar je lacidipin.

Drugi sastojci su:

Jezgra tablete: laktoza hidrat, povidon, krospovidon, magnezijev stearat.

Ovojnica tablete: HPMC 2910/hipromeloza 5 cP, titanijev dioksid (E171), makrogol/PEG 400

Kako Lacidipin Sandoz izgleda i sadržaj pakiranja

Lacidipin Sandoz 4 mg filmom obložene tablete:

Bijela, ovalna, filmom obložena tableta, otprilike 13 mm duljine i 7 mm širine, s utisnutom oznakom

“ na jednoj strani i oznakama „2” i „24“ na drugoj strani razdvojenih razdjelnim urezom.

Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Lacidipin Sandoz 6 mg filmom obložene tablete:

Bijela, ovalna, filmom obložena tableta, otprilike 14 mm duljine i 8 mm širine, s utisnutom oznakom

“ na jednoj strani i oznakom „226” na drugoj strani.

Lacidipin Sandoz filmom obložene tablete su pakirane u Al/Al blisteru.

Veličina pakiranja: 56 filmom obloženih tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Republika Hrvatska

ProizvoĎač:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod

sljedećim nazivima:

Latvija

Lacidipine Sandoz 4 mg apvalkotās tabletes

Lacidipine Sandoz 6 mg apvalkotās tabletes

Litva

Lacidipine Sandoz 4 mg plėvele dengtos tabletės

Lacidipine Sandoz 6 mg plėvele dengtos tabletės

Slovačka

Lacidipín Sandoz 4 mg

Lacidipín Sandoz 6 mg

H A L M E D

27 - 02 - 2017

O D O B R E N O

Velika Britanija

Lacidipine 4mg Film-coated tablets

Lacidipine 6mg Film-coated tablets

Način i mjesto izdavanja

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u veljači 2017.

H A L M E D

27 - 02 - 2017

O D O B R E N O